Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Bắt đầu

Học tập cá nhân

Học tập cá nhân

Bạn có thể ghim ứng dụng Viva Learning (Bản xem trước) trong thanh kiểm tra bên trái của Teams để nhanh chóng duyệt và tìm kiếm nội dung tìm hiểu và quản lý nội dung do bạn gán.  

Trang chủ

Sử dụng tab Trang đầu để duyệt nội dung học tập khả dụng với bạn, tìm kiếm nội dung học tập cụ thể, xem nội dung học tập được đề xuất dựa trên tín hiệu từ Microsoft Graph và xem các khóa học do người quản lý của bạn gán cho bạn. Tab Trang đầu được phân loại theo nhà cung cấp nội dung, nội dung được đề xuất và các mục bạn cần thực hiện (như đào tạo được gán/đã hoàn thành).

Tab Học tập của Tôi hiển thị việc học tập và học tập được Microsoft và các nhà cung cấp nội dung bên thứ ba đề xuất cung cấp

Tìm kiếm

Tìm kiếm nội dung tìm hiểu trong ứng dụng. Khi bạn nhập một từ tìm kiếm, chẳng hạn như "giao tiếp", bạn sẽ thấy các đề xuất. Bạn cũng có thể nhấn Enter để xem tất cả các kết quả tìm kiếm.

Nhập nội dung bạn đang tìm kiếm vào thanh Tìm kiếm và chọn một kết quả

Duyệt qua các kết quả tìm kiếm để tìm nội dung liên quan.

Xem chi tiết nội dung

Dù bạn đang xem nội dung tìm hiểu trong kết quả Tìm kiếm hay trên tab Trang đầu, chỉ cần chọn nội dung để xem thêm chi tiết.

Ảnh chụp màn hình chi tiết nội dung bao gồm tiêu đề, thời lượng và mô tả


Xem nội dung theo cách bạn muốn. Xem nội dung trong Teams hoặc trong trình duyệt của bạn. 
 

Cách cung cấp phản hồi

Để cung cấp phản hồi hoặc yêu cầu trợ giúp:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×