Teams dành cho thiết bị di động

Quản lý thông báo mọi lúc, mọi nơi

Ảnh của thiết bị Surface Book

Quản lý và kiểm soát thông báo nào để nhận và tần số bạn nhận được chúng trong ứng dụng Microsoft nhóm dành cho thiết bị di động.

Hãy dùng thử!

Bật thông báo di động 

 • Bên dưới thiết đặt điện thoại của bạn, hãy bật thông báo di động cho các nhóm.

Quản lý thông báo nhóm

 1. Nhấn vào Menu > thông báo.

 2. Đặt, sửa đổi hoặc quản lý các thông báo sau đây:

  • Gõ nhẹ vào hoạt động chung và bật hoặc tắt thông báo cho đề cập, cuộc họp, cuộc gọivà nhiều hơn nữa.

  • Gõ nhẹ vào các kênh để quản lý kênh mà bạn đang đăng ký.

  • Gõ nhẹ vào trong thời gian yên tĩnh để tắt tiếng thông báo cho thời gian và ngày cụ thể.

  • Nhấn vào khi hiện hoạt trên màn hình nền hoặc khi nào trong cuộc họp để tắt tiếng thông báo nếu bạn đang ở trong ứng dụng nhóm trên máy tính, hoặc nếu bạn đang tham dự một cuộc họp.

 3. Gõ nhẹ vào khắc phục các thông báo để tìm thêm giải pháp để khắc phục sự cố thông báo của bạn.

Bạn muốn nhận thêm nhiều lợi ích khác?

Khắc phục sự cố thông báo cho các ứng dụng di động nhóm

Khắc phục các thông báo thiếu trên thiết bị di động

Khắc phục sự cố nhận thông báo bằng không trên di động

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×