Chủ đề liên quan
×
Bố trí trang
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Bố trí trang

Tạo cột bản tin

  1. Để bố trí toàn bộ tài liệu trong các cột, chọn Bố trí > Cột.

  2. Chọn tùy chọn bạn muốn hoặc chọn Xem thêm Cột để đặt định dạng cột của riêng bạn.

Cột

Tạo một phần tài liệu của bạn thành các cột

  1. Chọn đoạn văn bạn muốn bố trí trong cột.

  2. Chọn Bố > cột, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Xem thêm

Chèn một dấu ngắt cột

Hộp thoại cột

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×