Mục lục
×

Để xem lại giao dịch mua ứng dụng, trò chơi hoặc đăng ký, theo dõi đơn hàng hoặc xem và in hóa đơn, hãy đăng nhập vào trang lịch sử đơn hàng trên bảng điều khiển tài khoản Microsoft của bạn. 

Hãy đảm bảo bạn đăng nhập bằng tài khoản mà bạn đã sử dụng để thực hiện giao dịch mua.

Mở lịch sử đơn hàng của bạn

  • Để xem các đơn hàng và mua hàng trước đây, hãy sử dụng Hiển thị và Đã đặt hàng trong các bộ lọc.

  • Để in một đơn hàng hoặc hóa đơn thuế của đơn hàng, hãy chọn Chi tiết đơn > In / Hóa đơn Thuế.

  • Nếu bạn có câu hỏi về đơn hàng của mình, hãy chọn Trợ giúp về đơn hàng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Sau đây là một số cách bạn có thể thử nếu gặp phải sự cố:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×