Thêm máy in

Để kết nối với máy in trong mạng, hãy chọn nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, sau đó chọn Cài đặt > Thiết bị > Thêm máy in hoặc máy quét. Chọn thiết bị bạn muốn và chọn Thêm thiết bị.

Màn hình thiết bị trong Cài đặt

Nếu máy in kết nối với PC bằng cáp, bạn chỉ cần cắm cáp. Máy in sẽ tự động kết nối và PC sẽ tải xuống trình điều khiển phù hợp. Sau đó, bắt đầu in.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17155 - Xem lại Lần cuối: 06-12-2016 - Bản sửa đổi: 14

Windows 10

Phản hồi