Teams dành cho thiết bị di động

Bắt đầu cuộc trò chuyện khi đang di chuyển

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Bắt đầu một cuộc trò chuyện 1:1 hoặc trò chuyện nhóm trong ứng dụng Microsoft Teams dành cho thiết bị di động để trò chuyện riêng tư hoặc cộng tác với một nhóm nhỏ hơn. 

Hãy dùng thử!

Bắt đầu trò chuyện

 1. Gõ nhẹ vào Trò chuyện > chuyện mới.

 2. Thêm (các) liên hệ để trò chuyện.

 3. Nhập tin nhắn và gõ nhẹ vào Gửi.

Thêm tên trò chuyện nhóm

 1. Nhấn vào phía trên cùng của cuộc trò chuyện.

 2. Gõ nhẹ vào Tên trò chuyện nhóm.

 3. Nhập tên và gõ nhẹ vào Lưu.

  Tên trò chuyện nhóm sẽ giúp bạn tìm thấy dễ dàng hơn sau này.

  Lưu ý: Bạn chỉ có thể thêm tên vào cuộc trò chuyện nhóm.

Trả lời hoặc phản hồi cho một thư cụ thể

 • Nhấn và giữ một tin nhắn để xem các tùy chọn như Trả lời hoặc Phản ứng để thu hút hoặc phản hồi một thư cụ thể.

  Lưu ý: Trượt nhanh sang phải trên một thư cụ thể để nhanh chóng trả lời hoặc nhấn đúp để thích.

Chỉnh sửa thư

 1. Nhấn và giữ thư bạn muốn chỉnh sửa.

 2. nhẹ vào Sửa thư.

 3. Thực hiện các chỉnh sửa của bạn và gõ nhẹ vào Xong.

Chia sẻ GIF

 1. nhẹ vào Emoji ,bên cạnh nơi bạn nhập tin nhắn của bạn và gõ nhẹ VÀO GIF.

 2. Chọn một tùy chọn hoặc tìm kiếm trong thư viện GIF.

 3. nhẹ vào Gửi.

Tắt tiếng chat

 1. Nhấn vào phía trên cùng của cuộc trò chuyện.

 2. Bật/tắt tiếng chat.

Bạn muốn nhận thêm nhiều lợi ích khác?

Tạo kênh khi đang đi trên đường

Nguồn cấp dữ liệu hoạt động khi đang đi trên đường

Khắc phục sự cố thông báo cho các ứng dụng dành cho thiết bị di động của Teams

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×