Giải phóng dung lượng ổ đĩa trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Nếu PC của bạn sắp hết dung lượng trống, bạn sẽ không thể cài đặt các bản cập nhật Windows quan trọng hoặc hiệu suất của PC có thể bị ảnh hưởng. Dưới đây là một số cách giải phóng bớt dung lượng ổ đĩa để có thể giữ cho PC luôn được cập nhật và chạy mượt:

 
Nếu bạn nhận thông báo lỗi Sắp hết Dung lượng Đĩa do thư mục Tạm thời đầy

Nếu bạn đã sử dụng công cụ Dọn dẹp Ổ đĩa để giải phóng bớt dung lượng trên thiết bị và sau đó thấy lỗi Sắp hết Dung lượng Ổ đĩa, thì có thể thư mục Tạm thời đang nhanh chóng bị lấp đầy bởi các tệp ứng dụng (.appx) mà Microsoft Store sử dụng. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Lỗi Sắp hết Dung lượng Đĩa do thư mục Tạm thời đầy.