Chủ đề liên quan
×
Bố trí trang
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Bố trí trang

Tạo cột bản tin

  1. Để bố trí toàn bộ tài liệu trong các cột, hãy chọn Bố >Cột.

  2. Chọn tùy chọn bạn muốn hoặc chọn Xem thêm Cột để đặt định dạng cột của riêng bạn.

Cột

Biến một phần tài liệu của bạn thành các cột

  1. Chọn đoạn văn bạn muốn bố trí trong cột.

  2. Chọn Bố > Cột, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Xem thêm

Chèn một dấu ngắt cột

Hộp thoại cột

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×