Chủ đề liên quan
×
Excel dành cho web
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Excel dành cho web

Chèn PivotTable

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Pivottable là những cách thức tuyệt vời để tóm tắt, phân tích, khám phá và trình bày dữ liệu tóm tắt và trong Excel cho web mà bạn cũng có thể cộng tác với một người nào đó trong PivotTable cùng một lúc.

 1. Chọn các ô bạn muốn dùng để tạo PivotTable.

 2. Chọn Chèn > PivotTable.

 3. Bên dưới Chọn dữ liệu bạn muốn phân tích, chọn Chọn một bảng hoặc dải ô

 4. Trong Bảng/Dải ô, hãy xác minh dải ô.

 5. Bên dưới chọn nơi bạn muốn đặt báo cáo pivottable, hãy chọn trang tính mới để đặt pivottable vào trang tính mới hoặc trang tính hiện có , rồi chọn vị trí bạn muốn pivottable xuất hiện.

 6. Chọn OK.

 7. Để thêm trường vào PivotTable của bạn, hãy chọn hộp kiểm tên trường trong ngăn Trường PivotTable .

  Lưu ý: Các trường đã chọn được thêm vào khu vực mặc định của họ: các trường không phải là số được thêm vào hàng, số thứ tự ngày và thời gian được thêm vào cộtvà trường số sẽ được thêm vào giá trị.

 8. Để di chuyển trường từ khu vực này sang khu vực khác, hãy kéo trường đến khu vực đích.

 9. Chọn chia sẻ, nhập tên của họ, rồi chọn gửi để mời một đồng nghiệp cộng tác trên sổ làm việc với bạn.

Bạn muốn thêm nữa?

Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu trang tính

Tổng quan về PivotTable và PivotChart

hỗ trợ https://support.office.com/en-us/excelđào tạo về Excel

Office cho web bắt đầu nhanh

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×