Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi bạn thêm chỗ dành sẵn, hình ảnh hoặc nội dung ổn định khác vào một bố trí, nếu nội dung đó thay đổi mục đích của bố trí, bạn sẽ muốn đổi tên nó.

 1. Trên tab Xem, bấm vào Bản cái trang chiếu.

 2. Trong ngăn bên trái có chứa trang chiếu cái và hình thu nhỏ bố trí, bấm chuột phải vào hình thu nhỏ bố trí mà bạn muốn đổi tên, rồi bấm đổi tên bố trí.

 3. Trong hộp bố trí đổi tên , nhập tên mới của bố trí, rồi bấm đổi tên.

  Đổi tên bố trí bản chiếu

 4. Ở tab Trang chiếu cái, trong nhóm Đóng, bấm vào Đóng dạng xem bản cái.

Lưu ý: Nếu bạn áp dụng bố trí trang chiếu cho một hoặc nhiều trang chiếu trong bản trình bày của mình, sau đó bạn chỉnh sửa bố trí đó, bạn phải áp dụng lại bố trí đã cập nhật vào các trang chiếu để các trang chiếu phản ánh các chỉnh sửa. Để biết thêm thông tin về việc chỉnh sửa và áp dụng lại bố trí, hãy xem mục chỉnh sửa và áp dụng lại bố trí trang chiếu.

 1. Trên menu dạng xem, chọn bản cái > trang chiếucái.

 2. Trong hình thu nhỏ trang chiếu ở bên trái, hãy chọn bố trí mà bạn muốn đổi tên.

 3. Trên tab bản chiếu cái, hãy bấm đổi tên.

  Lệnh Đổi tên trong Trang chiếu Cái trong PPT cho Mac
 4. Trong hộp thoại đổi tên bố trí , nhập tên mới, rồi bấm đổi tên.

  Đổi tên Bố trí trong Trang chiếu Cái trong PPT cho Mac

Thông tin liên quan:

PowerPoint cho web không thể sửa các tính năng của trang chiếu cái. Đổi tên một bố trí trang chiếu đòi hỏi phải có một phiên bản trên máy tính của PowerPoint.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×