Giải phóng dung lượng ổ đĩa trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Nếu PC sắp hết dung lượng trống, bạn sẽ không thể cài đặt các bản cập nhật Windows quan trọng và hiệu suất của PC có thể bị ảnh hưởng. Dưới đây là một số cách giải phóng dung lượng để có thể giữ cho PC luôn được cập nhật và hoạt động mượt mà. 

Các câu hỏi sau đây liên quan cụ thể đến tình trạng sắp hết dung lượng của ổ đĩa và Windows Update. Tìm hiểu thêm về Windows Update Tìm hiểu thêm về Windows Update.