Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để chọn máy in mặc định:

 1. Chọn Bắt đầu  >Cài đặt .

 2. Đi tới Bluetooth & thiết bị >máy & quét mới > chọn máy in. Sau đó chọn Đặt làm mặc định.
  Nếu bạn không thấy tùy chọn Đặt làm mặc định, tùy chọn Cho phép Windows quản lý máy in mặc định của tôi có thể được chọn. Bạn sẽ cần xóa lựa chọn đó trước khi có thể tự chọn máy in mặc định.
  Mở Máy in & quét

Máy in mặc định của bạn có thể là máy in bạn sử dụng gần đây nhất. Để bật chế độ này:

 1. Mở Bắt đầu > Cài đặt > Bluetooth & của bạn > máy & quét.

  Mở Máy in & quét

 2. Chọn nút bật tắt bên cạnh Cho phép tôi Windows quản lý máy in mặc định của mình và xác minh rằng nút đó là Bật.

Để chọn máy in mặc định:

 1. Chọn Bắt đầu  >Cài đặt .

 2. Chuyển đến Thiết bị > Máy in và máy quét > chọn máy in > Quản lý. Sau đó chọn Đặt làm mặc định.
  Nếu bạn không thấy tùy chọn Đặt làm mặc định, tùy chọn Cho phép Windows quản lý máy in mặc định của tôi có thể được chọn. Bạn sẽ cần xóa lựa chọn đó trước khi có thể tự chọn máy in mặc định.
  Mở Máy in & quét

Máy in mặc định của bạn có thể là máy in bạn sử dụng gần đây nhất. Để bật chế độ này:

 1. Mở Bắt đầu > Cài đặt > bị và > Máy in để & quét.

  Mở Máy in & quét

 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh Cho phép Windows quản lý máy in mặc định của tôi.

Chủ đề liên quan

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×