Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Cài Microsoft cho Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Làm cho cuộc sống hàng ngày dễ dàng hơn với Windows 11

Khi có nhiều việc cần làm, bạn Windows 11 hoàn thành công việc. Với điều hướng trực quan và các công cụ đa nhiệm mới, nó mang lại cho bạn hiệu suất bạn muốn và bảo mật bạn cần. Đọc tiếp để tìm hiểu về Windows 11.

Chuyển đến các chủ đề khác

Trạm học tập

Tại đây, bạn có thể tìm hiểu mẹo nhanh trong vòng chưa đến 30 giây.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Cài Microsoft cho Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Ứng dụng cổ điển trên Windows 11

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Cài Microsoft cho Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Làm được nhiều việc hơn với ứng Liên kết điện thoại này

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Cài Microsoft cho Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Trình Microsoft Edge

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Cài Microsoft cho Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Làm quen với ứng dụng Ảnh

Bạn muốn tìm hiểu cách thực hiện điều gì đó hoặc tìm hiểu sâu về một chủ đề? Bắt đầu với một trong các video sau.

Các cách học khác

Mua PC mới

Tùy chọn hỗ trợ khác

Nếu vẫn cần trợ giúp thêm, bạn có thể liên hệ để được hỗ trợ bất cứ lúc nào.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×