Chủ đề liên quan
×
Bố trí trang
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Bố trí trang

Chèn số trang

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

  1. Chọn Chèn > Số trang, rồi chọn vị trí và kiểu bạn muốn.

  2. Nếu bạn không muốn số trang xuất hiện trên trang đầu, hãy chọn Trang đầu khác nhau.

  3. Nếu bạn muốn đánh số bắt đầu từ 1 ở trang thứ hai, hãy đi tới Số trang > Định dạng số trang, rồi đặt Bắt đầu từ thành 0.

  4. Khi bạn thực hiện xong, hãy chọn Đóng Đầu trang và Chân trang hoặc nhấn Esc.

Mẹo: Để quay lại đầu trang hoặc chân trang nhằm thực hiện thay đổi, hãy bấm đúp vào vùng đầu trang hoặc chân trang.

  1. Trên tab Chèn , bấm vào biểu tượng Số Trang, rồi bấm vào Số Trang.

  2. Chọn một vị trí, rồi chọn một kiểu căn chỉnh. Word tự động đánh số mỗi trang, ngoại trừ các trang tiêu đề được chỉ định.

  3. Để thay đổi kiểu đánh số, chọn Định dạng , rồi chọn định dạng bạn muốn sử dụng.

  4. Chọn OK hai lần để đóng cả hai hộp thoại.

Để biết thêm thông tin về số trang, hãy xem mục Đánh số trang trong Word.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×