Chủ đề liên quan
×
Excel dành cho web
Excel dành cho web

Chèn PivotTable

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Pivottable là những cách thức tuyệt vời để tóm tắt, phân tích, khám phá và trình bày dữ liệu tóm tắt và trong Excel cho web mà bạn cũng có thể cộng tác với một người nào đó trong PivotTable cùng một lúc.

 1. Chọn các ô bạn muốn dùng để tạo PivotTable.

 2. Chọn Chèn > PivotTable.

 3. Bên dưới Chọn dữ liệu bạn muốn phân tích, chọn Chọn một bảng hoặc dải ô

 4. Trong Bảng/Dải ô, hãy xác minh dải ô.

 5. Bên dưới chọn nơi bạn muốn đặt báo cáo pivottable, hãy chọn trang tính mới để đặt pivottable vào trang tính mới hoặc trang tính hiện có , rồi chọn vị trí bạn muốn pivottable xuất hiện.

 6. Chọn OK.

 7. Để thêm trường vào PivotTable của bạn, hãy chọn hộp kiểm tên trường trong ngăn Trường PivotTable .

  Lưu ý: Các trường đã chọn được thêm vào khu vực mặc định của họ: các trường không phải là số được thêm vào hàng, số thứ tự ngày và thời gian được thêm vào cộtvà trường số sẽ được thêm vào giá trị.

 8. Để di chuyển trường từ khu vực này sang khu vực khác, hãy kéo trường đến khu vực đích.

 9. Chọn chia sẻ, nhập tên của họ, rồi chọn gửi để mời một đồng nghiệp cộng tác trên sổ làm việc với bạn.

Bạn muốn thêm nữa?

Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu trang tính

Tổng quan về PivotTable và PivotChart

hỗ trợ https://support.office.com/en-us/excelđào tạo về Excel

Office cho web bắt đầu nhanh

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×