Khi bạn tạo một thư mục email, thư mục mới sẽ được chèn theo thứ tự bảng chữ cái dưới thư mục mẹ. Nếu bạn muốn thay đổi thứ tự của các thư mục email, bạn có thể kéo và thả chúng theo thứ tự tùy chỉnh. Nếu bạn muốn di chuyển email từ thư mục này sang thư mục khác, hãy xem mục Di chuyển hoặc sao chép mục sang thư mục khác.

Di chuyển thư mục email

Trong danh sách Thư mục, bấm và giữ tên thư mục, sau đó kéo thư mục đến vị trí mới. Bạn có thể kéo và thả thư mục trong một hộp thư hoặc kéo Outlook tệp dữ liệu (. PST) hoặc giữa các hộp thư và Outlook Tệp Dữ liệu (. PST).

Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào một thư mục trong danh sách thư mục, rồi chọn Di chuyển thư mục từ menu ngữ cảnh. Điều này sẽ mở ra một hộp thoại cho phép bạn chọn đích thư mục.

Sắp xếp thư mục của tôi theo thứ tự bảng chữ cái

Nếu bạn đã di chuyển các thư mục xung quanh và bây giờ muốn đưa chúng về thứ tự bảng chữ cái, hãy chọn menu Thư mục, sau đó bên dưới Dọn sạch ,chọn Hiển thị Tất cả Thư mục từ A đến Z.

Sắp xếp thư mục của bạn theo thứ tự bảng chữ cái bằng cách bấm vào Hiển thị Tất cả Thư mục theo thứ tự từ A đến Z.

Xem Thêm

Chuyển đổi giữa các thư mục Outlook

Tạo Thư mục Tìm kiếm

Sử dụng các quy tắc để quản lý email

Tạo quy tắc dựa trên người gửi thư

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×