Giải quyết sự cố PC bằng ứng dụng Hỗ trợ Nhanh

Nhận trợ giúp về các sự cố máy tính — hoặc giúp ai đó — bằng ứng dụng Hỗ trợ Nhanh. Ứng dụng Hỗ trợ Nhanh trong Windows 10 cho phép hai người chia sẻ máy tính qua kết nối từ xa để một người có thể giúp khắc phục sự cố trên máy tính của người kia.

Cách hoạt động như sau: Người cần trợ giúp sẽ nhận được mã từ người trợ giúp đã chỉ định, sau đó sử dụng mã đó để cho phép người trợ giúp truy nhập máy tính của mình. Khi đó, người trợ giúp có thể kiểm soát máy tính của người đó và trợ giúp.

Cách nhận trợ giúp

 1. Chọn nút Bắt đầu

  Windows biểu tượng logo
  > Phụ kiện Windows > Hỗ trợ Nhanh.

 2. Chọn Nhận hỗ trợ, sau đó làm theo hướng dẫn.

 3. Nếu Kiểm soát Tài khoản Người dùng xuất hiện, chọn để tiếp tục.

 4. Đợi kết nối hoàn tất.

Cách trợ giúp người khác

 1. Chọn nút Bắt đầu

  Windows biểu tượng logo
  > Phụ kiện Windows > Hỗ trợ Nhanh.

 2. Chọn Nhận hỗ trợ, sau đó làm theo hướng dẫn.

Màn hình chính của Hỗ trợ Nhanh

Thuộc tính

ID Bài viết: 27919 - Xem lại Lần cuối: 02-08-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi