Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Đăng Nhập
Hãy đăng nhập để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn.
Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365. Đăng ký ngay >

Trợ giúp và tìm hiểu Excel

;
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Dữ liệu thực cho cuộc sống thực với các kiểu dữ liệu được liên kết

Từ việc lập kế hoạch cho bữa ăn đến việc chuyển đến một thành phố mới, các kiểu dữ liệu được liên kết giúp đạt được mục tiêu bằng cách đưa dữ liệu về nhiều chủ đề khác nhau vào ngay trong Excel. Dễ dàng duyệt dữ liệu, thêm nó vào sổ làm việc của bạn và làm việc với nó theo cách bạn muốn.

Lưu ý: Tại thời điểm này, tính năng này yêu cầu ngôn ngữ soạn thảo tiếng Anh. 

TÌM HIỂU THÊM

Khám phá Excel

Tạo ngân sách cho gia đình

Dễ dàng quản lý chi phí hàng ngày từ hóa đơn hàng tháng đến phụ cấp hàng tuần.

Thiết lập ngân sách của tôi

Lên kế hoạch và theo dõi sức khỏe của bạn

Thực hiện các mục tiêu sức khỏe và thể chất bằng Excel và trở nên khỏe mạnh nhất.

Trở nên khỏe mạnh

Tìm hiểu Excel

Xem cách sử dụng Excel cho gia đình, trường học, công việc và nghề tay trái của bạn.

Tham quan

Hỗ trợ cho Excel 2010 đã kết thúc

Tìm hiểu ý nghĩa của việc kết thúc hỗ trợ và làm thế nào để nâng cấp lên Microsoft 365.

Nhận chi tiết

Tìm mẫu cao cấp

Hiện thực hoá ý tưởng của bạn với các mẫu có khả năng tùy chỉnh tốt hơn và các tùy chọn sáng tạo mới khi bạn đăng ký Microsoft 365.

Duyệt tìm mẫu

Nhận hỗ trợ
Liên hệ với chúng tôi
Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng
Mua Microsoft 365
Xem các gói và giá cả