Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Nhập và phân tích dữ liệu

Bạn có thể sử dụng trải nghiệm Power Query (trước đây gọi là Lấy & Chuyển đổi) để kết nối với nhiều nguồn dữ liệu, sau đó sử dụng Trình soạn thảo Truy vấn để định hình và chuyển đổi dữ liệu.

Trợ giúp Power Query cho Excel

Giới thiệu về Power Query trong Excel

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu bên ngoài

Làm mới kết nối dữ liệu ngoài trong Excel

Cách dữ liệu di chuyển qua Excel

Xử lý lỗi nguồn dữ liệu

Tạo các công thức Power Query trong Excel

Nguồn dữ liệu Power Query trong các phiên bản Excel

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×