Chủ đề liên quan
×
Bố trí trang
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Bố trí trang

Chèn số trang

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

  1. Chọn Chèn > Số Trang, rồi chọn vị trí và kiểu bạn muốn.

  2. Nếu bạn không muốn số trang xuất hiện trên trang đầu tiên, hãy chọn Trang Đầu Khác nhau.

  3. Nếu bạn muốn đánh số bắt đầu với 1 trên trang thứ hai, hãy đi đến Số Trang >Định dạng Số Trang, rồi đặt Bắt đầu từthành 0.

  4. Khi bạn thực hiện xong, hãy chọn Đóng Đầu trang và Chân trang hoặc nhấn Esc.

Mẹo: Để quay lại đầu trang hoặc chân trang để thực hiện thay đổi, hãy bấm đúp vào khu vực đầu trang hoặc chân trang.

  1. Trên tab Chèn , chọn biểu tượng Số Trang, rồi chọn Số Trang.

  2. Chọn một vị trí, rồi chọn một kiểu căn chỉnh. Word động đánh số mỗi trang, ngoại trừ các trang tiêu đề được chỉ định.

  3. Để thay đổi kiểu đánh số, chọn Định dạng , rồi chọn định dạng bạn muốn sử dụng.

  4. Chọn OK hai lần để đóng cả hai hộp thoại.

Để biết thêm thông tin về số trang, hãy xem Mục Đánh số trang Word.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×