Cài đặt mạng di động trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Một số thiết bị chạy Windows 10 có thẻ SIM hoặc eSIM bên trong cho phép bạn kết nối với mạng dữ liệu mạng di động. Nhờ đó, bạn có thể truy cập trực tuyến ở nhiều nơi hơn bằng cách sử dụng tín hiệu mạng di động.

Nếu thiết bị chạy Windows 10 của bạn không có thẻ SIM hoặc eSIM, bạn vẫn có thể kết nối với mạng di động bằng cách cắm thiết bị di động bên ngoài vào (còn được gọi là thiết bị băng rộng di động hoặc modem mạng di động). Dù bằng cách nào, bạn đều phải có gói dữ liệu từ nhà cung cấp dịch vụ di động để kết nối.

Kết nối với mạng dữ liệu mạng di động lần đầu tiên

 1. Chọn biểu tượng Mạng ( hoặc  hoặc ) ở góc dưới bên phải của thanh tác vụ, sau đó chọn biểu tượng mạng di động  xuất hiện trong danh sách. Thông thường, bạn sẽ thấy tên của nhà cung dịch vụ di động bên cạnh biểu tượng mạng di động .
 2. Nếu hộp kiểm Cho phép Windows duy trì kết nối bị bỏ chọn, hãy chọn Kết nối. Nếu hộp kiểm được chọn, bạn sẽ tự động được kết nối với dữ liệu mạng di động khi không được kết nối với một loại mạng khác, chẳng hạn như Wi-Fi hoặc Ethernet.

 3. Nếu được nhắc, hãy nhập tên người dùng, mật khẩu và tên điểm truy nhập (APN).

  Nếu cần thiết, hãy kiểm tra thông tin có thể đi kèm với thiết bị chạy Windows 10, thẻ SIM hoặc thiết bị di động để biết thêm thông tin về những cài đặt cần sử dụng.

 

Sử dụng cài đặt Mạng di động cho các sự cố kết nối

Nếu kết nối dữ liệu mạng di động của bạn đang hoạt động đúng cách, bạn không cần phải thay đổi cài đặt mạng di động. Tuy nhiên, nếu bạn đang gặp phải sự cố kết nối mạng di động, việc thay đổi một hoặc nhiều cài đặt có thể hữu ích.

Dưới đây là danh sách các cài đặt mạng di động mà bạn có thể sử dụng để thử và khắc phục sự cố kết nối mạng di động. Các tùy chọn cài đặt sẽ khác nhau tùy theo kiểu thiết bị Windows 10 và nhà cung cấp dịch vụ di động.

 Cài đặt  Chức năng
Cho phép Windows quản lý kết nối này

Xác định xem thiết bị Windows 10 của bạn có tự động kết nối với mạng dữ liệu mạng di động khi mạng này khả dụng hay không. Bỏ chọn hộp kiểm nếu bạn muốn kết nối thủ công mỗi lần muốn sử dụng kết nối dữ liệu mạng di động. Chọn nếu bạn muốn Windows quản lý kết nối cho bạn. Khi được chọn, bạn sẽ tự động kết nối với dữ liệu mạng di động khi không được kết nối với một loại mạng khác. 

Để tìm cài đặt này, hãy chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt  > Mạng & Internet  > Mạng di động  > Cho phép Windows quản lý kết nối này. Cài đặt này khả dụng khi bạn bị ngắt kết nối khỏi mạng dữ liệu mạng di động và được áp dụng khi bạn chọn Kết nối.

Sử dụng SIM này cho dữ liệu mạng di động

Xác định SIM hoặc hồ sơ eSIM nào đang được sử dụng cho kết nối dữ liệu mạng di động. Để giúp kiểm soát chi phí, bạn có thể chọn kết nối mạng di động để sử dụng cho dữ liệu mạng di động. Ví dụ: bạn có thể chọn một SIM hoặc hồ sơ eSIM khác do có chi phí dữ liệu thấp hơn. Cài đặt này chỉ xuất hiện trên thiết bị chạy Windows 10 có cả SIM và eSIM. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng eSIM, hãy xem Sử dụng eSIM để kết nối dữ liệu mạng di động trên PC chạy Windows 10.

Để tìm cài đặt này, hãy chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt  > Mạng & Internet  > Mạng di động  > Sử dụng SIM này cho dữ liệu mạng di động.

Tùy chọn chuyển vùng dữ liệu

Xác định xem kết nối dữ liệu mạng di động còn hoạt động khi thiết bị chạy Windows 10 nằm ngoài vùng mạng của nhà cung cấp dịch vụ di động hay không. Việc chọn Không chuyển vùng có thể giúp bạn tránh phí chuyển vùng dữ liệu.

Nếu bạn cho phép chuyển vùng, bạn có thể sử dụng dữ liệu mạng di động khi thiết bị chạy Windows 10 của bạn nằm trong khu vực chuyển vùng. Tùy vào gói dữ liệu, bạn có thể phải trả thêm tiền cho dữ liệu bạn sử dụng khi chuyển vùng.

Để tìm cài đặt này, hãy chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt  > Mạng & Internet  > Mạng di động  > Tùy chọn chuyển vùng dữ liệu.

Sử dụng mạng di động thay vì Wi-Fi

Đôi khi bạn có thể kết nối với mạng Wi-Fi chậm hơn hoặc bạn có thể ở trong khu vực mà việc sử dụng dữ liệu mạng di động sẽ nhanh hơn Wi-Fi. Trong trường hợp như vậy, Windows có thể giúp bạn kết nối với mạng tốt nhất dựa trên vị trí hiện tại nếu bạn chọn Khi Wi-Fi yếu hoặc Luôn luôn. Khi dữ liệu mạng di động được sử dụng, mạng này sẽ sử dụng dữ liệu từ gói dữ liệu của bạn và có thể làm phát sinh phí.

Để tìm cài đặt này, hãy chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt  > Mạng & Internet  > Mạng di động .

Chọn các ứng dụng có thể sử dụng dữ liệu mạng di động của bạn

Để giúp kiểm soát sử dụng dữ liệu, bạn có thể chọn các ứng dụng có thể hoặc không thể sử dụng dữ liệu mạng di động. Ví dụ: nếu bạn có một ứng dụng sử dụng nhiều dữ liệu nhưng không sử dụng thường xuyên khi di chuyển, bạn có thể không muốn ứng dụng đó sử dụng dữ liệu mạng di động.

Để tìm cài đặt này, hãy chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt  > Mạng & Internet  > Mạng di động  > Chọn các ứng dụng có thể sử dụng dữ liệu mạng di động của bạn. Trên màn hình Dữ liệu mạng di động, hãy thực hiện một hoặc nhiều bước sau:

 • Nếu bạn không muốn cho phép bất kỳ ứng dụng nào sử dụng dữ liệu mạng di động, hãy tắt Cho phép sử dụng dữ liệu mạng di động của tôi. Các ứng dụng sẽ không được phép sử dụng dữ liệu mạng di động. Các ứng dụng đó sẽ chỉ gửi và nhận dữ liệu khi bạn kết nối với một loại mạng khác.
 • Nếu bạn không muốn một ứng dụng cụ thể sử dụng dữ liệu mạng di động, hãy tìm ứng dụng đó trong Chọn các ứng dụng có thể sử dụng dữ liệu mạng di động của bạn, rồi tắt dữ liệu mạng di động cho ứng dụng đó.
Lựa chọn mạng

Xuất hiện khi chuyển vùng và xác định kết nối mạng di động nào được sử dụng. Cài đặt mặc định là Tự động.

Nếu bạn cố kết nối với mạng di động và thấy thông báo rằng mạng đã chọn không khả dụng, bạn có thể chọn Tìm kiếm mạng rồi chọn mạng di động khác.

Để tìm cài đặt này, hãy chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt  > Mạng & Internet  > Mạng di động  > Tùy chọn nâng cao.

Mạng hoạt động

Hiển thị tên của mạng di động mà bạn đang sử dụng.

Để tìm cài đặt này, hãy chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt  > Mạng & Internet  > Mạng di động  > Tùy chọn nâng cao.

Đặt thành kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng

Kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng là kết nối internet được liên kết với một giới hạn dữ liệu. Theo mặc định, kết nối dữ liệu mạng di động được đặt thành kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng. Một số ứng dụng có thể hoạt động khác trên kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng để giúp giảm mức sử dụng dữ liệu. Ngoài ra, một số bản cập nhật cho Windows sẽ không được cài đặt tự động.

Nếu bạn đặt giới hạn dữ liệu trong cài đặt Sử dụng dữ liệu cho kết nối dữ liệu mạng di động, Windows có thể giúp bạn luôn ở dưới mức giới hạn dữ liệu và đặt giới hạn kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng cho bạn. Để biết thêm thông tin về cách đặt giới hạn dữ liệu, hãy xem Đặt giới hạn dữ liệu của bạn.

Nếu bạn không thể nhưng lại muốn thay đổi cài đặt kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng, hãy xem Tại sao tôi không thể thay đổi cài đặt kết nối bằng gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng?

Để tìm cài đặt này, hãy chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt  > Mạng & Internet  > Mạng di động  > Tùy chọn nâng cao.

Thêm APN

Tên điểm truy cập Internet (APN) là địa chỉ mà thiết bị chạy Windows 10 của bạn sử dụng để kết nối với Internet khi sử dụng kết nối dữ liệu mạng di động. Thông thường, APN Internet được đặt tự động.

Nếu kết nối dữ liệu mạng di động không hoạt động và bạn không thể kết nối với Internet, hãy nhập APN Internet mới dựa trên vị trí và nhà cung cấp dịch vụ di động. Nếu bạn có thể kết nối với mạng Wi‑Fi trên thiết bị chạy Windows 10 hoặc có sẵn điện thoại, hãy thử tìm kiếm trực tuyến để tìm cài đặt APN Internet cho nhà cung cấp dịch vụ di động của mình.

 1. Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt  > Mạng & Internet  > Mạng di động  > Tùy chọn nâng cao > Thêm APN.
 2. Tiếp theo, hãy thực hiện một hoặc nhiều cách sau:
  • Trong hộp Tên cấu hình, nhập tên của cấu hình APN.
  • Trong hộp APN, hãy nhập địa chỉ APN sẽ sử dụng.
  • Trong hộp Tên người dùng, hãy nhập tên người dùng cho tài khoản di động của bạn.
  • Trong hộp Mật khẩu, nhập mật khẩu của tài khoản di động của bạn.
  • Chọn Loại thông tin đăng nhập rồi chọn phương thức xác thực được sử dụng.
  • Chọn Loại IP rồi chọn loại địa chỉ IP sẽ sử dụng.
  • Chọn Loại APN, rồi chọn Internet.
 3. Chọn hộp kiểm Áp dụng cấu hình này nếu bạn muốn sử dụng cấu hình APN ngay sau khi lưu.
 4. Chọn Lưu > OK.
 5. Để quay lại và xem danh sách cấu hình APN bạn có, hãy chọn Lùi và xem trong APN Internet.
Thuộc tính

Thao tác này sẽ giúp hiển thị thông tin về SIM và kết nối dữ liệu mạng di động của bạn. Ví dụ: bạn có thể tìm thấy số IMEI của mình ở đây.

Chọn Sao chép để sao chép thông tin cần dán vào email hoặc nơi khác. Cách này có thể hữu ích nếu bạn gặp sự cố kết nối và cần phải gửi thông tin tới nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc nhân viên hỗ trợ của bạn.

Để tìm cài đặt Thuộc tính này, hãy chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt  > Mạng & Internet  > Mạng di động  > Tùy chọn nâng cao.

Sử dụng mã PIN của SIM

Xác định xem bạn có muốn sử dụng mã PIN cho SIM trong thiết bị chạy Windows 10 của mình để giúp ngăn người khác sử dụng kết nối dữ liệu mạng di động khi họ không được ủy quyền hay không. Sau khi đã thiết lập mã PIN của SIM, bạn sẽ được nhắc nhập mã PIN của SIM khi cố gắng kết nối.

Khi được nhắc, hãy nhập mã PIN của SIM. Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng SIM, hãy nhập mã PIN mặc định của SIM. Nếu bạn không biết mã PIN mặc định của SIM, hãy truy cập vào trang web của nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn để xem họ có cung cấp thông tin đó hay không. Bạn phải khởi động lại thiết bị Windows 10 để khóa kết nối dữ liệu mạng di động bằng mã PIN của SIM.

Nếu bạn đã thiết lập mã PIN cho SIM, hãy nhập mã PIN của SIM khi được nhắc rồi chọn OK.

Để tìm cài đặt mã PIN của SIM này, hãy chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt  > Mạng & Internet  > Mạng di động  > Tùy chọn nâng cao > Sử dụng mã PIN của SIM trong mục Bảo mật.

Xóa mã PIN của SIM

Tùy chọn này xuất hiện khi bạn đang sử dụng mã PIN của SIM. Nếu bạn đang sử dụng mã PIN của SIM và quyết định không muốn sử dụng mã PIN nữa, hãy chọn Xóa mã PIN của SIM, nhập mã PIN của SIM hiện tại rồi chọn OK.

Để tìm cài đặt mã PIN của SIM này, hãy chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt  > Mạng & Internet  > Mạng di động  > Tùy chọn nâng cao > Xóa mã PIN của SIM trong mục Bảo mật.

Thay đổi mã PIN của SIM

Tùy chọn này xuất hiện khi bạn sử dụng mã PIN của SIM. Để thay đổi mã PIN của SIM khi bạn sử dụng mã PIN, hãy chọn Thay đổi mã PIN của SIM, nhập mã PIN hiện tại của SIM vào hộp mã PIN hiện tại của SIM, nhập mã PIN mới của SIM vào hộp mã PIN mới của SIM, nhập cùng mã PIN mới đó vào hộp Xác nhận mã PIN mới của SIM, rồi chọn OK.

Để tìm cài đặt này, hãy chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt  > Mạng & Internet  > Mạng di động  > Tùy chọn nâng cao > Thay đổi mã PIN của SIM trong mục Bảo mật.

Bỏ chặn mã PIN của SIM

Tùy chọn này hiển thị nếu bạn đang sử dụng mã PIN của SIM và đã nhập mã PIN không chính xác ba lần. Khi điều này xảy ra, SIM sẽ bị chặn và không thể sử dụng được cho tới khi bạn bỏ chặn. Để bỏ chặn mã PIN, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động để biết mã Khóa Bỏ chặn mã PIN (PUK).

Tiếp theo, hãy chọn Bỏ chặn mã PIN của SIM rồi nhập mã PUK. Nếu bạn nhập mã PUK sai quá nhiều lần, thẻ SIM của bạn sẽ bị chặn vĩnh viễn và bạn sẽ cần có thẻ SIM mới từ nhà cung cấp dịch vụ di động của mình.

Để tìm cài đặt này khi SIM của bạn bị chặn, hãy chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt  > Mạng & Internet  > Mạng di động  > Tùy chọn nâng cao > Bỏ chặn mã PIN của SIM trong mục Bảo mật.