18 ตุลาคม 2018 — KB4462928 (ระบบปฏิบัติการรุ่น 14393.2580)

วันออกจำหน่าย:

เวอร์ชัน:

18/10/2561

ระบบปฏิบัติการรุ่น 14393.2580

Windows 10 เวอร์ชัน 1607 สิ้นสุดการบริการในวันที่ 10 เมษายน 2561 อุปกรณ์ที่ใช้ Windows 10 รุ่น Home หรือ Pro จะไม่ได้รับการอัปเดตด้านความปลอดภัยและการปรับปรุงคุณภาพรายเดือนที่มีการป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัยล่าสุดอีกต่อไป เพื่อรับการอัปเดตด้านความปลอดภัยและการปรับปรุงคุณภาพต่อไป Microsoft ขอแนะนำให้อัปเดตเป็น Windows 10 เวอร์ชันล่าสุด

สำคัญ: Windows 10 Enterprise และ Windows 10 Education จะได้รับการให้บริการเพิ่มเติมหกเดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อุปกรณ์บน Long-Term Servicing Channels (LTSC) จะยังคงได้รับการอัปเดตจนถึงเดือนตุลาคมปี 2026 ตามข้อมูลใน หน้านโยบายวงจรชีวิต อุปกรณ์ที่มีการอัปเดตในโอกาสวันครบรอบของ Windows 10 (v. 1607) ที่ใช้งานชิปเซ็ต Intel "Clovertrail" จะยังคงได้รับการอัปเดตจนถึงเดือนมกราคมปี 2023 ตามข้อมูลใน บล็อก Microsoft Community

Windows 10 Mobile เวอร์ชัน 1607 ได้สิ้นสุดการบริการในวันที่ 8 ตุลาคม 2018 อุปกรณ์ที่ใช้ Windows 10 Mobile และ Windows 10 Mobile Enterprise จะไม่ได้รับการอัปเดตด้านความปลอดภัยและการปรับปรุงคุณภาพรายเดือนที่มีการป้องกันจากภัยคุกคามด้านความปลอดภัยล่าสุดอีกต่อไป เพื่อรับการอัปเดตด้านความปลอดภัยและการปรับปรุงคุณภาพต่อไป Microsoft ขอแนะนำให้อัปเดตเป็น Windows 10 เวอร์ชันล่าสุด

 

การปรับปรุงและแก้ไข

การอัปเดตนี้มีการปรับปรุงคุณภาพ ไม่มีการนำฟีเจอร์ใหม่ๆ ของระบบปฏิบัติการมาใช้ในการอัปเดตนี้ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่:

 • แก้ไขปัญหาการกำหนดสกุลเงินท้องถิ่นใหม่ที่ธนาคารกลางของเวเนซูเอลาใช้เพื่อนำสกุลเงินโบลีวาร์ใหม่เข้าสู่ระบบหมุนเวียนเงินตรา

 • แก้ไขปัญหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลโซนเวลาที่อัปเดต

 • แก้ไขปัญหาที่ไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อมีการเรียกใช้โปรแกรมที่ถูกบล็อกจากเมนู เริ่มต้น

 • แก้ไขปัญหาที่ AccountName ในรายการในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์สำหรับต้นทาง Microsoft-Windows-Kerberos-Key-Distribution-Center และ 7 ID อาจเสียหายในบางครั้ง

 • แก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของการตรวจสอบสิทธิ์บนระบบคลาวด์สำหรับบัญชีที่สร้างเซสชันการเข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็ว

 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถปิดใช้งาน TLS 1.0 และ TLS 1.1 เมื่อเปิดใช้งานโหมด Federal Information Processing Standard (FIPS)

 • แก้ไขปัญหาการแมปใบรับรองอย่างน้อยสองรายการสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ให้กับผู้ใช้รายเดียวกัน ผู้ใช้ได้รับข้อความ "พบรายการที่ซ้ำกัน" และได้รับข้อผิดพลาด "STATUS_CERTIFICATE_MAPPING_NOT_UNIQUE"

 • แก้ไขปัญหาที่แอปพลิเคชันมีหมายเลขอ้างอิงรั่วเมื่อใช้ใบรับรองการตรวจสอบสิทธิ์ของไคลเอ็นต์กับโปรโตคอล TLS ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการเรียกใช้ FreeCredentialsHandle ก่อนการเรียกใช้ DeleteSecurityContext ในโค้ดของแอปพลิเคชัน

 • แก้ไขปัญหาหน่วยความจำพร่องหายไปใน svchost.exe (netsvcs และบริการตัวช่วย IP)

 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้พื้นที่จัดเก็บบนไดรฟ์ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันบนคลัสเตอร์ (CSV) ถูกใช้จนหมดเนื่องจากการขยายฮาร์ดดิสก์เสมือน Hyper-V (VHDX) ดังนั้นเครื่องเสมือน (VM) จึงอาจยังคงเขียนข้อมูลลงบนดิสก์ของจนกระทั่งเกิดความเสียหายหรือหยุดทำงาน VM ยังอาจเริ่มการทำงานของระบบใหม่และดำเนินการเขียนต่อจนกระทั่งเกิดความเสียหายของข้อมูล

 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้การเลื่อนระดับของตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียว (RODC) ล้มเหลว ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีการกำหนดพาร์ติชันของแอปพลิเคชัน แต่การจำแนกชื่อ DNS ล้มเหลวเนื่องจาก "ข้อผิดพลาดของชื่อ" ข้อผิดพลาดคือ "ระหว่างการเลื่อนระดับตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียว ไม่พบวัตถุเก็บค่าสถานะที่ต้องการ" และ "มีข้อมูลเพิ่มเติม" (รหัสข้อผิดพลาด 234)

 • แก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกันระหว่าง Active Directory Federation Services (ADFS) Extranet Smart Lockout (ESL) และรหัสการเข้าสู่ระบบอื่น เมื่อเปิดใช้งานรหัสการเข้าสู่ระบบอื่น เรียกใช้ AD FS Powershell cmdlets, Get-AdfsAccountActivity และ Reset-AdfsAccountLockout แสดงข้อผิดพลาด "ไม่พบบัญชี" เมื่อ Set-AdfsAccountActivity ถูกเรียกใช้ มีการเพิ่มรายการใหม่แทนการแก้ไขรายการเดิม

 • แก้ไขปัญหาการนำทางจากมุมมองทศวรรษในปฏิทินภาษาญี่ปุ่น เมื่อผู้ใช้พยายามเลื่อนจากยุคปัจจุบันไปยังยุคถัดไป การนำทางทำงานไม่ถูกต้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KB4469068

 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้เกตเวย์ของบริการเดสก์ท็อประยะไกลหยุดการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์สร้างสมดุลในการโหลดหลังจากการทำงาน 12 ถึง 24 ชั่วโมง

 • แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อใช้คลัสเตอร์ Windows Server 2016 Hyper-V หลายรายการ เหตุการณ์ต่อไปนี้ปรากฏขึ้นในแฟ้มบันทึก:

  “ไดรฟ์ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันบนคลัสเตอร์ 'CSVName' ('CSVName') เข้าสู่สถานะหยุดชั่วคราวเนื่องจาก 'STATUS_USER_SESSION_DELETED(c0000203)' I/O ทั้งหมดจะอยู่ในคิวชั่วคราวจนกว่าจะมีการสร้างพาธไปยังไดรฟ์ข้อมูลใหม่อีกครั้ง”

 • แก้ไขปัญหาที่อาจทำให้การสร้างคลัสเตอร์โหนดเดียวหรือการเพิ่มโหนดลงในคลัสเตอร์เพิ่มเติมล้มเหลวเป็นระยะๆ

 • แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มการทำงานของโหนดใหม่หลังจากการตัดโหนดออก รหัสเหตุการณ์ 5120 ปรากฏในแฟ้มบันทึกพร้อมด้วยข้อความ “STATUS_IO_TIMEOUT c00000b5” ซึ่งอาจทำให้การป้อนข้อมูลและการแสดงผล (I/O) สำหรับ VM ช้าลงหรือหยุดทำงาน และบางครั้งโหนดอาจถูกตัดออกจากการเป็นสมาชิกในคลัสเตอร์

 • แก้ไขปัญหาที่การอ้างอิง System.Security.Cryptography.Algorithms โหลดไม่ถูกต้องบน .NET Framework 4.7.1 หลังจากมีการแก้ไขในวันที่ 10 กรกฎาคม 2018 และ 14 สิงหาคม 2018

 • แก้ไขปัญหาที่อาจทำให้ระบบหยุดทำงานในระหว่างการปิดแอปบางส่วนของ Windows Presentation Foundation (WPF) เนื่องจาก TaskCanceledException แอปที่มีความเสี่ยงต่อปัญหานี้จะทำงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นจุดอ่อนหรือการผูกข้อมูลหลังจากฟังก์ชัน Application.Run() ส่งคืนค่า

 • แก้ไขปัญหาสภาวะการแย่งชิงในไฟล์ชั่วคราวและสแกนเนอร์ป้องกันไวรัสบางโปรแกรมที่ทำให้แอปพลิเคชัน .NET Framework หยุดการทำงาน ข้อความแสดงข้อผิดพลาดคือ "กระบวนการไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ <ชื่อของไฟล์ชั่วคราว>"

 • อัปเดตการสนับสนุนของ .NET Framework สำหรับการจัดรูปแบบวันที่ในภาษาญี่ปุ่นในปีแรกของยุค เมื่อรูปแบบของการจัดรูปแบบคือ "y年" รูปแบบปีจะใช้สัญลักษณ์ 元 และไม่ใช้หมายเลขปี 1 นอกจากนี้ .NET Framework จะรองรับวันที่ซึ่งมี 元 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KB4469068

 • อัปเดตข้อมูลสกุลเงินของเวเนซูเอลา ซึ่งจะส่งผลต่อภาษา "es-VE " ดังนี้:

  • สัญลักษณ์ของสกุลเงินเป็น "Bs.S"

  • ชื่อสกุลเงินภาษาอังกฤษเป็น “Bolívar Soberano”

  • ชื่อสกุลเงินท้องถิ่นเป็น “bolívar soberano”

  • รหัสสกุลเงินต่างประเทศเป็น "VES"

 • แก้ไขปัญหาที่อาจทำให้การเพิ่มโหลดล้มเหลวเป็นระยะๆ หลังจากการสร้างโหนดเดียวในคลัสเตอร์ Windows Server 2016 รหัสข้อผิดพลาดคือ “0x0000001e”

 • แก้ไขปัญหาที่อาจทำให้แอปพลิเคชันที่มีหน้าต่างย่อยหยุดการประมวลผลการป้อนข้อมูลด้วยเมาส์ ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีแผงสัมผัสที่แม่นยำกระตุ้นเหตุการณ์ WM_MOUSEWHEEL

 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้การนำทางไปยังยุคต่างๆ หยุดการทำงานในมุมมองปฏิทินภาษาญี่ปุ่น

 • แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบวันที่ของปฏิทินยุคภาษาญี่ปุ่น

 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้ฟังก์ชัน GetCalendarInfo ส่งคืนค่าที่ไม่ถูกต้องสำหรับยุคของญี่ปุ่น

ถ้าคุณได้ติดตั้งการอัปเดตก่อนหน้านี้ ระบบจะดาวน์โหลดเฉพาะการแก้ไขใหม่ในแพคเกจนี้เท่านั้น และติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ

การปรับปรุง Windows Update

ไมโครซอฟท์ได้เผยแพร่การอัปเดตสำหรับไคลเอ็นต์ Windows Update โดยตรงเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือ ทุกอุปกรณ์ที่ใช้ Windows 10 ได้กำหนดค่าให้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติจาก Windows Update รวมถึงรุ่น Enterprise และ Pro จะมีการอัปเดตฟีเจอร์ Windows 10 ล่าสุดโดยอิงตามความเข้ากันได้ของอุปกรณ์และนโยบายการเลื่อนเวลาของ Windows Update สำหรับธุรกิจ ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้ได้กับรุ่นที่ให้บริการในระยะยาว

ปัญหาที่ทราบในการอัปเดตนี้

อาการ

วิธีแก้ไขปัญหา

หลังจากติดตั้งการอัปเดตนี้ การติดตั้งและการเปิดใช้งานไคลเอ็นต์ของคีย์โฮสต์ Windows Server 2019 และ 1809 LTSC Key Management Service (KMS) (CSVLK) ไม่ทำงานตามที่คาดไว้

ปัญหานี้แก้ไขได้ใน KB4467684

หลังจากติดตั้งการอัปเดตนี้ การเลื่อนระดับใน Windows Server 2016 ที่สร้างโดเมนแบบไม่มีระดับรากจะล้มเหลวในฟอเรสต์ที่คุณลักษณะเสริม เช่น การรีไซเคิลของ Active Directory มีการเปิดใช้งาน ข้อผิดพลาดคือ "การทำงานของการจำลองแบบพบข้อผิดพลาดของฐานข้อมูล"

ปัญหานี้แก้ไขได้ใน KB4467684

หลังจากที่คุณติดตั้ง ตัวอย่างชุดรวมอัปเดตคุณภาพเดือนสิงหาคม หรือ การอัปเดต .NET Framework ที่เผยแพร่ในวันที่ 11 กันยายน 2018 การสร้างอินสแตนซ์ของ SqlConnection สามารถส่งข้อยกเว้นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดอ่านบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base:

4470809 ข้อยกเว้นในการสร้างอินสแตนซ์ของ SqlConnection บน .NET 4.6 และหลังจากการอัปเดต .NET Framework ที่เผยแพร่ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2018

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วใน KB4480977

หลังจากติดตั้งการอัปเดตนี้ ผู้ใช้อาจไม่สามารถใช้ แถบค้นหา ใน Windows Media Player เมื่อเล่นไฟล์บางไฟล์ ปัญหานี้จะไม่มีผลกระทบกับการเล่นปกติ

ปัญหานี้แก้ไขได้ใน KB4471321

วิธีการรับการอัปเดตนี้

ก่อนที่จะติดตั้งการอัปเดตนี้

การอัปเดตแบบสะสมของ Windows จำเป็นต้องให้คุณติดตั้งการอัปเดตสแตกบริการล่าสุด (SSU) สำหรับระบบปฏิบัติการ ก่อน การติดตั้งการอัปเดตแบบสะสมล่าสุด (LCU) การดำเนินการนี้จะช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ติดตั้ง LCU สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การอัปเดตสแตกการบริการ

หากคุณกำลังใช้ Windows Update, SSU (KB4132216) ล่าสุดจะได้รับการเสนอให้กับคุณโดยอัตโนมัติ หากต้องการรับแพคเกจแบบสแตนด์อโลนสำหรับ SSU ล่าสุด ให้ไปที่ Microsoft Update Catalog 

ติดตั้งการอัปเดตนี้

หากต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตนี้ ไปที่ การตั้งค่า > การอัปเดตและความปลอดภัย > Windows Update และเลือก ตรวจหาการอัปเดต

เมื่อต้องการขอรับแพคเกจสแตนด์อโลนสำหรับการอัปเดตนี้ ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Update Catalog

ข้อมูลไฟล์

สำหรับลิสต์ของไฟล์ที่ระบุในการอัปเดตนี้ ให้ดาวน์โหลด ข้อมูลไฟล์สำหรับการอัปเดตแบบสะสม 4462928 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×