PowerPoint sunularınızın engelli kişiler için erişilebilir olmasını sağlayın

Bu konu başlığında, sunularınızı engelli kişiler için erişilebilir hale PowerPoint adım yönergeler ve en iyi yöntemler açıklanmıştır. Slaytlarınızı erişilebilir hale geldiğinde, içeriğinizin kilidini herkes açabilir ve farklı özelliklere sahip kişiler slaytlarınızı okuyabilir ve kullanabilir. Örneğin, ekran okuyucu kullanan kişilerin resmin neyle ilgili olduğunu dinleyleri için resimlere alternatif metinler ekleme hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, paylaşmadan önce sununuzu kapsayıcı hale getirmeye yardımcı olmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi'ni kullanmayı da öğrenirsiniz.

Grafik liste (“Tarihi ayarlayın,” “Konumu netleştirin,” “Katılımcıları davet edin,” “Yiyecek ve içecekleri ayarlayın” ve “Takip”) içeren ve bir yemek salonu resmiyle birlikte görüntülenen, “Etkinliğinize hazırlanın” başlıklı PowerPoint slaydı

PowerPoint sunularının görselliği yüksek olduğundan, slaytlarınızı oluştururken kullanılabilirliği göz önünde bulundurursanız görme engelli veya görme zorluğu çeken kişiler bunları daha kolay anlayabilir.

Windows: PowerPoint sunularını erişilebilir yapmak için en iyi yöntemler

Aşağıdaki tablo, engelli kişiler için erişilebilir PowerPoint sunuları oluşturmaya yönelik başlıca en iyi yöntemleri içerir.

Düzeltilmesi gereken

Bulunduğu yer

Düzeltilme nedeni

Düzeltilme şekli

Tüm görsellere alternatif metin ekleyin.

Görsel içerik; resimler, SmartArt grafikleri, şekiller, gruplar, grafikler, ekli nesneler, mürekkep ve videolar gibi öğelerden oluşur.

Eksik alternatif metin bulmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın.

Alternatif metinler, ekranı göremeyen kişilerin resimlerdeki ve diğer görsellerdeki önemli noktaları anlamasına yardımcı olur.

Önemli bilgileri aktarmanın tek yolu olarak resimlerdeki metinleri kullanmaktan kaçının. Üzerinde metin olan bir resim kullanmak gerekirse, bu metni sunuda yinelayın. Alternatif metinde, resmi kısaca açıklayıp metnin varlığından ve amacından bahsedin.

Microsoft 365'te görsellere alternatif metin ekleme

Office 2019'da görsellere alternatif metin ekleme

Office 2016’da görsellere alternatif metin ekleme

Slayt içeriğinin hedeflediğiniz sırada okunmasını sağlayın.

Okuma sırasında sorun çıkma olasılığı olan slaytları bulmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın.

Görebilen biri slaydı okurken, metin veya resim gibi öğeleri çoğunlukla slaytta bu öğelerin gösterildiği sırayla okur. Buna karşılık, ekran okuyucu slayttaki öğeleri slayda eklendikleri sırayla okur; bu sıra da öğelerin gösterildiği sıradan çok farklı olabilir.

Herkesin öğeleri sizin hedeflediğiniz sırayla okuduğundan emin olmak için, okuma sırasını denetlemek önemlidir.

Slayt içeriğinin okuma sırasını ayarlama

Yeni bir slayt oluşturuyorsanız yerleşik slayt tasarımlarını kullanın.

PowerPoint’te her slayda uygulayabileceğiniz yerleşik slayt düzenleri vardır. Yeni slaytla kullanıldığında bu düzenler, otomatik olarak okuma düzeninin herkes için düzgün çalışmasını sağlar.

Kapsayıcı okuma düzeni için yerleşik slayt tasarımlarını kullanma

Anlamlı köprü metinleri ve Ekran İpuçları ekleyin.

Köprü metninin tek başına anlamlı bir bilgi içerip içermediğini ve okuyuculara hedef hakkında doğru bilgi verip vermediğini belirlemek için, sununuzdaki slaytları görsel olarak tarayın.

Ekran okuyucu kullanan kişiler bazen bağlantı listesini tarar. Bağlantılar, hedef hakkında açık ve doğru bilgi aktarmalıdır. Örneğin, bağlantıda Buraya tıklayın metnini kullanmak yerine, hedef sayfa başlığının tamamını yazın. Sayfanın URL'si kısa ve açıklayıcı olsa bile, örneğin url'yi www.microsoft.com.

İpucu: İmlecinizi köprünün bulunduğu bir metin veya resmin üzerine getirdiğinizde görünen Ekran İpuçları da ekleyebilirsiniz.

Köprü metin ve Ekran İpuçları ekleme

Bilgileri iletmenin tek yolu olarak renkleri kullanmadığınızdan emin olun.

Windows ayarlarına gidin ve Ayarlar'da gri tonlama filtresini etkinleştirin > Erişim Kolaylığı > Renk filtreleri. Sununuzu renk kodlama örnekleri için her slaydı görsel olarak tarayın.

Görme engelli olan, görme zorluğu çeken veya renk körlüğü olan kişiler belirli renklerle aktarılan anlamı kaçırabilir.

Örneğin, renk kodlu bir köprü metninin altını çizerseniz, renk körlüğü olan kişiler rengi göremese bile metinde bağlantı bulunduğunu anlayabilir. Üst bilgilerde kalın veya büyük yazı tipi kullanabilirsiniz.

Erişilebilir slayt tasarımı kullanma

Metin ve arka plan renkleri için yeterli karşıtlık kullanın.

Yetersiz renk karşıtlığı bulmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi'ni kullanın.

Ayrıca, elektronik tablonuzu okuması zor olan veya arka plandan ayırması zor metinleri de görüntüebilirsiniz.

Görme sorunu olan kişilerin içeriği rahatça görebilmesi ve kullanabilmesi için metinle arka plan arasında güçlü karşıtlık kullanın. Beyaz veya kirli beyaz arka plan üzerinde koyu renk metin kullanın ya da bunu tersine çevirip koyu arka plan üzerinde beyaz metin kullanın.

Siyah ve beyaz renk düzenleri, renk körlüğü olan kişilerin de renkleri ayırt etmesine yardımcı olur.

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Her slayda benzersiz bir başlık ekleme

Başlığı olmayan slaytları bulmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın.

Görme engelli olan, görme zorluğu veya okuma zorluğu çeken kişiler slayt başlıklarını takip eder. Örneğin, yüzeysel tarama yaparak veya ekran okuyucu kullanarak slayt başlıkları listesini gözden geçirip doğrudan istedikleri başlığa gidebilir.

Benzersiz slayt başlıkları kullanma

Slayt başlığını gizleme

Basit bir tablo yapısı kullanın ve sütun üst bilgisini belirtin.

Tablolarda bölünmüş hücreler, birleştirilmiş hücreler veya iç içe tablolar içermey olduğundan emin olmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi'ni kullanın.

Ekran okuyucular, tablodaki yerlerini belirlemek için tablo hücrelerini sayar. Tablo başka bir tabloda iç içe yerleştirilmişse ya da bir hücre birleştirilmiş veya bölünmüşse, ekran okuyucu sayıyı kaçırır ve o noktadan sonra tablo hakkında yararlı bilgi sağlayamaz.

Ekran okuyucular satır ve sütunları tanımlamak için üst bilgileri de kullanır.

Tablo üst bilgilerini kullanma

Büyük bir yazı tipi boyutu (en az 18pt), tırnaksız yazı tipleri ve yeterli boşluk kullanın.

Yazı tipleri veya boşluklar ile ilgili olası sorunları bulmak için, slaytlarınızda kalabalık veya okunaksız görünen kısımları inceleyin.

Disleksi rahatsızlığı olan kişiler, sayfadaki metni “birlikte yüzüyor” gibi gördüklerini söyler (bir metin satırının alttaki satıra sıkışması gibi). Çoğunlukla metni birbirine karışmış veya bozulmuş olarak görürler.

Disleksi rahatsızlığı veya görme bozukluğu yaşayan kişiler için okuma yükünü azaltın. Örneğin, Arial veya Calibri gibi tanıdık tırnaksız yazı tiplerinin kullanılması da onlar için yararlı olabilir. Tamamen büyük harf ve çok fazla italik veya altı çizgili sözcük kullanmaktan kaçının. Tümceler ve paragraflar arasında yeterli boşluk kullanın.

Erişilebilir slayt tasarımı kullanma

Erişilebilirlik için metni biçimlendirme

Videoların görme ve işitme engelli kullanıcılar için erişilebilir olmasını sağlayın.

Alt yazılar, genellikle konuşmanın dökümünü (veya çevirisini) içerir.

Kapalı açıklamalı alt yazılar genellikle, arka planda duyulan müzik veya ses efekti gibi sesleri de açıklar.

Video açıklaması, videolardaki önemli görsel öğelerin sesli olarak yapılan açıklamasıdır. Bu açıklamalar, programdaki konuşmaların doğal duraklama anlarına eklenir. Video açıklaması, videoyu görme ve işitme engelli bireyler için daha erişilebilir hale getirir.

Videolarda açıklamalı alt yazılar, alt yazılar veya alternatif ses parçaları kullanma

Metinde görsellere alternatif metin Microsoft 365

Aşağıdaki yordamlarda, aşağıdaki yordamlarda slayt sunular yer alan PowerPoint alternatif metinlerin nasıl ekli olduğu Microsoft 365:

Not: Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

İpucu: İyi bir alternatif metin yazmak için, resmin içeriğini ve amacını kısa ve açık bir şekilde iletmiş olun. Alternatif metin kısa bir veya iki cümleden uzun olmaması gerekir; çoğu zaman iyi düşünerek seçilen birkaç sözcük bunu yapar. Çevresindeki metin içeriğini alternatif metin olarak tekrarlamayın veya "grafiği" veya "görüntüsü" gibi resimlere başvuran tümcecikler kullanın.

Resimlere alternatif metin ekleme

PowerPoint, diyagramlar veya simgeler gibi çizilmiş resimler için otomatik olarak alternatif metinler oluşturmaz. Simge, ekran görüntüsü veya fotoğraf dışında başka bir resim eklemek için alternatif metinleri el ile eklemeniz gerekir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir resmi sağ tıklatın ve Alternatif Metni Düzenle'yi seçin.

   PowerPoint Win32 Resimler için Alternatif Metni Düzenle menüsü
  • Bir resim seçin. Alternatif Metinolarak resim > seçin. 

   Windows için PowerPoint'te şekil için Alternatif Metin düğmesi

  Alternatif Metin bölmesi slayydın sağ tarafında açılır.

 2. Resmi göremeyen birine resmi ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Windows için PowerPoint'te Alternatif metin bölmesi

  İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

  İpucu: Microsoft'un bulut destekli akıllı hizmetlerinin sizin için bir açıklama oluşturması için Açıklama oluştur'u da kullanabilirsiniz. Bu, sonucu metin giriş alanında görmek için biraz zaman alır. Oraya eklenen tüm açıklamaları silmeyi PowerPoint, örneğin "Açıklama yüksek güvenle oluşturulur."

Şekillere ve SmartArt grafiklerine alternatif metin ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Şekle veya SmartArt grafiğine sağ tıklayın ve Alternatif Metni Düzenle'yi seçin.

   İpucu: Tüm şekli veya SmartArt grafiğini çevreleyen çerçevenin parçalarına değil, çerçevenin içindeki bir yere tıklamanız gerekir.

   PowerPoint Win32 Şekiller için Alternatif Metni Düzenle menüsü
  • Bir şekil veya SmartArt grafiği seçin. Grafiğinize bağlı olarak, Şekil Biçimi veya Alternatif Metin>seçin.

   Windows için PowerPoint'te şekil için Alternatif Metin düğmesi

  Alternatif Metin bölmesi slayydın sağ tarafında açılır.

 2. SmartArt grafiğini göremeyen birine SmartArt grafiğini ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Windows için PowerPoint'te Alternatif metin bölmesi

  İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

Grafiklere alternatif metin ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Grafiği sağ tıklatın ve Alternatif Metni Düzenle'yi seçin.

   İpucu: Tüm grafiği çevreleyen çerçevenin parçalarına değil, çerçevenin içindeki bir yere tıklamanız gerekir.

   Grafikler için PowerPoint Win32 Alternatif Metni Düzenle menüsü
  • Bir grafik seçin. Biçim > Alternatif Metin’i seçin.

   Windows için PowerPoint'te şekil için Alternatif Metin düğmesi

  Alternatif Metin bölmesi slayydın sağ tarafında açılır.

 2. Grafiği göremeyen birine grafiği ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Windows için PowerPoint'te Alternatif metin bölmesi

  İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

Fotoğraflarda otomatik olarak oluşturulan alternatif metinleri gözden geçirme veya düzenleme

PowerPoint için e-posta Microsoft 365 buluttaki akıllı hizmetleri kullanarak fotoğraflar için otomatik olarak alternatif metinler oluşturulur. Otomatik olarak oluşturulan alternatif metinleri gözden geçirip düzenleyebilirsiniz.

 1. Alternatif Metin bölmesini açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Resme sağ tıklayın ve Alternatif Metni Düzenle’yi seçin.

  • Bir resim seçin. Alternatif Metinolarak resim > seçin. 

 2. Alternatif Metin bölmesinde, metin kutusundaki açıklamayı gözden geçirin.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Önerilen metni kabul etmek için Alternatif Metin bölmesini kapatın ve PowerPoint slaydına dönün.

  • Önerilen alternatif metni değiştirmek için dilediğiniz metni kutuya yazın. İşiniz bittiğinde Alternatif Metin bölmesini kapatın ve PowerPoint slaydına dönün.

Görselleri dekoratif olarak işaretle

Görselleriniz yalnızca dekoratif amaçlıysa, görsel çekicilik katan ancak bilgilendirici olmayan görsellerse bunları bu şekilde işaretleyebilirsiniz; böylece herhangi bir alternatif metin yazmanıza gerek kalmaz. Stil kenarlıkları, dekoratif olarak işaretlenmesi gereken nesnelere örnektir. Ekran okuyucusu kullanan kişiler bu nesnelerin dekoratif olduğunu duyarlar; böylece önemli bir bilgiyi kaçırmadıklarını bilirler.

 1. Alternatif Metin bölmesini açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Resme sağ tıklayın ve Alternatif Metni Düzenle’yi seçin.

  • Bir görsel seçin. Görselin türüne bağlı olarak, Biçim,Resim Biçimiveya Şekil Biçimi'>Alternatif Metin'i seçin.

 2. Dekoratif Olarak İşaretle onay kutusunu seçin. Metin giriş alanına gri olur.

  Windows için PowerPoint'te Dekoratif Olarak İşaretle onay kutusu seçili

Office 2019'da görsellere alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamlarda, aşağıdaki yordamlarda slayt sunular yer alan PowerPoint alternatif metinlerin nasıl ekli olduğu Office 2019:

Not: Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

İpucu: İyi bir alternatif metin yazmak için, resmin içeriğini ve amacını kısa ve açık bir şekilde iletmiş olun. Alternatif metin kısa bir veya iki cümleden uzun olmaması gerekir; çoğu zaman iyi düşünerek seçilen birkaç sözcük bunu yapar. Çevresindeki metin içeriğini alternatif metin olarak tekrarlamayın veya "grafiği" veya "görüntüsü" gibi resimlere başvuran tümcecikler kullanın.

Resimlere alternatif metin ekleme

PowerPoint, diyagramlar veya simgeler gibi çizilmiş resimler için otomatik olarak alternatif metinler oluşturmaz. Simge, ekran görüntüsü veya fotoğraf dışında başka bir resim eklemek için alternatif metinleri el ile eklemeniz gerekir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir resmi sağ tıklatın ve Alternatif Metni Düzenle'yi seçin.

   PowerPoint Win32 Resimler için Alternatif Metni Düzenle menüsü
  • Bir resim seçin. Biçim > Alternatif Metin’i seçin.

   Windows için PowerPoint'te şekil için Alternatif Metin düğmesi

  Alternatif Metin bölmesi slayydın sağ tarafında açılır.

 2. Resmi göremeyen birine resmi ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Windows için PowerPoint'te Alternatif metin bölmesi

  İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

  İpucu: Microsoft'un bulut destekli akıllı hizmetlerinin sizin için bir açıklama oluşturması için Açıklama oluştur'u da kullanabilirsiniz. Bu, sonucu metin giriş alanında görmek için biraz zaman alır. Oraya eklenen tüm açıklamaları silmeyi PowerPoint, örneğin "Açıklama yüksek güvenle oluşturulur."

Şekillere ve SmartArt grafiklerine alternatif metin ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir şekle veya SmartArt grafiğine sağ tıklayın ve Alternatif Metni Düzenle'yi seçin.

   İpucu: Tüm şekli veya SmartArt grafiğini çevreleyen çerçevenin parçalarına değil, çerçevenin içindeki bir yere tıklamanız gerekir.

   PowerPoint Win32 Şekiller için Alternatif Metni Düzenle menüsü
  • Bir şekil veya SmartArt grafiği seçin. Biçim > Alternatif Metin’i seçin.

   Windows için PowerPoint'te şekil için Alternatif Metin düğmesi

  Alternatif Metin bölmesi slayydın sağ tarafında açılır.

 2. SmartArt grafiğini göremeyen birine SmartArt grafiğini ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Windows için PowerPoint'te Alternatif metin bölmesi

  İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

Grafiklere alternatif metin ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Grafiği sağ tıklatın ve Alternatif Metni Düzenle'yi seçin.

   İpucu: Tüm grafiği çevreleyen çerçevenin parçalarına değil, çerçevenin içindeki bir yere tıklamanız gerekir.

   Grafikler için PowerPoint Win32 Alternatif Metni Düzenle menüsü
  • Bir grafik seçin. Biçim > Alternatif Metin’i seçin. 

   Windows için PowerPoint'te şekil için Alternatif Metin düğmesi

  Alternatif Metin bölmesi slayydın sağ tarafında açılır.

 2. Grafiği göremeyen birine grafiği ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Windows için PowerPoint'te Alternatif metin bölmesi

  İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

Görselleri dekoratif olarak işaretle

Görselleriniz yalnızca dekoratif amaçlıysa, görsel çekicilik katan ancak bilgilendirici olmayan görsellerse bunları bu şekilde işaretleyebilirsiniz; böylece herhangi bir alternatif metin yazmanıza gerek kalmaz. Stil kenarlıkları, dekoratif olarak işaretlenmesi gereken nesnelere örnektir. Ekran okuyucusu kullanan kişiler bu nesnelerin dekoratif olduğunu duyarlar; böylece önemli bir bilgiyi kaçırmadıklarını bilirler.

 1. Alternatif Metin bölmesini açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Resme sağ tıklayın ve Alternatif Metni Düzenle’yi seçin.

  • Bir resim seçin, Alternatif Metin >Seçin.

 2. Dekoratif onay kutusunu seçin. Metin giriş alanına gri olur.

  Windows için PowerPoint'te Dekoratif Olarak İşaretle onay kutusu seçili

Office 2016’da görsellere alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamlarda, aşağıdaki yordamlarda slayt sunular yer alan PowerPoint alternatif metinlerin nasıl ekli olduğu Office 2016:

Not: Yalnızca açıklama alanına metin eklemeniz, başlığı boş bırakmanız önerilir. Böylece Ekran okuyucusu gibi birçok ekran okuyucu uygulamada en iyi deneyimi elde edebilirsiniz. Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

Fotoğraflarda otomatik olarak oluşturulan alternatif metinleri gözden geçirme veya düzenleme

PowerPoint için e-posta Microsoft 365 buluttaki akıllı hizmetleri kullanarak fotoğraflar için otomatik olarak alternatif metinler oluşturulur. Otomatik olarak oluşturulan alternatif metinleri gözden geçirip düzenleyebilirsiniz.

Not:  Bu özellik yalnızca Office Insider programına katılanMicrosoft 365 abonelerinin kullanımına açıktır. Microsoft 365 abonesiyseniz, en son Office sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun.

 1. Resme sağ tıklayın.

 2. Alternatif Metni Düzenle’yi seçerek Alternatif Metin bölmesini açın.

 3. Alternatif Metin bölmesinde, metin kutusundaki açıklamayı gözden geçirin.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Önerilen metni kabul etmek için Alternatif Metin bölmesini kapatın ve PowerPoint slaydına dönün.

  • Önerilen alternatif metni değiştirmek için dilediğiniz metni kutuya yazın. İşiniz bittiğinde Alternatif Metin bölmesini kapatın ve PowerPoint slaydına dönün.

Resim Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin kutularında seçili resmin açıklandığı ekran görüntüsü

Resimlere alternatif metin ekleme

PowerPoint, diyagramlar veya simgeler gibi çizilmiş resimler için otomatik olarak alternatif metinler oluşturmaz. Simge veya fotoğraf dışında başka bir resim eklemek için alternatif metinleri el ile eklemeniz gerekir.

 1. Bir resme sağ tıklayıp Boyut ve Konum’u seçin.

 2. Resmi Biçimlendir bölmesinde Alternatif Metin’i seçin.

 3. Metin kutusuna resmin alternatif metnini yazın.

SmartArt grafiklerine alternatif metin ekleme

 1. SmartArt grafiğine sağ tıklayıp Boyut ve Konum’u seçin.

 2. Şekli Biçimlendir bölmesinde Alternatif Metin’i seçin ve grafik için bir açıklama yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Şekil Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin kutularında seçili SmartArt grafiğinin açıklandığı ekran görüntüsü

Şekillere alternatif metin ekleme

SmartArt grafiği içindeki şekiller de dahil olmak üzere, şekillere alternatif metin ekleyin.

 1. Bir şekle sağ tıklayıp Boyut ve Konum’u seçin.

 2. Şekli Biçimlendir bölmesinde Alternatif Metin’i seçin ve şekil için bir açıklama yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Şekil Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin kutularında seçili şeklin açıklandığı ekran görüntüsü

Grafiklere alternatif metin ekleme

 1. Grafiğe sağ tıklayıp Grafik Alanını Biçimlendir’i seçin.

 2. Grafik Alanını Biçimlendir bölmesinde Boyut ve Özellikler’i seçin.

 3. Alternatif Metin’i seçin ve grafik için bir açıklama yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Grafik Alanını Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin kutularında seçili grafiğin açıklandığı ekran görüntüsü

Köprü, metin ve tabloları erişilebilir hale getirme

Aşağıdaki yordamlarda PowerPoint sunularınızdaki köprü, metin ve tabloların nasıl erişilebilir hale getirileceği açıklanmıştır.

Erişilebilir bir slayt tasarımı kullanma

Slayt tasarımının, renklerin, karşıtlığın ve yazı tiplerinin tüm izleyiciler için erişilebilir olduğundan emin olmak için, dahil edilen erişilebilir şablonlardan birini kullanın. Ayrıca, ekran okuyucuların slayt içeriğini daha kolay okuyabilmesi için idealdir.

 1. Erişilebilir bir şablon bulmak için Dosya ve Yeni >seçin.

 2. Çevrimiçi Şablonları ve temaları ara metin alanına erişilebilir şablonlar yazın ve Enter tuşuna basın.

 3. Arama sonuçlarında uygun bir şablon seçin.

 4. Şablon önizleme penceresinde Oluştur'a tıklayın.

Windows için PowerPoint'te şablonlar görünümü.

Tablo üst bilgileri kullanma

 1. İmleci tablo içinde herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Tasarım sekmesini seçin.

 3. Tablo Tasarımı Seçenekleri’ndeki Üst Bilgi Satırı onay kutusunu seçin.

 4. Tabloya sütun üst bilgilerini yazın.

Tablo Araçları Tasarım sekmesinin Tablo Stili Seçenekleri grubundaki Üst Bilgi Satırı onay kutusunun ekran görüntüsü

Erişilebilirlik için metni biçimlendirme

 1. Metninizi seçin.

 2. Giriş sekmesini seçin.

 3. Yazı tipi türü, boyutu, stili ve rengi için seçenek sunan Yazı Tipi grubunda biçimlendirme seçeneklerinizi belirtin.

Giriş sekmesindeki Yazı Tipi grubunun ekran görüntüsü

Erişilebilir bir metin rengi kullanma

Dikkate alınacak birkaç fikir:

 • Slayt tasarımının erişilebilir olduğundan emin olmak için önceden tasarlanmış Office Temalarını kullanın. Yönergeler için bkz. Erişilebilir bir slayt tasarımı kullanma.

 • Sunuyu analiz etmek ve yetersiz renk karşıtlığını bulmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın. Düz opak renklerle şekil, tablo veya SmartArt'larda vurgulu veya köprü içeren veya olmayan metinlerde yetersiz renk karşıtlığı bulur. Saydam bir metin kutusunda yer alan metin veya slayt arka planının üst kısmında yer tutucu veya metin olmayan içerikte renk karşıtlığı sorunları gibi diğer durumlarda yetersiz renk karşıtlığı bulamaz.

Slaytları erişilebilir hale getirme

Aşağıdaki yordamlarda PowerPoint sunularınızdaki slaytların nasıl erişilebilir hale getirileceği açıklanmıştır. (İlgili bilgiler için bkz. Slayda başlık ekleme.)

Her slayda başlık ekleme

 • Sununuzu sorunları > için Gözden Geçir'i ve Erişilebilirliği Denetleme'yi seçin.

Özel çalışmayla ilgili basit bir adım, her slaytta görünür durumda olmayan bir başlık olmasıdır. Erişilebilirlik Denetleyicisi, başlığın garanti altında olduğu dört durumu işaret ediyor olabilir:

Seçenek

Açıklama

Slayt Başlığını Düzenle

Slaytta zaten bir başlık yer tutucusu varsa ve yalnızca bunu doldurmanız gerekirse görünür.

Slayt Başlığı Ekleme

Slaytta başlık yer tutucusu olmayan bir slayt görüntülenir.  Bu seçenekte, kullanılan Slayt Düzeninde başlık yer tutucusu yoksa bile yer tutucusu ekler.  Kullanmak istediğiniz başlığı doldurun.

Gizli Slayt Başlığı Ekleme

Slaytta zaten bir başlık yer tutucusu varsa ve yalnızca bunu doldurmanız gerekirse görünür. Yer tutucu, Slayt Gösterileri sırasında ve çıktılarda görünmez olacak şekilde slayda konum konum sağlar. 

Slayt Başlığı Olarak Ayarla

Slaytta başlık yer tutucusu yok olduğunda görünür. Bu komutu seçtiğiniz zaman, PowerPoint başlığın en olası metin kutusu olduğunu düşündüğü metni otomatik olarak seçer. Ancak gerekirse seçimi değiştirebilirsiniz.

Benzersiz slayt başlıkları kullanma

 1. Seçili slaydın yer tutucularını geri yüklemek için Giriş sekmesindeki Slaytlar grubunda Sıfırla’yı seçin.

 2. Slayda benzersiz ve açıklayıcı bir başlık yazın.

Giriş sekmesinin Slaytlar grubundaki Sıfırla komut çubuğunun ekran görüntüsü

Slayt başlığını gizleme

Başlığı slayt dışı olarak konumlandırmanız, görünmez olması için ekran okuyucular tarafından seslendirmeye devam edebilirsiniz.

 1. Görünüm sekmesinde Yakınlaştır'ıseçin ve ardından slayda dışında kenar boşluklarının görünür olması için yakınlaştırma yüzdesini yaklaşık %50'ye düşürebilirsiniz. 

 2. İşaretçi dört başlı taşıma işaretçisine dönüşürken fareyi Başlık yer tutucu kutusunun kenarlığı üzerine gelin. Taşıma İşaretçisi

 3. Başlık yer tutucusunu yukarı veya aşağı sürükleyin ve slayt sınırının dışına bırakın. 

  Görünür slayt kenar boşluğu dışında yerleştirilen slayt başlığı.

Slayt içeriğinin okuma sırasını ayarlama

Ekran okuyucuların slayt içeriğini okuma sırası ayarlamak için Erişilebilirlik Denetleyicisi'ni ve Okuma Sırası bölmesini kullanın. Ekran okuyucu bu slaydı okurken, nesneleri Okuma Sırası bölmesinde listelendikleri sırayla okur.

 1. Sunuzda, Erişilebilirliği Kontrol > Gözden Geçir'i seçin.

 2. Erişilebilirlik bölmesinin Uyarılar bölümünde Okuma sırası kategorisini kontrol edin'i seçin. Bu bölümde, slayt öğelerinin okuma sırası mantıklı görünmüyorsa tüm slaytlar listelenir.

 3. Bölümdeki bir slayt için, yanındaki açılan menü okunu seçin ve Okuma Sırası bölmesini açmak için Nesne sıralamayı doğrula'ya tıklayın.

 4. Slaytta yer alan tüm öğeler Okuma Sırası bölmesinde listelenir. Öğeleri yukarı ve aşağı sürükleyip bırakarak okuma sıralarını değiştirebilirsiniz. Birden çok öğe taşımak için, Ctrl tuşunu basılı tutarak öğelere tıklayın ve sonra bunları birlikte hareket ettirin.

  Not: Öğeleri tek tek okumak yerine birlikte okumak için de gruplandırabilirsiniz. Öğeleri grupla için, Okuma Sırası bölmesinde öğeleri seçin, sonra Dama Grubu > Biçimlendir'> seçin.

PowerPoint'te Okuma Sırası bölmesi

Daha fazla bilgi için Okuma Sırası bölmesini kullanarak slaytların daha kolay okunmalarını sağlar.

Kapsayıcı okuma düzeni için yerleşik slayt tasarımlarını kullanma

PowerPoint, metinler, videolar, resimler ve daha fazlası için yer tutucular içeren yerleşik slayt tasarımları içerir. Bunlar ayrıca tema renkleri, yazı tipleri ve efektler gibi biçimlendirmeleri de içerir. Slaytlarınızın erişilebilir olmasını sağlamak için yerleşik düzenlerin tasarımında okuma düzeninin gören kişilerle ekran okuyucu gibi teknolojileri kullanan kişiler için aynı olmasına dikkat edilmiştir.

 1. Görünüm sekmesinde Normal’e tıklayın.

 2. Küçük Resim bölmesinde, yeni slaydın eklenmesini istediğiniz yeri bulun. Sağ tıklayın ve Yeni Slayt'ı seçin. Yeni slaydı tıklayarak seçin.

 3. Tasarım sekmesinde Temalar galerisini genişletin ve istediğiniz slayt düzenini seçin. PowerPoint bu düzeni otomatik olarak yeni slayda uygular.

 4. Yeni slayda gidin ve istediğiniz başlıkla içeriği ekleyin.

Videolarda açıklamalı alt yazılar, alt yazılar veya alternatif ses parçaları kullanma

PowerPoint birden çok ses parçalarıyla video kayıttan yürütmeyi destekler. Ayrıca, video dosyalarına eklenmiş kapalı açıklamalı alt yazıları ve alt yazıları da destekler.

Şu anda videodan ayrı dosyalarda depolanan alt yazıları veya kapalı açıklamalı alt yazıları ekleme ve kayıttan yürütme özelliğini, yalnızca Windows için PowerPoint destekler. Diğer tüm PowerPoint sürümlerinde, (macOS için PowerPoint’te veya mobil sürümlerde), alt yazıların veya kapalı açıklamalı alt yazıların PowerPoint’e eklenmeden önce videonun içinde kodlanması gerekir.

Açıklamalı alt yazılar ve alt yazılar için desteklenen video biçimleri, kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak değişiklik gösterir. Her işletim sisteminde, kapalı açıklamalı alt yazıların veya alt yazıların nasıl görüntüleneceğini belirlemek için kullanabileceğiniz ayarlar bulunur. Daha fazla bilgi için PowerPoint tarafından desteklenen Kapalı Açıklamalı Altyazı dosya türlerine bakın.

Medyayı Sıkıştır veya Medya Uyumluluğunu En İyi Duruma Getir özelliklerini kullandığınızda kapalı açıklamalı alt yazılar, alt yazılar ve alternatif ses parçaları korunmaz. Ayrıca sununuzu videoya dönüştürürken, kaydedilen videoya ekli videolardaki kapalı açıklamalı alt yazılar, alt yazılar veya alternatif ses parçaları dahil edilmez.

Belirli bir videoda Medyayı Farklı Kaydet komutunu kullandığınızda, videoya eklenmiş olan kapalı açıklamalı alt yazılar, alt yazılar ve birden çok ses parçası, kaydedilen video dosyasında korunur. 

Video içeren PowerPoint sunularınızı erişilebilir hale getirmek için aşağıdaki koşulların karşılandığından emin olun:

 • Gerekli olduğu durumlarda videolar, görme ve işitme engelli kullanıcılara yönelik olarak, video açıklamalarının bulunduğu ses parçaları içermelidir.

 • Konuşma içeren videolar kapalı açıklamalı alt yazılar, şerit içinde kapalı açıklamalı alt yazılar, açık açıklamalı alt yazılar veya işitme engelli kullanıcılar için desteklenen biçimde alt yazılar da içerir.

Daha fazla bilgi için PowerPoint'te medyaya kapalı açıklamalı alt yazı veya alt yazı ekleme başlığına bakın

Ayrıca bkz.

Erişilebilirlik Denetleyicisi için kurallar

Etkili bir alternatif metin yazmak için ihtiyacınız olan her şey

Word belgelerinizi engelli kişiler için erişilebilir hale getirme

Excel belgelerinizi engelli kişiler için erişilebilir hale getirme

Outlook e-postanızın engelli kişiler için erişilebilir olmasını sağlayın

Mac: PowerPoint sunularını erişilebilir yapmak için en iyi yöntemler

Aşağıdaki tablo, engelli kişiler için erişilebilir PowerPoint sunuları oluşturmaya yönelik başlıca en iyi yöntemleri içerir.

Düzeltilmesi gereken

Bulunduğu yer

Düzeltilme nedeni

Düzeltilme şekli

Tüm görsellere alternatif metin ekleyin.

Görsel içerik; resimler, SmartArt grafikleri, şekiller, gruplar, grafikler, ekli nesneler, mürekkep ve videolar gibi öğelerden oluşur.

Eksik alternatif metin bulmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın.

Alternatif metinler, ekranı göremeyen kişilerin resimlerdeki ve diğer görsellerdeki önemli noktaları anlamasına yardımcı olur.

Önemli bilgileri aktarmanın tek yolu olarak resimlerdeki metinleri kullanmaktan kaçının. Üzerinde metin olan bir resim kullanmak gerekirse, bu metni sunuda yinelayın. Alternatif metinde, resmi kısaca açıklayıp metnin varlığından ve amacından bahsedin.

Microsoft 365'te görsellere alternatif metin ekleme

Office 2019'da görsellere alternatif metin ekleme

Office 2016’da görsellere alternatif metin ekleme

Slayt içeriğinin hedeflediğiniz sırada okunmasını sağlayın.

Okuma sırasında sorun çıkma olasılığı olan slaytları bulmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın.

Görebilen biri slaydı okurken, metin veya resim gibi öğeleri çoğunlukla slaytta bu öğelerin gösterildiği sırayla okur. Buna karşılık, ekran okuyucu slayttaki öğeleri slayda eklendikleri sırayla okur; bu sıra da öğelerin gösterildiği sıradan çok farklı olabilir.

Herkesin öğeleri sizin hedeflediğiniz sırayla okuduğundan emin olmak için, okuma sırasını denetlemek önemlidir.

Slayt içeriğinin okuma sırasını ayarlama

Yeni bir slayt oluşturuyorsanız yerleşik slayt tasarımlarını kullanın.

PowerPoint’te her slayda uygulayabileceğiniz yerleşik slayt düzenleri vardır. Yeni slaytla kullanıldığında bu düzenler, otomatik olarak okuma düzeninin herkes için düzgün çalışmasını sağlar.

Kapsayıcı okuma düzeni için yerleşik slayt tasarımlarını kullanma

Anlamlı köprü metinleri ve Ekran İpuçları ekleyin.

Köprü metninin tek başına anlamlı bir bilgi içerip içermediğini ve okuyuculara hedef hakkında doğru bilgi verip vermediğini belirlemek için, sununuzdaki slaytları görsel olarak tarayın.

Ekran okuyucu kullanan kişiler bazen bağlantı listesini tarar. Bağlantılar, hedef hakkında açık ve doğru bilgi aktarmalıdır. Örneğin, bağlantıda Buraya tıklayın metnini kullanmak yerine, hedef sayfa başlığının tamamını yazın. Sayfanın URL'si kısa ve açıklayıcı olsa bile, örneğin url'yi www.microsoft.com.

İpucu: İmlecinizi köprünün bulunduğu bir metin veya resmin üzerine getirdiğinizde görünen Ekran İpuçları da ekleyebilirsiniz.

Köprü metin ve Ekran İpuçları ekleme

Bilgileri iletmenin tek yolu olarak renkleri kullanmadığınızdan emin olun.

Sistem Tercihleri ve Erişilebilirlik ve Görüntü > Renk Filtreleri'> gri tonlama > etkinleştirin. MacOS'un eski sürümlerinde, Sistem Tercihleri'ne gidin > Gri Tonlamalıyı > vekontrol edin. Sununuzu slaytları görsel olarak tarayın.

Görme engelli olan, görme zorluğu çeken veya renk körlüğü olan kişiler belirli renklerle aktarılan anlamı kaçırabilir.

Örneğin, renk kodlu bir köprü metninin altını çizerseniz, renk körlüğü olan kişiler rengi göremese bile metinde bağlantı bulunduğunu anlayabilir. Üst bilgilerde kalın veya büyük yazı tipi kullanabilirsiniz.

Erişilebilir slayt tasarımı kullanma

Metin ve arka plan renkleri için yeterli karşıtlık kullanın.

Yetersiz renk karşıtlığı bulmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi'ni kullanın.

Ayrıca, elektronik tablonuzu okuması zor olan veya arka plandan ayırması zor metinleri de görüntüebilirsiniz.

Görme sorunu olan kişilerin içeriği rahatça görebilmesi ve kullanabilmesi için metinle arka plan arasında güçlü karşıtlık kullanın. Beyaz veya kirli beyaz arka plan üzerinde koyu renk metin kullanın ya da bunu tersine çevirip koyu arka plan üzerinde beyaz metin kullanın.

Siyah ve beyaz renk düzenleri, renk körlüğü olan kişilerin de renkleri ayırt etmesine yardımcı olur.

Erişilebilir slayt tasarımı kullanma

Her slayda benzersiz bir başlık ekleyin.

Başlığı olmayan slaytları bulmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın.

Görme engelli olan, görme zorluğu veya okuma zorluğu çeken kişiler slayt başlıklarını takip eder. Örneğin, yüzeysel tarama yaparak veya ekran okuyucu kullanarak slayt başlıkları listesini gözden geçirip doğrudan istedikleri başlığa gidebilir.

Benzersiz slayt başlıkları kullanma

Slayt başlığını gizleme

Basit bir tablo yapısı kullanın ve sütun üst bilgisini belirtin.

Tablolarda bölünmüş hücreler, birleştirilmiş hücreler veya iç içe tablolar içermey olduğundan emin olmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi'ni kullanın.

Ekran okuyucular, tablodaki yerlerini belirlemek için tablo hücrelerini sayar. Tablo başka bir tabloda iç içe yerleştirilmişse ya da bir hücre birleştirilmiş veya bölünmüşse, ekran okuyucu sayıyı kaçırır ve o noktadan sonra tablo hakkında yararlı bilgi sağlayamaz.

Ekran okuyucular satır ve sütunları tanımlamak için üst bilgileri de kullanır.

Tablo üst bilgilerini kullanma

Büyük bir yazı tipi boyutu (en az 18pt), tırnaksız yazı tipleri ve yeterli boşluk kullanın.

Yazı tipleri veya boşluklar ile ilgili olası sorunları bulmak için, slaytlarınızda kalabalık veya okunaksız görünen kısımları inceleyin.

Disleksi rahatsızlığı olan kişiler, sayfadaki metni “birlikte yüzüyor” gibi gördüklerini söyler (bir metin satırının alttaki satıra sıkışması gibi). Çoğunlukla metni birbirine karışmış veya bozulmuş olarak görürler.

Disleksi rahatsızlığı veya görme bozukluğu yaşayan kişiler için okuma yükünü azaltın. Örneğin, Arial veya Calibri gibi tanıdık tırnaksız yazı tiplerinin kullanılması da onlar için yararlı olabilir. Tamamen büyük harf ve çok fazla italik veya altı çizgili sözcük kullanmaktan kaçının. Tümceler ve paragraflar arasında yeterli boşluk kullanın.

Erişilebilir slayt tasarımı kullanma

Erişilebilirlik için metni biçimlendirme

Videoların görme ve işitme engelli kullanıcılar için erişilebilir olmasını sağlayın.

Alt yazılar, genellikle konuşmanın dökümünü (veya çevirisini) içerir.

Kapalı açıklamalı alt yazılar genellikle, arka planda duyulan müzik veya ses efekti gibi sesleri de açıklar.

Video açıklaması, videolardaki önemli görsel öğelerin sesli olarak yapılan açıklamasıdır. Bu açıklamalar, programdaki konuşmaların doğal duraklama anlarına eklenir. Video açıklaması, videoyu görme ve işitme engelli bireyler için daha erişilebilir hale getirir.

Videolarda açıklamalı alt yazılar, alt yazılar veya alternatif ses parçaları kullanma

Metinde görsellere alternatif metin Microsoft 365

Aşağıdaki yordamlarda, aşağıdaki yordamlarda slayt sunular yer alan PowerPoint alternatif metinlerin nasıl ekli olduğu Microsoft 365:

Notlar: 

 • Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

 • Mac’te sağ tıklamayı etkinleştirmek için Sistem Tercihleri’nde İkincil tıklama seçeneğinin belirlenmiş olduğundan emin olun.

İpucu: İyi bir alternatif metin yazmak için, resmin içeriğini ve amacını kısa ve açık bir şekilde iletmiş olun. Alternatif metin kısa bir veya iki cümleden uzun olmaması gerekir; çoğu zaman iyi düşünerek seçilen birkaç sözcük bunu yapar. Çevresindeki metin içeriğini alternatif metin olarak tekrarlamayın veya "grafiği" veya "görüntüsü" gibi resimlere başvuran tümcecikler kullanın.

Resimlere alternatif metin ekleme

PowerPoint, resimler için otomatik olarak alternatif metin oluşturmaz. Simge, ekran görüntüsü veya fotoğraf dışında başka bir resim eklemek için alternatif metinleri el ile eklemeniz gerekir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Resme sağ tıklayın. Alternatif Metni Düzenle... öğesini seçin.

   Alternatif metin seçeneğinin seçili olduğu resimler için bağlam menüsü.
  • Bir resim seçin. Alternatif Metin için >Biçimi'ne tıklayın.

   Mac için PowerPoint'te resmin şeritte alternatif metin düğmesi.

  Alternatif Metin bölmesi slayydın sağ tarafında açılır.

 2. Resmi göremeyen birine resmi ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

Mac için PowerPoint’te Alternatif Metin

İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

Şekillere alternatif metin ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir şekle sağ tıklayın. Alternatif Metni Düzenle... öğesini seçin.

   Alternatif metin seçeneğinin seçili olduğu şekiller için bağlam menüsü.

   İpucu: Tüm şekli çevreleyen çerçevenin parçalarına değil, çerçevenin içindeki bir yere sağ tıklamak gerekir.

  • Bir şekil seçin. Şekil Biçimi'>Alternatif Metin'i seçin.

   Mac için PowerPoint'te bir şeklin şeritteki Alternatif Metin düğmesi.

  Alternatif Metin bölmesi slayydın sağ tarafında açılır.

 2. Şekli görene kadar şekli ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Office 365'te Mac için PowerPoint'te şekiller için alternatif metin bölmesi

İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

SmartArt grafiklerine alternatif metin ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • SmartArt grafiğine sağ tıklayın. Alternatif Metni Düzenle... öğesini seçin.

   Alternatif metin seçeneğinin seçili olduğu şekiller için bağlam menüsü.

   İpucu: Tüm SmartArt grafiğini çevreleyen çerçevenin parçalarına değil, çerçevenin içindeki bir yere sağ tıklamak gerekir.

  • SmartArt grafiği seçin. Biçim > Alternatif Metin’i seçin.

   Mac için PowertPoint'te SmartArt için şeritte Alternatif Metin düğmesi.

  Alternatif Metin bölmesi slayydın sağ tarafında açılır.

 2. SmartArt grafiğini ve bağlamını görene kadar açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Office 365'te Mac için PowerPoint'te şekiller için alternatif metin bölmesi

İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

Grafiklere alternatif metin ekleme

 1. Grafiğe sağ tıklayın.

  İpucu: Tüm grafiği çevreleyen çerçevenin parçalarına değil, çerçevenin içindeki bir yere tıklamanız gerekir.

 2. Alternatif Metni Düzenle... öğesini seçin. Alternatif Metin bölmesi slayydın sağ tarafında açılır.

  Alternatif metin seçeneğinin seçili olduğu grafikler için bağlam menüsü.
 3. Grafiği göremeyen birine grafiği ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Office 365'te Mac için PPT'de grafikler için Alternatif Metin bölmesi.

İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

Görselleri dekoratif hale

Sununuzu yalnızca dekoratif amaçlı görseller varsa, herhangi bir alternatif metin yazmanıza gerek kalmadan bunları işaretebilirsiniz. Ekran okuyucu böyle bir resim bulduğunda, yalnızca dekoratif olduğunu duyurur, böylece kullanıcı hiçbir bilgi eksik olmadığını anlar.

 1. Alternatif Metin bölmesini açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Görsele sağ tıklayın. Alternatif Metni Düzenle... öğesini seçin.

  • Bir görsel seçin. Alternatif Metin'de görselin Biçim > seçin.

 2. Dekoratif olarak işaretle onay kutusunu seçin. Metin giriş alanına gri olur.

  Office 365'te Mac için PowerPoint'te alternatif metin dekoratif resim.

Office 2019'da görsellere alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamlarda, aşağıdaki yordamlarda slayt sunular yer alan PowerPoint alternatif metinlerin nasıl ekli olduğu Office 2019:

Notlar: 

 • Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

 • Mac’te sağ tıklamayı etkinleştirmek için Sistem Tercihleri’nde İkincil tıklama seçeneğinin belirlenmiş olduğundan emin olun.

İpucu: İyi bir alternatif metin yazmak için, resmin içeriğini ve amacını kısa ve açık bir şekilde iletmiş olun. Alternatif metin kısa bir veya iki cümleden uzun olmaması gerekir; çoğu zaman iyi düşünerek seçilen birkaç sözcük bunu yapar. Çevresindeki metin içeriğini alternatif metin olarak tekrarlamayın veya "grafiği" veya "görüntüsü" gibi resimlere başvuran tümcecikler kullanın.

Resimlere alternatif metin ekleme

Sunularınızı daha geniş bir kitlenin erişimine sağlamak için slaytlar slaytlar ı resimlere alternatif metin ekleyin. PowerPoint otomatik olarak alternatif metin oluşturmaz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Resme sağ tıklayın. Alternatif Metni Düzenle... öğesini seçin.

   Alternatif metin seçeneğinin seçili olduğu resimler için bağlam menüsü.
  • Bir resim seçin. Alternatif Metin için >Biçimi'ne tıklayın.

   Mac için PowerPoint'te resmin şeritte alternatif metin düğmesi.

  Alternatif Metin bölmesi slayydın sağ tarafında açılır.

 2. Resmi göremeyen birine resmi ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

Mac için PowerPoint’te Alternatif Metin

İpucu: Microsoft'un bulut destekli akıllı hizmetlerinin sizin için bir açıklama oluşturması için Açıklama oluştur'u da kullanabilirsiniz. Bu, sonucu metin giriş alanında görmek için biraz zaman alır. Oraya eklenen tüm açıklamaları silmeyi PowerPoint, örneğin "Açıklama yüksek güvenle oluşturulur."

İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

Şekillere alternatif metin ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir şekle sağ tıklayın. Alternatif Metni Düzenle... öğesini seçin.

   Alternatif metin seçeneğinin seçili olduğu şekiller için bağlam menüsü.

   İpucu: Tüm şekli çevreleyen çerçevenin parçalarına değil, çerçevenin içindeki bir yere sağ tıklamak gerekir.

  • Bir şekil seçin. Şekil Biçimi'>Alternatif Metin'i seçin.

   Mac için PowerPoint'te bir şeklin şeritteki Alternatif Metin düğmesi.

  Alternatif Metin bölmesi slayydın sağ tarafında açılır.

 2. Şekli görene kadar şekli ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Office 365'te Mac için PowerPoint'te şekiller için alternatif metin bölmesi

İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

SmartArt grafiklerine alternatif metin ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • SmartArt grafiğine sağ tıklayın. Alternatif Metni Düzenle... öğesini seçin.

   Alternatif metin seçeneğinin seçili olduğu şekiller için bağlam menüsü.

   İpucu: Tüm SmartArt grafiğini çevreleyen çerçevenin parçalarına değil, çerçevenin içindeki bir yere sağ tıklamak gerekir.

  • SmartArt grafiği seçin. Biçim > Alternatif Metin’i seçin.

   Mac için PowertPoint'te SmartArt için şeritte Alternatif Metin düğmesi.

  Alternatif Metin bölmesi slayydın sağ tarafında açılır.

 2. SmartArt grafiğini ve bağlamını görene kadar açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Office 365'te Mac için PowerPoint'te şekiller için alternatif metin bölmesi

İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

Grafiklere alternatif metin ekleme

 1. Grafiğe sağ tıklayın.

  İpucu: Tüm grafiği çevreleyen çerçevenin parçalarına değil, çerçevenin içindeki bir yere tıklamanız gerekir.

 2. Alternatif Metni Düzenle... öğesini seçin. Alternatif Metin bölmesi slayydın sağ tarafında açılır.

  Alternatif metin seçeneğinin seçili olduğu grafikler için bağlam menüsü.
 3. Grafiği göremeyen birine grafiği ve bağlamını açıklamak için 1-2 cümle yazın.

  Office 365'te Mac için PPT'de grafikler için Alternatif Metin bölmesi.

İpucu: Yazım denetimi yapmak ve yazdığınız bir sözcüğü düzeltmek için sözcüğe sağ tıklayıp önerilen alternatifler arasında seçim yapmanız yeterlidir.

Görselleri dekoratif hale

Sununuzu yalnızca dekoratif amaçlı görseller varsa, herhangi bir alternatif metin yazmanıza gerek kalmadan bunları işaretebilirsiniz. Ekran okuyucu böyle bir resim bulduğunda, yalnızca dekoratif olduğunu duyurur, böylece kullanıcı hiçbir bilgi eksik olmadığını anlar.

 1. Alternatif Metin bölmesini açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Görsele sağ tıklayın. Alternatif Metni Düzenle... öğesini seçin.

  • Bir görsel seçin. Alternatif Metin'de görselin Biçim > seçin.

 2. Dekoratif olarak işaretle onay kutusunu seçin. Metin giriş alanına gri olur.

  Office 365'te Mac için PowerPoint'te alternatif metin dekoratif resim.

Office 2016’da görsellere alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamlarda, aşağıdaki yordamlarda slayt sunular yer alan PowerPoint alternatif metinlerin nasıl ekli olduğu Office 2016:

Not:  Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

Resimlere alternatif metin ekleme

Resim ve ekran görüntüsü gibi resimlere alternatif metin ekleyerek ekran okuyucuların, göremeyen okuyucular için resimleri açıklamasını sağlayın.

 1. Resme sağ tıklayın.

 2. Resmi Biçimlendir’i seçin.

 3. Resmi Biçimlendir bölmesinde Boyut ve Özellikler’i seçin.

 4. Alternatif Metin’i seçin ve resim için bir açıklama yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Resim Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin kutularında seçili resmin açıklandığı ekran görüntüsü

SmartArt grafiklerine alternatif metin ekleme

 1. SmartArt grafiğine sağ tıklayın.

 2. SmartArt Biçimlendir’i seçtikten sonra Şekil Seçenekleri’ni seçin.

 3. Şekli Biçimlendir bölmesinde Boyut ve Özellikler’i seçin.

 4. Alternatif Metin’i seçin ve SmartArt grafiği için bir açıklama yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Şekil Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin kutularında seçili SmartArt grafiğinin açıklandığı ekran görüntüsü

Şekillere alternatif metin ekleme

SmartArt grafiği içindeki şekiller de dahil olmak üzere, şekillere alternatif metin eklemek için aşağıdaki yordamı kullanın.

 1. Şekle sağ tıklayın.

 2. Şekli Biçimlendir’i seçin.

 3. Şekli Biçimlendir bölmesinde Boyut ve Özellikler’i seçin.

 4. Alternatif Metin’i seçin ve şekil için bir açıklama yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Şekil Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin kutularında seçili şeklin açıklandığı ekran görüntüsü

Grafiklere alternatif metin ekleme

 1. Grafiğe sağ tıklayın.

 2. Grafik Alanını Biçimlendir’i seçin.

 3. Grafik Alanını Biçimlendir bölmesindeki Grafik Seçenekleri sekmesinde Boyut ve Özellikler’i seçin.

 4. Alternatif Metin’i seçin ve grafik için bir açıklama yazın.

  İpucu: En önemli bilgiyi, olabildiğince kısa bir biçimde ilk satıra ekleyin.

Grafik Alanını Biçimlendir bölmesinin Alternatif Metin kutularında seçili grafiğin açıklandığı ekran görüntüsü

Köprü, metin ve tabloları erişilebilir hale getirme

Aşağıdaki yordamlarda PowerPoint sunularınızdaki köprü, metin ve tabloların nasıl erişilebilir hale getirileceği açıklanmıştır.

Köprü metni ve Ekran İpuçları ekleme

 1. Köprüyü eklemek istediğiniz metni seçin ve sağ tıklayın.

 2. Köprü’yü seçin. Seçtiğiniz metin Görüntülenecek Metin kutusunda gösterilir. Bu, köprü metnidir.

 3. Gerekirse köprü metnini değiştirin.

 4. Adres kutusuna köprünün hedef adresini girin.

 5. Ekran İpucu düğmesini seçin ve Ekran İpucu metni kutusuna bir Ekran İpucu girin.

  İpucu: Köprünün hedef sayfasındaki başlık, sayfada neler olduğunun doğru bir özetini veriyorsa, bu başlığı köprü metni için kullanın. Örneğin, bu köprü metni hedef sayfanın başlığıyla aynıdır: Office Online için Şablonlar ve Temalar.

 6. Değişiklikleri uygulamak için Tamam > Tamam seçeneklerini belirleyin.

Köprü Ekle iletişim kutusunun ekran görüntüsü

Erişilebilir bir slayt tasarımı kullanma

Slayt tasarımının, renklerin, karşıtlığın ve yazı tiplerinin tüm izleyiciler için erişilebilir olduğundan emin olmak için, dahil edilen erişilebilir şablonlardan birini kullanın. Ayrıca, ekran okuyucuların slayt içeriğini daha kolay okuyabilmesi için idealdir.

 1. Erişilebilir bir şablon bulmak için, Şablondan >Yeni'yi seçin.

 2. Tüm şablonları ara metin alanına erişilebilir şablonlar yazın ve Return tuşuna basın.

 3. Arama sonuçlarında uygun bir şablon seçin.

Mac için PowerPoint'te Şablonlar sayfası

Tablo üst bilgileri kullanma

 1. İmleci tablo içinde herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Tablo Tasarımı sekmesindeki Üst Bilgi Satırı onay kutusunu seçin.

 3. Sütun üst bilgilerini girme

Tablo Tasarımı sekmesindeki Üst Bilgi Satırı onay kutusunun ekran görüntüsü

Erişilebilirlik için metni biçimlendirme

 1. Metninizi seçin.

 2. Giriş sekmesini seçin.

 3. Metninizi biçimlendirmek için yazı tipi, boyut, stil ve renk seçeneklerini kullanın.

Giriş sekmesindeki Yazı Tipi grubunun ekran görüntüsü

Madde işaretli liste oluşturma

 1. İmleci slaydınızda herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Giriş sekmesini seçin.

 3. Madde İşaretleri düğmesini seçin.

 4. Listedeki her bir madde işareti için istediğiniz metni yazın.

Mac için PowerPoint'te genişletilmiş madde işaretli liste menüsü.

Sıralı liste oluşturma

 1. İmleci slaydınızda herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Giriş sekmesini seçin.

 3. Numaralandırma düğmesini seçin.

 4. Listedeki her bir numaralı öğe için istediğiniz metni yazın.

Mac için PowerPoint'te genişletilmiş numaralı liste menüsü.

Slaytları erişilebilir hale getirme

Aşağıdaki yordamlarda PowerPoint sunularınızdaki slaytların nasıl erişilebilir hale getirileceği açıklanmıştır. (İlgili bilgiler için bkz. Slayda başlık ekleme.)

Benzersiz slayt başlıkları kullanma

 1. Seçili slaydın tüm yer tutucularını geri yüklemek için Giriş sekmesinde Sıfırla’yı seçin.

 2. Slayda benzersiz ve açıklayıcı bir başlık yazın.

Giriş sekmesinin Slaytlar grubundaki Sıfırla komut çubuğunun ekran görüntüsü

Slayt başlığını gizleme

Başlığı slayt dışı olarak konumlandırmanız, görünmez olması için ekran okuyucular tarafından seslendirmeye devam edebilirsiniz.

 1. Görünüm sekmesinde Yakınlaştır'ıseçin ve ardından slayda dışında kenar boşluklarının görünür olması için yakınlaştırma yüzdesini yaklaşık %50'ye düşürebilirsiniz. 

 2. İşaretçi dört başlı taşıma işaretçisine dönüşürken fareyi Başlık yer tutucu kutusunun kenarlığı üzerine gelin.

 3. Başlık yer tutucusunu yukarı veya aşağı sürükleyin ve slayt sınırının dışına bırakın.

  macOS'ta slayt kenar boşluğu dışına taşınan PowerPoint slaydının başlığı

Slayt içeriğinin okuma sırasını ayarlama

Ekran okuyucuların slayt içeriklerini okuma sırasını belirlemek için Seçim Bölmesini kullanın. Ekran okuyucu bu slaydı okuduğunda, nesneleri Seçim Bölmesi'nde listelendiklerinin tersiyle okur.

 1. Giriş sekmesinde Düzenle’yi seçin.

 2. Düzenle menüsünde Seçim Bölmesi’ni seçin.

 3. Seçim Bölmesinde, okuma sırasını değiştirmek için öğeleri sürükleyip yeni konuma bırakın.

Slayttaki tüm nesnelerin ters sırada listelendiği Seçim bölmesinin ekran görüntüsü

Kapsayıcı okuma düzeni için yerleşik slayt tasarımlarını kullanma

PowerPoint, metinler, videolar, resimler ve daha fazlası için yer tutucular içeren yerleşik slayt tasarımları içerir. Bunlar ayrıca tema renkleri, yazı tipleri ve efektler gibi biçimlendirmeleri de içerir. Slaytlarınızın erişilebilir olmasını sağlamak için yerleşik düzenlerin tasarımında okuma düzeninin gören kişilerle ekran okuyucu gibi teknolojileri kullanan kişiler için aynı olmasına dikkat edilmiştir.

 1. Görünüm sekmesinde Normal’e tıklayın.

 2. Küçük resim bölmesinde, yeni slaydın eklenmesini istediğiniz yeri bulun ve sağ tıklayın.

 3. Yeni Slayt seçeneğini belirleyin ve sonra eklenen slaydı seçin.

 4. Tasarım sekmesinde temalar galerisini genişletin ve istediğiniz slayt düzenini seçin. PowerPoint, bu düzeni otomatik olarak yeni slayda uygular.

 5. Yeni slayda gidin ve istediğiniz başlıkla içeriği ekleyin.

Videolarda açıklamalı alt yazılar, alt yazılar veya alternatif ses parçaları kullanma

PowerPoint birden çok ses parçalarıyla video kayıttan yürütmeyi destekler. Ayrıca, video dosyalarına eklenmiş kapalı açıklamalı alt yazıları ve alt yazıları da destekler.

Kapalı açıklamalı alt yazılar veya alt yazılar, video PowerPoint’e eklenmeden önce videoya kodlanmalıdır. PowerPoint, video dosyasından ayrı bir dosyada saklanan kapalı açıklamalı alt yazıları veya alt yazıları desteklemez.

Açıklamalı alt yazılar ve alt yazılar için desteklenen video biçimleri, kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak değişiklik gösterir. Her işletim sisteminde, kapalı açıklamalı alt yazıların veya alt yazıların nasıl görüntüleneceğini belirlemek için kullanabileceğiniz ayarlar bulunur.  Daha fazla bilgi için PowerPoint tarafından desteklenen Kapalı Açıklamalı Altyazı dosya türlerine bakın.

Medyayı Sıkıştır veya Medya Uyumluluğunu En İyi Duruma Getir özelliklerini kullandığınızda kapalı açıklamalı alt yazılar, alt yazılar ve alternatif ses parçaları korunmaz. Ayrıca sununuzu videoya dönüştürürken, kaydedilen videoya ekli videolardaki kapalı açıklamalı alt yazılar, alt yazılar veya alternatif ses parçaları dahil edilmez.

Belirli bir videoda Medyayı Farklı Kaydet komutunu kullandığınızda, videoya eklenmiş olan kapalı açıklamalı alt yazılar, alt yazılar ve birden çok ses parçası, kaydedilen video dosyasında korunur. 

Video içeren PowerPoint sunularınızı erişilebilir hale getirmek için aşağıdaki koşulların karşılandığından emin olun:

 • Gerekli olduğu durumlarda videolar, görme ve işitme engelli kullanıcılara yönelik olarak, video açıklamalarının bulunduğu ses parçaları içermelidir.

 • Konuşma içeren videolar kapalı açıklamalı alt yazılar, şerit içinde kapalı açıklamalı alt yazılar, açık açıklamalı alt yazılar veya işitme engelli kullanıcılar için desteklenen biçimde alt yazılar da içerir.

Ayrıca bkz.

Erişilebilirlik Denetleyicisi için kurallar

Etkili bir alternatif metin yazmak için ihtiyacınız olan her şey

Word belgelerinizi engelli kişiler için erişilebilir hale getirme

Excel belgelerinizi engelli kişiler için erişilebilir hale getirme

Outlook e-postanızın engelli kişiler için erişilebilir olmasını sağlayın

iOS: PowerPoint sunularını erişilebilir yapmak için en iyi yöntemler

Aşağıdaki tablo, engelli kişiler için erişilebilir PowerPoint sunuları oluşturmaya yönelik başlıca en iyi yöntemleri içerir.

Düzeltilmesi gereken

Düzeltilme nedeni

Düzeltilme şekli

Tüm görsellere ve tablolara alternatif metin ekleme.

Görsel içerik; resimler, şekiller, grafikler, ekli nesneler, mürekkep ve videoları içerir.

Alternatif metinler, ekranı göremeyen kişilerin resimlerdeki ve diğer görsellerdeki önemli noktaları anlamasına yardımcı olur.

Önemli bilgileri aktarmanın tek yolu olarak resimlerdeki metinleri kullanmaktan kaçının. Üzerinde metin olan bir resim kullanmak gerekirse, bu metni sunuda yinelayın. Alternatif metinde resmi kısaca açıklayın ve metnin varlığından ve amacından bahsedin.

Resimlere, tablolara ve şekillere alternatif metin ekleme

Bilgileri iletmenin tek yolu olarak renkleri kullanmadığınızdan emin olun.

Görme engelli olan, görme zorluğu çeken veya renk körlüğü olan kişiler belirli renklerle aktarılan anlamı kaçırabilir.

Örneğin, renk kodlu bir köprü metninin altını çizerseniz, renk körlüğü olan kişiler rengi göremese bile metinde bağlantı bulunduğunu anlayabilir. Üst bilgilerde kalın veya büyük yazı tipi kullanabilirsiniz.

Erişilebilir slayt tasarımı kullanma

Metin ve arka plan renkleri için yeterli karşıtlık kullanın.

Sunularınızdaki metinler, Yüksek Karşıtlık modunda görsel engelli kişiler dahil herkes tarafından okunabilmelidir.

Örneğin, parlak renkler veya renk yelpazesinin karşı uçlarında yer alan yüksek karşıtlıklı renk düzenleri kullanın. Siyah-beyaz düzenler renk körlüğü olan kişilerin metin ve şekilleri daha kolay ayırt etmesine yardımcı olur.

Erişilebilir slayt tasarımı kullanma

Basit bir tablo yapısı kullanın ve sütun üst bilgisini belirtin.

Ekran okuyucular, tablodaki yerlerini belirlemek için tablo hücrelerini sayar. Tablo başka bir tabloda iç içe yerleştirilmişse ya da bir hücre birleştirilmiş veya bölünmüşse, ekran okuyucu sayıyı kaçırır ve o noktadan sonra tablo hakkında yararlı bilgi sağlayamaz.

Ekran okuyucular satır ve sütunları tanımlamak için üst bilgileri de kullanır.

Tablo üst bilgilerini kullanma

Büyük bir yazı tipi boyutu (en az 18pt), tırnaksız yazı tipleri ve yeterli boşluk kullanın.

Disleksi rahatsızlığı olan kişiler, sayfadaki metni “birlikte yüzüyor” gibi gördüklerini söyler (bir metin satırının alttaki satıra sıkışması gibi). Çoğunlukla metni birbirine karışmış veya bozulmuş olarak görürler.

Disleksi rahatsızlığı veya görme bozukluğu yaşayan kişiler için okuma yükünü azaltın. Örneğin, Arial veya Calibri gibi tanıdık tırnaksız yazı tiplerinin kullanılması da onlar için yararlı olabilir. Tamamen büyük harf ve çok fazla italik veya altı çizgili sözcük kullanmaktan kaçının. Tümceler ve paragraflar arasında yeterli boşluk kullanın.

Erişilebilir slayt tasarımı kullanma

Erişilebilirlik için metni biçimlendirme

Videoların görme ve işitme engelli kullanıcılar için erişilebilir olmasını sağlama

Alt yazılar, genellikle konuşmanın dökümünü (veya çevirisini) içerir.

Kapalı açıklamalı alt yazılar genellikle, arka planda duyulan müzik veya ses efekti gibi sesleri de açıklar.

Video açıklaması, videolardaki önemli görsel öğelerin sesli olarak yapılan açıklamasıdır. Bu açıklamalar, programdaki konuşmaların doğal duraklama anlarına eklenir. Video açıklaması, videoyu görme ve işitme engelli bireyler için daha erişilebilir hale getirir.

Videolarda açıklamalı alt yazılar, alt yazılar veya alternatif ses parçaları kullanma

Resimler, tablolar, grafikler ve şekillere alternatif metin ekleme

Resimlere, tablolara, grafiklere, şekillere ve diğer görsel öğelere alternatif metin ekleyin; böylece ekran okuyucular, görenen kullanıcılara öğeyi açıklamak için metni okuyabilir.

 1. Resim gibi bir öğeyi seçin.

 2. İlgili sekmeyi, örneğin Resim sekmesini açmak için Şeridi Göster düğmesine dokunun ve Düzenleme simgesi.

 3. Alternatif Metin’e dokunun ve öğe için bir açıklama yazın. Örneğin, resmin içeriğini açıklayın.

Görselleri dekoratif olarak işaretle

Görselleriniz yalnızca dekoratif amaçlıysa, görsel çekicilik katan ancak bilgilendirici olmayan görsellerse bunları bu şekilde işaretleyebilirsiniz; böylece herhangi bir alternatif metin yazmanıza gerek kalmaz. Stil kenarlıkları, dekoratif olarak işaretlenmesi gereken nesnelere örnektir. Ekran okuyucusu kullanan kişiler bu nesnelerin dekoratif olduğunu duyarlar; böylece önemli bir bilgiyi kaçırmadıklarını bilirler. 

 1. Görseli, örneğin bir resmi veya grafiği seçin.

 2. İlgili sekmeyi, örneğin Resim sekmesini açmak için, şeritteki Şeridi Göster düğmesini Düzenleme simgesi.

 3. Alternatif Metin’i seçin.

 4. Dekoratif olarak işaretle iki durumlu düğmesini ve ardından Bitti'yi seçin.

iOS için PowerPoint'te Alternatif Metin iletişim kutusunda seçili olan dekoratif olarak işaretle seçeneği.

Erişilebilir bir slayt tasarımı kullanma

Slayt tasarımının erişilebilir olduğundan emin olmak için dahil edilen slayt Temaları’ndan birini seçin. Temaların çoğu erişilebilir renkler, karşıtlık ve yazı tipleri için tasarlanmıştır. Ayrıca, ekran okuyucuların slayt içeriğini daha kolay okuyabilmesi için idealdir.

 1. Slayt seçin.

 2. Giriş sekmesini açmak için Şeridi Göster düğmesine dokunun veya Düzenleme simgesi.

 3. Giriş > Tasarım’a dokunun.

 4. Temalar’a dokunun ve istediğiniz temayı seçin.

iOS için PowerPoint'te Temalar menüsü.

Tablo üst bilgileri kullanma

 1. İmleci tablo içinde herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Tablo sekmesini açmak için Şeridi Göster düğmesine dokunun ve Düzenleme simgesi.

 3. Stil Seçenekleri’ne dokunun ve Üst Bilgi Satırı’nı seçin.

 4. Tablonuza sütun üst bilgilerini yazın.

iOS için PowerPoint'te tablo üst bilgisi menüsü.

Erişilebilirlik için metni biçimlendirme

 1. Metninizi seçin.

 2. Giriş sekmesini açmak için Şeridi Göster düğmesine dokunun veya Düzenleme simgesi.

 3. Giriş sekmesinde, metin biçimlendirme seçeneklerinizi belirtin.

iOS için PowerPoint'te Yazı Tipi menüsü.

Videolarda açıklamalı alt yazılar, alt yazılar veya alternatif ses parçaları kullanma

PowerPoint birden çok ses parçalarıyla video kayıttan yürütmeyi destekler. Ayrıca, video dosyalarına eklenmiş kapalı açıklamalı alt yazıları ve alt yazıları da destekler.

Kapalı açıklamalı alt yazılar veya alt yazılar, video PowerPoint’e eklenmeden önce videoya kodlanmalıdır. PowerPoint, video dosyasından ayrı bir dosyada saklanan kapalı açıklamalı alt yazıları veya alt yazıları desteklemez.

Açıklamalı alt yazılar ve alt yazılar için desteklenen video biçimleri, kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak değişiklik gösterir. Her işletim sisteminde, kapalı açıklamalı alt yazıların veya alt yazıların nasıl görüntüleneceğini belirlemek için kullanabileceğiniz ayarlar bulunur.

Medyayı Sıkıştır veya Medya Uyumluluğunu En İyi Duruma Getir özelliklerini kullandığınızda kapalı açıklamalı alt yazılar, alt yazılar ve alternatif ses parçaları korunmaz. Ayrıca sununuzu videoya dönüştürürken, kaydedilen videoya ekli videolardaki kapalı açıklamalı alt yazılar, alt yazılar veya alternatif ses parçaları dahil edilmez.

Belirli bir videoda Medyayı Farklı Kaydet komutunu kullandığınızda, videoya eklenmiş olan kapalı açıklamalı alt yazılar, alt yazılar ve birden çok ses parçası, kaydedilen video dosyasında korunur. 

Video içeren PowerPoint sunularınızı erişilebilir hale getirmek için aşağıdaki koşulların karşılandığından emin olun:

 • Gerekli olduğu durumlarda videolar, görme ve işitme engelli kullanıcılara yönelik olarak, video açıklamalarının bulunduğu ses parçaları içermelidir.

 • Konuşma içeren videolar kapalı açıklamalı alt yazılar, şerit içinde kapalı açıklamalı alt yazılar, açık açıklamalı alt yazılar veya işitme engelli kullanıcılar için desteklenen biçimde alt yazılar da içerir.

Ayrıca bkz.

Erişilebilirlik Denetleyicisi için kurallar

Etkili bir alternatif metin yazmak için ihtiyacınız olan her şey

Word belgelerinizi engelli kişiler için erişilebilir hale getirme

Excel belgelerinizi engelli kişiler için erişilebilir hale getirme

Outlook e-postanızın engelli kişiler için erişilebilir olmasını sağlayın

Android: PowerPoint sunularını erişilebilir yapmak için en iyi yöntemler

Aşağıdaki tablo, engelli kişiler için erişilebilir PowerPoint sunuları oluşturmaya yönelik başlıca en iyi yöntemleri içerir.

Düzeltilmesi gereken

Düzeltilme nedeni

Düzeltilme şekli

Tüm resimler, şekiller ve tablolara alternatif metin ekleyin.

Alternatif metinler, ekranı göremeyen kişilerin resimlerdeki ve şekillerdeki önemli noktaları anlamasına yardımcı olur.

Önemli bilgileri aktarmanın tek yolu olarak resimlerdeki metinleri kullanmaktan kaçının. Üzerinde metin olan bir resim kullanmak gerekirse, bu metni sunuda yinelayın. Alternatif metinde resmi kısaca açıklayın ve metnin varlığından ve amacından bahsedin.

Resimlere alternatif metin ekleme

Şekillere alternatif metin ekleme

Tablolara alternatif metin ekleme

Bilgileri iletmenin tek yolu olarak renkleri kullanmadığınızdan emin olun.

Görme engelli olan, görme zorluğu çeken veya renk körlüğü olan kişiler belirli renklerle aktarılan anlamı kaçırabilir.

Örneğin, renk kodlu bir köprü metninin altını çizerseniz, renk körlüğü olan kişiler rengi göremese bile metinde bağlantı bulunduğunu anlayabilir. Üst bilgilerde kalın veya büyük yazı tipi kullanabilirsiniz.

Erişilebilir slayt tasarımı kullanma

Metin ve arka plan renkleri için yeterli karşıtlık kullanın.

Sunularınızdaki metinler, Yüksek Karşıtlık modunda görsel engelli kişiler dahil herkes tarafından okunabilmelidir.

Örneğin, parlak renkler veya renk yelpazesinin karşı uçlarında yer alan yüksek karşıtlıklı renk düzenleri kullanın. Siyah-beyaz düzenler renk körlüğü olan kişilerin metin ve şekilleri daha kolay ayırt etmesine yardımcı olur.

Erişilebilir slayt tasarımı kullanma

Basit bir tablo yapısı kullanın ve sütun üst bilgisini belirtin.

Ekran okuyucular, tablodaki yerlerini belirlemek için tablo hücrelerini sayar. Tablo başka bir tabloda iç içe yerleştirilmişse ya da bir hücre birleştirilmiş veya bölünmüşse, ekran okuyucu sayıyı kaçırır ve o noktadan sonra tablo hakkında yararlı bilgi sağlayamaz.

Ekran okuyucular satır ve sütunları tanımlamak için üst bilgileri de kullanır.

Tablo üst bilgilerini kullanma

Büyük bir yazı tipi boyutu (en az 18pt), tırnaksız yazı tipleri ve yeterli boşluk kullanın.

Disleksi rahatsızlığı olan kişiler, sayfadaki metni “birlikte yüzüyor” gibi gördüklerini söyler (bir metin satırının alttaki satıra sıkışması gibi). Çoğunlukla metni birbirine karışmış veya bozulmuş olarak görürler.

Disleksi rahatsızlığı veya görme bozukluğu yaşayan kişiler için okuma yükünü azaltın. Örneğin, Arial veya Calibri gibi tanıdık tırnaksız yazı tiplerinin kullanılması da onlar için yararlı olabilir. Tamamen büyük harf ve çok fazla italik veya altı çizgili sözcük kullanmaktan kaçının. Tümceler ve paragraflar arasında yeterli boşluk kullanın.

Erişilebilir slayt tasarımı kullanma

Erişilebilirlik için metni biçimlendirme

Videoların görme ve işitme engelli kullanıcılar için erişilebilir olmasını sağlama

Alt yazılar, genellikle konuşmanın dökümünü (veya çevirisini) içerir.

Kapalı açıklamalı alt yazılar genellikle, arka planda duyulan müzik veya ses efekti gibi sesleri de açıklar.

Video açıklaması, videolardaki önemli görsel öğelerin sesli olarak yapılan açıklamasıdır. Bu açıklamalar, programdaki konuşmaların doğal duraklama anlarına eklenir. Video açıklaması, videoyu görme ve işitme engelli bireyler için daha erişilebilir hale getirir.

Videolarda açıklamalı alt yazılar, alt yazılar veya alternatif ses parçaları kullanma

Görsellere ve tablolara alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamlarda, PowerPoint sunularınızda görsellere ve tablolara nasıl alternatif metin ekleneceği açıklanmıştır.

Not: Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

Resimlere alternatif metin ekleme

Resim ve ekran görüntüsü gibi resimlere alternatif metin ekleyin; böylece ekran okuyucular, resmi görenen kullanıcılara resimleri açıklamak için metni okuyabilir.

 1. Bir resim seçin.

 2. Resim sekmesini açmak için Komutları Göster düğmesine dokunun veya Düzenleme simgesi.

 3. Ekranı aşağı kaydırıp Alternatif Metin düğmesine gelin ve dokunun.

 4. Resim için bir açıklama yazın.

  Android için PowerPoint'te resim için alternatif metin iletişim kutusu.

Şekillere alternatif metin ekleme

 1. Bir şekil seçin.

 2. Şekil sekmesini açmak için Komutları Göster düğmesine dokunun veya Düzenleme simgesi.

 3. Ekranı aşağı kaydırıp Alternatif Metin düğmesine gelin ve dokunun.

 4. Şekil için bir açıklama yazın.

  Android için PowerPoint'te bir şekil için alternatif metin iletişim kutusu.

Tablolara alternatif metin ekleme

 1. Tabloda herhangi bir yere dokunun.

 2. Tablo sekmesini açmak için Komutları Göster düğmesine dokunun ve Düzenleme simgesi.

 3. Ekranı aşağı kaydırıp Alternatif Metin düğmesine gelin ve dokunun.

 4. Tablo için bir açıklama yazın.

  Android için PowerPoint'te bir tablonun alternatif metni.

Görselleri dekoratif olarak işaretle

Görselleriniz yalnızca dekoratif amaçlıysa, görsel çekicilik katan ancak bilgilendirici olmayan görsellerse bunları bu şekilde işaretleyebilirsiniz; böylece herhangi bir alternatif metin yazmanıza gerek kalmaz. Stil kenarlıkları, dekoratif olarak işaretlenmesi gereken nesnelere örnektir. Ekran okuyucusu kullanan kişiler bu nesnelerin dekoratif olduğunu duyarlar; böylece önemli bir bilgiyi kaçırmadıklarını bilirler.

 1. Alternatif Metin bölmesini açmak için bir resim seçin.

 2. Görselin biçimlendirme menüsünü açmak için Komutları Göster düğmesine dokunun ve Düzenleme simgesi.

 3. Ekranı aşağı kaydırıp Alternatif Metin düğmesine gelin ve dokunun.

 4. Dekoratif onay kutusuna dokunun. Metin giriş alanına gri olur.

  Android için PowerPoint'te Alternatif Metin iletişim kutusunda Dekoratif Olarak İşaretle'yi seçin.

Erişilebilir bir slayt tasarımı kullanma

Slayt tasarımının erişilebilir olduğundan emin olmak için dahil edilen slayt Temaları’ndan birini seçin. Temaların çoğu erişilebilir renkler, karşıtlık ve yazı tipleri için tasarlanmıştır. Ayrıca, ekran okuyucuların slayt içeriğini daha kolay okuyabilmesi için idealdir.

 1. Slayt seçin.

 2. Giriş sekmesini açmak için Komutları Göster düğmesine dokunun ve Düzenleme simgesi.

 3. Giriş > Tasarım’a dokunun.

 4. Temalar’a dokunun ve istediğiniz temayı seçin.

  Android için PowerPoint'te slaytlar için temalar.

Tablo üst bilgileri kullanma

 1. İmleci tablo içinde herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Tablo sekmesini açmak için Komutları Göster düğmesine dokunun ve Düzenleme simgesi.

 3. Stil Seçenekleri’ne dokunun ve Üst Bilgi Satırı’nı seçin.

  İpucu: Bu seçenek daha önce belirlendiyse gri görünür.

 4. Tablonuza sütun üst bilgilerini yazın.

  Android için PowerPoint'te tablo üst bilgisi satırı stilleri menüsü.

Erişilebilirlik için metni biçimlendirme

 1. Metninizi seçin.

 2. Giriş sekmesini açmak için Komutları Göster düğmesine dokunun ve Düzenleme simgesi.

 3. Giriş sekmesinde, metin biçimlendirme seçeneklerinizi belirtin.

  Android için PowerPoint'te Yazı Tipi menüsü.

Videolarda açıklamalı alt yazılar, alt yazılar veya alternatif ses parçaları kullanma

PowerPoint birden çok ses parçalarıyla video kayıttan yürütmeyi destekler. Ayrıca, video dosyalarına eklenmiş kapalı açıklamalı alt yazıları ve alt yazıları da destekler. 

Kapalı açıklamalı alt yazılar veya alt yazılar, video PowerPoint’e eklenmeden önce videoya kodlanmalıdır. PowerPoint, video dosyasından ayrı bir dosyada saklanan kapalı açıklamalı alt yazıları veya alt yazıları desteklemez.

Açıklamalı alt yazılar ve alt yazılar için desteklenen video biçimleri, kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak değişiklik gösterir. Her işletim sisteminde, kapalı açıklamalı alt yazıların veya alt yazıların nasıl görüntüleneceğini belirlemek için kullanabileceğiniz ayarlar bulunur. 

Medyayı Sıkıştır veya Medya Uyumluluğunu En İyi Duruma Getir özelliklerini kullandığınızda kapalı açıklamalı alt yazılar, alt yazılar ve alternatif ses parçaları korunmaz. Ayrıca sununuzu videoya dönüştürürken, kaydedilen videoya ekli videolardaki kapalı açıklamalı alt yazılar, alt yazılar veya alternatif ses parçaları dahil edilmez.

Belirli bir videoda Medyayı Farklı Kaydet komutunu kullandığınızda, videoya eklenmiş olan kapalı açıklamalı alt yazılar, alt yazılar ve birden çok ses parçası, kaydedilen video dosyasında korunur.  

PowerPoint sunularınızı erişilebilir hale getirmek için aşağıdaki koşulların karşılandığından emin olun:

 • Gerekli olduğu durumlarda videolar, görme ve işitme engelli kullanıcılara yönelik olarak, video açıklamalarının bulunduğu ses parçaları içermelidir.

 • Konuşma içeren videolar kapalı açıklamalı alt yazılar, şerit içinde kapalı açıklamalı alt yazılar, açık açıklamalı alt yazılar veya işitme engelli kullanıcılar için desteklenen biçimde alt yazılar da içerir.

Ayrıca bkz.

Erişilebilirlik Denetleyicisi için kurallar

Etkili bir alternatif metin yazmak için ihtiyacınız olan her şey

Word belgelerinizi engelli kişiler için erişilebilir hale getirme

Excel belgelerinizi engelli kişiler için erişilebilir hale getirme

Outlook e-postanızın engelli kişiler için erişilebilir olmasını sağlayın

Windows 10 uygulaması: PowerPoint sunularını erişilebilir yapmak için en iyi yöntemler

Aşağıdaki tablo, engelli kişiler için erişilebilir PowerPoint sunuları oluşturmaya yönelik başlıca en iyi yöntemleri içerir.

Düzeltilmesi gereken

Düzeltilme nedeni

Düzeltilme şekli

Tüm resimler, şekiller ve tablolara alternatif metin ekleyin.

Alternatif metinler, ekranı göremeyen kişilerin resimlerdeki ve şekillerdeki önemli noktaları anlamasına yardımcı olur.

Önemli bilgileri aktarmanın tek yolu olarak resimlerdeki metinleri kullanmaktan kaçının. Üzerinde metin olan bir resim kullanmak gerekirse, bu metni sunuda yinelayın. Alternatif metinde resmi kısaca açıklayın ve metnin varlığından ve amacından bahsedin.

Resimlere alternatif metin ekleme

Şekillere alternatif metin ekleme

Tablolara alternatif metin ekleme

Bilgileri iletmenin tek yolu olarak renkleri kullanmadığınızdan emin olun.

Görme engelli olan, görme zorluğu çeken veya renk körlüğü olan kişiler belirli renklerle aktarılan anlamı kaçırabilir.

Örneğin, renk kodlu bir köprü metninin altını çizerseniz, renk körlüğü olan kişiler rengi göremese bile metinde bağlantı bulunduğunu anlayabilir. Üst bilgilerde kalın veya büyük yazı tipi kullanabilirsiniz.

Erişilebilir slayt tasarımı kullanma

Metin ve arka plan renkleri için yeterli karşıtlık kullanın.

Sunularınızdaki metinler, Yüksek Karşıtlık modunda görsel engelli kişiler dahil herkes tarafından okunabilmelidir.

Örneğin, parlak renkler veya renk yelpazesinin karşı uçlarında yer alan yüksek karşıtlıklı renk düzenleri kullanın. Siyah-beyaz düzenler renk körlüğü olan kişilerin metin ve şekilleri daha kolay ayırt etmesine yardımcı olur.

Erişilebilir slayt tasarımı kullanma

Basit bir tablo yapısı kullanın ve sütun üst bilgisini belirtin.

Ekran okuyucular, tablodaki yerlerini belirlemek için tablo hücrelerini sayar. Tablo başka bir tabloda iç içe yerleştirilmişse ya da bir hücre birleştirilmiş veya bölünmüşse, ekran okuyucu sayıyı kaçırır ve o noktadan sonra tablo hakkında yararlı bilgi sağlayamaz.

Ekran okuyucular satır ve sütunları tanımlamak için üst bilgileri de kullanır.

Tablo üst bilgilerini kullanma

Büyük bir yazı tipi boyutu (en az 18pt), tırnaksız yazı tipleri ve yeterli boşluk kullanın.

Disleksi rahatsızlığı olan kişiler, sayfadaki metni “birlikte yüzüyor” gibi gördüklerini söyler (bir metin satırının alttaki satıra sıkışması gibi). Çoğunlukla metni birbirine karışmış veya bozulmuş olarak görürler.

Disleksi rahatsızlığı veya görme bozukluğu yaşayan kişiler için okuma yükünü azaltın. Örneğin, Arial veya Calibri gibi tanıdık tırnaksız yazı tiplerinin kullanılması da onlar için yararlı olabilir. Tamamen büyük harf ve çok fazla italik veya altı çizgili sözcük kullanmaktan kaçının. Tümceler ve paragraflar arasında yeterli boşluk kullanın.

Erişilebilir slayt tasarımı kullanma

Erişilebilirlik için metni biçimlendirme

Videoların görme ve işitme engelli kullanıcılar için erişilebilir olmasını sağlayın.

Alt yazılar, genellikle konuşmanın dökümünü (veya çevirisini) içerir.

Kapalı açıklamalı alt yazılar genellikle, arka planda duyulan müzik veya ses efekti gibi sesleri de açıklar.

Video açıklaması, videolardaki önemli görsel öğelerin sesli olarak yapılan açıklamasıdır. Bu açıklamalar, programdaki konuşmaların doğal duraklama anlarına eklenir. Video açıklaması, videoyu görme ve işitme engelli bireyler için daha erişilebilir hale getirir.

Videolarda açıklamalı alt yazılar, alt yazılar veya alternatif ses parçaları kullanma

Görsellere ve tablolara alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamlarda, PowerPoint sunularınızda görsellere ve tablolara nasıl alternatif metin ekleneceği açıklanmıştır.

Not: Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

Resimlere alternatif metin ekleme

Resim ve ekran görüntüsü gibi resimlere alternatif metin ekleyin; böylece ekran okuyucular, resmi görenen kullanıcılara resimleri açıklamak için metni okuyabilir.

 1. Bir resim seçin.

 2. Resim sekmesini açmak için Diğer seçenekler düğmesine dokunun. Windows Telefonlar için PowerPoint Mobile'daki Diğer Seçenekler düğmesi.

 3. Aşağı kaydırarak Alternatif Metin'e ilerleyin ve dokunun.

 4. Resim için bir açıklama yazın.

Windows Telefonlar için PowerPoint'te resimler için alternatif metin iletişim kutusu.

Şekillere alternatif metin ekleme

 1. Bir şekil seçin.

 2. Şekil sekmesini açmak için Diğer seçenekler düğmesine dokunun. Windows Telefonlar için PowerPoint Mobile'daki Diğer Seçenekler düğmesi.

 3. Aşağı kaydırarak Alternatif Metin'e ilerleyin ve dokunun.

 4. Şekil için bir açıklama yazın.

Windows Telefonlar için PowerPoint'te şekiller için alternatif metin iletişim kutusu.

Tablolara alternatif metin ekleme

 1. Tabloda herhangi bir yere dokunun.

 2. Tablo sekmesini açmak için Diğer seçenekler düğmesine dokunun. Windows Telefonlar için PowerPoint Mobile'daki Diğer Seçenekler düğmesi.

 3. Aşağı kaydırarak Alternatif Metin'e ilerleyin ve dokunun.

 4. Tablo için bir açıklama yazın.

Windows Telefonlar için PowerPoint'te tablolar için alternatif metin iletişim kutusu.

Görselleri dekoratif hale

Sununuzu yalnızca dekoratif amaçlı görseller varsa, herhangi bir alternatif metin yazmanıza gerek kalmadan bunları işaretebilirsiniz. Ekran okuyucu böyle bir resim bulduğunda, yalnızca dekoratif olduğunu duyurur, böylece kullanıcı hiçbir bilgi eksik olmadığını anlar.

 1. Alternatif Metin bölmesini açmak için bir görsel seçin.

 2. Aşağı kaydırarak Alternatif Metin'e ilerleyin ve dokunun.

 3. Dekoratif olarak işaretle onay kutusunu seçin. Metin giriş alanına gri olur.

  Windows Phone için PowerPoint'te alternatif metin iletişim kutusunda dekoratif olarak işaretle seçeneği seçilidir.

Erişilebilir bir slayt tasarımı kullanma

Slayt tasarımının erişilebilir olduğundan emin olmak için dahil edilen slayt Temaları’ndan birini seçin. Temaların çoğu erişilebilir renkler, karşıtlık ve yazı tipleri için tasarlanmıştır. Ayrıca, ekran okuyucuların slayt içeriğini daha kolay okuyabilmesi için idealdir.

 1. Slayt seçin.

 2. Giriş sekmesini açmak için Diğer Seçenekler düğmesine dokunun. Windows Telefonlar için PowerPoint Mobile'daki Diğer Seçenekler düğmesi.

 3. Giriş > Tasarım’a dokunun.

 4. Temalar’a dokunun ve istediğiniz temayı seçin.

Windows Telefonlar için PowerPoint'te Temalar menüsü.

Tablo üst bilgileri kullanma

 1. İmleci tablo içinde herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Tablo sekmesini açmak için Diğer Seçenekler düğmesine dokunun. Windows Telefonlar için PowerPoint Mobile'daki Diğer Seçenekler düğmesi.

 3. Stil Seçenekleri’ne dokunun ve Üst Bilgi Satırı’nı seçin.

  İpucu: Bu seçenek daha önce belirlendiyse gri görünür.

 4. Tablonuza sütun üst bilgilerini yazın.

Windows Telefonlar için PowerPoint'te Tablo sekmesindeki üst bilgi menüsü.

Erişilebilirlik için metni biçimlendirme

 1. Metninizi seçin.

 2. Giriş sekmesini açmak için Diğer Seçenekler düğmesine dokunun. Windows Telefonlar için PowerPoint Mobile'daki Diğer Seçenekler düğmesi.

 3. Giriş sekmesinde, metin biçimlendirme seçeneklerinizi belirtin.

Windows Telefonlar için PowerPoint'te Yazı Tipi menüsü.

Videolarda açıklamalı alt yazılar, alt yazılar veya alternatif ses parçaları kullanma

PowerPoint birden çok ses parçalarıyla video kayıttan yürütmeyi destekler. Ayrıca, video dosyalarına eklenmiş kapalı açıklamalı alt yazıları ve alt yazıları da destekler.

Kapalı açıklamalı alt yazılar veya alt yazılar, video PowerPoint’e eklenmeden önce videoya kodlanmalıdır. PowerPoint, video dosyasından ayrı bir dosyada saklanan kapalı açıklamalı alt yazıları veya alt yazıları desteklemez.

Açıklamalı alt yazılar ve alt yazılar için desteklenen video biçimleri, kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak değişiklik gösterir. Her işletim sisteminde, kapalı açıklamalı alt yazıların veya alt yazıların nasıl görüntüleneceğini belirlemek için kullanabileceğiniz ayarlar bulunur. Daha fazla bilgi için PowerPoint tarafından desteklenen Kapalı Açıklamalı Altyazı dosya türlerine bakın.

Medyayı Sıkıştır veya Medya Uyumluluğunu En İyi Duruma Getir özelliklerini kullandığınızda kapalı açıklamalı alt yazılar, alt yazılar ve alternatif ses parçaları korunmaz. Ayrıca sununuzu videoya dönüştürürken, kaydedilen videoya ekli videolardaki kapalı açıklamalı alt yazılar, alt yazılar veya alternatif ses parçaları dahil edilmez.

Belirli bir videoda Medyayı Farklı Kaydet komutunu kullandığınızda, videoya eklenmiş olan kapalı açıklamalı alt yazılar, alt yazılar ve birden çok ses parçası, kaydedilen video dosyasında korunur. 

PowerPoint sunularınızı erişilebilir hale getirmek için aşağıdaki koşulların karşılandığından emin olun:

 • Gerekli olduğu durumlarda videolar, görme ve işitme engelli kullanıcılara yönelik olarak, video açıklamalarının bulunduğu ses parçaları içermelidir.

 • Konuşma içeren videolar kapalı açıklamalı alt yazılar, şerit içinde kapalı açıklamalı alt yazılar, açık açıklamalı alt yazılar veya işitme engelli kullanıcılar için desteklenen biçimde alt yazılar da içerir.

Ayrıca bkz.

Erişilebilirlik Denetleyicisi için kurallar

Etkili bir alternatif metin yazmak için ihtiyacınız olan her şey

Word belgelerinizin engelli kişiler için erişilebilir olmasını sağlayın

Outlook e-postanızın engelli kişiler için erişilebilir olmasını sağlayın

OneNote defterlerinizin engelli kişiler için erişilebilir olmasını sağlayın

Office Online: Sunuları erişilebilirWeb için PowerPoint için en iyi yöntemler

Aşağıdaki tablo, engelli kişiler için erişilebilir Web için PowerPoint sunuları oluşturmaya yönelik en iyi yöntemleri içerir.

Düzeltilmesi gereken

Bulunduğu yer

Düzeltilme nedeni

Düzeltilme şekli

Tüm görsellere ve tablolara alternatif metin ekleme.

Görsel içerik; resimler, SmartArt grafikleri, şekiller, gruplar, ekli nesneler ve videolar içerir.

Eksik alternatif metin bulmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi’ni kullanın.

Alternatif metinler, ekranı göremeyen kişilerin resimlerdeki ve diğer görsellerdeki önemli noktaları anlamasına yardımcı olur.

Önemli bilgileri aktarmanın tek yolu olarak resimlerdeki metinleri kullanmaktan kaçının. Üzerinde metin olan bir resim kullanmak gerekirse, bu metni sunuda yinelayın. Alternatif metinde resmi kısaca açıklayın ve metnin varlığından ve amacından bahsedin.

Resimlere alternatif metin ekleme

SmartArt grafiklerine alternatif metin ekleme

Şekillere veya eklenmiş videolara alternatif metin ekleme

Tablolara alternatif metin ekleme

Anlamlı köprü metni ekleyin.

Köprü metninin tek başına anlamlı bir bilgi içerip içermediğini ve okuyuculara hedef hakkında doğru bilgi verip vermediğini belirlemek için, sununuzdaki slaytları görsel olarak tarayın.

Ekran okuyucu kullanan kişiler bazen bağlantı listesini tarar. Bağlantılar, hedef hakkında açık ve doğru bilgi aktarmalıdır. Örneğin, bağlantıda Buraya tıklayın metnini kullanmak yerine, hedef sayfa başlığının tamamını yazın. Sayfanın URL'si kısa ve açıklayıcı olsa bile, örneğin url'yi www.microsoft.com.

Köprü metni ekleme

Köprünün metnini değiştirme

Bilgileri iletmek için tek araç olarak renklerin kullanılmadığından emin olun.

Windows ayarlarına gidin ve Ayarlar'da gri tonlamalı filtreyi etkinleştirin > Erişim Kolaylığı ve > Filtreleri'ne gidin. Sununuzu renk kodlama örnekleri için her slaydı görsel olarak tarayın.

Görme engelli olan, görme zorluğu çeken veya renk körlüğü olan kişiler belirli renklerle aktarılan anlamı kaçırabilir.

Örneğin, renk kodlu bir köprü metninin altını çizerseniz, renk körlüğü olan kişiler rengi göremese bile metinde bağlantı bulunduğunu anlayabilir. Üst bilgilerde kalın veya büyük yazı tipi kullanabilirsiniz.

Bilgileri vurgulamak için, lazer işaretçisi ya da renkler yerine animasyonları kullanın veya daire içine alın.

Durum belirtmek için renk kullanılmışsa şekiller ekleyin. Örneğin, yeşil “geçti” ibaresini belirtiyorsa bir onay işareti, kırmızı “kaldı” ibaresini belirtiyorsa bir X koyun.

Erişilebilirlik için metni biçimlendirme

Metin ve arka plan renkleri için yeterli karşıtlık kullanın.

Yetersiz renk karşıtlığını bulmak için, okunması zor veya arka plandan dolayı görünmeyen slayt metinlerini inceleyin.

Sunular'daki metinler, görme engelli kişiler dahil herkes tarafından okunabilir olmalıdır.

Örneğin, parlak renkler veya renk yelpazesinin karşı uçlarında yer alan yüksek karşıtlığa sahip renk düzenleri kullanın. Siyah ve beyaz renk düzenleri, renk körlüğü olan kişilerin renkleri ayırt etmesine yardımcı olur.

Turuncu, kırmızı ve yeşil şablon ve metin kullanmaktan kaçının.

İlgi çekici noktaları vurgulamak için grafiklerde renk yerine desen kullanın.

Erişilebilir slayt tasarımı kullanma

Her slayda benzersiz bir başlık ekleyin.

Başlığız yok slaytları bulmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi'ni kullanın.

Ekran okuyucuları ve diğer yardımcı teknolojileri kullanan kişilere, slayt metni, şekiller ve içerik belirli bir sırada okunur. İşte bu nedenle, Web için PowerPoint 'ta slayt düzenlerini kullanmak, içeriğin ekran okuyucular tarafından mantıklı bir sırada okunması iyi bir yöntemdir.

Görme engelli olan, görme zorluğu veya okuma zorluğu çeken kişiler slayt başlıklarını takip eder. Örneğin, yüzeysel tarama yaparak veya ekran okuyucu kullanarak slayt başlıkları listesini gözden geçirip doğrudan istedikleri başlığa gidebilir.

Mantıksal bir okuma sırası kullanma

Benzersiz slayt başlıkları kullanma

Basit bir tablo yapısı kullanın ve sütun üst bilgisini belirtin.

Tablolarda bölünmüş hücreler, birleştirilmiş hücreler veya iç içe tablolar içermey olduğundan emin olmak için Erişilebilirlik Denetleyicisi'ni kullanın.

Ekran okuyucular, tablodaki yerlerini belirlemek için tablo hücrelerini sayar. Tablo başka bir tabloda iç içe yerleştirilmişse ya da bir hücre birleştirilmiş veya bölünmüşse, ekran okuyucu sayıyı kaçırır ve o noktadan sonra tablo hakkında yararlı bilgi sağlayamaz.

Ekran okuyucular satır ve sütunları tanımlamak için üst bilgileri de kullanır.

Tablo üst bilgilerini kullanma

Büyük bir yazı tipi boyutu (en az 18pt), tırnaksız yazı tipleri ve yeterli boşluk kullanın.

Yazı tipleri veya boşluklar ile ilgili olası sorunları bulmak için, slaytlarınızda kalabalık veya okunaksız görünen kısımları inceleyin.

Disleksi rahatsızlığı olan kişiler, sayfadaki metni “birlikte yüzüyor” gibi gördüklerini söyler (bir metin satırının alttaki satıra sıkışması gibi). Çoğunlukla metni birbirine karışmış veya bozulmuş olarak görürler.

Disleksi rahatsızlığı veya görme bozukluğu yaşayan kişiler için okuma yükünü azaltın. Örneğin, Arial veya Calibri gibi tanıdık tırnaksız yazı tiplerinin kullanılması da onlar için yararlı olabilir. Tamamen büyük harf ve çok fazla italik veya altı çizgili sözcük kullanmaktan kaçının. Tümceler ve paragraflar arasında yeterli boşluk kullanın.

Erişilebilir slayt tasarımı kullanma

Erişilebilirlik için metni biçimlendirme

Not: Erişilebilirlik Denetleyicisi, sununuzu tarayıcıda düzeltilecek tüm sorunlar için inceler. Eksiksiz bir inceleme için, sununuzu masaüstü uygulamasında açın ve Windows veya Mac için masaüstü Erişilebilirlik Denetleyicisi'ni kullanın.

Resimlere ve tablolara alternatif metin ekleme

Aşağıdaki yordamlarda Web için PowerPoint sunularınızdaki resimlere ve tablolara nasıl alternatif metin ekleneceği açıklanmıştır.

Not: Ses ve video içeriğinde, alternatif metne ek olarak, işitme engelli veya işitme yetersizliği olan kişiler için kapalı açıklamalı altyazı ekleyin.

Resimlere alternatif metin ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Resme sağ tıklayın. Alternatif Metni Düzenle... öğesini seçin.

   PowerPoint Online'da Alternatif Metni Düzenle seçeneğini gösteren resmin bağlam menüsü.
  • Bir resim seçin. Biçim > Alternatif Metin’i seçin.

   PowerPoint Online'da bir resmin şeritteki Alternatif Metin düğmesi.
 2. Alternatif Metin’i seçin ve resim için bir açıklama yazın.

PowerPoint Online'da alternatif metin iletişim kutusu.

SmartArt grafiklerine alternatif metin ekleme

 1. SmartArt grafiği seçin.

 2. Alternatif Metin>'yi seçin.

 3. SmartArt grafiği için bir açıklama yazın.

PowerPoint Online'da SmartArt için şeritte Alternatif Metin düğmesi.

Şekillere veya eklenmiş videolara alternatif metin ekleme

 1. Bir şekil veya video seçin.

 2. Biçim > Alternatif Metin’i seçin.

 3. Şekil veya video için bir açıklama yazın.

PowerPoint Online'da bir şekil ve video için şeritte Alternatif Metin düğmesi.

Tablolara alternatif metin ekleme

 1. İmleci tablodaki bir hücrenin üzerine getirin.

 2. Alternatif Metin > Seçin.

 3. Tablo için bir açıklama yazın.

PowerPoint Online'da bir tablonun şeritteki Alternatif Metin düğmesi.

Köprü ve tabloları erişilebilir hale getirme

Aşağıdaki yordamlarda Web için PowerPoint sunularınızdaki köprü ve tabloların nasıl erişilebilir hale getirileceği açıklanmıştır.

Tablo üst bilgileri kullanma

 1. İmleci tablo içinde herhangi bir yere yerleştirin.

 2. Tablo Araçları sekmesinde Tasarım'ıseçin.

 3. Üst bilgi Satırı’nı seçin ve tabloya sütun başlıklarını yazın.

Üst Bilgi Satırı seçeneği seçiliyken Tablo Araçları Tasarım sekmesindeki Tablo Stili Seçenekleri grubunun ekran görüntüsü.

Slaytları erişilebilir hale getirme

Aşağıdaki yordamlarda Web için PowerPoint sunularınızdaki slaytların nasıl erişilebilir hale getirileceği açıklanmıştır.

Erişilebilir bir slayt tasarımı kullanma

Slayt tasarımının, renklerin, karşıtlığın ve yazı tiplerinin tüm izleyiciler için erişilebilir olduğundan emin olmak için, dahil edilen erişilebilir temalardan ve şablonlardan birini kullanın. Ayrıca, ekran okuyucuların slayt içeriğini daha kolay okuyabilmesi için idealdir.

 1. Tarayıcınızda Erişilebilir PowerPoint şablonu örnekleyicisi'ne gidin.

 2. Erişilebilir PowerPoint şablonu sayfasında İndir'iseçin. Şablon örnekleyici cihazınıza indirilir.

 3. Örnekleyiciyi PowerPoint açın, uygun bir slayt tasarımı seçin ve kaydedin.

 4. Tarayıcınızda Web için PowerPoint, seçili tasarımı açın ve sununuzu oluşturun.

Mantıksal bir okuma sırası kullanma

Ekran okuyucuların slayt içeriklerini okuma sırasını belirlemek için Seçim Bölmesini kullanın. Ekran okuyucu bu slaydı okuduğunda, nesneleri Seçim Bölmesi'nde listelendiklerinin tersiyle okur.

 1. Giriş sekmesinde, Seçim Bölmesi'> Düzenle'yi seçin.

 2. Seçim Bölmesinde, okuma sırasını değiştirmek için öğeleri sürükleyip yeni konuma bırakın.

Erişilebilirlik için metni biçimlendirme

 1. Metninizi seçin.

 2. Giriş sekmesini seçin.

 3. Yazı Tipi grubunda, biçimlendirme seçeneklerini belirleyin.

PowerPoint Online’da yazı tipi grubu

Slaytlar için benzersiz başlıklar kullanma

 1. Başlıksız bir slayt seçin.

 2. Giriş sekmesinde Düzen’i seçin.

 3. Slayt Düzeni iletişim kutusunda, başlık yer tutucuları içeren bir slayt düzeni seçin ve ardından Düzeni Değiştir'i seçin. Yeni düzen slaytlara uygulanır.

 4. Başlık yer tutucusuna benzersiz bir ad yazın.

Not: Başlığın erişilebilir olması için, görünür durumda olması gerekmez. Örneğin, ekran okuyucuları kullanan kişiler görünür olmasa bile slaydın başlığını duyabilir. PowerPoint masaüstü sürümünde, başlıklar ve slaytta diğer nesneler için görünürlüğü açmak veya kapatmak için Seçim bölmesini kullanabilirsiniz.

PowerPoint Online'da Giriş sekmesi şeridinde Düzen düğmesi.

Ayrıca bkz.

Erişilebilirlik Denetleyicisi ile erişilebilirliği geliştirin

Erişilebilirlik Denetleyicisi için kurallar

Etkili bir alternatif metin yazmak için ihtiyacınız olan her şey

Word belgelerinizi engelli kişiler için erişilebilir hale getirme

Excel belgelerinizi engelli kişiler için erişilebilir hale getirme

Outlook e-postanızın engelli kişiler için erişilebilir olmasını sağlayın

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×