Giới thiệu về thao tác nhập, liên kết và xuất dữ liệu trong Access

Một trong các tính năng hữu ích nhất của Access là khả năng tương tác với dữ liệu từ nhiều chương trình khác. Thực tế, rất khó để tóm tắt trong một bài viết duy nhất về tất cả những cách bạn có thể di chuyển dữ liệu vào và ra khỏi Access.

Bạn muốn làm gì?

Nhập hoặc liên kết đến dữ liệu

Xuất dữ liệu

Tôi nên biết thêm điều gì khác?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×