Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Là một phần trong các nỗ lực bảo vệ thư của chúng tôi, Microsoft đã phát triển các giải pháp mã hóa email của chúng tôi để cung cấp trải nghiệm người gửi thống nhất dù bạn đang gửi thư được bảo vệ bên trong tổ chức của bạn hay bên ngoài tổ chức của bạn.

Thư được mã hóa hoạt động như thế nào?

Trước đây, nếu bạn muốn gửi thư được mã hóa cho người bên ngoài tổ chức của mình, bạn phải cài đặt bổ trợ Mã hóa Thư Office để mã hóa email của mình. Các bước được dùng để mã hóa email rất khác với các bước được dùng để hạn chế cấp phép với IRM.

Với các bản cập nhật mới nhất cho Microsoft 365, giờ đây, chúng tôi cung cấp cho người dùng cùng một trải nghiệm bảo mật thư cả bên trong và bên ngoài tổ chức. Tóm lại, người gửi không cần phải lo lắng về việc chọn phương pháp mã hóa phù hợp cho từng người nhận. 

Người nhận cũng sẽ thấy các cải tiến. Bất kể nhà cung cấp email hoặc ứng dụng email của người nhận là gì, họ đều có thể đọc thư được mã hóa. Nếu người nhận sử dụng Outlook, trải nghiệm sẽ liền mạch. Họ sẽ nhận được thư, thấy rằng thư đã được mã hóa và có thể mở và đọc thư. Nếu không thể sử dụng Outlook, họ sẽ nhận được liên kết dạng xem web có thời gian giới hạn để cho phép đọc thư. Không có phần mềm để cài đặt. Chỉ cần mở liên kết dạng xem web để xem thư mã hóa. 

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Thiết lập các chức năng Mã hóa Thư Microsoft 365 mới được xây dựng trên cùng của Azure Information Protection.

Thư được mã hóa hoạt động

Trong ví dụ này, Sara đang gửi một thư được mã hóa đến Damien. Sara sử dụng Microsoft 365 và Outlook, trong khi Damien sử dụng Gmail. 

Bước 1: Sara soạn email cho Darren, chọn Tùy chọn > Quyền, chọn mức cấp phép thích hợp, rồi gửi thư. 

Bước 2: Darren nhận được thư trong Gmail. Anh nhấp vào liên kết web có thời gian giới hạn, đăng nhập vào Google và đồng ý cho Gmail truy cập vào liên kết.

Bước 3: Darren xem thư từ liên kết dạng xem web. 

Để biết thêm thông tin, hãy xem Gửi, xem và trả lời thư được bảo vệ và Làm thế nào để mở thư được bảo vệ?.

Mẹo: Khi người nhận xem thư được mã hóa trên web, chính sách cụ thể, ví dụ: Không Chuyển tiếp, được tô sáng và mọi hành động bị hạn chế sẽ tự động bị vô hiệu hóa. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×