Nhận trợ giúp về lỗi kích hoạt Windows


Dưới đây là một số lỗi kích hoạt thường gặp nhất trong Windows 10 cùng với các giải pháp để có thể khắc phục lỗi.

Nếu bạn đã nâng cấp lên Windows 10 miễn phí và PC của bạn chưa được kích hoạt, đảm bảo bạn đang chạy phiên bản mới nhất của Windows 10. Chúng tôi đã thực hiện một số cải tiến về kích hoạt và khắc phục lỗi kích hoạt. Để biết thêm thông tin về cách cập nhật Windows, hãy xemWindows Update: Câu hỏi thường gặp.


LỗiÝ nghĩa và cách khắc phục
0x803f7001, 0x800704cF

Lỗi này có nghĩa là chúng tôi không tìm thấy giấy phép Windows hợp lệ cho PC của bạn.

Bạn phải sử dụng khóa sản phẩm hợp lệ để kích hoạt Windows. Khóa sản phẩm của bạn sẽ có trong email xác nhận mà bạn nhận được sau khi mua Windows, trong gói sản phẩm đi kèm PC hoặc trên Chứng chỉ Xác thực (COA) được gắn vào phía sau hoặc phía dưới của PC.

Nếu bạn có khóa sản phẩm hợp lệ, hãy sử dụng để kích hoạt Windows: 

 1. Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt  > Cập nhật & bảo mật  > Kích hoạt .
 2. Chọn Thay đổi khóa sản phẩm và sau đó nhập khóa sản phẩm 25 ký tự.
Nếu bạn đã thực hiện thay đổi quan trọng đối với phần cứng của thiết bị, chẳng hạn như thay thế bo mạch chủ, hãy chạy Trình khắc phục sự cố kích hoạt Windows nằm trên trang cài đặt kích hoạt. Lưu ý rằng bạn có thể được yêu cầu trải qua quá trình kích hoạt lại.


0xC004C003, 0xC004C060, 0xC004C4A2, 0xC004C4A2, 0x803FA067L, 0xC004C001, 0xC004C004, 0xC004F004, 0xC004C007, 0xC004F005, 0xC004C00F, 0xC004C010, 0xC004C00E, 0xC004C4A4, 0xC004C4A5, 0xC004B001, 0xC004F010, 0xC004F050
Lý do khiến bạn có thể thấy các lỗi này:

 • Bạn đã nhập khóa sản phẩm không thể dùng để kích hoạt Windows. Nhập khóa sản phẩm khác hoặc mua khóa sản phẩm mới.
 • Bạn đã nâng cấp lên Windows 10 nhưng các máy chủ kích hoạt đang bận. Nếu bạn đã nâng cấp từ bản sao đã được kích hoạt của Windows 7 hoặc Windows 8.1, bản sao của Windows 10 sẽ được tự động kích hoạt hoặc bạn có thể đợi một lát rồi chọn Kích hoạt. Nếu bạn tiếp tục gặp sự cố với việc kích hoạt, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng.
 • Bạn đã nâng cấp lên Windows 10 bằng ưu đãi nâng cấp miễn phí. Tuy nhiên, Windows 10 chưa được kích hoạt sau khi cài đặt lại. Bản sao Windows 10  của bạn sẽ tự động được kích hoạt, miễn là bạn không thực hiện bất kỳ thay đổi phần cứng quan trọng nào đối với thiết bị (chẳng hạn như thay thế bo mạch chủ). Nếu bạn tiếp tục gặp sự cố với việc kích hoạt, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng.
0xC004F034
Bạn có thể thấy lỗi này khi bạn nhập khóa sản phẩm không hợp lệ hoặc khóa sản phẩm của một phiên bản Windows khác.

Nhập khóa sản phẩm hợp lệ phù hợp với phiên bản Windows 10 được cài đặt trên thiết bị của bạn.

Nếu Windows được cài đặt trên thiết bị kết nối với máy chủ Dịch vụ Quản lý Khóa (KMS), hãy liên hệ với nhân viên hỗ trợ thuộc tổ chức của bạn để biết thêm thông tin về cách kích hoạt Windows.
0xC004F210
Bạn có thể thấy lỗi này khi nhập khóa sản phẩm của một phiên bản Windows khác với phiên bản đã cài đặt trên thiết bị. Bạn cũng có thể thấy lỗi này nếu trước đây bạn đã nâng cấp lên Windows 10, nhưng phiên bản hiện tại của Windows được cài đặt trên thiết bị không phù hợp với phiên bản giấy phép kỹ thuật số của bạn.

Bạn có thể nhập khóa sản phẩm hợp lệ phù hợp với phiên bản Windows đã cài đặt trên thiết bị hoặc cài đặt lại phiên bản Windows 10 phù hợp với giấy phép kỹ thuật số của mình.

Nếu thiết bị của bạn đang chạy Windows 10 (Phiên bản 1607), Trình khắc phục sự cố kích hoạt có thể giúp bạn cài đặt đúng phiên bản Windows trên thiết bị của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Sử dụng Trình khắc phục sự cố kích hoạt.
0xC004E016, 0xC004F210
Bạn có thể thấy lỗi này khi nhập khóa sản phẩm của một phiên bản Windows khác. Ví dụ: không thể sử dụng khóa sản phẩm của phiên bản Enterprise của Windows 10 để kích hoạt phiên bản Windows 10 Home hoặc Windows 10 Core.

Nhập khóa sản phẩm phù hợp với phiên bản và phiên bản Windows đã cài đặt trên thiết bị của bạn hoặc mua bản sao Windows mới từ Store.
0xC004FC03
Bạn có thể thấy lỗi này khi bạn chưa kết nối Internet hoặc cài đặt tường lửa của bạn ngăn cản Windows hoàn tất quá trình kích hoạt trực tuyến.

Đảm bảo rằng bạn đã kết nối Internet và tường lửa của bạn không chặn Windows thực hiện kích hoạt. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy thử kích hoạt Windows bằng điện thoại.

Nhập SLUI 04 vào hộp tìm kiến trên thanh tác vụ, chọn SLUI 04, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để kích hoạt Windows.
0xC004E028
Bạn có thể thấy lỗi này nếu cố kích hoạt thiết bị hiện đang trong quá trình kích hoạt. Thiết bị của bạn sẽ được kích hoạt sau khi đã hoàn tất yêu cầu đầu tiên.
0x8007267C
Bạn có thể thấy lỗi này khi bạn không có kết nối Internet hoặc máy chủ kích hoạt tạm thời không khả dụng. Đảm bảo rằng bạn đã kết nối Internet và tường lửa của bạn không chặn Windows thực hiện kích hoạt.
0xD0000272, 0xC0000272, 0xc004C012, 0xC004C013, 0xC004C014
Nếu máy chủ kích hoạt tạm thời không khả dụng, bản sao Windows của bạn sẽ được kích hoạt tự động khi dịch vụ trực tuyến trở lại.
0xC004C008, 0xC004C770, 0x803FA071
Bạn có thể thấy lỗi này khi khóa sản phẩm đã được sử dụng trên một PC khác hoặc đang được dùng trên nhiề̀u PC hơn số lượng mà Điề̀u khoản Cấp phép Phầ̀n mềm của Microsoft cho phép. Để khắc phục sự cố này, hãy mua cho mỗi PC một khóa sản phẩm để kích hoạt Windows trên các PC đó.

Nếu đang sử dụng Windows 10, bạn có thể mua Windows từ Windows Store:

 1. Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt  > Cập nhật & bảo mật  > Kích hoạt .
 2. Chọn Chuyển tới Store, sau đó làm theo hướng dẫn để mua Windows 10.

0xC004F00F
Bạn có thể thấy lỗi này khi nhập khóa sản phẩm cho phiên bản Enterprise của Windows 10 để kích hoạt Windows 10 Home hoặc Windows 10 Pro. Nhập khóa sản phẩm phù hợp với phiên bản Windows trên thiết bị của bạn.

0xC004C020
Lỗi này xảy ra khi Giấy phép Số lượng lớn (giấy phép được tổ chức mua từ Microsoft để cài đặt Windows trên nhiều PC) được sử dụng trên nhiều PC hơn số lượng mà Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft cho phép. Để khắc phục sự cố này, bạn có thể phải sử dụng khóa sản phẩm khác để kích hoạt Windows trên PC của mình. Hãy liên hệ với người hỗ trợ của tổ chức bạn để biết thêm thông tin.
0x8007232B, 0xC004F074, 0xC004F038, 0x8007007B
 • Bạn có thể thấy lỗi này nếu nhập khóa sản phẩm cho phiên bản Enterprise của Windows để kích hoạt Windows 10 Home hoặc Windows 10 Pro. Hãy thử nhập khóa sản phẩm phù hợp với phiên bản Windows trên thiết bị của bạn.
 • Hoặc, bạn có thể thấy lỗi này nếu đang cố gắng kích hoạt PC làm việc của mình nhưng không kết nối vào mạng ở nơi làm việc của bạn. Nếu đã kết nối vào mạng cơ quan mà vẫn gặp lỗi này, bạn cần phải thay đổi cài đặt mạng. Hãy liên hệ với người hỗ trợ của tổ chức bạn để biết thêm thông tin. 
 • Nếu tổ chức của bạn không có người hỗ trợ, bạn có thể phải nhập lại khóa sản phẩm của mình:
  1. Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt  > Cập nhật & bảo mật  > Kích hoạt .
  2. Chọn Thay đổi khóa sản phẩm, sau đó nhập khóa sản phẩm gồm 25 ký tự của bạn.
Yêu cầu quyền quản trị viên
 Bạn có thể được yêu cầu cung cấp mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận lựa chọn của mình.
0x80072F8F
Bạn có thể thấy lỗi này nếu ngày và giờ của PC không chính xác hoặc Windows gặp sự cố khi kết nối với dịch vụ kích hoạt trực tuyến và không thể xác minh khóa sản phẩm của bạn.

Để xác minh ngày và giờ, chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt  > Thời gian và ngôn ngữ > Ngày và giờ.

Cách kiểm tra kết nối Internet của bạn:

 1. Nhập trình khắc phục sự cố mạng vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, sau đó chọn Xác định và sửa sự cố mạng.
 2. Làm theo hướng dẫn để khắc phục mọi sự cố với mạng.
Nếu trình khắc phục sự cố mạng không tìm thấy bất kỳ sự cố nào với kết nối mạng của bạn, hãy thử khởi động lại PC để xem có thể khắc phục được sự cố không.

0xC004E003
Bạn có thể thấy lỗi này sau khi cài đặt phần mềm của bên thứ ba đã làm thay đổi các tệp hệ thống. Kích hoạt Window cần một số tệp hệ thống nhất định để hoàn tất kích hoạt. Bạn có thể cố gắng phục hồi các tệp hệ thống về một thời điểm trước đó. Thao tác này sẽ xóa bất kỳ phần mềm nào bạn đã cài đặt sau thời điểm đó mà không ảnh hưởng đến các tệp cá nhân của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần cho biết cách khôi phục từ một điểm khôi phục hệ thống trong Tùy chọn khôi phục trong Windows 10.
0x80004005
Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt  > Cập nhật & bảo mật  > Kích hoạt , sau đó chọn Khắc phục sự cố để chạy Trình khắc phục sự cố kích hoạt. Để biết thêm thông tin về trình khắc phục sự cố, hãy xem Sử dụng Trình khắc phục sự cố kích hoạt.

Nếu cách này không hiệu quả, bạn có thể phải đặt lại PC của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần này trong Tùy chọn khôi phục trong Windows 10.
Thuộc tính

ID Bài viết: 10738 - Xem lại Lần cuối: 16-12-2016 - Bản sửa đổi: 8

Phản hồi