Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Máy in có thể hiển thị trạng thái ngoại tuyến nếu không thể kết nối với PC của bạn. Hãy làm theo các bước này để máy in của bạn trực tuyến trở lại.

Trước khi bạn bắt đầu

Bắt đầu bằng cách chạy trình khắc phục sự cố ngoại tuyến của máy in trong ứng Nhận trợ giúp máy in. Nhận trợ giúp động chạy chẩn đoán và thực hiện các bước chính xác để khắc phục hầu hết các sự cố máy in.

Mở Nhận trợ giúp

Nếu ứng dụng Nhận trợ giúp thể giải quyết sự cố máy in của bạn, hãy thử các giải pháp khả thi được liệt kê: 

Để biết máy in của bạn đã kết nối với Wi-Fi hay chưa, hãy xem menu tích hợp của máy in có tùy chọn kiểm tra kết nối Wi-Fi hay không hoặc xem hướng dẫn sử dụng của máy in để biết thông tin hướng dẫn về cách thêm máy in vào mạng Wi-Fi.

Đôi khi việc bật nguồn cho máy in có thể giải quyết được sự cố. Tắt máy in và rút phích cắm, đợi 30 giây, cắm lại máy in, sau đó bật lại máy in. 

 1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt > Bluetooth & của bạn > máy & quét .

  Mở cài đặt Máy & quét

 2. Chọn máy in của bạn rồi chọn Đặt làm mặc định
  Nếu bạn không thấy tùy chọn Đặt làm mặc định, có thể tùy chọn Cho Windows quản lý máy in mặc định của tôi. Bạn cần tắt cài đặt này trước khi có thể chọn máy in mặc định theo cách thủ công.

 1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt > Bluetooth & của > máy & quét .

  Mở cài đặt Máy & quét

 2. Chọn máy in của bạn, rồi chọn Mở hàng đợi in.

 3. Trong Tên Tài liệu, chọn bất kỳ tài liệu nào được liệt kê, sau đó chọn Tài liệu và chọn Hủy bỏ.

 1. Chuyển đến Tìm kiếm trong thanh tác vụ, nhập dịch vụ, sau đó chọn Dịch vụ trong danh sách kết quả.

 2. Cuộn xuống dịch vụ Bộ đệm In , chọn và giữ (bấm chuột phải vào) dịch vụ và chọn Khởi động lại.

Hãy thử xóa và cài đặt lại máy in của bạn.

Xóa máy in của bạn:

 1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt > Bluetooth & của > máy & quét .

  Mở cài đặt Máy & quét

 2. Chọn máy in bạn muốn gỡ cài đặt, chọn Xóa, rồi chọn .

Cài đặt lại máy in của bạn:

 1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt > Bluetooth & của > máy & quét .

  Mở cài đặt Máy & quét

 2. Đảm bảo đã bật và kết nối máy in. Bên cạnh Thêm máy in hoặc máy quét, chọn Thêm thiết bị và làm theo hướng dẫn để thêm máy in của bạn.

Khởi động lại PC đôi khi có thể giúp làm mới các dịch vụ và cấu phần cần thiết để thiết bị giao tiếp với máy in của bạn.

Để biết máy in của bạn đã kết nối với Wi-Fi hay chưa, hãy xem menu tích hợp của máy in có tùy chọn kiểm tra kết nối Wi-Fi hay không hoặc xem hướng dẫn sử dụng của máy in để biết thông tin hướng dẫn về cách thêm máy in vào mạng Wi-Fi.

Đôi khi việc bật nguồn cho máy in có thể giải quyết được sự cố. Tắt máy in và rút phích cắm, đợi 30 giây, cắm lại máy in, sau đó bật lại máy in. 

 1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt > bị và > Máy & quét .

  Mở cài đặt Máy & quét

 2. Chọn máy in, sau đó chọn Mở hàng đợi.

 3. Chọn Máy in, rồi chọn Đặt làm Máy in Mặc định, rồi bỏ chọn Tạm dừng In Sử dụng Máy in Ngoại tuyến nếu đã chọn.
  Nếu bạn thấy thông báo có nội dung "Windows sẽ ngừng quản lý máy in mặc định cho bạn", hãy chọn OK

Lưu ý: Nếu bạn chọn OK, Windows sẽ dừng tự động đặt máy in cuối cùng mà bạn sử dụng làm máy in mặc định. Để bật lại tính năng này, hãy chọn Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt > Thiết bị > Máy in & máy quét > Cho phép Windows quản lý máy in mặc định của tôi.

 1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt > bị và > Máy & quét .

  Mở cài đặt Máy & quét

 2. Chọn máy in, sau đó chọn Mở hàng đợi.

 3. Trong Tên Tài liệu, chọn tài liệu bất kỳ được liệt kê, sau đó chọn Tài liệu, rồi chọn Hủy bỏ.

 1. Chuyển đến Tìm kiếm trong thanh tác vụ, nhập dịch vụ, sau đó chọn Dịch vụ trong danh sách kết quả.

 2. Tìm dịch vụ Bộ đệm In , chọn và giữ (bấm chuột phải vào) dịch vụ, rồi chọn Khởi động lại.

Hãy thử xóa và cài đặt lại máy in của bạn. 

Xóa máy in của bạn:

 1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt > bị và > Máy & quét .

  Mở cài đặt Máy & quét

 2. Chọn máy in của bạn, chọn Xóa thiết bị, sau đó chọn .

Cài đặt lại máy in của bạn:

 1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt > bị và > Máy & quét .

  Mở cài đặt Máy & quét

 2. Đảm bảo đã bật và kết nối máy in. Chọn Thêm máy in hoặc máy quét và làm theo hướng dẫn để cài đặt lại máy in của bạn.

Khởi động lại PC đôi khi có thể giúp làm mới các dịch vụ và cấu phần cần thiết để thiết bị giao tiếp với máy in của bạn. 

Chủ đề liên quan

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×