Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giả sử bạn muốn bảo vệ toàn bộ sổ làm việc, nhưng cũng muốn có thể thay đổi một vài ô sau khi bạn bật bảo vệ đó. Trước khi bạn bật bảo vệ bằng mật khẩu, bạn có thể mở khóa một số ô trong sổ làm việc. Sau khi bạn thực hiện xong các thay đổi của mình, bạn có thể khóa các ô này.

Làm theo các bước sau để khóa ô trong trang tính:

  1. Chọn ô bạn muốn khóa.

  2. Trên tab Trang đầu , trong nhóm Căn chỉnh , chọn mũi tên nhỏ để mở cửa sổ bật lên Định dạng Ô.

  3. Trên tab Bảo vệ, chọn hộp kiểm Khóa, rồi chọn OK để đóng cửa sổ bật lên.

    Lưu ý: Nếu bạn thử những bước này trên sổ làm việc hoặc trang tính chưa bảo vệ, bạn sẽ thấy các ô đã khóa. Điều này có nghĩa là ô sẵn sàng để được khóa lại khi bạn bảo vệ sổ làm việc hoặc trang tính đó.

  4. Trên tab Xem lại trong ribbon, trong nhóm Thay đổi, chọn Bảo vệ Trang tính hoặc Bảo vệ Sổ làm việc, sau đó áp dụng lại chức năng bảo vệ. Xem mục Bảo vệ trang tính hoặc Bảo vệ sổ làm việc.

    Mẹo: Tốt nhất là mở khóa bất kỳ ô nào bạn có thể muốn thay đổi trước khi bạn bảo vệ bảng tính hoặc sổ làm việc, nhưng bạn cũng có thể mở khóa chúng sau khi áp dụng lại bảo vệ. Để loại bỏ bảo vệ, chỉ cần loại bỏ mật khẩu.

Ngoài việc bảo vệ sổ làm việc và trang tính, bạn cũng có thể bảo vệ công thức.

Excel dành cho web không thể khóa ô hoặc vùng cụ thể của trang tính.

Nếu bạn muốn khóa ô hoặc bảo vệ vùng cụ thể, hãy chọn Mở bằng Excel và khóa ô để bảo vệ chúng hoặc khóa hoặc mở khóa các vùng cụ thể của trang tính được bảo vệ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Xem thêm

Khóa hoặc mở khóa các khu vực cụ thể của trang tính được bảo vệ

Bảo vệ trang tính

Bảo vệ sổ làm việc

Hiển thị hoặc ẩn công thức

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×