Cách thiết lập máy in mặc định trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

  • Để chọn máy in mặc định, hãy chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt . Chuyển đến Thiết bị > Máy in và máy quét > chọn máy in > Quản lý. Sau đó chọn Đặt làm mặc định. Nếu đã chọn Cho phép Windows quản lý máy in mặc định của tôi, bạn sẽ cần bỏ chọn hộp kiểm này trước khi có thể chọn máy in mặc định riêng của bạn.
  • Trong Windows 10, máy in mặc định của bạn có thể là máy in bạn đã sử dụng gần đây nhất. Để bật chế độ này, hãy mở Bắt đầu  và chọn Cài đặt > Thiết bị > Máy in và máy quét. Chọn hộp kiểm bên cạnh Cho phép Windows quản lý máy in mặc định của tôi.