Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thắc mắc về dung lượng lưu trữ? Xem tại đây để tìm hiểu thêm về Các thay đổi đối với tính năng email và dung lượng lưu trữ của Microsoft 365.

Khám phá các dịch vụ của Microsoft Store

Từ giao hàng miễn phí và quay lại bảo vệ giá 60 ngày của chúng tôi, chúng tôi ở đây để giúp bạn làm được nhiều việc hơn với các thiết bị, phần mềm, trò chơi và tài nguyên tốt nhất. ​

Hãy xem những gì Microsoft Store cung cấp:

Hỗ trợ mua sắm và mua sắm   |   Thiết lập và đào tạo sản phẩm   |   Hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ

Ảnh dòng thiết bị Surface

Hỗ trợ mua sắm và mua sắm

Dịch vụ Microsoft Store không khả dụng ở tất cả khu vực. Để xem những tùy chọn sẵn dùng cho bạn, hãy chọn quốc gia hoặc khu vực của bạn từ danh sách thả xuống bên dưới và nếu tùy chọn đó không được liệt kê, hãy chọn Các khu vực khác .

Tại sao nên mua sắm tại Microsoft Store

Tại sao nên mua sắm tại Microsoft Store

Tiền mặt cho thiết bị đã sử dụng của bạn

Ưu đãi và giảm giá đặc biệt

Dành cho học viên, phụ huynh và nhà giáo dục

Người phụ nữ đeo tai nghe trong khi sử dụng máy tính xách tay

Chúng tôi có thể giúp bạn tìm thấy những gì bạn cần

Trợ giúp hỗ trợ bán hàng

Answer desk dành cho người khuyết tật

Tại sao nên mua sắm tại Microsoft Store

Tiền mặt cho thiết bị đã sử dụng của bạn

Ưu đãi và giảm giá đặc biệt

Dành cho học viên, phụ huynh và nhà giáo dục

Bảo vệ thiết bị mở rộng

Gói bảo vệ Microsoft Complete

Người phụ nữ đeo tai nghe trong khi sử dụng máy tính xách tay

Chúng tôi có thể giúp bạn tìm thấy những gì bạn cần

Nếu bạn có thắc mắc trước khi mua hàng, hãy trò chuyện với chuyên gia sản phẩm hoặc đặt lịch hẹn mua sắm.

Trợ giúp hỗ trợ bán hàng

Tại sao nên mua sắm tại Microsoft Store

Tiền mặt cho thiết bị đã sử dụng của bạn

Ưu đãi và giảm giá đặc biệt

Dành cho học viên, phụ huynh và nhà giáo dục

Bảo vệ thiết bị mở rộng

Gói bảo vệ Microsoft Complete

Tại sao nên mua sắm tại Microsoft Store

Tiền mặt cho thiết bị đã sử dụng của bạn

Ưu đãi và giảm giá đặc biệt

Người phụ nữ đeo tai nghe trong khi sử dụng máy tính xách tay

Chúng tôi có thể giúp bạn tìm thấy những gì bạn cần

Trợ giúp hỗ trợ bán hàng

Answer desk dành cho người khuyết tật

Tại sao nên mua sắm tại Microsoft Store

Chúng tôi có thể giúp bạn tìm thấy những gì bạn cần

Nếu bạn có thắc mắc trước khi mua, hãy trò chuyện với chuyên gia sản phẩm.

Trợ giúp hỗ trợ bán hàng

Duyệt Microsoft Store

The Microsoft Store

Người phụ nữ cầm thẻ tín dụng và máy tính xách tay

Thiết lập và đào tạo sản phẩm

Không phải tất cả các dịch vụ của Microsoft Store được liệt kê ở đây đều khả dụng ở tất cả khu vực. Để xem các tùy chọn của bạn, hãy chọn quốc gia hoặc khu vực của bạn từ danh sách thả xuống bên dưới:

Người phụ nữ đang làm việc trên máy tính xách tay chạy Windows 11

Tài nguyên trợ giúp và học tập

Hãy xem các tài nguyên hỗ trợ sản phẩm của chúng tôi để giúp bạn tìm ra câu trả lời cần thiết.

Thiết bị Surface  |   Xbox

Microsoft 365  |   Windows

Người phụ nữ đang làm việc trên máy tính xách tay chạy Windows 11

Tài nguyên trợ giúp và học tập

Các tài nguyên hỗ trợ sản phẩm của chúng tôi ở đây để giúp bạn tìm ra câu trả lời cần thiết.

Thiết bị Surface  |   Xbox

Microsoft 365  |   Windows

Chuyên gia sản phẩm đang cầm thiết bị Surface

Người phụ nữ đang làm việc trên máy tính xách tay chạy Windows 11

Tài nguyên trợ giúp và học tập

Hãy xem các tài nguyên hỗ trợ sản phẩm của chúng tôi để giúp bạn tìm ra câu trả lời cần thiết.

Thiết bị Surface  |   Xbox

Microsoft 365  |   Windows

Chuyên gia sản phẩm đang cầm thiết bị Surface

Người phụ nữ đang làm việc trên máy tính xách tay chạy Windows 11

Tài nguyên trợ giúp và học tập

Hãy xem các tài nguyên hỗ trợ sản phẩm của chúng tôi để giúp bạn tìm ra câu trả lời cần thiết.

Thiết bị Surface  |   Xbox

Microsoft 365  |   Windows

Chuyên gia sản phẩm đang cầm thiết bị Surface

Người phụ nữ đang làm việc trên máy tính xách tay chạy Windows 11

Tài nguyên trợ giúp và học tập

Hãy xem các tài nguyên hỗ trợ sản phẩm của chúng tôi để giúp bạn tìm ra câu trả lời cần thiết.

Thiết bị Surface  |   Xbox

Microsoft 365  |   Windows

Chuyên gia sản phẩm đang cầm thiết bị Surface

Người phụ nữ đang làm việc trên máy tính xách tay chạy Windows 11

Tài nguyên trợ giúp và học tập

Hãy xem các tài nguyên hỗ trợ sản phẩm của chúng tôi để giúp bạn tìm ra câu trả lời cần thiết.

Thiết bị Surface  |   Xbox

Microsoft 365  |   Windows

Hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ

Để xem các tùy chọn hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ nào khả dụng ở khu vực của bạn, hãy chọn quốc gia hoặc khu vực của bạn từ danh sách thả xuống bên dưới:

Tuyển tập các biểu đồ và trang chiếu PowerPoint

Tài nguyên cho doanh nghiệp nhỏ của bạn

Nhận tư vấn, đào tạo miễn phí, sản phẩm và công cụ để giúp doanh nghiệp của bạn phát triển.

Trợ giúp và học tập dành cho doanh nghiệp nhỏ

Trung tâm Tài nguyên doanh nghiệp nhỏ

Tuyển tập các biểu đồ và trang chiếu PowerPoint

Tài nguyên cho doanh nghiệp nhỏ của bạn

Nhận tư vấn, đào tạo miễn phí, sản phẩm và công cụ để giúp doanh nghiệp của bạn phát triển.

Trợ giúp và học tập dành cho doanh nghiệp nhỏ

Trung tâm Tài nguyên doanh nghiệp nhỏ

Tuyển tập các biểu đồ và trang chiếu PowerPoint

Tài nguyên cho doanh nghiệp nhỏ của bạn

Nhận tư vấn, đào tạo miễn phí, sản phẩm và công cụ để giúp doanh nghiệp của bạn phát triển.

Trợ giúp và học tập dành cho doanh nghiệp nhỏ

Trung tâm tài nguyên doanh nghiệp nhỏ

Tuyển tập các biểu đồ và trang chiếu PowerPoint

Tài nguyên cho doanh nghiệp nhỏ của bạn

Từ việc đánh giá doanh nghiệp của bạn cần hỗ trợ thiết lập và khắc phục sự cố, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.

Nhận tư vấn, đào tạo miễn phí, sản phẩm và công cụ để giúp doanh nghiệp của bạn phát triển.

Trợ giúp và học tập dành cho doanh nghiệp nhỏ

Trung tâm tài nguyên doanh nghiệp nhỏ

Tuyển tập các biểu đồ và trang chiếu PowerPoint

Tài nguyên cho doanh nghiệp nhỏ của bạn

Nhận tư vấn, đào tạo miễn phí, sản phẩm và công cụ để giúp doanh nghiệp của bạn phát triển.

Trợ giúp và học tập dành cho doanh nghiệp nhỏ

Trung tâm Tài nguyên doanh nghiệp nhỏ

Tuyển tập các biểu đồ và trang chiếu PowerPoint

Tài nguyên cho doanh nghiệp nhỏ của bạn

Nhận tư vấn, đào tạo miễn phí, sản phẩm và công cụ để giúp doanh nghiệp của bạn phát triển.

Trợ giúp và học tập dành cho doanh nghiệp nhỏ