Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Một trong các tính năng hữu ích nhất của Access là khả năng tương tác với dữ liệu từ nhiều chương trình khác. Thực tế, rất khó để tóm tắt trong một bài viết duy nhất về tất cả những cách bạn có thể di chuyển dữ liệu vào và ra khỏi Access.

Bạn muốn làm gì?

Nhập hoặc liên kết đến dữ liệu

Xuất dữ liệu

Tôi nên biết thêm điều gì khác?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×