ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word
อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหา การช่วยสำหรับการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือทั่วไปเพิ่มเติม ให้ดู หน้าแรกของฝ่ายสนับสนุน Microsoft หรือ การแก้ไขปัญหาหรือการแก้ไขปัญหาชั่วคราวสำหรับปัญหาล่าสุดของ Office

Word จะตรวจสอบข้อผิดพลาดในการสะกดและไวยากรณ์ที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่คุณพิมพ์ ใช้แป้นพิมพ์ของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดและทำการแก้ไข เราได้ทดสอบด้วยผู้บรรยาย, JAWS และ NVDA แต่อาจทำงานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆ ได้ตราบใดที่โปรแกรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและเทคนิคการเข้าถึงทั่วไป

ไอคอนตกแต่ง ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word แต่ไม่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอใช่ไหม ดู ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Office

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

ตรวจสอบและแก้ไขการสะกดและไวยากรณ์

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการตรวจสอบข้อผิดพลาดสำหรับการสะกดหรือไวยากรณ์ จากนั้นกด F7

  นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ Ribbon เพื่อเริ่มการตรวจสอบได้ กด Alt+R เพื่อเปิดแท็บ รีวิว จากนั้นกด C และ 1 เพื่อเลือกตัวเลือก ตรวจสอบเอกสาร

  บานหน้าต่างตัวแก้ไขจะเปิดขึ้น คุณจะได้ยิน "ภาพรวมของตัวแก้ไข" ตามด้วยจำนวนของผลการค้นหา

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในประโยคหรือย่อหน้าในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการตรวจสอบ แล้วกด F7

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการตรวจสอบทั้งข้อผิดพลาดในการสะกดและไวยากรณ์ ให้กด Enter

  • เมื่อต้องการตรวจสอบเฉพาะข้อผิดพลาดในการสะกด ให้กดแป้นแท็บจนกว่าคุณจะได้ยิน: "บัตรการแก้ไข" กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "การสะกด" จากนั้นกด Enter

  • เมื่อต้องการตรวจสอบเฉพาะข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ให้กดแป้นแท็บจนกว่าคุณจะได้ยิน: "บัตรการแก้ไข" กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ไวยากรณ์" จากนั้นกด Enter

 3. คุณจะได้ยินประโยคเดิมที่มีข้อผิดพลาดในการสะกดหรือไวยากรณ์ กดแป้นแท็บจนกว่าคุณจะได้ยินคำแนะนำแรกเกี่ยวกับวิธีแก้ไขข้อผิดพลาด

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินคำแนะนำที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้การแก้ไขที่แนะนำกับข้อผิดพลาดในปัจจุบันเท่านั้น ให้กด Enter

  • เมื่อต้องการใช้การแก้ไขที่แนะนำกับข้อผิดพลาดทั้งหมดในเอกสารปัจจุบัน ให้กด Alt+แป้นลูกศรลง จากนั้นกด A

  ข้อผิดพลาดได้รับการแก้ไขแล้ว และ Word จะย้ายไปยังข้อผิดพลาดถัดไป ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละข้อผิดพลาด

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการอ่านประโยคเดิมสำหรับข้อผิดพลาดถัดไป ให้กดแป้นแท็บจนกว่าคุณจะไปถึงปุ่ม อ่านประโยคเดิม จากนั้นกด Enter

 5. เมื่อ Word ตรวจทานเอกสารเสร็จสิ้น คุณจะได้ยิน: "กล่องโต้ตอบ Microsoft Word ปุ่มตกลง" เมื่อต้องการกลับไปยังเอกสารของคุณ ให้กด Enter

ละเว้นการค้นหาการสะกดหรือไวยากรณ์

ถ้าคุณคิดว่าการค้นหาไม่ใช่ข้อผิดพลาด คุณสามารถละเว้นเพียงครั้งเดียวหรือตลอดทั้งเอกสารได้ การค้นหาจะไม่ได้รับการแก้ไขและ Word จะย้ายไปยังข้อผิดพลาดถัดไปในรายการ

 1. ในบานหน้าต่าง ตัวแก้ไข หลังจากที่คุณได้ฟังประโยคเดิมพร้อมการค้นหา ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการละเว้นการค้นหาครั้งเดียว ให้กด I

  • เมื่อต้องการละเว้นการค้นหาทุกที่ในเอกสาร ให้กด G

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับบานหน้าต่างตัวแก้ไข

ตารางต่อไปนี้สรุปแป้นพิมพ์ลัดสำหรับบานหน้าต่าง ตัวแก้ไข

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ละเว้นคำนี้เพียงครั้งเดียว แต่ให้ตรวจสอบอีกครั้ง

I

ละเว้นคำที่ตรวจพบตลอดทั้งเอกสาร

G

เพิ่มคำที่ตรวจพบในพจนานุกรมของโปรแกรม

A

เลิกทำการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำสำหรับแก้ไขก่อนหน้า

Ctrl+Z

เปิดบานหน้าต่าง การพิสูจน์อักษร ในหน้าต่าง ตัวเลือก Word เพื่อเลือกและเปลี่ยนวิธีการที่โปรแกรมแก้ไขการสะกดและไวยากรณ์สำหรับเอกสารทั้งหมด

S

ตรวจคำและไวยากรณ์ที่คุณได้ละเว้นไปก่อนหน้านี้ซํ้าอีกครั้ง

 1. ในเอกสาร Word ที่คุณต้องการตรวจสอบอีกครั้ง ให้กด Alt+F และ T หน้าต่าง ตัวเลือก Word จะเปิดขึ้น

 2. กด P จากนั้นกดแป้นแท็บหนึ่งครั้ง บานหน้าต่าง การพิสูจน์อักษร จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสบนปุ่ม ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 3. เมื่อต้องการย้ายและเปิดใช้งานตัวเลือก ตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง ให้กด K เมื่อคุณถูกขอให้ยืนยันการดำเนินการ ให้กด Enter เพื่อตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง ถ้าคุณไม่ต้องการตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง ให้กดแป้นลูกศรขวาเพื่อย้ายไปยังปุ่ม ไม่ แล้วกด Enter

แป้นพิมพ์ลัดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกด

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลสรุปของแป้นพิมพ์ลัดที่สามารถช่วยคุณตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดในเอกสาร Word ของคุณ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดหน้าต่าง ตัวเลือก Word

Alt+F และ T

เปิดบานหน้าต่าง การพิสูจน์อักษร ในหน้าต่าง ตัวเลือก Word

P แล้วกดแป้นแท็บ

เปิดกล่องโต้ตอบ การแก้ไขอัตโนมัติ ในแท็บ การพิสูจน์อักษร

A

เปิดกล่องโต้ตอบ ข้อยกเว้นของการแก้ไขอัตโนมัติ ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขอัตโนมัติ

E

ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์อีกครั้งในบานหน้าต่าง การพิสูจน์อักษร

K

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบการสะกดในขณะที่คุณพิมพ์ ในบานหน้าต่าง การพิสูจน์อักษร

P

ย้ายไปยังกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบไวยากรณ์ด้วยการสะกด ในบานหน้าต่าง การพิสูจน์อักษร

H สองครั้ง

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนการสะกดผิดในเอกสารนี้เท่านั้น ในบานหน้าต่าง การพิสูจน์อักษร

S

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในเอกสารนี้เท่านั้น ในบานหน้าต่าง การพิสูจน์อักษร

D

เปิดหรือปิดการตรวจการสะกดและไวยากรณ์อัตโนมัติ

คุณสามารถปิดการตรวจการสะกดและไวยากรณ์สอบอัตโนมัติ จากนั้นตรวจสอบเอกสารของคุณหลังจากเสร็จสมบูรณ์แล้วได้ การตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ทั้งหมดในเอกสารของคุณพร้อมกันมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการพิสูจน์อักษรข้อความของคุณอย่างรวดเร็ว

 1. ในเอกสาร Word ให้กด Alt+ F และ T หน้าต่าง ตัวเลือก Word จะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่าง การพิสูจน์อักษร ให้กด P จากนั้นกดแป้นแท็บ บานหน้าต่าง การพิสูจน์อักษร จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสบนปุ่ม ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 3. เมื่อต้องการล้างหรือเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบการสะกดในขณะที่คุณพิมพ์ ให้กด P

 4. เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่องกาเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในขณะที่คุณพิมพ์ ให้กด M สองครั้ง เมื่อต้องการล้างหรือเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้กด Spacebar

 5. เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปใช้และปิดหน้าต่าง ตัวเลือก Word ให้กดปุ่มแท็บจนกว่าคุณจะไปถึงปุ่ม ตกลง แล้วกด Enter โฟกัสจะกลับไปที่เอกสารของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการระบุวิธีที่คุณต้องการให้ Word แก้ไขอัตโนมัติในขณะที่คุณพิมพ์ ให้นำทางไปยังแท็บ การพิสูจน์อักษร แล้วกด A ในกล่องโต้ตอบ การแก้ไขอัตโนมัติ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอในการติดตามและตรวจดูการเปลี่ยนแปลงในเอกสารใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Word

มีอะไรใหม่ใน Microsoft 365

Word for Mac จะตรวจหาข้อผิดพลาดในการสะกดและไวยากรณ์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ และคุณสามารถใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS เพื่อไปยังข้อผิดพลาดและทำการแก้ไข

ไอคอนตกแต่ง ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word แต่ไม่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอใช่ไหม ดู ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Office

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน macOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

ในหัวข้อนี้

ตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ในเอกสาร

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์ที่ผิดพลาด จากนั้นกด Option+Command+L

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในประโยคหรือย่อหน้าในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการตรวจสอบ แล้วกด Option+Command+L เมื่อต้องการเลือกข้อความหนึ่งส่วน ให้กด Shift ค้างไว้แล้วกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายเคอร์เซอร์

 2. กล่องโต้ตอบ การสะกดและไวยากรณ์ จะเปิดขึ้น คุณจะได้ยิน: “การสะกดและไวยากรณ” และภาษาการพิสูจน์อักษร โฟกัสอยู่บนเขตข้อมูลข้อความที่คุณสามารถแก้ไขคำที่สะกดผิดหรือไวยากรณ์ที่ผิดพลาด กล่องโต้ตอบยังแสดงการสะกดที่แนะนำ หรือการตรวจทานไวยากรณ์ที่แนะนำ กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “คำแนะนำ, ตาราง” การฟังสิ่งเหล่านี้จะช่วยคุณในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองต่อข้อผิดพลาดได้

 3. เมื่อต้องการตอบสนองต่อปัญหาที่ Word ระบุ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินคำสั่งที่คุณต้องการเลือกแล้วกด Spacebar

  • เมื่อต้องการข้ามข้อความที่เลือกในปัจจุบันแล้วย้ายไปยังรายการถัดไป ให้เลือก ละเว้น

  • เมื่อต้องการข้ามทุกรายการของข้อความที่เลือกแล้วย้ายไปยังรายการถัดไป ให้เลือก ละเว้นทั้งหมด

  • เมื่อต้องการเพิ่มคำที่เลือกในปัจจุบันไปยังพจนานุกรม เพื่อไม่ให้ Word ระบุคำเป็นข้อผิดพลาดในอนาคต ให้เลือก เพิ่ม สามารถทำเช่นนี้ใช้ได้กับคำที่สะกดผิดเท่านั้น คุณไม่สามารถเพิ่มไวยากรณ์แบบกำหนดเองลงในพจนานุกรม

  • เมื่อต้องการข้ามรายการข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์แล้วย้ายไปยังรายการถัดไป ให้เลือก ประโยคถัดไป

  • เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ให้เลือกหนึ่งในคำแนะนำการสะกดในตาราง คำที่แนะนำ เมื่อต้องการเรียกดูคำแนะนำการสะกด ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง โปรแกรม VoiceOver จะประกาศคำแนะนำเมื่อคุณเลื่อน เมื่ออยู่บนคำแนะนำ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เปลี่ยน” หรือ “เปลี่ยนทั้งหมด” (เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับข้อความทุกรายการ) แล้วกด Control+Option+Spacebar

 4. หลังจากที่คุณแก้ไขหรือข้ามข้อผิดพลาด Word จะย้ายไปยังข้อผิดพลาดถัดไป แล้วทำซ้ำกระบวนการตรวจทานสำหรับแต่ละข้อผิดพลาด

 5. เมื่อการตรวจสอบการสะกดเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะได้ยิน: “การตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว” ถ้าคุณตรวจดูเฉพาะข้อความที่เลือก คุณจะได้ยิน: “Word ตรวจสอบส่วนที่เลือกเส็รจแล้ว”

 6. เมื่อต้องการกลับไปยังเอกสารของคุณ ให้กด Spacebar

  หมายเหตุ: เมื่อ VoiceOver อ่านข้อความ ถ้า Word ตรวจพบการสะกดที่อาจจะผิด คุณอาจจะได้ยินว่า “สะกดผิด” ก่อนจะได้ยินคำนั้น

ตรวจคำและไวยากรณ์ที่คุณได้ละเว้นไปก่อนหน้านี้ซํ้าอีกครั้ง

คุณสามารถล้างหรือรีเซ็ตรายการคำและไวยากรณ์ที่ละเว้นเพื่อให้ Word ตรวจปัญหาการสะกดและไวยากรณ์ที่คุณเคยข้าม

หมายเหตุ: เมื่อคุณรีเซ็ตรายการคำและไวยากรณ์ที่ละเว้น รายการจะถูกล้างสำหรับเอกสารที่เปิดอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น ปัญหาการสะกดหรือไวยากรณ์ใดๆ ที่คุณข้ามในเอกสาร Word อื่นจะไม่ได้รับผลกระทบ

 1. เมื่อต้องการไปยังแถบเมนู ในเอกสาร Word ที่คุณต้องการตรวจสอบอีกครั้ง ให้กด Control+Option+M คุณจะได้ยิน: “แถบเมนู Apple”

 2. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เครื่องมือ” แล้วกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “การสะกดและไวยากรณ์ เมนูย่อย” เมื่อต้องการขยายเมนูย่อย การสะกดและไวยากรณ์ ให้กด Control+Option+Spacebar

 3. กดแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณจะได้ยิน: “รีเซ็ตคำและไวยากรณ์ที่เคยละเว้น” แล้วกด Spacebar

 4. หน้าต่างการแจ้งเตือนจะเปิดขึ้น เมื่อต้องการยืนยันการรีเซ็ต ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ใช่, ปุ่มเริ่มต้น” แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

 5. เมื่อต้องการตรวจการสะกดและไวยากรณ์อีกครั้ง ให้กด Option+Command+L

แป้นพิมพ์ลัดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกด

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลสรุปของแป้นพิมพ์ลัดที่สามารถช่วยคุณตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดในเอกสาร Word ของคุณ

หมายเหตุ:  Word for Mac ใช้แป้นฟังก์ชันสำหรับคำสั่งทั่วไป ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการใช้แป้นฟังก์ชันในคำสั่ง VoiceOver คุณจะต้องกดแป้น Fn เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้แป้นฟังก์ชันใน Word for Macให้ดู ใช้แป้นพิมพ์ลัดสำหรับฟังก์ชัน ใน แป้นพิมพ์ลัดใน Word

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิด การกำหนดลักษณะ ของ Word

Command+เครื่องหมายจุลภาค (,)

เปิดกล่องโต้ตอบ การสะกดและไวยากรณ์

Option+Command+L

ค้นหาการสะกดผิดหรือข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ถัดไป

Fn+Option+F7

ค้นหาคำที่เลือกในบานหน้าต่างงาน อรรถาภิธาน

Fn+Shift+F7

ค้นหาข้อความที่เลือกในอินเทอร์เน็ต

Command+Shift+L

เปิดและปิดการตรวจการสะกดและไวยากรณ์อัตโนมัติ

คุณสามารถปิดการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์โดยอัตโนมัติในเอกสาร Word ได้และเปิดใหม่ในภายหลัง

 1. เมื่อต้องการเปิด การกำหนดลักษณะ ให้กด Command+เครื่องหมายจุลภาค (,) คุณจะได้ยิน: “การกำหนดลักษณะคำ”

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “การสะกดและไวยากรณ์, ปุ่ม” แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก กล่องโต้ตอบ การสะกดและไวยากรณ์ จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการตรวจสอบการสะกดอัตโนมัติ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ตรวจสอบการสะกดขณะที่คุณพิมพ์, กล่องกาเครื่องหมาย” คุณจะได้ยินว่ากล่องกาเครื่องหมายถูก “เลือกอยู่” หรือ “ไม่ได้เลือก” เมื่อต้องการเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบการสะกดขณะที่คุณพิมพ์ ให้กด Spacebar

 4. เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการตรวจสอบไวยากรณ์อัตโนมัติ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ตรวจสอบไวยากรณ์ขณะที่คุณพิมพ์, กล่องกาเครื่องหมาย” คุณจะได้ยินว่ากล่องกาเครื่องหมายถูก “เลือกอยู่” หรือ “ไม่ได้เลือก” เมื่อต้องการเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบไวยากรณ์ขณะที่คุณพิมพ์ ให้กด Spacebar

 5. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังเอกสารของคุณ ให้กด Esc

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อติดตามและตรวจทานความเปลี่ยนแปลงในเอกสารใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนแปลงข้อความใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Word

มีอะไรใหม่ใน Microsoft 365

Word for iOS จะตรวจหาข้อผิดพลาดในการสะกดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ และคุณสามารถใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อไปยังข้อผิดพลาดและทำการแก้ไข

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

ตรวจสอบการสะกดของเอกสาร

ตรวจสอบเอกสารของคุณเพื่อหาข้อผิดพลาดในการสะกด แล้วตัดสินใจว่าคุณเห็นด้วยกับตัวตรวจสอบการสะกดหรือไม่

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการตรวจสอบข้อผิดพลาดในการสะกด

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เนื้อหาหน้าหนึ่ง, <เนื้อหาบนหน้า>, เขตข้อมูลข้อความ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “หน้าหนึ่ง, เขตข้อมูลข้อความ, กำลังแก้ไข”

 3. เปลี่ยนโรเตอร์เป็น “คำ”

 4. เลื่อนลงจนกว่าคุณจะได้ยิน VoiceOver ประกาศคำที่สะกดผิด โฟกัสจะอยู่บนคำ

 5. แตะหน้าจอสองครั้งด้วยสองนิ้ว เมนูบริบทจะเปิดขึ้น

 6. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “เลือก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วเดียว คำที่สะกดผิดจะถูกเลือก

 7. แตะหน้าจอสองครั้งด้วยสองนิ้ว เมนูบริบทจะเปิดขึ้น

 8. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “รายการเมนู” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ รายการของคำแนะนำการแก้ไขจะปี่กฎขึ้น

 9. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินคำแนะนำที่คุณต้องการยอมรับ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปิดหรือปิดการตรวจสอบการสะกดอัตโนมัติ

คุณสามารถปิดการตรวจสอบการสะกดอัตโนมัติได้เมื่อคุณทำงานบนเอกสาร เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณสามารถเปิดการตรวจสอบอัตโนมัติอีกครั้ง และตรวจสอบการสะกดในทั้งเอกสาร

 1. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แสดง Ribbon ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ Ribbon จะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่ชื่อแท็บปัจจุบัน

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เลือกอยู่, <ชื่อของแท็บปัจจุบัน>”

 3. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บรีวิว” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเครื่องมือการพิสูจน์อักษร” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “การสะกด, เปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ การตรวจสอบการสะกดอัตโนมัติปิดอยู่

 6. เมื่อต้องการเปิดการตรวจสอบอัตโนมัติอีกครั้ง ให้นำทางไปยังปุ่ม เครื่องมือการพิสูจน์อักษร ตามที่แนะนำทางด้านบน ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “การสะกด ปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์เอกสารใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Word

มีอะไรใหม่ใน Microsoft 365

Word for Android จะตรวจหาข้อผิดพลาดในการสะกดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ และคุณสามารถใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อไปยังข้อผิดพลาดและทำการแก้ไข

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

ตรวจสอบการสะกดของเอกสาร

ตรวจสอบเอกสารของคุณเพื่อหาข้อผิดพลาดในการสะกด แล้วตัดสินใจว่าคุณเห็นด้วยกับตัวตรวจสอบการสะกดหรือไม่

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการตรวจสอบข้อผิดพลาดในการสะกด

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก ขยาย สวิตช์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ Ribbon จะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่ชื่อแท็บปัจจุบัน

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เลือกอยู่, <ชื่อของแท็บปัจจุบัน>”

 4. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บรีวิว” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มการสะกด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ การตรวจสอบการสะกดถูกเปิดใช้งานแล้ว TalkBack จะประกาศข้อผิดพลาดในการสะกดแรกที่พบ ตัวอย่างเช่น : “<คำที่สะกดผิด>, เลือกอยู่”

 6. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคำแนะนำการแก้ไขพร้อมใช้งานสำหรับคำที่สะกดผิดหรือไม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินคำแนะนำ เมื่อต้องการเลือก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. เมื่อต้องการละเว้นคำแนะนำสำหรับข้อผิดพลาดนี้แล้วไปยังข้อผิดพลาดในการสะกดถัดไป ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มข้อผิดพลาดถัดไป” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  เมื่อต้องการละเว้นคำแนะนำทั้งหมดและสิ้นสุดการตรวจสอบการสะกด ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มละเว้นทั้งหมด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "การตรวจสอบการสะกดเสร็จสมบูรณ์แล้ว เท่านี้คุณก็พร้อมใช้งานแล้ว”

ซ่อนและยกเลิกการซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษร

คุณสามารถซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษรเพื่อไม่ให้ TalkBack ประกาศข้อผิดพลาดในการสะกดเมื่อคุณทำงานบนเอกสาร เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณสามารถยกเลิกการซ่อนเครื่องหมาย แล้วตรวจสอบการสะกดด้วย TalkBack

 1. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก, สวิตช์ขยาย” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูแท็บจะปรากฎขึ้น โฟกัสจะอยู่ชื่อแท็บปัจจุบัน

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เลือกอยู่, <ชื่อของแท็บปัจจุบัน>”

 3. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บรีวิว” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เมนูการพิสูจน์อักษรและภาษา” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษร ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก, ซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษรทั้งหมด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษรสำหรับเฉพาะบางส่วนของข้อความ ก่อนอื่น ให้เลือกข้อความในเอกสาร แล้วนำทางไปยังเมนู การพิสูจน์อักษรและภาษา ตามที่แนะนำทางด้านบน ในเมนู ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ไม่ได้เลือก, ซ่อนเครื่องหมายการพิศูจน์อักษรในข้อความที่เลือก" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. เมื่อต้องการยกเลิกการซ่อนเครื่องหมาย ให้นำทางไปยังเมนู การพิสูจน์อักษรและภาษา ตามที่แนะนำไว้ทางด้านบน ในเมนู ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เลือกอยู่, ซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษรทั้งหมด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์เอกสารใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Word

มีอะไรใหม่ใน Microsoft 365

Word Mobile จะตรวจหาข้อผิดพลาดในการสะกดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ และคุณสามารถใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อไปยังข้อผิดพลาดและทำการแก้ไข

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

ตรวจสอบการสะกดของเอกสาร

ตรวจสอบเอกสารของคุณเพื่อหาข้อผิดพลาดในการสะกด แล้วตัดสินใจว่าคุณเห็นด้วยกับตัวตรวจสอบการสะกดหรือไม่

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการตรวจสอบข้อผิดพลาดในการสะกด

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ Ribbon จะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่ชื่อแท็บปัจจุบัน

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เมนู, <ชื่อของแท็บปัจจุบัน>, เลือกอยู่”

 4. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “รีวิว” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “การสะกด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ การตรวจสอบการสะกดถูกเปิดใช้งานแล้ว โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศข้อผิดพลาดในการสะกดแรกที่พบ แล้วจะเลือกคำในเอกสาร

 6. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคำแนะนำการแก้ไขพร้อมใช้งานสำหรับคำที่สะกดผิดหรือไม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินคำแนะนำ เมื่อต้องการเลือก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. เมื่อต้องการละเว้นคำแนะนำ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ละเว้นทั้งหมด, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ซ่อนและยกเลิกการซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษร

คุณสามารถซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษรเพื่อไม่ให้โปรแกรมผู้บรรยายประกาศข้อผิดพลาดในการสะกดเมื่อคุณทำงานบนเอกสาร เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณสามารถยกเลิกการซ่อนเครื่องหมาย แล้วตรวจสอบการสะกดด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย

 1. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ Ribbon จะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่ชื่อแท็บปัจจุบัน

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เมนู, <ชื่อของแท็บปัจจุบัน>, เลือกอยู่”

 3. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “รีวิว” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มการพิสูจน์อักษรและภาษายุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษร ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก, ซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษรทั้งหมด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษรสำหรับเฉพาะบางส่วนของข้อความ ก่อนอื่น ให้เลือกข้อความในเอกสาร แล้วนำทางไปยังเมนู การพิสูจน์อักษรและภาษา ตามที่แนะนำทางด้านบน ในเมนู ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ไม่ได้เลือก, ซ่อนเครื่องหมายการพิศูจน์อักษรในข้อความที่เลือก" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. เมื่อต้องการยกเลิกการซ่อนเครื่องหมาย ให้นำทางไปยังเมนู การพิสูจน์อักษรและภาษา ตามที่แนะนำไว้ทางด้านบน ในเมนู ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เลือกอยู่, ซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษรทั้งหมด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์เอกสารใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Word

ใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อตรวจสอบการสะกดในเอกสาร Word สำหรับเว็บ จากนั้น Word สำหรับเว็บจะตรวจสอบข้อผิดพลาดในการสะกดที่อาจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ ข้อผิดพลาดในการสะกดจะถูกทำเครื่องหมายด้วยเส้นหยักสีแดง

ไอคอนตกแต่ง ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word แต่ไม่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอใช่ไหม ดู ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Office

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้ผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office สำหรับเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เนื่องจาก Word สำหรับเว็บ ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจึงแตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 สำหรับเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ แป้นพิมพ์ลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) ก็ใช้ได้กับเว็บเบราว์เซอร์ แต่ใช้ไม่ได้กับ Word สำหรับเว็บ

ในหัวข้อนี้

ตรวจสอบการสะกดของเอกสาร

 1. ในเอกสารที่คุณต้องการตรวจสอบข้อผิดพลาดในการสะกด เมื่อต้องการไปยังคำสั่ง การสะกด บน Ribbon ให้กดแป้น Alt+โลโก้ Windows แล้วกด R และ S คุณจะได้ยิน: “รายการเมนูการสะกด”

 2. เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกด ให้กด Enter โฟกัสจะย้ายไปยังคำที่สะกดผิดแรกในเอกสาร แล้วเมนูบริบทจะเปิดขึ้น ถ้ามีการสะกดที่แนะนำ คุณจะได้ยินคำแนะนำ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้ามีการสะกดคำที่แนะนำมากกว่าหนึ่ง ให้ใช้แป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินการสะกดที่คุณต้องการใช้ เมื่อต้องการเปลี่ยนคำ เมื่ออยู่บนคำแนะนำ ให้กด Spacebar

  • ถ้าคุณต้องการละเว้นข้อผิดพลาดในการสะกดที่ Word พบ ให้กดแป้นลูกศรล่างจนกว่าคุณจะได้ยิน “ละเว้นทั้งหมด” แล้วกด Spacebar

 4. หลังจากที่คุณแก้ไขหรือละเว้นข้อผิดพลาด เมื่อต้องการย้ายไปยังข้อผิดพลาดถัดไป ให้กด Spacebar ทำซ้ำกระบวนการตรวจทานสำหรับแต่ละข้อผิดพลาด

 5. เมื่อต้องตรวจทานข้อผิดพลาดทั้งหมดแล้ว คุณจะได้ยิน “กล่องโต้ตอบโฟกัสบนปุ่มตกลง” เมื่อต้องการกลับไปยังเอกสารของคุณ ให้กด Spacebar

หมายเหตุ:  Word สำหรับเว็บ จะไม่ตรวจสอบไวยากรณ์ แต่ถ้าคุณมีแอปสำหรับเดสก์ท็อป คุณสามารถเปิดเอกสารได้อย่างรวดเร็วและตรวจสอบไวยากรณ์ ใน Word สำหรับเว็บ เมื่อต้องการเปิดเอกสารในแอปสำหรับเดสก์ท็อป ให้กดแป้น Alt+โลโก้ Windows แล้วกด O เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบไวยากรณ์ในแอปสำหรับเดสก์ท็อป ให้ดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดในเอกสารใน Word

ซ่อนและยกเลิกการซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษร

คุณสามารถซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษรเพื่อไม่ให้โปรแกรมผู้บรรยายประกาศข้อผิดพลาดในการสะกดเมื่อคุณทำงานบนเอกสาร เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณสามารถยกเลิกการซ่อนเครื่องหมาย แล้วตรวจสอบการสะกดด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย

 1. วางเคอร์เซอร์บนคำที่มีเครื่องหมายการพิสูจน์อักษร

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท ให้กด Shift+F10 แล้วกดแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณจะได้ยิน: “รายการเมนูตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร” เมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar กล่องโต้ตอบ ภาษา จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษร ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก,ไม่ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมายการสะกด” แล้วกด Spacebar คุณจะได้ยิน: “เลือกแล้ว”

 4. เมื่อต้องการยกเลิกการซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษรจากข้อผิดพลาดในการสะกด ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เลือกอยู่, ไม่ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมายการสะกด” แล้วกด Spacebar คุณจะได้ยิน: “ยกเลิกการเลือกแล้ว”

 5. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบและย้ายโฟกัสไปยังเอกสาร ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน ปุ่มตกลง” แล้วกด Spacebar

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์เอกสารใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Word

มีอะไรใหม่ใน Microsoft 365

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เข้าร่วมการสนทนา
ถามในชุมชน
รับการสนับสนุน
ติดต่อเรา

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×