Để chọn máy in mặc định:

 1. Chọn Bắt đầu  >Cài đặt .

 2. Đi tới Bluetooth & thiết bị >máy & quét mới > chọn máy in. Sau đó chọn Đặt làm mặc định.
  Nếu bạn không thấy tùy chọn Đặt làm mặc định, tùy chọn Cho phép Windows quản lý máy in mặc định của tôi có thể được chọn. Bạn sẽ cần xóa lựa chọn đó trước khi có thể tự chọn máy in mặc định.
  Mở Máy in & quét

Máy in mặc định của bạn có thể là máy in bạn sử dụng gần đây nhất. Để bật chế độ này:

 1. Mở Bắt đầu > Cài đặt > Bluetooth & của bạn > máy & quét.

  Mở Máy in & quét

 2. Chọn nút bật tắt bên cạnh Cho phép tôi Windows quản lý máy in mặc định của mình và xác minh rằng nút đó là Bật.

Để chọn máy in mặc định:

 1. Chọn Bắt đầu  >Cài đặt .

 2. Chuyển đến Thiết bị > Máy in và máy quét > chọn máy in > Quản lý. Sau đó chọn Đặt làm mặc định.
  Nếu bạn không thấy tùy chọn Đặt làm mặc định, tùy chọn Cho phép Windows quản lý máy in mặc định của tôi có thể được chọn. Bạn sẽ cần xóa lựa chọn đó trước khi có thể tự chọn máy in mặc định.
  Mở Máy in & quét

Máy in mặc định của bạn có thể là máy in bạn sử dụng gần đây nhất. Để bật chế độ này:

 1. Mở Bắt đầu > Cài đặt > bị và > Máy in để & quét.

  Mở Máy in & quét

 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh Cho phép Windows quản lý máy in mặc định của tôi.

Chủ đề liên quan

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×