Nhập và phân tích dữ liệu

Bạn có thể sử dụng trải nghiệm Power Query (trước đây gọi là Lấy & Chuyển đổi) để kết nối với nhiều nguồn dữ liệu, rồi sử dụng Trình soạn thảo Truy vấn để định hình và chuyển đổi dữ liệu.

Trợ giúp Power Query Excel

Giới thiệu về Power Query trong Excel

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu bên ngoài

Làm mới kết nối dữ liệu ngoài trong Excel

Cách dữ liệu di chuyển qua Excel

Xử lý lỗi nguồn dữ liệu

Tạo các công thức Power Query trong Excel

Nguồn dữ liệu Power Query trong các Excel bản

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×