Chủ đề liên quan
×
Bắt đầu
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Bắt đầu

Điều khoản dịch vụ

Ứng dụng Viva Learning chịu sự điều chỉnh của các điều khoản hiện có áp dụng cho bạn thông qua đăng ký Microsoft 365 của tổ chức bạn. Viva Learning cho phép bạn khám phá cả nội dung Microsoft lẫn nội dung không phải của Microsoft mà tổ chức của bạn có thể cung cấp cho bạn. Nội dung có thể truy nhập Viva Learning phải tuân theo các điều khoản về quyền riêng tư và dịch vụ ngoài Điều khoản Sản phẩm của Microsoft. Tìm hiểu thêm về các điều khoản áp dụng cho nội Viva Learning của bạn. Không thể tích hợp các gói đăng ký cá nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ học tập không phải của Microsoft Viva Learning vì vậy bạn sẽ cần sử dụng tài khoản cơ quan của mình.   

Bạn có thể mất quyền truy nhập Viva Learning nội dung học tập không phải của Microsoft nếu: 

  • Đăng ký dịch vụ của tổ chức bạn hết hạn.

  • Tổ chức của bạn quyết định chấm dứt quyền truy nhập của bạn vào dịch vụ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×