Đính kèm tệp hoặc chèn ảnh vào thư email Outlook

Việc đính kèm ảnh, tệp, liên hệ, email và nhiều mục khác vào thư Outlook rất dễ dàng. Outlook sẽ theo dõi các tài liệu gần đây bạn đã làm việc, cho dù chúng được lưu trữ trên máy tính của bạn hay được lưu trong OneDrive (dành riêng cho điện toán đám mây). Cho dù chúng được lưu trữ ở đâu, Outlook sẽ cho phép bạn nhanh chóng chọn để gửi tài liệu dưới dạng tệp đính kèm truyền thống hoặc tải lên OneDrive và chia sẻ liên kết đến tệp đó. Bạn cũng có thể đặt các quyền trên mọi tệp được gửi từ OneDrive cho phép người nhận thư xem và chỉnh sửa tệp hoặc chia sẻ tệp với những người khác.

Để giải quyết vấn đề đính kèm tệp, hãy xem mục Giải quyết các sự cố với tệp đính kèm.

Bạn muốn làm gì?

Outlook sẽ theo dõi các tệp bạn đã làm việc gần đây và đề xuất những tệp đó bất cứ khi nào bạn quyết định muốn đính kèm tệp vào thư email. Một số loại tệp bị chặn gửi hoặc nhận. Hãy xem mục Tệp đính kèm bị chặn trong Outlook để biết danh sách đầy đủ.

 1. Trong thư, trả lời hoặc thư chuyển tiếp mới, chọn Đính kèm tệp từ dải băng Thư hoặc dải băng Chèn.

 2. Chọn tệp của bạn từ một trong các vị trí sau đây:

  • Mục gần đây
   12 tệp gần đây nhất bạn đã làm việc sẽ được hiển thị ở đây. Các tệp này có thể nằm trên máy tính của bạn, trên OneDrive, SharePoint hoặc thư viện tài liệu trực tuyến khác. Chọn một tệp để đính kèm vào email.

  • Vị trí Duyệt
   Web Vị trí bao OneDrive, siteSharePoint hoặc vị trí khác chẳng hạn như thư viện tài liệu nhóm mà bạn đã truy nhập trước đây. Chọn một trong các vị trí này để mở cửa sổ mới, rồi chọn đính kèm của bạn.

  • Duyệt PC Này
   Mở cửa sổ File Explorer, nơi bạn có thể chọn một tệp từ máy tính của mình.

 3. Nếu bạn đã chọn một tệp trên máy tính cục bộ hoặc thư viện tài liệu nhóm của bạn, bản sao của tệp đó sẽ được đính kèm vào email. Tuy nhiên, việc chọn một tệp OneDrive hoặc SharePoint sẽ cung cấp cho bạn các thông tin và tùy chọn quyền bổ sung. 

 4. Gửi liên kết hoặc gửi bản sao Việc gửi liên kết đến tệp OneDrive hoặc SharePoint sẽ giúp thư email của bạn có kích cỡ nhỏ. Nếu bạn chọn gửi bản sao của tệp, toàn bộ tệp sẽ được đính kèm vào email, giống như khi bạn chọn tệp trên máy tính của mình. Nếu bạn chọn gửi liên kết đến tệp, bạn cũng có thể thiết lập quyền trên tệp.

 5. Theo mặc định, nếu bạn đang ở trong môi trường doanh nghiệp, tất cả mọi người trong tổ chức của bạn đều có thể chỉnh sửa tệp được liên kết. Để thay đổi các quyền này, hãy chọn mũi tên ở bên phải của tên tệp đính kèm để hiển thị menu thả xuống với nhiều tùy chọn quyền.

  • Tổ chức có thể Chỉnh sửa nếu bạn muốn bất kỳ ai trong tổ chức của mình cũng có thể sửa đổi tệp.

  • Tổ chức có thể Xem nếu bạn muốn bất kỳ ai trong tổ chức của mình cũng có thể đọc nhưng không thể sửa đổi tệp.

  • Người nhận có thể Chỉnh sửa nếu bạn chỉ muốn những người nhận email của mình có thể sửa đổi tệp.

  • Người nhận có thể Xem nếu bạn chỉ muốn những người nhận email của bạn có thể đọc nhưng không thể sửa đổi tệp.

   Các tùy chọn Thay đổi Quyền bao gồm Người nhận có thể chỉnh sửa và Người nhận có thể xem

 6. Nếu Outlook phát hiện ra rằng người nhận sẽ không thể xem tệp, chẳng hạn nếu tệp đó được lưu trữ trên một site SharePoint chỉ bạn mới có thể truy nhập được, bạn sẽ nhìn thấy thông báo cảnh báo ngay phía dưới biểu tượng và tên tệp. Chọn Đính kèm dưới dạng bản sao để thay đổi đính kèm từ tệp được liên kết sang bản sao của tệp đó.

  Lưu ý: Nếu bạn đính kèm tệp dưới dạng bản sao thì mọi thay đổi mà người nhận thực hiện sẽ không được đồng bộ với phiên bản tệp đó trong OneDrive hoặc SharePoint.

Khi bạn đính kèm một tài liệu được lưu trên máy tính và không phải một vị trí trực tuyến, bạn cũng có thể chọn tải tài liệu lên OneDrive của mình trước khi gửi email. Việc tải tệp đính kèm lên sẽ giúp bạn cộng tác dễ dàng. Bạn có thể đảm bảo tất cả mọi người đều cộng tác trên cùng một phiên bản tệp (và là phiên bản cập nhật nhất). Bạn cũng có thể chọn tải lên OneDrive nếu tệp quá lớn, không thể chia sẻ dưới dạng tệp đính kèm truyền thống.

 1. Trên dải băng, bấm vào Đính kèm Tệp > Duyệt PC Này, rồi chọn tệp bạn muốn đính kèm.

 2. Trong thư email, chọn mũi tên xuống cho tệp đính kèm.

 3. Chọn Tải lên OneDrive, rồi chọn vị trí mong muốn cho tệp.

  Các tùy chọn Tải lên OneDrive bao gồm OneDrive và thư viện tài liệu nhóm.

  Lưu ý: Bạn có thể thấy những lựa chọn, như vị trí OneDrive cho tài khoản cơ quan của bạn, vị trí OneDrive cho tài khoản cá nhân của bạn và thư viện tài liệu cho các nhóm khác nhau của bạn.

 4. Trong thư email, chọn lại mũi tên xuống cho tệp đính kèm.

 5. Chọn Thay đổi Quyền, rồi chọn một trong các mục sau:

  • Tổ chức có thể Chỉnh sửa nếu bạn muốn bất kỳ ai trong tổ chức của mình cũng có thể sửa đổi tệp.

  • Tổ chức có thể Xem nếu bạn muốn bất kỳ ai trong tổ chức của mình cũng có thể đọc nhưng không thể sửa đổi tệp.

  • Người nhận có thể Chỉnh sửa nếu bạn chỉ muốn những người nhận email của mình có thể sửa đổi tệp.

  • Người nhận có thể Xem nếu bạn chỉ muốn những người nhận email của bạn có thể đọc nhưng không thể sửa đổi tệp.

  Các tùy chọn Thay đổi Quyền bao gồm Người nhận có thể chỉnh sửa và Người nhận có thể xem

Khi gửi ảnh, bạn có thể đính kèm ảnh vào thư email hoặc chèn ảnh vào nội dung thư. Để chèn một ảnh hiển thị trong nội dung thư email, hãy sử dụng các bước sau:

 1. Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn đặt hình ảnh trong thư.

 2. Trong dải băng, chọn Chèn > Ảnh.

 3. Duyệt máy tính hoặc vị trí tệp trực tuyến của bạn để tìm đến ảnh bạn muốn chèn. Chọn ảnh, rồi chọn Chèn.

 4. Để đổi kích cỡ ảnh, hãy kéo các núm điều khiển ở một trong bốn góc hướng tới trung tâm hình ảnh hoặc ra xa trung tâm.

  Lưu ý: Để biết thêm thông tin về việc đổi kích cỡ ảnh trong Outlook, hãy xem mục Giảm kích cỡ ảnh và tệp đính kèm trong thư email Outlook

 1. Trong thư mới, chọn Đính kèm Mục.

 2. Chọn một trong các mục sau:

  • Danh Thiếp
   Chọn danh thiếp điện tử từ danh sách liên hệ của bạn.

  • Lịch
   Chọn Phạm vi Ngày, Chi tiếtvà các tùy chọn khác cho phù hợp.

  • Outlook Mục
   Chọn một hoặc nhiều thư email từ bất kỳ thư mục email nào của bạn.

 3. Chọn mục bạn muốn đính kèm, rồi chọn Chèn.

Bạn muốn làm gì?

Outlook chặn gửi hoặc nhận một số loại tệp. Hãy xem mục Tệp đính kèm bị chặn trong Outlook để biết danh sách đầy đủ.

 1. Trong thư mới, hãy chọn Đính kèm Tệp từ dải băng.

 2. Chọn tệp bạn muốn đính kèm, rồi chọn Chèn.

Khi gửi ảnh, bạn có thể đính kèm ảnh vào thư email hoặc chèn ảnh vào nội dung thư. Để chèn một ảnh hiển thị trong nội dung thư email, hãy sử dụng các bước sau:

 1. Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn đặt hình ảnh trong thư.

 2. Chọn Chèn > Ảnh.

 3. Duyệt máy tính hoặc vị trí tệp trực tuyến của bạn để tìm đến ảnh bạn muốn chèn. Chọn ảnh, rồi chọn Chèn.

 4. Để đổi kích cỡ ảnh, hãy kéo các núm điều khiển ở một trong bốn góc hướng tới trung tâm hình ảnh hoặc ra xa trung tâm.

  Lưu ý: Để biết thêm thông tin về việc đổi kích cỡ ảnh trong Outlook, hãy xem mục Giảm kích cỡ ảnh và tệp đính kèm trong thư email Outlook

 1. Trong thư mới, chọn Đính kèm Mục.

 2. Chọn một trong các mục sau:

  • Danh Thiếp
   Chọn danh thiếp điện tử từ danh sách liên hệ của bạn.

  • Lịch
   Chọn Phạm vi Ngày, Chi tiếtvà các tùy chọn khác cho phù hợp.

  • Outlook Mục
   Chọn một hoặc nhiều thư email từ bất kỳ thư mục email nào của bạn.

 3. Chọn mục bạn muốn đính kèm, rồi chọn Chèn.

Bạn muốn làm gì?

 1. Tạo thư, hoặc với một thư có sẵn, hãy bấm Trả lời, Trả lời Tất cả hoặc Chuyển tiếp.

 2. Trong cửa sổ thư, trên tab Thư, trong nhóm Bao gồm, bấm Đính kèm Tệp.

  Lệnh Đính kèm Tệp trên dải băng

 3. Duyệt tới và bấm vào tệp bạn muốn đính kèm, rồi bấm Chèn.

Lưu ý:  Khi soạn thư, bạn cũng có thể đính kèm tệp bằng cách sử dụng các lệnh trên tab Chèn trong nhóm Bao gồm hoặc kéo các tệp từ thư mục trên máy tính rồi thả chúng vào cửa sổ thư.

Khi gửi ảnh, bạn có thể đính kèm ảnh vào thư email hoặc chèn ảnh vào nội dung thư. Để chèn một ảnh hiển thị trong nội dung thư email, hãy sử dụng các bước sau:

 1. Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn đặt hình ảnh trong thư.

 2. Chọn Chèn > Ảnh.

 3. Duyệt máy tính hoặc vị trí tệp trực tuyến của bạn để tìm đến ảnh bạn muốn chèn. Chọn ảnh, rồi chọn Chèn.

 4. Để đổi kích cỡ ảnh, hãy kéo các núm điều khiển ở một trong bốn góc hướng tới trung tâm hình ảnh hoặc ra xa trung tâm.

  Lưu ý: Để biết thêm thông tin về việc đổi kích cỡ ảnh trong Outlook, hãy xem mục Giảm kích cỡ ảnh và tệp đính kèm trong thư email Outlook

Bạn có thể đính kèm các mục Outlook, chẳng hạn như các thư email khác, tác vụ, liên hệ hoặc mục lịch vào thư. Đây là cách dễ nhất để chuyển tiếp nhiều mục hoặc nhiều thư.

 1. Tạo thư hoặc với một thư có sẵn, hãy bấm Trả lời, Trả lời Tất cả hoặc Chuyển tiếp.

 2. Trong cửa sổ thư, trên tab Thư, trong nhóm Bao gồm, bấm Đính kèm Mục.

  Lệnh Đính kèm Mục trên dải băng

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Trỏ tới Danh Thiếp, rồi bấm Danh Thiếp Khác. Bấm vào một liên hệ, rồi bấm OK. Để chọn nhiều liên hệ, bạn hãy nhấn và giữ phím Ctrl trong khi bấm vào từng liên hệ.

  • Bấm Lịch. Chọn lịch, phạm vi ngày và chi tiết cần đưa vào thư. Để xem các tùy chọn Nâng cao, hãy bấm Hiển thị. Bấm OK để thêm lịch vào thư.

  • Bấm Mục Outlook. Duyệt trong danh sách thư mục để tìm thư mục có chứa các mục mà bạn muốn đính kèm. Dưới Mục, hãy bấm vào mục rồi bấm OK.

   Lệnh Đính kèm Mục Outlook trên dải băng

Lưu ý: Khi soạn thư, bạn cũng có thể đính kèm tệp bằng cách sử dụng các lệnh trên tab Chèn trong nhóm Bao gồm. Hoặc di chuyển các tệp từ thư mục trên máy tính sang cửa sổ thư bằng cách sử dụng thao tác kéo và thả.

Quan trọng:  Office 2007 không còn được hỗ trợ. Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay

Bạn muốn làm gì?

 1. Trên menu Tệp, bấm vào Mới, rồi bấm Thư.

 2. Trên tab Thư, trong nhóm Bao gồm, bấm Đính kèm Tệp.

  Đính kèm Tệp

 3. Trong hộp thoại Đính kèm Tệp, duyệt tới và bấm vào tệp bạn muốn đính kèm, rồi bấm Chèn.

  Cảnh báo về tệp đính kèm không an toàn

Thông tin khác

 • Nếu bạn không thấy tệp mà bạn muốn trong thư mục thích hợp, hãy đảm bảo rằng Tất cả các tệp (*. *) được chọn trong hộp Loại tệp và Windows Explorer được đặt cấu hình để hiển thị phần mở rộng tên tệp.

 • Bạn cũng có thể đính kèm tệp từ tab Chèn của thư mới.

 • Theo mặc định, Outlook sẽ chặn tệp đính kèm không an toàn tiềm tàng (bao gồm các tệp .bat, .exe, .vbs và .js) có thể chứa vi-rút. Nếu bạn đính kèm một tệp như vậy vào thư email, bạn sẽ được hỏi liệu bạn có muốn gửi tệp đính kèm không an toàn tiềm tàng không. Nếu bạn trả lời , Outlook sẽ gửi tệp đính kèm. Nếu bạn trả lời Không thì bạn có thể loại bỏ tệp đính kèm không an toàn tiềm tàng.

 • Bạn có thể đính kèm nhiều tệp đồng thời bằng cách chọn các tệp và kéo chúng từ một thư mục trên máy tính của bạn đến thư đang mở trong Outlook.

Khi gửi ảnh, bạn có thể đính kèm ảnh vào thư email hoặc chèn ảnh vào nội dung thư. Để chèn một ảnh hiển thị trong nội dung thư email, hãy sử dụng các bước sau:

 1. Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn đặt hình ảnh trong thư.

 2. Chọn Chèn > Ảnh.

 3. Duyệt máy tính hoặc vị trí tệp trực tuyến của bạn để tìm đến ảnh bạn muốn chèn. Chọn ảnh, rồi chọn Chèn.

 4. Để đổi kích cỡ ảnh, hãy kéo các núm điều khiển ở một trong bốn góc hướng tới trung tâm hình ảnh hoặc ra xa trung tâm.

  Lưu ý: Để biết thêm thông tin về việc đổi kích cỡ ảnh trong Outlook, hãy xem mục Giảm kích cỡ ảnh và tệp đính kèm trong thư email Outlook

 1. Trên menu Tệp, bấm vào Mới, rồi bấm Thư.

 2. Trên tab Thư, trong nhóm Bao gồm, bấm Đính kèm Mục.

  Hình ảnh

 3. Trong danh sách Tìm trong, bấm vào thư mục có chứa mục bạn muốn đính kèm.

 4. Bấm vào mục bạn muốn, rồi bấm OK.

Lưu ý: Bạn cũng có thể đính kèm một mục từ tab Chèn của thư mới.

Vị trí tệp đính kèm xuất hiện trong thư sẽ phụ thuộc vào định dạng mà bạn soạn thư.

 • Nếu định dạng thư là HTML hoặc văn bản thuần, tệp đính kèm sẽ xuất hiện trong hộp tệp đính kèm bên dưới dòng Chủ đề.

  Dòng Tệp đính kèm

 • Nếu định dạng thư là Văn bản Có định dạng, tệp đính kèm sẽ xuất hiện trong phần nội dung thư. Mặc dù tệp có vẻ như được nhúng trong thư nhưng thật ra vẫn là một tệp đính kèm riêng.

  Tệp đính kèm trong nội dung thư

Định dạng soạn thảo thư được biểu thị trên thanh tiêu đề ở đầu thư.

Thư

Outlook không áp đặt bất kỳ giới hạn kích cỡ nào trên tệp đính kèm. Tuy nhiên, hầu hết người quản trị máy chủ email và các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) đều thiết lập giới hạn trên kích cỡ thư tổng thể, là tổng của tất cả tệp đính kèm, cộng với nội dung của chính thư đó. Thông thường, các dịch vụ mức cao cấp sẽ cung cấp dung lượng lưu trữ tệp email nhiều hơn và cho phép số lượng thư lớn hơn so với các dịch vụ mức tiêu chuẩn. Để biết thêm thông tin về kích cỡ thư tối đa được phép, hãy liên hệ với ISP hoặc người quản trị máy chủ email trong tổ chức của bạn.

Nếu bạn đang đính kèm một tệp rất lớn, trước tiên, bạn nên nén tệp bằng một chương trình nén. Các tệp Outlook được lưu bằng Định dạng Open XML mặc định với phần mở rộng tệp sau đây được tự động nén: .docx, .dotx, .xlsx, .xltx, .pptx, .potx và .ppsx.

Nếu tệp bạn đính kèm được nén khi bạn không muốn, hãy kiểm tra xem liệu tiện ích .zip có được cài đặt trong Outlook dưới dạng phần bổ trợ COM hay không. Bạn có thể tắt loại phần bổ trợ này theo cách như sau:

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Trung tâm Tin cậy, rồi bấm vào Phần bổ trợ.

 2. Trong danh sách Quản lý, bấm Phần bổ trợ COM, rồi bấm Đi.

 3. Trong hộp thoại Phần bổ trợ COM, bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh tên phần bổ trợ, rồi bấm OK.

Tìm câu trả lời hoặc đặt câu hỏi trong mục Cộng đồng Microsoft Office.

 1. Tại sao tôi không thể đính kèm tệp? Outlook cho tôi biết tệp này không an toàn. Outlook chặn nhiều loại tệp có khả năng phát tán vi-rút máy tính. Để gửi một tệp mà Outlook xác định là không an toàn, trước hết hãy nén tệp, rồi đính kèm tệp đã nén đó. Để nén tệp, hãy dẫn hướng đến thư mục trên máy tính của bạn hoặc trong đám mây có chứa tệp, bấm chuột phải vào tệp, rồi chọn Gửi đến thư mục nén. Sau đó, bạn có thể gửi tệp đã nén. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Tệp đính kèm bị chặn trong Outlook.

 2. Tại sao tệp đính kèm của tôi lại hiển thị trong phần nội dung thư mà không phải là dưới dòng chủ đề? Outlook cho phép bạn gửi thư email theo ba định dạng: HTML, văn bản thuần và văn bản có định dạng. Nếu bạn sử dụng văn bản có định dạng (RTF), mọi tệp bạn đính kèm sẽ xuất hiện trong phần nội dung thư. Xem mục Thay đổi định dạng thư để được hướng dẫn cách chuyển đổi định dạng thư sang HTML hoặc văn bản thuần. Bạn có thể kiểm tra định dạng thư bằng cách xem thanh tiêu đề của thư.

  Bạn có thể gửi thư theo định dạng văn bản có định dạng
 3. Tùy chọn Chèn > Ảnh bị mờ đi. Nếu bạn không thể chọn Ảnh từ tab Chèn trên dải băng, thư của bạn có thể có định dạng văn bản thuần. Hãy thay đổi định dạng thư thành HTML hoặc văn bản có định dạng để chèn ảnh. Bạn có thể kiểm tra định dạng thư bằng cách xem thanh tiêu đề của thư.

  Bạn có thể gửi thư theo dạng văn bản thuần

Chủ đề Liên quan

Đính kèm tệp vào các thư email và sự kiện lịch trong Outlook.com hoặc Outlook trên web

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×