ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อเข้าร่วม Skype Meeting Broadcast

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นหรือการรับรู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ เช่น Windows โปรแกรมผู้บรรยาย, JAWS หรือ NVDA ที่มีผลิตภัณฑ์ Microsoft 365 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหา การสนับสนุนโปรแกรมอ่านหน้าจอ Microsoft 365ที่ซึ่งคุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยสําหรับการเข้าถึงบนแอปของเรา สำหรับความช่วยเหลือทั่วไป ให้ไปที่ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

ใช้แป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยายที่ติดตั้งมากับตัวอ่านหน้าจอ Windows เพื่อเข้าร่วมการประชุม การออกอากาศการประชุม Skype

คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมทั้งในฐานะผู้เข้าร่วมหรือสมาชิกทีมอีเวนต์ ขึ้นอยู่กับประเภทผู้เข้าร่วมของคุณที่ได้รับการกำหนดโดยผู้จัดการประชุม การประชุม การออกอากาศการประชุม Skype สามารถเป็นได้ทั้งการประชุมนิรนามหรือการประชุมปิด คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมนิรนามในฐานะผู้เข้าร่วมได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าระบบ สำหรับการเข้าร่วมการประชุมปิดหรือเข้าร่วมในฐานะสมาชิกทีมอีเวนต์ ต้องมีการลงชื่อเข้าระบบ

เมื่อคุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม การออกอากาศการประชุม Skype คุณสามารถยอมรับการประชุมได้เช่นเดียวกับการเชิญเข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ และระบบจะเพิ่มงานประชุมดังกล่าวเข้าในปฏิทินของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด กรุณาไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Skype for Business

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้ผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

เข้าร่วม Skype Meeting Broadcast ในฐานะผู้เข้าร่วม

ในฐานะผู้เข้าร่วม คุณสามารถดูงานอีเวนต์ดังกล่าวผ่านทางออนไลน์ แต่จะไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้นำเสนอหรือผู้บรรยายได้

เข้าร่วม Skype Meeting Broadcast แบบนิรนาม

 1. ขณะที่ระบบอ่านข้อความคำเชิญ กด Shift+Tab จนกว่าคุณได้ยิน "Join the meeting, selected, link, (เข้าร่วมการประชุม, เลือกแล้ว, ลิงก์)" จากนั้นกด Enter

  หน้า Skype Meeting Broadcast จะเปิดขึ้นในเบราว์เซอร์มาตรฐานของคุณ

 2. กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณได้ยิน "Joint the event button, (ปุ่มเข้าร่วมอีเวนต์)" จากนั้นกด Enter

  โฟกัสจะเลื่อนไปที่หน้าการออกอากาศของงานอีเวนต์

เข้าร่วม Skype Meeting Broadcast แบบปิด

 1. ขณะที่ระบบอ่านข้อความคำเชิญ กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณได้ยิน "Join the meeting, selected, link, (เข้าร่วมการประชุม, เลือกแล้ว, ลิงก์)" จากนั้นกด Enter

  หน้าลงชื่อเข้าใช้ การประชุม Skype จะเปิดขึ้นในเบราว์เซอร์มาตรฐานของคุณ

 2. กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณได้ยินชื่อผู้ใช้งานของคุณ จากนั้นกด Enter

  หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ยินชื่อผู้ใช้งานของคุณ กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "Use another account, link, (ใช้บัญชี, ลิงก์อื่น)" จากนั้นกดปุ่ม Enter พิมพ์ชื่อผู้ใช้งานที่คุณต้องการ จากนั้นกด Enter

 3. คุณได้ยิน: "Password, editing (รหัสผ่าน, แก้ไข)" พิมพ์รหัสผ่านของคุณ จากนั้นกด Enter

  โฟกัสจะเลื่อนไปที่หน้าการออกอากาศของงานอีเวนต์

เข้าร่วม Skype Meeting Broadcast ในฐานะสมาชิกทีมอีเวนต์

ในฐานะสมาชิกทีมอีเวนต์คุณสามารถทำหน้าที่เป็นผู้นำเสนอหรือผู้บรรยาย และจัดการทรัพยากรการประชุม (PowerPoint, ไฟล์เสียงและวิดีโอ) รวมถึงควบคุมการออกอากาศได้

เข้าร่วม Skype Meeting Broadcast แบบนิรนาม

 1. ขณะที่ระบบอ่านข้อความคำเชิญ กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณได้ยิน "Join the meeting, selected, link, (เข้าร่วมการประชุม, เลือกแล้ว, ลิงก์)" จากนั้นกด Enter

  หน้า Skype Meeting Broadcast จะเปิดขึ้นในเบราว์เซอร์มาตรฐานของคุณ

 2. กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณได้ยิน "Sign in as an event team member button, (ปุ่มลงชื่อเข้าใช้ในฐานะสมาชิกทีมอีเวนต์)" จากนั้นกด Enter

  • หาก Skype for Business กำลังเปิดใช้งานอยู่และคุณได้ลงชื่อเข้าระบบแล้ว โฟกัสจะเลื่อนไปที่หน้าการออกอากาศของงานอีเวนต์ที่คุณสามารถดูและจัดการ การออกอากาศการประชุม Skype ได้

  • หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าระบบ หน้าต่างการลงชื่อเข้าระบบSkype for Business จะเปิดขึ้น กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณได้ยิน: "Sign-in address, editing (ที่อยู่การลงชื่อเข้าระบบ, แก้ไข)" พิมพ์ชื่อผู้ใช้งานของคุณและกด Enter คุณจะได้ยิน: "Password, editing text (รหัสผ่าน, แก้ไขข้อความ)" พิมพ์รหัสผ่านของคุณ จากนั้นกด Enter

   โฟกัสจะเลื่อนไปที่หน้าการออกอากาศของงานอีเวนต์

เข้าร่วม Skype Meeting Broadcast แบบปิด

 1. ขณะที่ระบบอ่านข้อความคำเชิญ กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณได้ยิน "Join the meeting, selected, link, (เข้าร่วมการประชุม, เลือกแล้ว, ลิงก์)" จากนั้นกด Enter

  หน้า Skype Meeting Broadcast จะเปิดขึ้นในเบราว์เซอร์มาตรฐานของคุณ

 2. กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณได้ยิน "Joint the event button, (ปุ่มเข้าร่วมอีเวนต์)" จากนั้นกด Enter

  • หาก Skype for Business กำลังเปิดใช้งานอยู่และคุณได้ลงชื่อเข้าระบบแล้ว โฟกัสจะเลื่อนไปที่หน้าการออกอากาศของงานอีเวนต์ที่คุณสามารถดูและจัดการ การออกอากาศการประชุม Skype ได้

  • หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าระบบ หน้าต่างการลงชื่อเข้าระบบSkype for Business จะเปิดขึ้น กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณได้ยิน: "Sign-in address, editing (ที่อยู่การลงชื่อเข้าระบบ, แก้ไข)" พิมพ์ชื่อผู้ใช้งานของคุณและกด Enter คุณจะได้ยิน: "Password, editing text (รหัสผ่าน, แก้ไขข้อความ)" พิมพ์รหัสผ่านของคุณ จากนั้นกด Enter

   โฟกัสจะเลื่อนไปที่หน้าการออกอากาศของงานอีเวนต์

โปรดดูเพิ่มเติมที่

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อทำกำหนดการ Skype Meeting Broadcast

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Skype for Business

งานพื้นฐานโดยใช้ตัวอ่านหน้าจอ Skype for Business

เรียนรู้วิธีนำทาง Skype for Business

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×