Mục lục
×
Teams dành cho thiết bị di động
Teams dành cho thiết bị di động

Nguồn cấp dữ liệu hoạt động mọi lúc, mọi nơi

Gây ấn tượng mạnh bằng Thông báo

Hãy dùng thử!

Nguồn cấp Hoạt động của bạn là phần tóm tắt mọi thứ xảy ra trên kênh trong nhóm bạn theo dõi. Bạn có thể nhanh chóng bắt kịp với tất cả mọi thứ.

  1. Chọn Hoạt động Nút Hoạt động để xem nguồn cấp dữ liệu Hoạt động của bạn.

  2. Tin nhắn in đậm chưa được đọc. Chọn bất kỳ để đọc tin nhắn.

  3. Chọn mũi tên quay lại để trở về nguồn cấp dữ liệu Hoạt động.

  4. Chọn Bộ lọc Nút Bộ lọc để chỉ hiển thị một số loại tin nhắn như tin nhắn chưa đọc, @đề cập, trả lời và thích.

Bạn muốn thêm nữa?

Trợ giúp về Microsoft Teams

Tìm hiểu về nguồn cấp dữ liệu Hoạt động trong Teams

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×