ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะตอบคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Lync สำหรับ Microsoft 365 ถ้าคุณไม่เห็นคำตอบของคำถามของคุณที่นี่โปรดแจ้งให้เราทราบและเราจะพยายามที่จะจัดการ

หมายเหตุ: ฟีเจอร์บางอย่างที่อธิบายไว้ที่นี่อาจไม่มีให้ใช้งานในองค์กรของคุณ ถ้าคุณไม่แน่ใจ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบ Lync ของคุณ (โดยทั่วไปคือผู้ที่มอบ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับคุณ)

ในบทความนี้

คำถามเกี่ยวกับที่ติดต่อ

ฉันจะเพิ่มที่ติดต่อภายในลงไปในรายการที่ติดต่อได้อย่างไร

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้ไปที่เพิ่มที่ติดต่อ เพิ่มที่ติดต่อ >เพิ่มที่ติดต่อในองค์กรของฉัน

 2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลนั้น ในขณะที่คุณพิมพ์ รายชื่อบุคคลที่ตรงกับคำที่คุณค้นหาจะแสดงขึ้นมา

 3. ให้เลื่อนดูรายการของผลการค้นหาจนกระทั่งคุณพบบุคคลที่ต้องการเพิ่มลงในรายการที่ติดต่อของคุณ คลิกขวาที่รายการที่ติดต่อเหล่านั้น แล้วคลิก เพิ่มรายการที่ติดต่อ

 4. เลือกกลุ่มจากรายการเพื่อเพิ่มที่ติดต่อใหม่ลงไป

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ฉันจะเพิ่มที่ติดต่อภายนอกได้อย่างไร

สิ่งสำคัญ: 

 • ที่ติดต่อภายนอก จะได้รับการสนับสนุนก็ต่อเมื่อ:

 • เฉพาะฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งานสำหรับทั้งคุณและผู้ใช้ Lync คนอื่นเท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุน

 • ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของที่ทำงานได้กำหนดค่าการสนับสนุนฟีเจอร์นี้ไว้ และ

 • ที่ติดต่อที่อยู่ภายนอกองค์กรของคุณนั้นใช้ Lync และองค์กรของที่ติดต่อเหล่านี้ได้รับการกำหนดค่าไว้สำหรับที่ติดต่อภายนอกด้วยเช่นกัน หรือที่ติดต่อที่อยู่ภายนอกองค์กรของคุณนั้นใช้ Skype และที่ติดต่อเหล่านี้ได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft (เดิมเรียกว่า Windows Live ID)

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้ไปที่เพิ่มที่ติดต่อ เพิ่มที่ติดต่อ >เพิ่มที่ติดต่อที่ไม่อยู่ในองค์กรของฉัน

 2. คลิกที่ผู้ให้บริการข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) ของที่ติดต่อ ได้แก่ Lync หรือ Skype ที่ติดต่อที่ใช้ผู้ให้บริการ IM อื่นๆ นอกจาก Lync หรือ Skype จะไม่ได้รับการสนับสนุน

 3. ใน เพิ่มที่ติดต่อของ Lync ใน ที่อยู่ IM ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของที่ติดต่อนั้น

  สิ่งสำคัญ: ถ้าบัญชี Microsoft ของที่ติดต่อใหม่ตั้งค่าให้ใช้ที่อยู่อีเมลของพวกเขาเอง (แทนที่อยู่อีเมลที่ลงท้ายด้วย @hotmail.com, @outlook.com, @live.com หรือการลงท้ายอื่นจากไมโครซอฟท์) เมื่อเพิ่มที่ติดต่อใน Lync คุณต้องใช้รูปแบบ ผู้ใช้(customdomain.com)@msn.com ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเพิ่ม chalong@contoso.com ให้พิมพ์ chalong(contoso.com)@msn.com ใน ที่อยู่ IM

 4. เลือกกลุ่มและความสัมพันธ์ส่วนบุคคลสำหรับที่ติดต่อใหม่ของคุณ แล้วคลิก ตกลง

  สิ่งสำคัญ: ถ้าที่ติดต่อที่คุณได้เพิ่มแสดงสถานะว่า "ไม่รู้ว่าอยู่หรือไม่อยู่" ให้รอ 24 ชั่วโมงแล้วตรวจสอบกับฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของที่ทำงานของคุณ

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ฉันจะค้นหาที่ติดต่อภายในองค์กรของฉันได้อย่างไร

ในกล่องค้นหาในมุมมอง ที่ติดต่อ ของหน้าต่างหลักของ Lync ให้พิมพ์ ชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่คุณกำลังค้นหา

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ฉันสามารถมีที่ติดต่อ Skype ได้หรือไม่

ได้ ต่อไปนี้คือฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งานและไม่พร้อมใช้งานสำหรับการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ Skype โปรดสังเกตว่าผู้ใช้ Skype จะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของพวกเขา (ชื่อเดิมคือ Windows Live ID )

พร้อมใช้งานกับผู้ใช้ Skype

ไม่พร้อมใช้งานกับผู้ใช้ Skype

 • การแสดงตน

 • IM แบบบุคคลต่อบุคคล

 • การโทรด้วยเสียงแบบตัวต่อตัว

 • การค้นหาและการเพิ่มที่ติดต่อ Lync ใน Skype

 • การสนทนาทางวิดีโอ

 • การสนทนาทางเสียงหรือการสนทนาด้วย IM กับบุคคลสามคนขึ้นไป

 • การแชร์เดสก์ท็อปและโปรแกรม

ที่ติดต่อที่ใช้ผู้ให้บริการ IM อื่นนั้นไม่ได้รับการสนับสนุน

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ฉันจะบล็อกที่ติดต่อเพื่อไม่ให้เข้าถึงฉันโดยผ่านทาง Lync ได้อย่างไร

ถ้าคุณบล็อกที่ติดต่อ ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะแสดงให้ที่ติดต่อนั้นเห็น แต่ที่ติดต่อนั้นจะไม่สามารถติดต่อคุณผ่าน Lync ได้ เมื่อต้องการบล็อกที่ติดต่อใน Lync ให้ทำดังนี้

 • ในรายการ ที่ติดต่อ ของคุณ ให้คลิกขวาบนที่ติดต่อที่คุณต้องการบล็อก คลิก เปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว จากนั้นคลิก ที่ติดต่อที่ถูกบล็อก

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ฉันจะแสดงเฉพาะที่ติดต่อของฉันที่ออนไลน์อยู่ได้อย่างไร

แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเอาที่ติดต่อแบบออฟไลน์ออกจากรายการที่ติดต่อของคุณได้ทั้งหมด คุณสามารถจัดกลุ่มเพื่อให้ที่ติดต่อเหล่านั้นไม่ดูยุ่งเหยิงในรายการที่ติดต่อของคุณได้ คลิก ตัวเลือก > รายการที่ติดต่อ จากนั้นภายใต้ แสดงข้อมูลนี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงที่ติดต่อที่มีสถานะเป็นไม่อยู่ ออฟไลน์ และไม่ทราบ ในอีกกลุ่มที่แยกต่างหาก ที่ติดต่อที่ไม่พร้อมใช้งานจะปรากฏที่ด้านล่างของรายการที่ติดต่อของคุณในกลุ่มที่ชื่อว่า ที่ติดต่อที่ไม่อยู่และออฟไลน์

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ฉันจะลบที่ติดต่อจากรายการที่ติดต่อได้อย่างไร

คลิกขวาที่ที่ติดต่อ แล้วคลิก เอาออกจากรายการที่ติดต่อ

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ฉันจะจัดการกลุ่ม ผู้รับมอบสิทธิ์ ในรายการ ที่ติดต่อ ของฉันได้อย่างไร

ผู้รับมอบสิทธิ์การโทรไม่ได้รับการสนับสนุนกับ Microsoft 365 ถ้าคุณมีกลุ่มผู้รับมอบสิทธิ์ในรายการที่ติดต่อ Lync ของคุณแสดงรายการของผู้รับมอบสิทธิ์ Outlook ของคุณ ผู้รับมอบสิทธิ์ Outlook สามารถจัดการอีเมลและปฏิทินของคุณได้ถ้าคุณใช้ Outlook

เมื่อต้องการเพิ่ม จัดการ หรือเอาผู้รับมอบสิทธิ์ Outlook ในกลุ่ม ผู้รับมอบสิทธิ์ ออก ให้ใช้ Outlook เมื่อต้องการเพิ่มหรือจัดการผู้รับมอบสิทธิ์ Outlook ให้ทำตามขั้นตอนใน อนุญาตให้ผู้อื่นจัดการจดหมายและปฏิทินของคุณ เมื่อต้องการลบผู้รับมอบสิทธิ์ Outlook ใน Outlook ให้ไปที่ ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ > มอบสิทธิ์การเข้าถึง

สิ่งสำคัญ: ผู้รับมอบสิทธิ์ของ Outlook ที่ถูกลบอาจยังคงปรากฏในรายการที่ติดต่อ Lync ของคุณแม้ว่าหลังจากที่คุณลบรายการเหล่านั้นจะไม่สามารถจัดการอีเมลหรือปฏิทินของคุณได้อีกต่อไป นี่เป็นปัญหาที่ทราบแล้ว การแก้ไขจะพร้อมใช้งานที่https://support.microsoft.com/kb/2812461

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ฉันจะจัดระเบียบที่ติดต่อของฉันตามสถานที่ หน่วยงาน หรือเกณฑ์อื่นๆ ได้อย่างไร

สร้างกลุ่มใหม่ตามประเภทที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างกลุ่มชื่อ “พนักงานสำนักงานใหญ่” และเพิ่มที่ติดต่อลงไปในกลุ่มดังกล่าว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างกลุ่ม ให้ดูที่คำถามถัดไป

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ฉันจะสร้างกลุ่มได้อย่างไร

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync บนรายการที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกขวาที่ชื่อกลุ่มใดก็ได้ (เช่น ที่ติดต่ออื่น) แล้วคลิก สร้างกลุ่มใหม่ หรือคลิกปุ่ม เพิ่มที่ติดต่อ แล้วคลิก สร้างกลุ่มใหม่

 2. ในช่องว่างที่เปิดขึ้นมาที่ด้านล่างของหน้าต่าง ให้พิมพ์ทับวลี กลุ่มใหม่ เพื่อใส่ชื่อที่ให้คำอธิบายให้กับกลุ่มของคุณ

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ฉันสามารถมีที่ติดต่อได้กี่รายการ

จำนวนของที่ติดต่อสูงสุดที่สามารถเพิ่มได้ตามค่าเริ่มต้นคือ 1000 รายการ จำนวนจริงสำหรับองค์กรของคุณจะถูกตั้งค่าไว้โดย ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของที่ทำงาน ของคุณ ดังนั้นให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคถ้าไม่มีตัวเลขนี้ให้ไว้สำหรับคุณ

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลเกี่ยวกับฉันข้อมูลใดบ้างที่ที่ติดต่อสามารถมองเห็นได้ หรือฉันจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับฉันที่ที่ติดต่อสามารถมองเห็นได้อย่างไร

ที่ติดต่อของคุณแต่ละรายการมีความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวกับคุณ ซึ่งกำหนดการเข้าถึงของบุคคลนั้นในข้อมูลการแสดงตนของคุณ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์บ้านและมือถือ สถานที่จัดประชุม และกำหนดว่าบุคคลนั้นสามารถติดต่อคุณเมื่อสถานะของคุณถูกตั้งค่าเป็น ห้ามรบกวน ได้หรือไม่ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว รวมถึงวิธีการดู และเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่คุณมีกับที่ติดต่อหนึ่งๆ โปรดดู การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตนของคุณใน Lync

 • เมื่อต้องการหาว่าคุณมีความสัมพันธ์อะไรกับที่ติดต่อคนหนึ่ง ในรายการ ที่ติดต่อ ของคุณ ให้คลิกแท็บ ความสัมพันธ์ คุณจะเห็นที่ติดต่อของคุณแสดงรายการตามความสัมพันธ์ส่วนบุคคล

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ในรายการที่ติดต่อของฉัน ทำไมแท็บความสัมพันธ์จึงรวมบุคคลที่ฉันไม่เคยเพิ่มลงในรายการของฉัน และฉันจะเอารายชื่อเหล่านั้นออกได้อย่างไร

ที่ติดต่อที่คุณโต้ตอบผ่าน Office ทุกราย ไม่ว่าจะเป็นที่ติดต่อ Lync หรือไม่ จะได้รับการกำหนดค่าความสัมพันธ์เริ่มต้นกับคุณ ที่ติดต่อที่ไม่แสดงในรายการเหล่านี้ ซึ่ง "ไม่แสดงในรายการ" เพราะคุณไม่ได้เพิ่มลงในรายการที่ติดต่อของคุณ จะไม่ถูกแสดงบนแท็บ กลุ่ม หรือแท็บ สถานะ ของรายการที่ติดต่อของคุณ แต่แท็บ ความสัมพันธ์ ทั้งหมดจะแสดงที่ติดต่อ Lync ของคุณทั้งหมดรวมทั้งที่ติดต่อใดๆ ที่ไม่ได้แสดงในรายการ

เมื่อต้องการเอาที่ติดต่อที่ไม่แสดงในรายการออกจากรายการ ที่ติดต่อ ของคุณ ให้คลิกขวาบนที่ติดต่อนั้นๆ แล้วคลิก เปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว แล้วเลือก การกำหนดความสัมพันธ์อัตโนมัติ

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ดาวสีแดง (เครื่องหมายดอกจัน) ที่อยู่ถัดจากสถานะของที่ติดต่อหมายถึงอะไร

เครื่องหมายดอกจันสีแดงที่อยู่ถัดจากสถานะของที่ติดต่อ หมายความว่าพวกเขาได้เปิด การตอบกลับเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน ใน Outlook ไว้

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

คำถามเกี่ยวกับ IM

ฉันจะทำให้การแจ้งเตือน IM เด่นขึ้นได้อย่างไร เพื่อที่ฉันจะไม่พลาดการร้องขอจาก IM ที่เข้ามา

ตามค่าเริ่มต้น Lync จะส่งเสียงแจ้งเตือนเมื่อใดก็ตามที่บุคคลพยายามติดต่อคุณผ่านทาง IM ยกเว้นในกรณีที่คุณได้ตั้งค่า Lync ไม่ให้แสดงการแจ้งเตือนเมื่อคุณอยู่ใน ห้ามรบกวน อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณพบว่าคุณยังพลาดการร้องขอ IM ที่เข้ามา ตัวอย่างเช่น เนื่องจากคุณกำลังใช้จอภาพหลายหน้าจอ หรือเสียงแจ้งเตือนของคุณเบาเกินไป หรือปิดเสียงอยู่ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้

Lync จะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีข้อความโต้ตอบแบบทันทีใหม่ด้วยการแสดงการแจ้งเตือนแบบเป็นภาพในมุมล่างขวาของหน้าจอของคุณ

เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการแจ้งเตือน IM ของคุณจะสามารถสังเกตเห็นได้ ให้ลองดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ตั้งค่าการแสดงผลเพื่อให้ Lync อยู่ที่พื้นหน้าเสมอเมื่อเริ่มทำงาน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก คลิก เครื่องมือ จากนั้นคลิก อยู่ด้านบนเสมอ

 • ถ้าคุณใช้งานหลายหน้าจอ ให้ฝึกย้ายหน้าต่างหลักของ Lync ไปบนหน้าจอที่คุณทำงานอยู่จนเป็นนิสัย

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดเสียงลำโพงบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสียงอื่นๆ ของคุณไว้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าให้ Lync ส่งการแจ้งเตือนแบบมีเสียง เมื่อจะทำเช่นนั้น ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก คลิก เสียงเรียกเข้าและเสียง แล้วเลือก เล่นเสียงใน Lync (รวมถึงเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเรียกเข้าและการแจ้งเตือน IM) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายอื่นๆ ในแผงควบคุม

  เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนของ Lync

 • ควรพิจารณาเลือกเสียงการแจ้งเตือนที่มีความเด่นหรือชัดเจนมากกว่าค่าเริ่มต้น เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงข้อความที่เข้ามา เมื่อต้องการทำเช่นนี้

 • คลิกปุ่ม ตัวเลือก แล้วคลิก เสียงเรียกเข้าและเสียง จากนั้นคลิกปุ่ม การตั้งค่าเสียง แล้วคลิกแท็บ เสียง

 • ลากตัวเลื่อนภายใต้ เหตุการณ์ของโปรแกรม ไปยังการแสดงรายการของ Microsoft Lync 2010

 • คลิก ข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่เข้ามาเสียง ที่แสดงขึ้นที่ด้านล่างของหน้าต่างควรเป็น COMMUNICATOR_iminvite

 • ตอนนี้ ให้คลิกลูกศรดรอปดาวน์ที่อยู่ด้านข้าง แล้วลองฟังเสียงอื่นๆ ที่อยู่ในรายการ

 • เมื่อคุณพบเสียงที่ต้องการใช้สำหรับการแจ้งเตือน IM ที่เข้ามา ให้คลิก นำไปใช้ (ถึงตอนนี้ เหตุการณ์ของโปรแกรม ควรแสดงเป็น ข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่เข้ามา และ เสียง ควรแสดงชื่อของไฟล์ .wav ที่คุณได้เลือกไว้)

 • คลิก ตกลง (คุณยังสามารถบันทึกไฟล์ .wav ของคุณเองเพื่อจุดประสงค์นี้ได้ จากนั้นเรียกดู แล้วเลือกไฟล์นั้นให้เป็นการแจ้งเตือน IM ของคุณ)

Section top | Article top

ฉันจะปิดเสียงแจ้งเตือน IM ได้อย่างไร

คุณสามารถปิดเสียงแจ้งเตือน IM ได้ หรือสั่ง Lync ให้หยุดแจ้งเตือน IM และ/หรือโทรศัพท์ของคุณทางเสียงได้เมื่อใดก็ตามที่การแสดงตนของคุณเป็น ห้ามรบกวน หรือคุณยังสามารถสั่ง Lync ให้แจ้งเตือนคุณเฉพาะเมื่อคนที่เป็นสมาชิกในเวิร์กกรุ๊ปที่มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของคุณพยายามติดต่อคุณอยู่

เมื่อต้องการปิดการแจ้งเตือนแบบมีเสียง ให้ทำดังนี้

ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่มตัวเลือกคลิกเสียงเรียกเข้าและเสียงจากนั้นล้างกล่องกาเครื่องหมายเล่นเสียงใน Lync (รวมถึงเสียงเรียกเข้าสำหรับการแจ้งเตือนที่เข้ามาและการแจ้งเตือน IM)

เมื่อต้องการทำการปรับอื่นๆ ในการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ทำดังนี้

 • ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่มตัวเลือก ไอคอนตัวเลือกแล้วคลิกการแจ้งเตือน

ฉันจะตั้งค่าการแจ้งเตือนให้แจ้งให้ฉันทราบทันทีที่ที่ติดต่อนั้นๆ ว่างได้อย่างไร

ในหน้าต่างหลักของ Lync ในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกขวาบนที่ติดต่อ จากนั้นคลิก แท็กสำหรับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนสถานะ

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ฉันจะปิดใช้งานการแจ้งเตือนที่ป็อปอัพ ซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อมีบุคคลอื่นต้องการเริ่มการสนทนา IM กับฉันได้หรือไม่

ถ้าคุณไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนของการสนทนา ให้ตั้งค่าสถานะการแสดงตนของคุณเป็น ห้ามรบกวน ด้วยสถานะนี้ คุณจะได้รับข้อความโต้ตอบแบบทันที (และการโทรผ่าน Lync) จากบุคคลในเวิร์กกรุ๊ปของคุณเท่านั้น ถ้าคุณไม่ต้องการรับการสื่อสารที่เข้ามาใดๆ ให้เอาทุกคนออกจากเวิร์กกรุ๊ปของคุณ

ถ้าคุณได้รับการแจ้งเตือนของการสนทนาที่คุณไม่ต้องการตอบกลับ คุณสามารถคลิก ละเว้น ในป็อปอัพได้เสมอ

เมื่อต้องการเปลี่ยนสถานะการแสดงตนของคุณให้เป็น ห้ามรบกวน ให้ทำดังนี้

 • ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกสถานะใต้ชื่อของคุณ แล้วในรายการดรอปดาวน์ให้ คลิก ห้ามรบกวน

เมื่อต้องการดูและปรับเปลี่ยนเวิร์กกรุ๊ปของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ในมุมมองที่ติดต่อ ให้คลิกแท็บ ความสัมพันธ์ แล้วดูภายใต้ เวิร์กกรุ๊ป

 2. ให้เลือกทำดังนี้

  • เมื่อต้องการเอาบุคคลออกจากเวิร์กกรุ๊ปของคุณ ให้คลิกขวาที่รายการที่ติดต่อ แล้วชี้ไปที่ เปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว แล้วคลิกความสัมพันธ์ใหม่

  • เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลไปยังเวิร์กกรุ๊ปของคุณเพื่อที่คุณจะได้รับข้อความโต้ตอบแบบทันที (และการโทร) จากบุคคลเหล่านั้นเสมอ ให้ค้นหารายการที่ติดต่อของบุคคลนั้นด้วยการพิมพ์ชื่อในกล่องค้นหา หรือเลื่อนไปตามรายการที่ติดต่อของคุณ แล้วคลิกขวาที่รายการ ชี้ไปที่ เปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว แล้วคลิก เวิร์กกรุ๊ป

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ให้ดูที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตนของคุณใน Lync

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ฉันสามารถเปลี่ยนขนาด สี เนื้อหา หรือลักษณะการทำงานของการแจ้งเตือน IM ที่ป็อปอัพตามค่าเริ่มต้นได้หรือไม่

ไม่ได้ หน้าต่างการแจ้งเตือนของ IM ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ฉันจะค้นหาการสนทนา การโทร หรือการร้องขอ IM ต่างๆ ที่ฉันอาจพลาดไปได้ที่ไหน

ถ้าคุณใช้ Outlook และ Exchange อยู่ Lync จะบันทึกการสนทนาทั้งขาเข้า และขาออกในโฟลเดอร์ ประวัติการสนทนาของ Outlook ของคุณตามค่าเริ่มต้น เพื่อให้คุณสามารถรีวิวการสนทนาก่อนหน้านี้ได้

เมื่อต้องการดูรายการของการสนทนา Lync ล่าสุด ให้ทำดังนี้

 • บนหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกแท็บ การสนทนา เหนือกล่องค้นหา

เมื่อต้องการดูประวัติของการสนทนา Lync ทั้งหมดของคุณ ให้ทำดังนี้

 • คลิกลิงก์ ดูเพิ่มเติมใน Outlook ที่ด้านล่างของหน้าต่าง

เมื่อต้องการเริ่มการบันทึกการสนทนา (ถ้าค่าเริ่มต้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงไป) โปรดดูที่คำถามและคำตอบถัดไป

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ฉันจะบันทึกหรือหยุดการบันทึกการสนทนา IM ก่อนหน้าได้อย่างไร

ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณใช้ Outlook และ Exchange อยู่ Lync จะบันทึกการสนทนา IM และบันทึกการโทร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้น คุณสามารถเริ่มการบันทึกการสนทนาได้อีกครั้งโดยทำดังต่อไปนี้

สิ่งสำคัญ: คุณสามารถบันทึกการสนทนาได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้เวอร์ชันล่าสุดของ Outlook และ Exchange

 1. ให้ตรวจเพื่อยืนยันว่าคุณกำลังใช้งาน Outlook 2013 หรือ Outlook 2010 (โดยการคลิกปุ่ม เริ่ม ของ Windows > โปรแกรมทั้งหมด > Microsoft Office แล้วดูเวอร์ชันของ Outlook ที่แสดงรายการ)

 2. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่มตัวเลือก ไอคอนตัวเลือกแล้วคลิกส่วนบุคคล

 3. ในตัวเลือก ส่วนบุคคล ภายใต้ ตัวจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกการสนทนาด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันทีในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาของอีเมลของฉัน โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการทำ จากนั้นคลิก ตกลง

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ฉันจะเลือกการสนทนา IM ที่ฉันต้องการบันทึกได้หรือไม่

ไม่ได้ การตั้งค่าการบันทึกการสนทนา (อยู่บนหน้าต่างตัวเลือกส่วนบุคคล) มีให้เลือก เปิด หรือ ปิด

ฉันจะอีเมลการสนทนา IM ได้อย่างไร

ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณใช้ Outlook และ Exchange แล้ว Lync จะบันทึกการสนทนา IM คุณสามารถส่งการสนทนา IM ก่อนหน้าไปยังผู้อื่นในอีเมลได้ด้วยการทำดังนี้

สิ่งสำคัญ: คุณสามารถบันทึกการสนทนาได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้เวอร์ชันล่าสุดของ Outlook และ Exchange

 1. ใน Outlook ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกโฟลเดอร์ ประวัติการสนทนา

 2. คลิกการสนทนาที่คุณต้องการส่ง แล้วคลิก ตอบกลับ ตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องทำ ถ้าคุณคลิก ส่งต่อ ในกล่อง ถึง ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการส่งการสนทนา IM ไปให้

 3. (ทำหรือไม่ทำก็ได้) พิมพ์ข้อความ

 4. คลิก ส่ง

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ฉันสามารถคัดลอก และวางข้อมูลชนิดใดลงไปใน IM ได้บ้าง

คุณสามารถคัดลอกและวางข้อความ ตาราง และลิงก์จากผลิตภัณฑ์ Microsoft Office อื่นๆ ลงใน Lync IM ได้โดยตรง นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกและวางไฟล์รวมทั้งรูป เช่น รูปถ่าย สกรีนช็อต และอื่นๆ เมื่อต้องการส่งรูป ให้เลือกแล้วคัดลอกรูป (โดยใช้ Paint เครื่องมือสนิปในโปรแกรมเบ็ดเตล็ดของ Windows หรือโปรแกรมกราฟิก) แล้ววางเคอร์เซอร์ของคุณใน IM ที่คุณต้องการเพิ่มกราฟิก คลิกขวาและเลือก วาง

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถแชร์รูปที่ไม่ได้บันทึกไว้ได้ คุณอาจกำลังสนทนา IM กับผู้ใช้หลายคน หรือคุณไม่มีอัปเดตล่าสุดสำหรับ Lync เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ในกลุ่มการสนทนา IM คุณสามารถแชร์รูปได้ดังนี้ ก) บันทึกรูปโดยคลิกไอคอนงานนำเสนอ (จอภาพ) > แท็บ สิ่งที่แนบมา > แทรกไฟล์ (ไฟล์จะถูกส่งเป็นไอคอนที่ผู้รับถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์ของพวกเขาเพื่อดู) หรือ ข) คัดลอกรูป โดยคลิกไอคอนงานนำเสนอ (จอภาพ) > ไวท์บอร์ด แล้ววาง

 • ถ้าคุณต้องการการอัปเดตล่าสุด ให้ตรวจสอบ Windows Update หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของที่ทำงาน เพื่อตรวจสอบว่าคุณจะได้รับการอัปเดตเมื่อใด ถ้าคุณต้องรอ ให้แชร์รูปโดยการคัดลอกรูปนั้น ให้คลิกไอคอนการนำเสนอ (จอภาพ) > ไวท์บอร์ด แล้ววาง

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ฉันสามารถใช้การตรวจสอบการสะกดในข้อความโต้ตอบแบบทันทีของ Lync ได้ไหม

ได้ Lync จะตรวจการสะกดในข้อความโต้ตอบแบบทันทีของคุณโดยอัตโนมัติ Lync จะไม่ทำเครื่องหมายคำใดๆ ที่คุณเพิ่มลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเองของ Office ของคุณแล้วว่าเป็นคำผิด

เมื่อต้องการปิดใช้งานการสะกดใน Lync ให้คลิกปุ่มตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก จากนั้นคลิกทั่วไปแล้วล้างกล่องกาเครื่องหมายตรวจการสะกดขณะที่ฉันพิมพ์

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ฉันจะเพิ่มอิโมติคอนแบบกำหนดเองในข้อความโต้ตอบแบบทันทีของ Lync ของฉันได้หรือไม่

ไม่ได้ แต่มีอิโมติคอน 80 แบบในชุดอิโมติคอนของ Lync เมื่อต้องการดูอิโมติคอนเหล่านั้น ให้คลิกไอคอนอิโมติคอนทางด้านขวาของพื้นที่ใส่ข้อความในหน้าต่างการสนทนา

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ฉันจะเปลี่ยนฟอนต์ใน IM ของฉันได้อย่างไร

เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์ สไตล์ ขนาด หรือสีของข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่คุณกำลังเขียนอยู่ ให้ทำดังนี้

 • พิมพ์ข้อความของคุณ เน้นข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน คลิกปุ่ม ฟอนต์ ในพื้นที่การเขียนของ IM จากนั้นเลือกแบบที่คุณต้องการได้จากหน้าต่าง ฟอนต์

เมื่อต้องการเปลี่ยนรายละเอียดของฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความทั้งหมดที่คุณส่ง ให้ทำดังนี้

 • ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่มตัวเลือก ไอคอนตัวเลือกคลิกทั่วไปแล้วคลิกเปลี่ยนฟอนต์จากนั้นเลือกฟอนต์เริ่มต้นสไตล์ฟอนต์ขนาดฟอนต์และสีฟอนต์ จากนั้นคลิกตกลง การเลือกเหล่านี้จะนำไปใช้กับข้อความที่คุณส่งไม่ใช่กับผู้ที่คุณได้รับ


เมื่อต้องการเปลี่ยนรายละเอียดฟอนต์เริ่มต้นสำหรับ Im ขาเข้าด้วย (เพื่อปรับปรุงความง่ายในการอ่านตัวอย่างเช่น) ให้ทำดังนี้

 • ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่มตัวเลือกคลิกทั่วไปแล้วคลิกเปลี่ยนฟอนต์แล้วเลือกฟอนต์เริ่มต้นสไตล์ฟอนต์ขนาดฟอนต์และสีฟอนต์ จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมายนำการตั้งค่าไปใช้กับข้อความขาเข้าแล้วคลิกตกลง

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ฉันจะเรียกคืน (บล็อกการส่ง) ข้อความโต้ตอบแบบทันทีได้ไหม

ไม่ได้ ข้อความโต้ตอบแบบทันทีไม่สามารถเรียกคืนได้หลังจากที่คุณได้กดแป้น Enter เพื่อส่งแล้ว

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ฉันจะเพิ่มการแชร์ เสียง หรือวิดีโอลงในการสนทนา IM ได้หรือไม่

ใช้ปุ่มต่างๆ ที่อยู่ด้านล่างของหน้าต่างการสนทนาเพื่อเพิ่มเสียงพูด วิดีโอ หรือเนื้อหาที่แชร์ลงในการสนทนา IM

ในการโทรออกสำหรับสนทนา ซึ่งก็คือ การเพิ่มเสียงพูด ให้คลิกไอคอนการโทร (โทรศัพท์) ที่ด้านล่างของหน้าต่างการสนทนา คลิกตัวเลือกที่เหมาะสม แล้วคลิก โทร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การใช้เสียงในการประชุม Lync

เมื่อต้องการเพิ่มวิดีโอ ให้คลิกไอคอนวิดีโอ (กล้อง) แล้วคลิก เปิดกล้องของฉัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การใช้วิดีโอในการประชุม Lync

เมื่อต้องการแชร์เดสก์ท็อป, โปรแกรม, งานนำเสนอ PowerPoint, ไวท์บอร์ด, Poll, บันทึกย่อ หรือสิ่งที่แนบมา ให้ชี้ไปที่ไอคอนงานนำเสนอ (จอภาพ) จากนั้น บนแท็บ นำเสนอ ให้คลิกตัวเลือกที่เหมาะสม สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ การแชร์เดสก์ท็อปหรือโปรแกรมของคุณใน Lync

หมายเหตุ: การสนทนาทางวิดีโอ การแชร์ และการประชุมทางโทรศัพท์ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับที่ติดต่อ Skype สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ เพิ่มที่ติดต่อภายนอกใน Lync

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

คำถามเกี่ยวกับการแสดงตน

ฉันจะเพิ่ม หรือลบบันทึกย่อ ไม่อยู่ที่สำนักงาน ใน Lync ได้อย่างไร

ถ้าคุณใช้ Microsoft Outlook และ Lync ได้รับการซิงค์ผ่านทาง Microsoft Exchange Server ไปยังปฏิทิน Outlook ของคุณ Outlook จะปรากฏขึ้นใน Lync หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติใน Outlook

 • ใน Outlook ให้คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิกปุ่ม การตอบกลับอัตโนมัติ พิมพ์บันทึกย่อของคุณ จากนั้นให้เปิดใช้ หรือตั้งค่าวันที่

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้การตอบกลับอัตโนมัติใน Outlook, Outlook ๒๐๑๓ผู้ใช้ให้ดูที่ส่งการตอบกลับอัตโนมัติไม่อยู่ที่สำนักงานจาก Outlook

บันทึกย่อ ไม่อยู่ที่สำนักงาน จะแสดงใน Lync พร้อมกับชื่อของคุณในรายการ ที่ติดต่อ ของบุคคลอื่น และบนบัตรข้อมูลที่ติดต่อของคุณเอง

ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Outlook ให้แจ้งผู้ร่วมงานของคุณว่าคุณไม่อยู่ ด้วยการพิมพ์บันทึกย่อส่วนบุคคลในหน้าต่างหลักของ Lync ในกล่องข้อความที่อยู่เหนือชื่อของคุณ เช่นเดียวกับบันทึกย่อ ไม่อยู่ที่สำนักงาน ของ Outlook บันทึกย่อส่วนบุคคลจะแสดงใน Lync พร้อมกับรายการที่ติดต่อของคุณในรายการ ที่ติดต่อ ของบุคคลอื่น และบนบัตรข้อมูลที่ติดต่อของคุณ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่สามารถดูบันทึกย่อส่วนบุคคลของคุณได้ ให้ดู ใครบ้างที่สามารถข้อมูลการแสดงตนของฉันได้

เมื่อต้องการกำจัดการแสดงบันทึกย่อ ไม่อยู่ที่สำนักงาน ของ Outlook ใน Lync ให้การปิดการตอบกลับอัตโนมัติใน Outlook ดังนี้

 • คลิกแท็บ ไฟล์ ใน Outlook จากนั้นคลิกปุ่ม ปิด ในบานหน้าต่างการตอบกลับอัตโนมัติ

เมื่อต้องการลบบันทึกย่อส่วนบุคคล ในหน้าต่างหลักของ Lync ในกล่องข้อความที่ด้านบนของชื่อของคุณ ให้เน้นบันทึกย่อนั้นแล้วกด Enter บนคีย์บอร์ดของคุณ

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ทำไมฉันจึงไม่สามารถตั้งค่าสถานะการแสดงตนเป็น 'แสดงเป็นไม่อยู่' ได้

บางบริษัทจะเอาสถานะ แสดงเป็นไม่อยู่ ออกไป เนื่องจากอาจไปรบกวนการคาดการณ์การแสดงตนได้ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีคนจำนวนมากใช้สถานะนี้ ค่าของการแสดงตนใน Lync จะลดลงไปอย่างมาก

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้ใดรบกวน ให้ลองพิจารณาใช้สถานะ ห้ามรบกวน หรือ ไม่ว่าง ด้วยสถานะ ห้ามรบกวน จะมีเฉพาะที่ติดต่อในเวิร์กกรุ๊ปของคุณเท่านั้นที่สามารถติดต่อคุณได้ เมื่อต้องการดูว่ามีบุคคลบางคนอยู่ในเวิร์กกรุ๊ปของคุณหรือไม่ ในรายการ ที่ติดต่อ ของคุณ ให้คลิกแท็บ ความสัมพันธ์ และดูข้างใต้ เวิร์กกรุ๊ป ถ้าต้องการเปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวสำหรับที่ติดต่อคนหนึ่ง ให้คลิกขวาที่การแสดงรายการที่ติดต่อนั้นแล้วคลิก เปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว ให้ดูที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตนของคุณใน Lync

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

การตั้งค่าต่างๆ ในหน้าต่างตัวเลือก สถานะ หมายความว่าอย่างไร

ในตัวเลือก สถานะ ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ค่าเริ่มต้น คุณสามารถระบุจำนวนนาทีที่ไม่มีกิจกรรมใดๆ เลยก่อนที่สถานะการแสดงตนของคุณจะเปลี่ยนเป็น ไม่ได้ใช้งาน และ ไม่อยู่ คุณยังสามารถสั่งให้ Lync ตรวจสอบโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกำลังแชร์ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ Lync จะตั้งสถานะของคุณเป็น กำลังนำเสนอ และบล็อกไม่ให้ผู้อื่นส่งข้อความหาคุณระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว

เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกของสถานะการแสดงตน ให้ทำดังนี้

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่มตัวเลือกแล้วคลิกสถานะ

 2. คลิกลูกศรขึ้นลงเพื่อระบุจำนวนนาทีก่อนที่สถานะการแสดงตนของคุณจะเปลี่ยนไปเป็น ไม่ได้ใช้งาน

 3. คลิกลูกศรขึ้นลงเพื่อระบุจำนวนนาทีก่อนที่สถานะการแสดงตนของคุณจะเปลี่ยนไปเป็น ไม่อยู่

 4. คลิกปุ่มที่เหมาะสมเพื่อควบคุมสถานะทั่วไป (แทนที่หรือยอมรับการตั้งค่าเริ่มต้น) จากนั้นคลิก ตกลง

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงสถานะของฉันเป็น ห้ามรบกวน เมื่อฉันกำลังนำเสนอเดสก์ท็อปของฉัน และ แสดงสถานะของฉันเป็น ห้ามรบกวน เมื่อจอภาพของฉันซ้ำกัน เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าไม่ควรรบกวนคุณเมื่อคุณกำลังนำเสนองาน หรือทำงานออนไลน์ร่วมกันจากคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้งาน Lync ของคุณ

  การตั้งค่าเหล่านี้จะไม่มีผลต่อแอปพลิเคชันอื่นๆเช่นงานนำเสนอ PowerPoint หรือไวท์บอร์ดที่อาจขัดจังหวะคุณด้วย IM เมื่อคุณกำลังนำเสนองานนำเสนอ

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ฉันสามารถสร้างสถานะการแสดงตนด้วยตัวเองได้หรือไม่

ไม่ได้ สถานะการแสดงตัวใน Lync ได้มีการตั้งค่าไว้ก่อนแล้วและไม่สามารถเพิ่มได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเขียนบันทึกย่อส่วนบุคคลซึ่งอยู่ด้านบนของหน้าต่างหลักใน Lync เพื่อให้รายละเอียดว่าคุณอยู่ที่ไหนและกำลังทำอะไร เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกบริเวณที่แสดงบันทึกย่อ จากนั้นพิมพ์ลงไปบนบันทึกย่อที่แสดงอยู่ในขณะนั้น

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

สถานะการแสดงตนทั้งหลายมีความหมายอย่างไร แบบไหนที่ถูกตั้งค่าไว้เป็นอัตโนมัติ และแบบไหนที่ฉันสามารถตั้งค่าได้ด้วยตัวเอง

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงสถานะแสดงตัวของที่ติดต่อที่ผู้อื่นจะเห็น รวมถึงความหมายของสถานะแต่ละสถานะ และวิธีการตั้งค่าสถานะ

สถานะการแสดงตน

คำอธิบาย

วิธีการตั้งค่าสถานะนี้

ว่าง พร้อมใช้งาน

คุณออนไลน์อยู่และว่างสำหรับการติดต่อ

Lync จะตั้งค่าเป็นสถานะนี้เมื่อตรวจพบว่าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ คุณยังสามารถตั้งค่าสถานะนี้ได้ เมื่อคุณต้องการให้ผู้อื่นทราบว่าคุณอยู่ที่สำนักงานของคุณ แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ใช้งานอยู่

ไม่ว่าง ไม่ว่าง

คุณกำลังยุ่งและไม่อยากถูกขัดจังหวะ

Lync จะตั้งค่าสถานะนี้เมื่อคุณมีการนัดหมายตามปฏิทิน Outlook ของคุณ ถ้าคุณใช้ Outlook คุณยังสามารถเลือกสถานะนี้ได้จากลูกศรดรอปดาวน์

ไม่ว่าง ในการโทร

คุณอยู่ในการโทรผ่าน Lync (การโทรด้วยเสียงแบบสองทาง) และไม่ต้องการถูกรบกวน

Lync จะตั้งค่าสถานะนี้เมื่อตรวจพบว่าคุณกำลังอยู่ในการโทรผ่าน Lync

ไม่ว่าง ในการประชุม

คุณอยู่ในการประชุมและไม่ต้องการถูกรบกวน

Lync จะตั้งค่าสถานะนี้เมื่อตรวจพบว่าคุณกำลังในการประชุม Lync หรือเมื่อคุณมีกำหนดการเข้าประชุมตามปฏิทิน Outlook ของคุณ ถ้าคุณใช้ Outlook

ไม่ว่าง ในการประชุมทางโทรศัพท์

คุณอยู่ในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ของ Lync (การประชุมด้วยเสียงของ Lync) และไม่ต้องการถูกรบกวน

Lync จะตั้งค่าสถานะนี้เมื่อตรวจพบว่าคุณกำลังอยู่ในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ของ Lync

ห้ามรบกวน การนำเสนอ

คุณกำลังนำเสนอ และไม่ต้องการให้ใครรบกวน

Lync จะตั้งค่าสถานะนี้เมื่อตรวจพบว่าคุณกำลังแชร์หน้าจอ หรือกำลังนำเสนอ

ห้ามรบกวน ห้ามรบกวน

คุณไม่ต้องการถูกรบกวน และจะเห็นการแจ้งเตือนการสนทนาได้เฉพาะที่ถูกส่งโดยบุคคลใน เวิร์กกรุ๊ป ของคุณเท่านั้น

คุณเลือกสถานะนี้จากลูกศรดรอปดาวน์

ไม่อยู่ กลับมาอีกครั้ง

คุณไม่อยู่ที่คอมพิวเตอร์สักครู่หนึ่ง

คุณเลือกสถานะนี้จากลูกศรดรอปดาวน์

ไม่อยู่ ไม่ได้ใช้งาน/ไม่อยู่

คุณเข้าสู่ระบบแล้ว แต่ไม่ได้มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคุณไม่อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณในระยะเวลาตามที่กำหนด (ตั้งค่าโดยตัวคุณเอง)

Lync จะตั้งค่าสถานะของคุณเป็น "ไม่ได้ใช้งาน" เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาห้านาทีและไปยัง "ไม่อยู่" เมื่อสถานะของคุณไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาห้านาที (เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าเริ่มต้นเหล่านี้ให้คลิกปุ่มตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก แล้วคลิกสถานะจากนั้นคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากแสดงการไม่ได้ใช้งานเมื่อสถานะของฉันไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานนี้และแสดงให้ฉันเห็นเมื่อสถานะของฉันไม่ได้ใช้งานสำหรับหลายนาทีนี้) นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกสถานะนี้ได้จากลูกศรแบบดรอปดาวน์

ไม่อยู่ ปิดงาน

คุณไม่ได้ทำงานอยู่และไม่ว่างให้ติดต่อ

คุณเลือกสถานะนี้จากลูกศรดรอปดาวน์

ออฟไลน์ แบบออฟไลน์

คุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ คุณจะปรากฏเป็นออฟไลน์กับบุคคลที่คุณได้บล็อกไม่ให้เห็นการแสดงตนของคุณ

Lync จะตั้งค่าสถานะนี้เมื่อคุณออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ

ไม่รู้จัก ที่ไม่รู้จัก

ไม่ทราบสถานะการแสดงตนของคุณ

สถานะนี้อาจปรากฏไปยังที่ติดต่อที่ไม่ได้ใช้ Lync เป็นโปรแกรมข้อความโต้ตอบแบบทันที

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ใครบ้างที่สามารถดูข้อมูลการแสดงตนของฉันได้

ที่ติดต่อทั้งหมดสามารถเห็นข้อมูลการแสดงตนของคุณได้บางส่วน แต่เฉพาะเวิร์กกรุ๊ปของคุณเท่านั้นที่สามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้ จำนวนของข้อมูลที่มีให้จะยึดตามความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับที่ติดต่อแต่ละคน เวิร์กกรุ๊ป เป็นหนึ่งในความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวและความสัมพันธ์อื่นๆ รวมถึงวิธีการเปลี่ยนแปลง ให้ดู คุมการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตนของคุณใน Lync

 • เมื่อต้องการดูความสัมพันธ์ที่คุณมีกับที่ติดต่อของคุณ ในรายการ ที่ติดต่อของ Lync ของคุณ ให้คลิกแท็บ ความสัมพันธ์ บนแท็บนี้ ที่ติดต่อจะถูกจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์ส่วนบุคคล

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ฉันจะบล็อกที่ติดต่อโดยผ่านทาง Lync เพื่อไม่ให้เข้าถึงฉันได้อย่างไร

แม้ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะแสดงให้กับที่ติดต่อที่ถูกบล็อก แต่บุคคลเหล่านี้จะไม่สามารถติดต่อคุณผ่านทาง Lync ได้ เมื่อต้องการบล็อกที่ติดต่อใน Lync ให้ทำดังนี้

 • คลิกขวาบนที่ติดต่อที่คุณต้องการบล็อก คลิก เปลี่ยนความสัมพันธ์ส่วนบุคคล จากนั้นคลิก ที่ติดต่อที่ถูกบล็อก

ฉันจะแสดงเฉพาะที่ติดต่อของฉันที่ออนไลน์อยู่ได้อย่างไร

แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเอาที่ติดต่อที่ออฟไลน์ออกจากรายการที่ติดต่อของคุณได้ คุณสามารถส่งที่ติดต่อเหล่านั้นไปยังกลุ่มที่แยกต่างหากเพื่อให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้น คลิก ตัวเลือก->รายการที่ติดต่อ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ชื่อ แสดงที่ติดต่อที่มีสถานะเป็นไม่อยู่ ออฟไลน์ และไม่ทราบ ในอีกกลุ่มที่แยกต่างหาก ที่ติดต่อที่ไม่สามารถติดต่อได้จะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของจอแสดงผล ในกลุ่มที่ชื่อ ที่ติดต่อที่ไม่อยู่และออฟไลน์

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ดาวหรือเครื่องหมายดอกจันสีแดงที่อยู่ถัดจากสถานะของที่ติดต่อหมายถึงอะไร

เครื่องหมายดอกจันสีแดงที่อยู่ถัดจากสถานะของที่ติดต่อ หมายความว่า เขาหรือเธอได้เปิดการตอบกลับเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานใน Outlook ไว้

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

คำถามเกี่ยวกับรูปภาพ

ฉันจะเปลี่ยน หรือลบรูปภาพของฉันได้อย่างไร

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหรือซ่อนรูปภาพของคุณ ให้คลิกรูปภาพนั้น แล้วคลิกปุ่ม แก้ไขหรือเอารูปภาพของฉันออก เพื่อเปลี่ยนรูปภาพของคุณ หรือเพื่อเอาออกจากตำแหน่งที่ปรากฏในโปรแกรม Office ทั้งหมดที่คุณใช้ รวมทั้ง Lync ด้วย เมื่อต้องการซ่อนใน Lync เท่านั้น ให้คลิก ซ่อนรูปภาพของฉัน

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดง การซ่อน และการเปลี่ยนรูปภาพของคุณ ให้ดู การเปลี่ยนรูปภาพของคุณใน Lync

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ทำไมฉันจึงเปลี่ยนรูปภาพของฉันไม่ได้

ถ้าในตัวเลือก รูปภาพของฉัน ปุ่ม แก้ไขหรือเอารูปภาพของฉันออก ไม่พร้อมใช้งาน (เป็นสีเทา) เช่นแบบนี้

สกรีนช็อตปุ่มแก้ไขหรือเปลี่ยนรูปภาพแสดงเป็นสีเทาและถูกเน้น

อาจเป็นเพราะสิ่งต่อไปนี้

 • ตัวเลือก ซ่อนรูปภาพของฉัน เหนือปุ่ม แก้ไขหรือเอารูปภาพของฉันออก ถูกเลือกไว้ ให้เลือก แสดงรูปภาพของฉัน แทน

 • คุณกำลังใช้ Microsoft 365 การอัปเกรดล่วงหน้า จนกว่าคุณจะได้รับการอัปเกรดบริการซึ่งจะถูกเผยแพร่ไปยังลูกค้า Microsoft 365 ทั้งหมดคุณจะต้องไปที่พอร์ทัล Microsoft 365 เพื่อเปลี่ยนรูปภาพของคุณ คุณไม่สามารถเปลี่ยนจาก Lync ได้ ให้ดูที่เปลี่ยนรูปภาพ Lync ของคุณด้วยบัญชีผู้ใช้ Microsoft ๓๖๕ก่อนการอัปเกรดสำหรับคำแนะนำ

 • บริษัทของคุณได้ปิดใช้งานตัวเลือกในการเปลี่ยนรูปภาพของคุณ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคในที่ทำงานของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ใครสามารถดูรูปภาพของฉันได้บ้าง

รูปภาพใน Lync ของคุณจะปรากฏขึ้นในโปรแกรม Office ทั้งหมดที่คุณใช้ รวมทั้ง Outlook

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ฉันจะปิดรูปภาพทั้งหมดใน Lync รวมถึงของฉันเองได้อย่างไร

เลือก ตัวเลือก > ส่วนบุคคล แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมายที่ชื่อ แสดงรูปภาพของที่ติดต่อ วิธีนี้จะเป็นการเอารูปภาพออกจากรายการที่ติดต่อของคุณ ซึ่งจะลบรูปภาพของผู้ส่งและผู้รับจาก IM และการสนทนากลุ่ม และจะเอารูปภาพของคุณเองออกจาก Lync ด้วยเช่นกัน

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

คำถามเกี่ยวกับเสียงและวิดีโอ

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าอุปกรณ์ของฉันตั้งค่าอย่างถูกต้องแล้ว

Lync จะตรวจหาอุปกรณ์เสียงและวิดีโอของคุณโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบก่อนที่จะโทรหรือเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ให้ดูที่ตั้งค่าและทดสอบเสียงของ skype For business (lync)หรือตั้งค่าและทดสอบวิดีโอ skype For business (lync)สำหรับคำแนะนำ

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ฉันสามารถใช้ Lync ในการโทรออกได้หรือไม่

ได้ การโทรผ่าน Lync จะทำการโทรจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นที่กำลังใช้ Lync หรือ Skype อยู่ การโทรจะใช้เสียงของคอมพิวเตอร์ การโทรผ่าน Lync จะโทรไปยังอุปกรณ์ทั้งหมดของผู้รับที่เปิดใช้งาน Lync เช่น คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปและแล็ปท็อป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับ ที่ติดต่อภายนอก ให้ดูที่ เพิ่มที่ติดต่อภายนอกลงใน Lync สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ โทรออกหรือรับสายการโทรด้วยเสียงผ่าน Lync

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

แป้นกดหมายเลขของ Lync อยู่ที่ไหนและใช้งานอย่างไร

ผู้ใช้ Microsoft 365 ทั้งหมดไม่ใช่แป้นกดหมายเลข ถ้าคุณทำคุณสามารถใช้ใส่ PIN หรือทำการเลือกสำหรับระบบเสียงแบบอัตโนมัติในการโทรและเปิดจากสองที่ดังนี้

 • ในหน้าต่างหลักของ Lync บนแท็บ โทรศัพท์

  แท็บโทรศัพท์

 • ในหน้าต่างการสนทนาที่เปิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มการโทร หยุดชั่วขณะบนไอคอนโทรศัพท์/ไมโครโฟนเพื่อดูแป้นกดหมายเลข

  แป้นกดหมายเลข

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ฉันสามารถโทรออกโดยไม่ต้องเพิ่มใครลงในรายการที่ติดต่อของฉันได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถค้นหาบุคคลได้โดยพิมพ์ชื่อของพวกเขาในกล่องค้นหา ในผลลัพธ์การค้นหา ให้วางเมาส์บนรูปภาพของบุคคลนั้นๆ แล้วคลิกโทร

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ฉันจะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ลงในบัตรข้อมูลที่ติดต่อของฉันได้อย่างไร

เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ลงในบัตรที่ติดต่อของคุณเพื่อให้บุคคลอื่นทราบวิธีที่จะติดต่อคุณทางโทรศัพท์ ที่ติดต่อ Lync ของคุณจะเห็นหมายเลขโทรศัพท์บนบัตรที่ติดต่อของคุณตามความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่คุณมีต่อพวกเขา สำหรับรายละเอียดว่าใครเห็นอะไรได้บ้าง ให้ดูที่ ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตนของคุณใน Lync

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก แล้วคลิก โทรศัพท์

 2. ภายใต้ หมายเลขโทรศัพท์ของฉัน ให้คลิกที่กล่อง แล้วพิมพ์หมายเลขของคุณ ใช้เฉพาะตัวเลข 0123456789 เท่านั้น โดยไม่ต้องมีวงเล็บหรือยัติภังค์ เมื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ให้พิมพ์เครื่องหมาย + แล้วตามด้วยรหัสประเทศและหมายเลขโทรศัพท์ท้องถิ่น

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากหมายเลขที่คุณต้องการให้แสดงบนบัตรข้อมูลที่ติดต่อของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ลงในบัตรข้อมูลที่ติดต่อของคุณให้ดูที่ตั้งค่าตัวเลือกโทรศัพท์

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ทำไมฉันจึงมีปัญหาเกี่ยวกับเสียง

ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น จะมีการแจ้งเตือนแสดงขึ้นในหน้าต่างการสนทนาหรือหน้าต่างหลักของ Lync คุณสามารถคลิกที่การแจ้งเตือนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือวิธีแก้ปัญหาที่แนะนำได้

ตัวอย่างเช่น

สกรีนช็อตของข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเสียงและตัวเลือกเพื่อตรวจสอบ

ถ้าคุณไม่ได้ยินเสียง ให้ตรวจสอบดังนี้

 • ลำโพงของคุณถูกเปิดอยู่ทั้งใน Lync และคอมพิวเตอร์ของคุณ และได้เปิดเสียงลำโพงแล้ว

 • โทรศัพท์ของคุณอยู่บนแท่นวาง (ถ้าคุณกำลังใช้ Lync Phone Edition)

 • อุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้ถูกเลือกบนแท็บ อุปกรณ์ (วางเมาส์บนไอคอนโทรศัพท์/ไมโครโฟน แล้วคลิกแท็บ อุปกรณ์)

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ฉันสามารถปรับปรุงคุณภาพอุปกรณ์เสียงได้อย่างไรบ้าง

 • เป็นเรื่องสำคัญที่ไมโครโฟนที่มีการตัดเสียงรบกวนอยู่ในตำแหน่งใกล้กับปาก โดยห่างจากปากไม่เกิน 1 นิ้วโดยประมาณ เพื่อช่วยกรองเสียงรบกวนจากภายนอกที่ไม่พึงประสงค์ออกไป

 • ชุดหูฟังส่วนใหญ่มีปุ่มปรับระดับเสียง ขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์เสียงใดที่ชุดหูฟังเชื่อมต่ออยู่ ถ้าคุณหรือผู้โทรคนอื่นๆ ได้ยินเสียงซ่า ให้ทำการโทรทดสอบ แล้วปรับการตั้งค่าบนชุดหูฟังจนกว่าเสียงซ่าจะหายไป

 • ถ้าคุณกำลังใช้ลำโพงของโทรศัพท์ของคุณ และผู้ที่อยู่ในสายบ่นถึงเสียงรบกวนเบื้องหลัง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์อยู่บนพื้นราบและคุณอยู่ใกล้กับโทรศัพท์

 • ถ้าคุณกำลังใช้อุปกรณ์แยกต่างหากสำหรับเสียง (เช่น ลำโพงและกล้อง) ให้พยายามวางอุปกรณ์ทั้งสองชนิดห่างจากกันในระยะที่เหมาะสมเพื่อลดเสียงก้อง

 • เราไม่แนะนำให้คุณทำการโทรออกผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ผ่านเครือข่ายส่วนตัวแบบเสมือน (VPN) หรือผ่านเครือข่ายบริการการเข้าถึงระยะไกล (RAS)

ด้านบนสุดของส่วน | ด้านบนสุดของบทความ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×