Cài đặt Mạng di động trong Windows 10

Một số PC chạy Windows 10 có thẻ SIM bên trong cho phép bạn kết nối với mạng dữ liệu di động, nhờ đó, bạn có thể trực tuyến ở bất cứ nơi nào bạn có tín hiệu di động. Ngay cả khi PC của bạn không có thẻ SIM, bạn vẫn có thể kết nối với mạng di động theo cách khác, chẳng hạn như bằng cách cắm và sử dụng thiết bị di động bên ngoài (còn được gọi là thiết bị băng rộng di động hoặc modem di động). Dù bằng cách nào, bạn đều cần có gói dữ liệu từ nhà cung cấp dịch vụ di động để kết nối.

Kết nối với mạng dữ liệu di động lần đầu tiên

 1. Chọn biểu tượng Mạng (
  Bi?u tu?ng Wi-Fi
  hoặc
  Bi?u tu?ng Ethernet
  ) ở dưới cùng bên phải của thanh tác vụ và sau đó chọn Mạng di động  trong danh sách > Kết nối.

  Nhiều lần, bạn sẽ thấy tên của nhà cung cấp dịch vụ di động bên cạnh biểu tượng Mạng di động .

 2. Nếu được nhắc, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu cũng như tên điểm truy cập (APN).

  Nếu cần thiết, hãy kiểm tra thông tin có thể đi kèm với PC, thẻ SIM hoặc thiết bị di động để biết thêm thông tin về những cài đặt cần sử dụng.

Hầu hết thời gian bạn không cần phải thay đổi cài đặt mạng di động nếu kết nối dữ liệu di động của bạn đang hoạt động theo cách bạn muốn. Tuy nhiên, nếu bạn đang gặp sự cố kết nối di động, việc thay đổi một hoặc nhiều cài đặt có thể hữu ích. Cài đặt xuất hiện sẽ khác nhau tùy theo kiểu PC và nhà cung cấp dịch vụ di động.

 Cài đặt Chức năng
Tự động kết nối

Xác định xem PC của bạn có tự động kết nối với mạng dữ liệu di động khi mạng này khả dụng hay không. Bỏ chọn hộp kiểm nếu bạn muốn kết nối thủ công mỗi lần muốn sử dụng kết nối dữ liệu di động của bạn.

Để chuyển tới cài đặt này, chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt  > Mạng và Internet > Mạng di động > tên kết nối mạng di động > Tự động kết nối. Cài đặt này khả dụng khi bạn bị ngắt kết nối khỏi mạng dữ liệu di động và được áp dụng khi bạn chọn Kết nối.

Cho phép chuyển vùng

Xác định xem kết nối dữ liệu mạng di động của bạn còn hoạt động khi PC của bạn nằm ngoài mạng của nhà cung cấp dịch vụ di động không. Bỏ chọn hộp kiểm có thể giúp tránh các khoản phí chuyển vùng dữ liệu.

Nếu bạn cho phép chuyển vùng, bạn có thể sử dụng dữ liệu di động khi PC của bạn nằm trong khu vực chuyển vùng. Tùy vào gói dữ liệu, bạn có thể phải trả thêm tiền cho dữ liệu bạn sử dụng khi chuyển vùng.

Để chuyển tới cài đặt này, chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt  > Mạng và Internet > Di động > tên kết nối di động > Cho phép chuyển vùng. Cài đặt này khả dụng khi bạn bị ngắt kết nối khỏi mạng dữ liệu di động và được áp dụng khi bạn chọn Kết nối.

Lựa chọn mạng

Xuất hiện khi chuyển vùng và xác định kết nối mạng di động nào được sử dụng. Cài đặt mặc định là Tự động.

Nếu bạn cố kết nối với mạng di động và thấy thông báo rằng mạng đã chọn không khả dụng, bạn có thể chọn Tìm kiếm mạng và sau đó chọn mạng di động khác.

Để chuyển tới cài đặt này, chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt  > Mạng và Internet > Mạng di động > tên kết nối di động > Tùy chọn nâng cao.

Mạng hoạt động

Hiển thị tên của mạng di động mà bạn đang sử dụng.

Để chuyển tới cài đặt này, chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt  > Mạng và Internet > Mạng di động > tên kết nối di động > Tùy chọn nâng cao.

Cập nhật cài đặt

Nhận cài đặt mạng di động mới nhất từ nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn. Việc có cài đặt mới nhất có thể giúp kết nối dữ liệu mạng di động của bạn luôn hoạt động bình thường.

Để chuyển tới cài đặt này, chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt  > Mạng và Internet > Mạng di động > tên kết nối di động > Tùy chọn nâng cao > Cập nhật cài đặt.

Thêm APN Internet

Tên điểm truy cập (APN) Internet là địa chỉ mà PC của bạn sử dụng để kết nối với Internet khi sử dụng kết nối dữ liệu mạng di động. Thông thường, APN Internet được đặt tự động.

Nếu kết nối dữ liệu di động không hoạt động, thử nhập APN Internet mới dựa vào vị trí và nhà cung cấp dịch vụ di động. Nếu bạn có thể kết nối với mạng Wi‑Fi trên PC hoặc có điện thoại cầm tay, hãy thử tìm kiếm trực tuyến để tìm cài đặt APN Internet cho nhà cung cấp dịch vụ di động của mình.

Để thêm APN Internet, bạn phải nhập địa chỉ vào hộp APN. Các cài đặt khác là tùy chọn và tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn.

 1. Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt  > Mạng và Internet > Mạng di động > chọn tên kết nối di động > Tùy chọn nâng cao > Thêm APN Internet.
 2. Thực hiện một hoặc nhiều bước sau:
  • Trong hộp Tên cấu hình, nhập tên của cấu hình APN.
  • Trong hộp APN, nhập địa chỉ của APN sẽ sử dụng.
  • Trong hộp Tên người dùng, nhập tên người dùng của tài khoản di động của bạn.
  • Trong hộp Mật khẩu, nhập mật khẩu của tài khoản di động của bạn.
  • Chọn Loại thông tin đăng nhập và sau đó chọn phương thức xác thực được sử dụng.
  • Chọn Loại IP và sau đó chọn loại địa chỉ IP sẽ sử dụng.
 3. Chọn hộp kiểm Áp dụng cấu hình này nếu bạn muốn sử dụng cấu hình APN ngay sau khi lưu.
 4. Chọn Lưu > OK.
 5. Để quay lại và xem danh sách cấu hình APN bạn có, hãy chọn Quay lại và xem trong APN Internet.
Thuộc tính

Thao tác này sẽ hiển thị thông tin về SIM và kết nối dữ liệu mạng di động của bạn. Chọn Sao chép để sao chép thông tin cần dán vào email hoặc nơi khác. Cách này có thể hữu ích nếu bạn gặp sự cố kết nối và cần phải gửi thông tin tới nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc nhân viên hỗ trợ của bạn.

Để chuyển tới cài đặt này, chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt  > Mạng và Internet > Mạng di động > tên kết nối di động > Tùy chọn nâng cao.

Sử dụng mã PIN của SIM

Xác định xem bạn có muốn sử dụng mã PIN của SIM trong PC để giúp ngăn những người khác sử dụng kết nối dữ liệu mạng di động khi họ không được ủy quyền không. Sau khi đã thiết lập mã PIN của SIM, bạn sẽ được nhắc nhập mã PIN của SIM khi bạn tìm cách kết nối.

Khi được nhắc, hãy nhập mã PIN của SIM. Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng SIM, hãy nhập mã PIN mặc định của SIM. Nếu bạn không biết mã PIN mặc định của SIM, hãy truy cập trang web của nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn để xem họ có cung cấp thông tin đó không. Bạn sẽ phải khởi động lại PC để khóa kết nối dữ liệu mạng di động bằng mã PIN của SIM.

Nếu bạn đã thiết lập mã PIN cho SIM, hãy nhập mã PIN của SIM khi được nhắc và sau đó chọn OK.

Để tìm cài đặt mã PIN của SIM này, chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt  > Mạng và Internet > Mạng di động > tên kết nối di động > Tùy chọn nâng cao > Sử dụng mã PIN của SIM trong phần Bảo mật.

Xóa mã PIN của SIM

Tùy chọn này xuất hiện khi bạn đang sử dụng mã PIN của SIM. Nếu bạn đang sử dụng mã PIN của SIM và quyết định không muốn sử dụng mã PIN nữa, hãy chọn Xóa mã PIN của SIM, nhập mã PIN của SIM hiện tại và sau đó chọn OK.

Để tìm cài đặt mã PIN của SIM này, chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt  > Mạng và Internet > Mạng di động > tên kết nối di động > Tùy chọn nâng cao > Xóa mã PIN của SIM trong phần Bảo mật.

Thay đổi mã PIN của SIM

Tùy chọn này xuất hiện khi bạn sử dụng mã PIN của SIM. Để thay đổi mã PIN của SIM khi bạn sử dụng mã PIN, hãy chọn Thay đổi mã PIN của SIM, nhập mã PIN hiện tại của SIM vào hộp Mã PIN hiện tại của SIM, nhập mã PIN mới của SIM vào hộp Mã PIN mới của SIM, nhập cùng mã PIN mới đó vào hộp Xác nhận mã PIN mới của SIM, sau đó chọn OK.

Để tìm cài đặt này, chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt  > Mạng và Internet > Mạng di động > tên kết nối di động > Tùy chọn nâng cao > Thay đổi mã PIN của SIM trong phần Bảo mật.

Bỏ chặn mã PIN của SIM

Tùy chọn này hiển thị nếu bạn đang sử dụng mã PIN của SIM và đã nhập mã PIN không chính xác ba lần. Khi điều này diễn ra, SIM sẽ bị chặn và không thể sử dụng được cho tới khi bạn bỏ chặn. Để bỏ chặn mã PIN, trước tiên, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động để biết Khóa Bỏ chặn mã PIN (PUK). Sau đó, chọn Bỏ chặn mã PIN của SIM rồi nhập mã PUK. Nếu bạn nhập mã PUK sai quá nhiều lần, thẻ SIM của bạn sẽ bị chặn vĩnh viễn và bạn sẽ cần có thẻ SIM mới từ nhà cung cấp dịch vụ di động của mình.

Để tìm cài đặt này khi SIM của bạn bị chặn, hãy chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt  > Mạng và Internet > Mạng di động > tên kết nối di động > Tùy chọn nâng cao > Bỏ chặn mã PIN của SIM trong phần Bảo mật.
Thuộc tính

ID Bài viết: 10739 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi