Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để xem lại các giao dịch mua ứng dụng, trò chơi hoặc gói đăng ký, theo dõi đơn hàng hoặc xem và in hóa đơn, đăng nhập vào trang lịch sử đơn hàng trên bảng điều khiển tài khoản Microsoft của bạn. 

Đảm bảo bạn đăng nhập bằng tài khoản mà bạn đã sử dụng để thực hiện giao dịch mua hàng.

Mở lịch sử đơn hàng của bạn

  • Để xem các đơn hàng và mua hàng trước đây, hãy sử dụng Hiển thị và Đã đặt hàng trong các bộ lọc.

  • Để in đơn hàng hoặc hóa đơn thuế, hãy chọn Chi tiết đơn > In / Hóa đơn Thuế.

  • Nếu bạn có câu hỏi về đơn hàng của mình, hãy chọn Trợ giúp về đơn hàng.

  • Nếu bạn đã mua một mặt hàng thực từ Microsoft Store và chúng tôi sẽ giao cho bạn, bạn có thể kiểm tra trạng thái trên trang lịch sử đơn hàng. Nếu trạng thái đơn hàng của bạn đã được Giao, hãy kiểm tra liên kết Theo dõi Giao hàng bên dưới trạng thái. Các đơn hàng đang chờ xử lý có thể yêu cầu thông tin cập nhật hoặc thay đổi phương thức thanh toán. Các giao dịch mua hàng gần đây có thể không có trạng thái ngay lập tức. Hãy kiểm tra lại sau để xem tiến độ của đơn hàng của bạn.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Sau đây là một số cách bạn có thể thử nếu gặp phải sự cố:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×