Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Cũng giống như tủ hồ sơ chứa các thư mục nhằm giúp bạn sắp xếp tài liệu, Outlook cũng cung cấp cho bạn cách tương tự để lưu và sắp xếp thư email. Bạn có thể di chuyển hoặc sao chép thư giữa các thư mục theo một số cách khác nhau. 

 • Sử dụng tính năng kéo và thả

 • Sử dụng tính năng Sao chép vào Thư mục hoặc Di chuyển vào Thư mục

 • Di chuyển hoặc sao chép bằng cách sử dụng bảng tạm

Để làm việc với nhiều thư, trước tiên hãy làm như sau:

 • Để chọn thư liền kề, hãy bấm vào thư đầu tiên, rồi nhấn giữ Shift và bấm vào thư cuối cùng. Tất cả thư trong danh sách giữa thư đầu tiên và cuối cùng mà bạn bấm vào đều được chọn.

 • Để chọn thư không liền kề, hãy bấm vào thư đầu tiên, rồi nhấn giữ Ctrl và bấm vào các mục bổ sung.

Di chuyển bằng cách kéo và thả

 1. Chọn mục bạn muốn di chuyển.

 2. Kéo đến thư mục đích, rồi nhả nút chuột.

  Lưu ý: 

  • Nếu thư mục bạn muốn di chuyển hoặc sao chép thư không xuất hiện vì thư mục đó nằm trong thư mục đã thu gọn, hãy di con trỏ chuột lên biểu tượng thư mục đã thu gọn và các thư mục con sẽ xuất hiện. Lặp lại bước này nếu cần cho đến khi thư mục bạn muốn xuất hiện.

  • Nếu mục bạn muốn di chuyển là một thư mục công cộng hoặc danh sách SharePoint, hãy kéo mục đó vào một thư mục khác dẫn đến thao tác Sao chép.

Sao chép bằng cách kéo và thả

 1. Chọn mục bạn muốn di chuyển bằng cách nhấn và giữ nút chuột phải (hoặc nút chuột thay thế nếu bạn đang dùng chuột bằng tay trái).

 2. Kéo đến thư mục đích và thả nút chuột.

 3. Khi menu ngữ cảnh xuất hiện, hãy chọn Sao chép.

Di chuyển hoặc sao chép bằng tùy chọn Di chuyển đến Thư mục hoặc Sao chép vào Thư mục

 1. Chọn mục bạn muốn di chuyển.

 2. Trên dải băng Outlook, chọn Di chuyển.

  • Để di chuyển một mục vào một thư mục, hãy chọn thư mục đó từ danh sách thả xuống.

   Nếu thư mục của bạn không được liệt kê, hãy chọn Thư mục Khác, rồi chọn thư mục từ hộp thoại Chọn Thư mục.

  • Để sao chép một mục vào một thư mục, hãy chọn Sao chép vào Thư mục.


Di chuyển hoặc Sao chép bằng cách sử dụng bảng tạm

 1. Chọn mục bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Để di chuyển, bấm chuột phải và chọn Cắt. Để sao chép, hãy bấm chuột phải và chọn Sao chép.

  Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phím tắt.
  Để sao chép mục: bấm Ctrl+C.
  Để di chuyển mục: bấm Ctrl+X

 3. Dẫn hướng đến thư mục mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép mục vào, rồi bấm Ctrl+V.

Di chuyển bằng cách kéo và thả

 1. Chọn mục bạn muốn di chuyển.

 2. Kéo đến thư mục đích, rồi nhả nút chuột.

  Lưu ý: Nếu thư mục bạn muốn di chuyển thư đến không xuất hiện vì thư mục đó nằm trong thư mục đã thu gọn, hãy di con trỏ chuột lên biểu tượng thư mục đã thu gọn và các thư mục con sẽ xuất hiện. Lặp lại bước này nếu cần cho đến khi thư mục bạn muốn xuất hiện.

Sao chép bằng tùy chọn Sao chép vào Thư mục

 1. Chọn mục bạn muốn sao chép.

 2. Trên menu Chỉnh sửa , bấm vào Sao chép vào Thư mục.

 3. Trong hộp Sao chép Mục , bấm vào thư mục mà bạn muốn lưu một bản sao của thư, rồi bấm OK.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn tạo thư mục mới, trong hộp thoại Sao chép Mục , bấm vào Mới.

Di chuyển bằng tùy chọn Di chuyển đến Thư mục

 1. Chọn mục bạn muốn di chuyển.

 2. Trên menu Chỉnh sửa , bấm vào Di chuyển đến Thư mục.

 3. Trong hộp Di chuyển Mục , bấm vào thư mục đích, rồi bấm vào OK.

Di chuyển hoặc Sao chép bằng cách sử dụng bảng tạm

 1. Chọn mục bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Để di chuyển, bấm chuột phải và chọn Cắt. Để sao chép, hãy bấm chuột phải và chọn Sao chép.

  Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phím tắt.
  Để sao chép mục: bấm Ctrl+C.
  Để di chuyển mục: bấm Ctrl+X

 3. Dẫn hướng đến thư mục mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép mục vào, rồi bấm Ctrl+V.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×