Giải phóng dung lượng ổ đĩa trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Nếu PC sắp hết dung lượng trống, bạn sẽ không thể cài đặt các bản cập nhật Windows quan trọng và hiệu suất của PC có thể bị ảnh hưởng. Dưới đây là một số cách giải phóng dung lượng để có thể giữ cho PC luôn được cập nhật và chạy mượt. Các đề xuất này được liệt kê theo thứ tự, vì vậy hãy bắt đầu với đề xuất đầu tiên, xem đề xuất đó có khắc phục được sự cố hay không, nếu đề xuất đó không khắc phục được sự cố thì hãy tiếp tục tới đề xuất tiếp theo.

Để kiểm tra tổng dung lượng đĩa còn lại trên thiết bị Windows 10 của bạn, hãy chọn File Explorer từ thanh tác vụ, rồi chọn PC này ở bên trái. Dung lượng trống trên ổ đĩa của bạn sẽ xuất hiện trong mục Thiết bị và ổ đĩa.

Các câu hỏi sau đây liên quan cụ thể đến tình trạng sắp hết dung lượng đĩa và Windows Update. Tìm hiểu thêm về Windows Update.