Nhận trợ giúp về lỗi kích hoạt Windows

Áp dụng cho: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Việc kích hoạt giúp xác minh bản sao Windows của bạn là chính hãng và chưa được sử dụng trên nhiều thiết bị hơn số lượng thiết bị được phép theo Điều khoản Cấp phép Phần mềm Microsoft. Bài viết này sẽ giúp bạn khắc phục sự cố và khắc phục các lỗi kích hoạt thường gặp trong Windows.
 
Để được trợ giúp tìm khóa sản phẩm, hãy xem Tìm khóa sản phẩm Windows của bạn. Để biết cách khắc phục sự cố và thông tin khác về cách cập nhật Windows 10, hãy xem Cập nhật Windows 10: Câu hỏi thường gặp hoặc Khắc phục sự cố khi cập nhật Windows 10. Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp lên Windows 10, hãy xem Nâng cấp lên Windows 10: Câu hỏi thường gặp.
 

Nếu bạn gặp sự cố khi kích hoạt Windows 10, hãy làm theo các bước sau để khắc phục lỗi kích hoạt:
 1. Xác nhận rằng thiết bị của bạn đã cập nhật và đang chạy Windows 10, phiên bản 1607 trở lên. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, hãy nhập winver, rồi chọn Winver từ danh sách kết quả. Bạn sẽ thấy thông tin về phiên bản và bản dựng của Windows.
  Bạn hiện không sử dụng Windows 10, phiên bản 1607 trở lên? Hãy tìm hiểu cách cập nhật thiết bị của bạn tại cập nhật Windows 10.
 2. Sử dụng Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc kích hoạt để khắc phục các lỗi đơn giản. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Dùng thử Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc kích hoạt bên dưới.
 3. Nếu bạn vẫn đang gặp lỗi, hãy kiểm tra danh sách mã lỗi bên dưới và làm theo các bước được đề xuất để khắc phục.
 4. Đảm bảo rằng lỗi chưa thay đổi. Đôi lúc, khi bạn chạy Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc kích hoạt hoặc tìm cách kích hoạt, mã lỗi và thông báo sẽ thay đổi. Nếu mã lỗi đã thay đổi, hãy tra cứu mã mới dưới đây và làm theo các bước được khuyến nghị. (Nếu bạn nhận được mã lỗi không được liệt kê trên trang này, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.)

Bạn chưa sử dụng Windows 10? Hãy xem bài viết Kích hoạt Windows 7 hoặc Windows 8.1.

Dùng thử Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc kích hoạt


Nếu bạn đang chạy Windows 10, phiên bản 1607 trở lên và trong thời gian gần đây bạn đã thực hiện thay đổi quan trọng đối với phần cứng (chẳng hạn như thay thế bo mạch chủ) hoặc cài đặt lại Windows, thì Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc kích hoạt có thể giúp kích hoạt lại Windows. 

Bạn phải là người quản trị thì mới có thể sử dụng tùy chọn này. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Sử dụng Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc kích hoạt

Khắc phục lỗi thường gặp


Sau đây là một số lỗi kích hoạt thường gặp nhất với các giải pháp có thể có cho Windows 10Nếu bạn nhận được một mã lỗi không được liệt kê trên trang này, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Nếu bạn đã nâng cấp lên Windows 10 miễn phí nhưng thiết bị của bạn chưa được kích hoạt, hãy đảm bảo bạn đang chạy phiên bản mới nhất của Windows 10. Phiên bản này đã cải thiện cách kích hoạt và khắc phục lỗi kích hoạt. Để biết thêm thông tin về cách cập nhật Windows, hãy xem Windows Update: Câu hỏi thường gặp.
 
 
Lỗi Ý nghĩa và cách khắc phục

Windows đã báo cáo rằng bạn đã thay đổi phần cứng của thiết bị.

0xC004F211

Giấy phép Windows được liên kết với phần cứng của thiết bị. Nếu bạn đã thực hiện các thay đổi quan trọng đối với phần cứng, chẳng hạn như thay thế bo mạch chủ, Windows sẽ không thể tìm thấy giấy phép phù hợp vào lần khởi động thiết bị tiếp theo. Nếu Windows đã được cài đặt sẵn trên thiết bị và bạn đã thực hiện một thay đổi chẳng hạn như thay thế bo mạch chủ, bạn sẽ cần một giấy phép mới.

Để mua giấy phép Windows mới, Bắt đầu  > Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Kích hoạt rồi chọn Chuyển đến Microsoft Store.
 Mở cài đặt Kích hoạt

Nếu có khóa sản phẩm Windows mà bạn đã sử dụng trên thiết bị trước khi thay đổi phần cứng, hãy nhập khóa đó bằng cách chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Kích hoạt  rồi chọn Thay đổi khóa sản phẩm

Ngoài ra, Microsoft sẽ cung cấp một đường dẫn ngoại lệ để chuyển Giấy phép Windows sau khi thay đổi phần cứng. Bạn sẽ cần đăng nhập vào đúng tài khoản Microsoft đã sử dụng trước khi thực hiện thay đổi về phần cứng và để sử dụng đường dẫn ngoại lệ.  

Để truy cập đường dẫn ngoại lệ này, hãy chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Kích hoạt  rồi chọn Khắc phục sự cố. Nếu bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc không thể giải quyết sự cố này, bạn sẽ thấy một liên kết để kích hoạt lại sau khi thay đổi phần cứng. Chọn liên kết này để đi theo đường dẫn này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Kích hoạt lại Windows 10 sau khi thay đổi phần cứng

Khóa sản phẩm đã sử dụng trên thiết bị này không hoạt động với phiên bản Windows này. Bạn có thể cần liên hệ với công ty hoặc cửa hàng mà bạn đã mua Windows, nhập khóa sản phẩm khác hoặc chuyển đến Store để mua Windows chính hãng.

0xC004F212 

Khi cài đặt lại Windows 10 bằng cách sử dụng giấy phép kỹ thuật số, bạn được yêu cầu chọn phiên bản cần cài đặt. Bạn có thể gặp lỗi này nếu chọn phiên bản khác với phiên bản bạn đã được cấp phép sử dụng.  

Nếu bạn nghĩ rằng mình đã cài đặt sai phiên bản, hãy chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Kích hoạt  rồi chọn Khắc phục sự cố. Nếu phát hiện giấy phép kỹ thuật số Windows 10 hợp lệ cho một phiên bản hiện không được cài đặt, bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc sẽ cho bạn biết và hướng dẫn bạn cách cài đặt đúng phiên bản.
 Mở cài đặt Kích hoạt

Windows đã báo cáo không tìm thấy khóa sản phẩm nào trên thiết bị của bạn. 

0xC004F213

Giấy phép Windows được liên kết với phần cứng của thiết bị. Nếu bạn đã thực hiện các thay đổi quan trọng đối với phần cứng, chẳng hạn như thay thế bo mạch chủ, Windows sẽ không thể tìm thấy giấy phép phù hợp vào lần khởi động thiết bị tiếp theo. Nếu Windows đã được cài đặt sẵn trên thiết bị và bạn đã thực hiện một thay đổi chẳng hạn như thay thế bo mạch chủ, bạn sẽ cần một giấy phép mới.

Để mua giấy phép Windows mới, hãy chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Kích hoạt rồi chọn Chuyển đến Microsoft Store
 Mở cài đặt Kích hoạt

Nếu có khóa sản phẩm Windows mà bạn đã sử dụng trên thiết bị trước khi thay đổi phần cứng, hãy nhập khóa đó bằng cách chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Kích hoạt rồi chọn Thay đổi khóa sản phẩm

Ngoài ra, Microsoft sẽ cung cấp một đường dẫn ngoại lệ để chuyển Giấy phép Windows sau khi thay đổi phần cứng. Bạn sẽ cần đăng nhập vào đúng tài khoản Microsoft đã sử dụng trước khi thực hiện thay đổi về phần cứng và để sử dụng đường dẫn ngoại lệ.  

Để truy cập đường dẫn ngoại lệ này, hãy chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Kích hoạt  rồi chọn Khắc phục sự cố. Nếu bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc không thể giải quyết sự cố này, bạn sẽ thấy một liên kết để kích hoạt lại sau khi thay đổi phần cứng. Chọn liên kết này để đi theo đường dẫn này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Kích hoạt lại Windows 10 sau khi thay đổi phần cứng

Cảnh báo "Giấy phép Windows Của bạn Sắp Hết hạn"

Điều này có thể xảy ra nếu bạn đã cài đặt máy khách cấp phép số lượng lớn. Những máy khách cấp phép số lượng lớn Windows 10 Pro được các tổ chức lớn sử dụng để triển khai Windows 10 cho hàng trăm hoặc hàng nghìn máy tính.

Trong trường hợp này, việc kích hoạt thường do tổ chức của bạn quản lý. Vì vậy, bạn cần liên hệ với người quản trị hệ thống để được hỗ trợ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Khắc phục sự cố hết hạn giấy phép Windows.

0x803f7001 

Nếu bạn gặp mã lỗi 0x803F7001, điều đó có nghĩa là hệ thống không thể tìm thấy giấy phép Windows 10 hợp lệ để kích hoạt Windows trên thiết bị của bạn. Dưới đây là cách kích hoạt Windows:

 1. Chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Kích hoạt .
 2. Nếu bạn có khóa sản phẩm hợp lệ, hãy chọn Thay đổi khóa sản phẩm, rồi nhập khóa sản phẩm gồm 25 ký tự vào. Nếu bạn không có khóa sản phẩm hợp lệ, hãy chọn Chuyển đến Microsoft Store và làm theo hướng dẫn để mua giấy phép kỹ thuật số cho Windows.
  Mở cài đặt Kích hoạt

Để được trợ giúp tìm khóa sản phẩm, hãy xem Tìm khóa sản phẩm Windows của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố mã lỗi 0x803F7001, hãy xem Khắc phục lỗi kích hoạt 0x803F7001 trên Windows 10.

0x800704cF

Lỗi này có nghĩa là hệ thống không tìm thấy giấy phép Windows hợp lệ cho thiết bị của bạn.

Bạn phải sử dụng khóa sản phẩm hợp lệ để kích hoạt Windows. Khóa sản phẩm nằm trong email xác nhận mà bạn đã nhận được sau khi mua Windows, trong bao gói sản phẩm đi kèm với thiết bị hoặc trên Chứng chỉ Xác thực (COA) được dán vào phía sau hoặc bên dưới thiết bị.

Để được trợ giúp tìm khóa sản phẩm, hãy xem Tìm khóa sản phẩm Windows của bạn.

Nếu bạn có khóa sản phẩm hợp lệ, hãy sử dụng khóa đó để kích hoạt Windows: 
 
 1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Kích hoạt .
 2. Chọn Thay đổi khóa sản phẩm, sau đó nhập khóa sản phẩm gồm 25 ký tự.
  Mở cài đặt Kích hoạt
Nếu bạn đã thực hiện một thay đổi lớn đối với phần cứng của thiết bị, chẳng hạn như thay thế bo mạch chủ, hãy chạy Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc kích hoạt Windows trên trang cài đặt kích hoạt. Hãy lưu ý rằng bạn có thể được yêu cầu thực hiện quá trình kích hoạt lại. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Sử dụng Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc kích hoạt.
 
 
0xC004C060, 0xC004C4A2, 0xC004C4A2, 0x803FA067L, 0xC004C001, 0xC004C004, 0xC004F004, 0xC004C007, 0xC004F005, 0xC004C00F, 0xC004C010, 0xC004C00E, 0xC004C4A4, 0xC004C4A5, 0xC004B001, 0xC004F010, 0xC004F050
Lý do khiến bạn có thể thấy các lỗi này:
 
 • Bạn đã nhập khóa sản phẩm không thể dùng để kích hoạt Windows. Nhập khóa sản phẩm khác hoặc mua khóa sản phẩm mới.
 • Bạn đã nâng cấp lên Windows 10, nhưng các máy chủ kích hoạt đều đang bận. Nếu bạn đã nâng cấp từ bản sao đã được kích hoạt của Windows 7 hoặc Windows 8.1, thì bản sao Windows 10 của bạn sẽ được kích hoạt tự động hoặc bạn có thể đợi một lúc rồi chọn Kích hoạt. Nếu bạn tiếp tục gặp sự cố về việc kích hoạt, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng.
 • Bạn đã nâng cấp lên Windows 10 bằng ưu đãi nâng cấp miễn phí. Tuy nhiên, Windows 10 chưa được kích hoạt sau khi cài đặt lại. Bản sao Windows 10 của bạn sẽ tự động được kích hoạt, miễn là bạn không thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào về phần cứng đối với thiết bị (chẳng hạn như thay thế bo mạch chủ). Nếu bạn tiếp tục gặp sự cố về việc kích hoạt, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng.
 
0xC004C003

Bạn có thể gặp lỗi này do khóa sản phẩm Windows 10 đã nhập không hợp lệ. Khóa sản phẩm là duy nhất—được gán cho một người dùng cụ thể để cài đặt trên một thiết bị. Nếu một khóa đã được sử dụng (hoặc cố gắng sử dụng) trên nhiều thiết bị, khóa này sẽ được đánh dấu là không hợp lệ. Để kích hoạt Windows, bạn sẽ cần cung cấp một khóa Windows khác dành riêng cho thiết bị của mình.   

Nếu bạn mua thiết bị từ một nhà bán lại Windows 10 và muốn xác thực khóa này, hãy liên hệ với nhà bán lại. Nếu thiết bị được cài đặt sẵn Windows 10 lúc mua và bạn gặp lỗi kích hoạt này khi bật máy lần đầu tiên, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị. 

Nếu lỗi bạn gặp khác với những lỗi trong danh sách kể trên, hãy thử cách sau: 

 • Chạy Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc Kích hoạt Windows 10: Chọn Bắt đầu > Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Kích hoạt  rồi chọn Khắc phục sự cố
  Mở cài đặt Kích hoạt

 • Kiểm tra xem liệu bạn có bản sao trên giấy của khóa sản phẩm Windows gồm 25 ký tự mà bạn có thể nhập để kích hoạt Windows 10 hay không. 

 • Nếu gần đây thiết bị của bạn được sửa chữa tại một cơ sở sửa chữa độc lập, hãy liên hệ với họ để xem liệu việc sửa chữa có yêu cầu giấy phép Windows 10 mới hay không. 

 • Nếu là thiết bị mới và chưa được kích hoạt, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị của bạn. 

0xC004F034
Bạn có thể gặp lỗi này nếu đã nhập một khóa sản phẩm không hợp lệ hoặc khóa sản phẩm dành cho một phiên bản Windows khác.
 
Nhập khóa sản phẩm hợp lệ phù hợp với phiên bản Windows 10 được cài đặt trên thiết bị của bạn.
 
Nếu Windows được cài đặt trên thiết bị kết nối với máy chủ Dịch vụ Quản lý Khóa (KMS), hãy liên hệ với nhân viên hỗ trợ thuộc tổ chức của bạn để biết thêm thông tin về cách kích hoạt Windows.
0xC004F210
Bạn có thể thấy lỗi này khi nhập khóa sản phẩm của một phiên bản Windows khác với phiên bản đã cài đặt trên thiết bị. Bạn cũng có thể gặp lỗi này nếu trước đây bạn đã nâng cấp lên Windows 10, nhưng phiên bản Windows hiện tại được cài đặt trên thiết bị không phù hợp với phiên bản giấy phép kỹ thuật số của bạn.
 
Bạn có thể nhập khóa sản phẩm hợp lệ phù hợp với phiên bản Windows được cài đặt trên thiết bị hoặc cài đặt lại phiên bản Windows 10 phù hợp với giấy phép kỹ thuật số của mình.
 
Nếu thiết bị của bạn đang chạy Windows 10 (Phiên bản 1607 trở lên), Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc kích hoạt có thể giúp bạn cài đặt đúng phiên bản Windows trên thiết bị. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Sử dụng Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc kích hoạt.
0xC004E016, 0xC004F210
Bạn có thể gặp lỗi này khi nhập khóa sản phẩm của một phiên bản Windows khác. Ví dụ: không thể sử dụng khóa sản phẩm của phiên bản Enterprise của Windows 10 để kích hoạt phiên bản Windows 10 Home hoặc Windows 10 Core.
 
Nhập khóa sản phẩm phù hợp với phiên bản Windows được cài đặt trên thiết bị của bạn hoặc mua bản sao Windows mới từ Microsoft Store.
0xC004FC03
Bạn có thể thấy lỗi này khi chưa kết nối internet hoặc cài đặt tường lửa đang ngăn cản Windows hoàn tất quá trình kích hoạt trực tuyến.
 
Đảm bảo rằng bạn đã kết nối internet và cài đặt tường lửa không chặn Windows thực hiện thao tác kích hoạt. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy thử kích hoạt Windows bằng điện thoại. Nhập SLUI 04 vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, chọn SLUI 04 từ danh sách kết quả, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để kích hoạt Windows.
 

 

0xC004E028 Bạn có thể gặp lỗi này nếu cố kích hoạt thiết bị hiện đang trong quá trình kích hoạt. Thiết bị của bạn sẽ được kích hoạt sau khi đã hoàn tất yêu cầu đầu tiên.
0x8007267C Bạn có thể gặp lỗi này khi bạn không có kết nối internet hoặc máy chủ kích hoạt tạm thời không khả dụng. Đảm bảo rằng bạn đã kết nối internet và cài đặt tường lửa không chặn Windows thực hiện thao tác kích hoạt.
0xD0000272, 0xC0000272, 0xc004C012, 0xC004C013, 0xC004C014 Nếu máy chủ kích hoạt tạm thời không khả dụng, bản sao Windows của bạn sẽ được kích hoạt tự động khi dịch vụ trực tuyến trở lại.
0xC004C008, 0xC004C770, 0x803FA071
Bạn có thể gặp lỗi này khi khóa sản phẩm đã được sử dụng trên một thiết bị khác hoặc đang được dùng trên nhiều thiết bị hơn số lượng mà Điều khoản Cấp phép Phần mềm Microsoft cho phép. Để khắc phục sự cố này, hãy mua cho mỗi thiết bị một khóa sản phẩm để kích hoạt Windows trên các thiết bị đó.
 
Nếu đang sử dụng Windows 10, bạn có thể mua Windows từ Microsoft Store:
 
 1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Kích hoạt .
 2. Chọn Chuyển đến Microsoft Store, sau đó làm theo hướng dẫn để mua Windows 10.
  Mở cài đặt Kích hoạt
 
0xC004F00F
Bạn có thể gặp lỗi này khi nhập khóa sản phẩm cho phiên bản Enterprise của Windows để kích hoạt Windows 10 Home hoặc Windows 10 Pro. Nhập khóa sản phẩm phù hợp với phiên bản Windows trên thiết bị của bạn.
 
0xC004C020
Lỗi này xảy ra khi Giấy phép Số lượng lớn (giấy phép được tổ chức mua từ Microsoft để cài đặt Windows trên nhiều thiết bị) được sử dụng trên nhiều thiết bị hơn số lượng mà Điều khoản Cấp phép Phần mềm Microsoft cho phép. Để khắc phục sự cố này, bạn có thể phải sử dụng khóa sản phẩm khác để kích hoạt Windows trên thiết bị của mình. Hãy liên hệ với người hỗ trợ của tổ chức bạn để biết thêm thông tin.
0x8007232B, 0xC004F074, 0xC004F038, 0x8007007B
 • Bạn có thể thấy lỗi này nếu nhập khóa sản phẩm cho phiên bản Enterprise của Windows để kích hoạt Windows 10 Home hoặc Windows 10 Pro. Hãy thử nhập khóa sản phẩm phù hợp với phiên bản Windows trên thiết bị của bạn.
 • Ngoài ra, bạn có thể gặp lỗi này nếu đang tìm cách kích hoạt thiết bị làm việc của mình khi chưa kết nối vào mạng ở nơi làm việc. Nếu đã kết nối vào mạng nơi làm việc mà vẫn gặp lỗi này, bạn cần phải thay đổi cài đặt mạng. Hãy liên hệ với người hỗ trợ của tổ chức bạn để biết thêm thông tin. 
 • Nếu tổ chức của bạn không có người hỗ trợ, bạn có thể phải nhập lại khóa sản phẩm của mình:
 1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Kích hoạt
 2. Chọn Thay đổi khóa sản phẩm, sau đó nhập khóa sản phẩm gồm 25 ký tự của bạn.
  Mở cài đặt Kích hoạt
Yêu cầu quyền quản trị viên
Bạn có thể được yêu cầu cung cấp mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận lựa chọn của mình.
0x80072F8F
Bạn có thể gặp lỗi này nếu ngày và giờ của thiết bị không chính xác hoặc Windows gặp sự cố khi kết nối với dịch vụ kích hoạt trực tuyến và không thể xác minh khóa sản phẩm của bạn.
 
Để xác minh ngày và giờ, hãy chọn Bắt đầu > Cài đặt  > Thời gian & ngôn ngữ > Ngày & giờ.
Xác minh ngày và giờ trong Cài đặt
 
Cách kiểm tra kết nối internet của bạn:
 1. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc mạng, rồi chọn Xác định và sửa chữa các sự cố mạng từ danh sách kết quả.
 2. Làm theo hướng dẫn để khắc phục mọi sự cố với mạng.
Nếu bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc mạng không tìm thấy bất kỳ sự cố nào với kết nối mạng của bạn, hãy thử khởi động lại thiết bị để xem có thể khắc phục được sự cố hay không.
 
0xC004E003
Bạn có thể gặp lỗi này sau khi cài đặt phần mềm bên thứ ba đã làm thay đổi các tệp hệ thống. Kích hoạt Windows cần một số tệp hệ thống nhất định để hoàn tất kích hoạt. Bạn có thể cố gắng phục hồi các tệp hệ thống về một thời điểm trước đó. Thao tác này sẽ xóa bất kỳ phần mềm nào bạn đã cài đặt sau thời điểm đó mà không ảnh hưởng đến các tệp cá nhân của bạn.
 
Để biết thêm thông tin, hãy xem phần cho biết cách khôi phục từ một điểm khôi phục hệ thống trong Các tùy chọn khôi phục trong Windows 10.
0x80004005
Chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Kích hoạt rồi chọn Khắc phục sự cố để chạy Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc kích hoạt. Để biết thêm thông tin về bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc, hãy xem phần Sử dụng Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc kích hoạt.
Nếu cách này không hiệu quả, bạn có thể phải đặt lại thiết bị của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần này trong Tùy chọn khôi phục trong Windows 10.
0x87e10bc6
Đã xảy ra lỗi với máy chủ kích hoạt hoặc dịch vụ cấp phép. Vui lòng đợi vài phút rồi thử các bước Khôi phục Giấy phép Windows 10 Pro sau: Chọn Bắt đầu > Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Kích hoạt rồi chọn Khắc phục sự cố để chạy Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc kích hoạt.
Mở cài đặt Kích hoạt
 
Khi bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc hoàn tất, hãy chọn Chuyển đến Microsoft Store để cho chạy ứng dụng Microsoft Store. Nếu ứng dụng Microsoft Store thông báo đã xảy ra sự cố, hãy chọn Thử lại. Sau một vài phút, bạn sẽ thấy thông báo cảm ơn bạn đã kích hoạt Windows chính hãng, sau đó là một thông báo khác cho biết Windows đã được kích hoạt.
 
Để biết thêm thông tin về bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc, hãy xem phần Sử dụng Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc kích hoạt.
0x80070652

Lỗi này có thể xảy ra nếu các cấu phần cập nhật bị thiếu hoặc bị hỏng trên máy tính. Lỗi này cũng có thể xảy ra do kết nối mạng mà hệ thống nhận được có chất lượng kém.

Sử dụng Bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc bản cập nhật Windows để kiểm tra xem có cấu phần hoặc bản cập nhật nào bị thiếu hoặc bị hỏng không. Việc chạy bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc này sẽ giúp bạn tìm ra sự cố và có thể khắc phục sự cố đó trong một số trường hợp.

Ngoài ra, hãy kiểm tra độ mạnh của kết nối internet.

Tất cả các mã lỗi khác Chuyển tới Trợ giúp Windows, nhập mã lỗi trong hộp Tìm kiếm Trợ giúp ở trên cùng bên phải và chạy tìm kiếm. Xem kỹ các kết quả tìm kiếm để đảm bảo bạn chỉ thử các kết quả phù hợp với trường hợp của mình.