หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ขั้นตอนด้านล่างสำหรับรหัสผ่านที่คุณลืม ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี Microsoft ที่ทราบแล้ว ให้ดู เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี Microsoft ของคุณ แทน

รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ

ถ้ารหัสผ่านที่คุณพิมพ์ไม่ถูกต้อง คุณจะเห็นข้อความที่ระบุว่า:

 บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณไม่ถูกต้อง หากคุณจำรหัสผ่านของคุณไม่ได้ ให้รีเซ็ตรหัสผ่านตอนนี้

เคล็ดลับ: เราขอแนะนำให้ปฏิบัติตามขั้นตอนทางด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหารหัสผ่านของคุณ ถ้าคุณลองวิธีนี้แล้วแต่ไม่ได้ผล ให้ใช้ เครื่องมือตัวช่วยการลงชื่อเข้าใช้ของเรา

1. เลือก ลืมรหัสผ่านใช่ไหม

ถ้าหน้าต่างใส่รหัสผ่านยังคงเปิดอยู่ ให้เลือก ลืมรหัสผ่านใช่ไหม

(หรือไปยัง รีเซ็ตรหัสผ่าน โดยตรง และใส่ชื่อชื่อผู้ใช้อีกครั้งสำหรับบัญชีที่คุณพยายามรีเซ็ต แล้วเลือก ถัดไป)


รูปของหน้าต่างใส่รหัสผ่านที่เน้นลิงก์ ลืมรหัสผ่าน ไว้

2. ยืนยันข้อมูลประจำตัวของคุณ

เพื่อการป้องกันของคุณ Microsoft ต้องยืนยันข้อมูลประจำตัวของคุณก่อนจึงจะสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณได้

วิธีการยืนยันข้อมูลประจำตัวของคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณได้เพิ่มข้อมูลความปลอดภัยในบัญชีของคุณก่อนหน้านี้หรือไม่ และคุณยังสามารถเข้าถึงได้หรือไม่ เลือกจากสองตัวเลือกด้านล่าง

ตัวเลือก 1: คุณได้รับและเลือกตัวเลือกการตรวจสอบ

  1. เลือกตัวเลือกที่จะส่งรหัสการตรวจสอบให้

  2. เลือก ถัดไป

สกรีนช็อตของตัวเลือกสำหรับยืนยันข้อมูลประจำตัว

ตัวเลือก 2: ไม่มีตัวเลือกการตรวจสอบ หรือคุณไม่สามารถเข้าถึงตัวเลือกใดๆ ได้อีกต่อไป

ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกในการส่งรหัส หรือคุณไม่สามารถเข้าถึงตัวเลือกการตรวจสอบใดๆ ที่แสดงไว้อีกต่อไป คุณจะไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณด้วยวิธีนี้ได้ 

เคล็ดลับ: ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ไม่ได้ผล หรือคุณมีปัญหาอื่นๆ ในการลงชื่อเข้าใช้บัญชี ให้ใช้ เครื่องมือตัวช่วยการลงชื่อเข้าใช้ของเรา

3. รับรหัสการตรวจสอบ

พิมพ์ส่วนแรกของที่อยู่อีเมลหรือตัวเลขสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในหน้าต่างก่อนหน้านี้ โดยขึ้นอยู่กับวิธีการติดต่อที่คุณเลือก

เลือก รับรหัส

Microsoft จะส่งรหัสการตรวจสอบไปที่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณเลือก

ไปที่โทรศัพท์หรืออีเมลการกู้คืนที่คุณคาดว่าจะได้รับรหัส

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้รับข้อความ ให้ตรวจสอบโฟลเดอร์อีเมลขยะของคุณ หรือถ้าคุณเลือกตัวเลือกโทรศัพท์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณมีบริการและสามารถรับข้อความได้ และตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของคุณไม่ได้ตั้งค่าให้บล็อกข้อความจากหมายเลขที่ไม่รู้จัก


สกรีนช็อตของตัวเลือกการตรวจสอบที่เลือกเพื่อรับรหัส

4. ใส่รหัสและรีเซ็ตรหัสผ่าน

วางหรือพิมพ์รหัสที่คุณได้รับและเลือก ถัดไป

พิมพ์รหัสผ่านใหม่ของคุณและเลือก ถัดไป

รูปของหน้าต่างใส่รหัสผ่านที่เน้นลิงก์ ลืมรหัสผ่าน ไว้

คุณรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณเรียบร้อยแล้ว 

ถ้าคุณรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการตั้งค่าตัวเตือนให้ยืนยันข้อมูลที่ติดต่อด้านความปลอดภัยของคุณ หรือทำการเปลี่ยนแปลง ดู แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณได้

ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ไม่ได้ผล หรือคุณมีปัญหาอื่นๆ ในการลงชื่อเข้าใช้บัญชี ให้ใช้ เครื่องมือตัวช่วยการลงชื่อเข้าใช้ของเรา

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×