Mục lục
×

Nếu bạn quên hoặc làm mất mật khẩu truy nhập Windows 10, Windows 8.1 hoặc Windows 7, bạn có thể thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu đó. Để bắt đầu, hãy chọn phiên bản cập nhật Windows bạn từ các tab bên dưới.

Nếu bạn đã biết mật khẩu hiện tại của mình và muốn đổi thay đổi

Chọn Bắt đầu > Cài đặt > khoản > chọn Đăng nhập . Trong Mật khẩu , chọn Thay đổi và làm theo hướng dẫn.

Đặt lại mật khẩu tài Windows 11 cục bộ của bạn

Nếu bạn quên hoặc mất mật khẩu Windows 11 của tài khoản cục bộ và cần đăng nhập lại vào thiết bị của mình, các tùy chọn dưới đây có thể giúp bạn bật lên và chạy. Để biết thêm thông tin về tài khoản tiêu chuẩn cục bộ so với tài khoản quản trị, hãy xem Tạo tài khoản người quản trị hoặc người dùng cục bộ Windows.

Windows 11

Nếu bạn đã thêm câu hỏi bảo mật khi thiết lập tài khoản cục bộ của mình Windows 11 thì bạn có thể trả lời các câu hỏi bảo mật để đăng nhập lại.

Sau khi nhập mật khẩu không đúng:

 1. Chọn liên kết Đặt lại mật khẩu trên màn hình đăng nhập. Nếu bạn sử dụng mã PIN để thay thế, hãy xem Sự cố đăng nhập bằng mã PIN. Nếu bạn đang sử dụng thiết bị nơi làm việc được kết nối mạng, bạn có thể không thấy tùy chọn đặt lại mật khẩu hoặc mã PIN. Trong trường hợp đó, hãy liên hệ người quản trị của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy câu hỏi bảo mật sau khi chọn liên kết Đặt lại mật khẩu, hãy đảm bảo tên thiết bị của bạn không giống với tên tài khoản người dùng cục bộ của bạn (tên bạn thấy khi đăng nhập). Để xem tên thiết bị của bạn, hãy bấm chuột phải vào Bắt đầu , chọn Hệ thống và cuộn đến mục Thông số kỹ thuật của thiết bị. Nếu tên thiết bị giống với tên tài khoản của bạn, bạn có thể tạo tài khoản quản trị viên mới, đăng nhập với tư cách là quản trị viên rồi đổi tên PC của bạn (bạn cũng có thể đổi tên khi xem tên thiết bị).

 2. Trả lời câu hỏi bảo mật của bạn.

 3. Nhập mật khẩu mới.

 4. Đăng nhập như thường lệ bằng mật khẩu mới.

Đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft mà bạn sử dụng để đăng nhập vào máy tính của mình

Trên màn hình đăng nhập, hãy nhập tên tài khoản Microsoft của bạn nếu tên đó không hiển thị. Nếu có nhiều tài khoản trên máy tính, hãy chọn tài khoản mà bạn muốn đặt lại. Bên dưới hộp văn bản mật khẩu, hãy chọn Tôi quên mật khẩu. Làm theo các bước sau để đặt lại mật khẩu của bạn. 

Để biết thêm thông tin, hãy xem Đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft đã quên

Khắc phục sự cố đăng nhập

Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản của mình, hãy xem các giải pháp khác trong Khắc phục sự cố đăng nhập.

Nếu bạn đã biết mật khẩu hiện tại của mình và muốn đổi thay đổi

Chọn Bắt đầu > Cài đặt > Tài khoản > Tùy chọn đăng nhập . Trong Mật khẩu, chọn nút Thay đổi và làm theo các bước.

Đặt lại mật khẩu tài khoản cục bộ Windows 10 của bạn

Nếu bạn quên hoặc mất mật khẩu Windows 10 của tài khoản cục bộ và cần phải đăng nhập lại vào thiết bị của mình, các tùy chọn sau có thể giúp bạn khắc phục. Để biết thêm thông tin về tài khoản tiêu chuẩn cục bộ so với tài khoản quản trị, hãy xem Tạo tài khoản người quản trị hoặc người dùng cục bộ trong Windows 10.

Windows 10 phiên bản 1803 trở lên

Nếu bạn đã thêm câu hỏi bảo mật khi thiết lập tài khoản cục bộ của mình cho Windows 10 thì tối thiểu bạn đang sử dụng phiên bản 1803 và bạn có thể trả lời các câu hỏi bảo mật để đăng nhập lại.

Sau khi nhập mật khẩu không đúng:

 1. Chọn liên kết Đặt lại mật khẩu trên màn hình đăng nhập. Nếu bạn sử dụng mã PIN để thay thế, hãy xem Sự cố đăng nhập bằng mã PIN. Nếu bạn đang sử dụng thiết bị nơi làm việc được kết nối mạng, bạn có thể không thấy tùy chọn đặt lại mật khẩu hoặc mã PIN. Trong trường hợp đó, hãy liên hệ người quản trị của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy câu hỏi bảo mật sau khi chọn liên kết Đặt lại mật khẩu, hãy đảm bảo tên thiết bị của bạn không giống với tên tài khoản người dùng cục bộ của bạn (tên bạn thấy khi đăng nhập). Để xem tên thiết bị của bạn, hãy bấm chuột phải vào Bắt đầu trong thanh tác vụ, chọn Hệ thống và cuộn đến mục Thông số kỹ thuật của thiết bị. Nếu tên thiết bị giống với tên tài khoản của bạn, bạn có thể tạo tài khoản quản trị viên mới, đăng nhập với tư cách là quản trị viên rồi đổi tên PC của bạn (bạn cũng có thể đổi tên khi xem tên thiết bị).

 2. Trả lời câu hỏi bảo mật của bạn.

 3. Nhập mật khẩu mới.

 4. Đăng nhập như thường lệ bằng mật khẩu mới.

Windows 10 trước phiên bản 1803

Đối với các phiên bản Windows 10 cũ hơn 1803, không thể đặt lại mật khẩu tài khoản cục bộ do không có câu hỏi bảo mật. Bạn có thể đặt lại thiết bị của mình để chọn mật khẩu mới. Tuy nhiên, tùy chọn này sẽ xóa vĩnh viễn dữ liệu, chương trình và cài đặt của bạn. Nếu đã sao lưu tệp của mình, bạn sẽ có thể khôi phục tệp bị xóa. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tùy chọn khôi phục trong Windows 10.
Để đặt lại thiết bị của bạn, có nghĩa là sẽ xóa dữ liệu, chương trình và cài đặt:

 1. Nhấn phím Shift trong khi chọn nút Nguồn và > Lại ở góc dưới bên phải màn hình.

 2. Trên màn hình Chọn tùy chọn , chọn Khắc phục sự> Đặt lại PC này.

 3. Chọn Xóa mọi nội dung.

Cảnh báo: Việc đặt lại thiết bị sẽ xóa vĩnh viễn dữ liệu, chương trình và cài đặt.

Đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft mà bạn sử dụng để đăng nhập vào máy tính của mình

Trên màn hình đăng nhập, hãy nhập tên tài khoản Microsoft của bạn nếu tên đó không hiển thị. Nếu có nhiều tài khoản trên máy tính, hãy chọn tài khoản mà bạn muốn đặt lại. Bên dưới hộp văn bản mật khẩu, hãy chọn Tôi quên mật khẩu. Làm theo các bước sau để đặt lại mật khẩu của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft đã quên.

Khắc phục sự cố đăng nhập

Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản của mình, hãy xem các giải pháp khác trong Khắc phục sự cố đăng nhập.

Đặt lại mật khẩu của bạn

Lưu ý: Nếu bạn quên mật khẩu Windows 10 của mình, hãy xem Đặt lại mật khẩu tài khoản cục bộ của Windows 10.

Nếu bạn quên mật khẩu Windows 8.1, chúng tôi có một số cách để truy xuất hoặc đặt lại mật khẩu:

 • Nếu PC của bạn đang trên một miền, người quản trị hệ thống phải đặt lại mật khẩu của bạn.

 • Nếu đang sử dụng tài khoản Microsoft, bạn có thể đặt lại mật khẩu của mình trực tuyến. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft.

 • Nếu bạn đang sử dụng tài khoản cục bộ, hãy dùng gợi ý mật khẩu của bạn như lời nhắc.

Nếu không thể đăng nhập, bạn phải cài đặt lại Windows. Đối với Windows RT 8.1, hãy liên hệ với nhà sản xuất PC của bạn.

Trợ giúp khác về mật khẩu trong Windows 8.1

Nếu bạn quên hoặc mất mật khẩu của mình, hãy xem phần Đặt lại mật khẩu ở trên để đặt lại hoặc khôi phục mật khẩu. 

Nếu bạn cho rằng mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn đã bị xâm phạm hoặc đánh cắp bởi người nào đó có dụng ý xấu, chúng tôi có thể trợ giúp. Để biết thêm thông tin, hãy xem Khi bạn không thể đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình.

Có, nếu bạn chỉ đăng nhập vào PC cục bộ. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên tăng mức bảo mật cho PC bằng mật khẩu mạnh. Khi bạn dùng mật khẩu, chỉ những ai biết mật khẩu đó mới có thể đăng nhập. Nếu bạn muốn đăng nhập vào Windows bằng tài khoản Microsoft thì bạn cần có mật khẩu. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tôi có thể đăng nhập vào Windows không có mật khẩu không? Để tìm hiểu thêm về tài khoản Microsoft và tài khoản cục bộ, hãy xem Tạo tài khoản người dùng.

Mật khẩu mạnh chứa nhiều loại ký tự, gồm chữ hoa và chữ thường, số, ký hiệu hoặc dấu cách. Mật khẩu mạnh là mật khẩu khó đoán hoặc khó bẻ khóa đối với người lạ. Mật khẩu mạnh không chứa một từ hoàn chỉnh hoặc các chi tiết dễ tìm như tên thật, tên đăng nhập hoặc ngày sinh của bạn.

Nếu bạn đăng nhập vào tài khoản Microsoft, mật khẩu của bạn bị giới hạn ở 16 ký tự. Để biết thêm thông tin về tài khoản Microsoft, hãy xem Tạo tài khoản người dùng.

Bạn có thể cập nhật mật khẩu thường xuyên để giữ mật khẩu an toàn hơn. Nếu PC của bạn không được kết nối với miền, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, nhấn Cài đặt rồi nhấn Thay đổi cài đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ chuột vào góc dưới bên phải màn hình, di trỏ chuột lên, bấm Cài đặt sau đó bấm Thay đổi cài đặt PC.)

 2. Nhấn hoặc bấm Tài khoản rồi nhấn hoặc bấm Tùy chọn đăng nhập.

 3. Nhấn hoặc bấm Đổi mật khẩu và làm theo hướng dẫn.

Nếu PC được kết nối với miền, người quản trị hệ thống của bạn có thể quản lý tần suất bạn phải thay đổi mật khẩu. Để thực hiện việc này, hãy chọn một trong các cách sau đây:

 • Nếu bạn đang sử dụng bàn phím, nhấn Ctrl+Alt+Delete, chạm hoặc bấm Đổi mật khẩu và làm theo hướng dẫn.

 • Nếu bạn đang sử dụng máy tính bảng, nhấn và giữ nút Windows, nhấn vào nút nguồn rồi chạm hoặc bấm Đổi mật khẩu và làm theo hướng dẫn.

Điều đó tùy vào việc bạn có đang sử dụng địa chỉ email bên thứ ba hay không. Nếu email của bạn kết thúc bằng outlook.com, hotmail.com, live.com hoặc dịch vụ Microsoft khác, đổi mật khẩu cho tài khoản Microsoft của bạn cũng sẽ thay đổi mật khẩu đó đối với dịch vụ email đó.

Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng bất kỳ địa chỉ email nào cho tài khoản Microsoft của bạn, kể cả địa chỉ email từ dịch vụ thư dựa trên web bên thứ ba như Gmail hoặc Yahoo! Thư. Khi bạn chọn mật khẩu cho tài khoản Microsoft của mình, mật khẩu đó sẽ không thay đổi mật khẩu mà bạn cần sử dụng để đăng nhập vào thư web trên trang web bên thứ ba.

Tạo mật khẩu ảnh để đăng nhập bằng động tác tay vì nhập các ký tự.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, nhấn Cài đặt rồi nhấn Thay đổi cài đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ chuột vào góc dưới bên phải màn hình, di trỏ chuột lên, bấm Cài đặt sau đó bấm Thay đổi cài đặt PC.)

 2. Nhấn hoặc bấm Tài khoản rồi nhấn hoặc bấm Tùy chọn đăng nhập.

 3. Dưới phần Mật khẩu ảnh, chạm hoặc bấm Thêm rồi làm theo hướng dẫn.

Khi bạn chọn mật khẩu cho tài khoản người dùng, điều quan trọng là bạn chọn mật khẩu mà bạn có thể nhớ. Bạn sẽ cần lại mật khẩu đó về sau!

Dĩ nhiên bạn cũng có thể ghi lại mật khẩu và giữ tại một nơi an toàn. Tuy nhiên, dán vào bên dưới máy tính xách tay hoặc để bên trong ngăn kéo có thể không phải là cách hay. Nếu bạn ghi lại mật khẩu, đảm bảo rằng bạn để riêng mật khẩu với PC.

Để tăng cường bảo mật, hãy sử dụng các mật khẩu khác nhau cho các mục đích khác nhau. Ví dụ, bạn nên giữ riêng biệt các mật khẩu khác nhau cho tài khoản mạng xã hội và tài khoản ngân hàng trực tuyến.

Nếu bạn quên hoặc mất mật khẩu, vẫn có vài cách bạn có thể thử để đặt lại hoặc lấy lại mật khẩu. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Đặt lại mật khẩu ở trên để đặt lại hoặc khôi phục mật khẩu.

Đặt lại mật khẩu của bạn

Các bước để đặt lại mật khẩu sẽ khác nhau đôi chút tùy thuộc vào việc máy tính của bạn đang ở trên một miền hay trong một nhóm làm việc. Nếu máy tính của bạn là một phần của tổ chức cơ quan hoặc trường học thì có khả năng đó là một phần của miền. Nếu đây là một máy tính gia đình, nó gần như chắc chắn trong một nhóm làm việc. 

Máy tính của bạn đang ở trên một miền

 1. Đăng nhập bằng tài khoản miền có quyền của người quản trị đối với thiết bị này. Nếu bạn không chắc, hãy liên hệ với người quản trị CNTT trong tổ chức của bạn để được trợ giúp.

 2. Chọn nút Bắt đầu Biểu tượng nút Bắt đầu, chọn Panel Điều khiển, chọn Tài khoản Người dùng, chọn Tài khoản Người dùng, sau đó chọn Quản lý Tài khoản Người dùng. Yêu cầu quyền của người quản trị Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.

 3. Trên tab Người dùng, trong Người dùng sử dụng máy tính này, chọn tên tài khoản người dùng rồi chọn Đặt lại Mật khẩu.

 4. Nhập mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới rồi chọn OK.

Lưu ý: Nếu bạn đăng nhập với tư cách quản trị viên, bạn có thể tạo và đổi mật khẩu cho tất cả các tài khoản người dùng trên máy tính.

Cảnh báo: Nếu bạn sử dụng tài khoản người quản trị để đổi mật khẩu cho tài khoản khác, người đang sử dụng tài khoản đó sẽ không thể truy cập mọi tệp được mã hóa hoặc thư email cho tài khoản khác đó.

Máy tính của tôi đang ở trong một nhóm làm việc

 1. Nếu bạn nhập sai mật khẩu khi tìm cách đăng nhập, Windows sẽ hiển thị thông báo rằng mật khẩu đó không đúng. Chọn OK để đóng thông báo.

 2. Chọn Đặt lại mật khẩu rồi lắp đĩa đặt lại mật khẩu hoặc ổ đĩa flash USB.

 3. Thực hiện các bước trong trình hướng dẫn Đặt lại Mật khẩu để tạo mật khẩu mới.

 4. Đăng nhập bằng mật khẩu mới. Nếu bạn vẫn quên mật khẩu, bạn có thể sử dụng cùng một đĩa đặt lại mật khẩu. Bạn không cần tạo mật khẩu mới.

Thay đổi mật khẩu của bạn

 1. Nhấn Ctrl+Alt+Delete, sau đó chọn Thay đổi mật khẩu.

 2. Nhập mật khẩu cũ của bạn, tiếp đến là một mật khẩu mới như bạn đã chỉ rõ rồi nhập lại mật khẩu mới đó để xác nhận.

 3. Nhấn Enter.

Bài viết liên quan

Đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft đã quên

Thay đổi mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn

Đặt lại mật khẩu tài Windows cục bộ của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×