Kiểm tra xem giá trị trong LAMBDA bị thiếuhay không và trả về TRUE hoặc FALSE.  

Cú pháp

=ISOMITTED(argument)

Cú pháp hàm ISOMITTED có các đối số sau đây:

tham đối   Giá trị mà bạn muốn kiểm tra, chẳng hạn như tham số LAMBDA.

Ví dụ

Ví dụ 1: Kiểm tra tham số bị thiếu và trả về chuỗi thân thiện

Sao chép công thức sau đây vào ô B1.

=LAMBDA(x,y, IF(ISOMITTED(y),"Missing second argument",x+y))(1,)

Ví dụ về hàm ISMISSING

Xem Thêm

LAMBDA (Hàm LAMBDA)

Hàm MAP

HÀM REDUCE

Hàm SCAN

MAKEARRAY (Hàm MAKEARRAY)

Hàm BYCOL

Hàm BYROW

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×