Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để ngăn người dùng khác vô tình hay cố ý thay đổi, di chuyển hoặc xóa dữ liệu trong trang tính, bạn có thể khóa các ô trên trang tính Excel của mình, rồi bảo vệ trang tính bằng mật khẩu. Giả sử bạn sở hữu một trang tính báo cáo trạng thái nhóm và bạn muốn các thành viên nhóm chỉ thêm dữ liệu vào các ô cụ thể mà không thể sửa đổi bất cứ điều gì khác trong trang tính này. Với tính năng bảo vệ trang tính, bạn có thể chỉ cho phép người dùng chỉnh sửa một số phần nhất định trong trang tính và không được sửa đổi dữ liệu trong bất cứ khu vực nào khác trong trang tính. 

Quan trọng: Bảo vệ cấp độ trang tính không được coi là một tính năng bảo mật. Tính năng này chỉ ngăn người dùng sửa đổi các ô bị khóa trong trang tính. Bảo vệ trang tính không giống với bảo vệ tệp Excel hay sổ làm việc bằng mật khẩu. Xem phần dưới để biết thêm thông tin:

 • Để khóa tệp sao cho người dùng khác không mở được tệp, hãy xem mục Bảo vệ tệp Excel.

 • Để ngăn người dùng thêm, sửa đổi, di chuyển, sao chép hoặc ẩn/bỏ ẩn trang tính trong sổ làm việc, xem mục Bảo vệ sổ làm việc.

 • Để biết sự khác biệt giữa việc bảo vệ tệp Excel, sổ làm việc hoặc trang tính, hãy xem mục Bảo vệ và bảo mật trong Excel.

Các phần sau đây mô tả cách bảo vệ và bỏ bảo vệ trang tính trong Excel for Windows.

Đây là những gì bạn có thể khóa trong trang tính không được bảo vệ:

Lưu ý: Có thể kể ra một số đối tượng như điều khiển ActiveX, điều khiển biểu mẫu, hình, biểu đồ, SmartArt, Biểu đồ thu nhỏ, Slicer, Đường thời gian đã được khóa sẵn khi bạn thêm vào bảng tính. Tuy nhiên, khóa sẽ chỉ hoạt động chỉ bạn bật bảo vệ trang tính. Xem mục tiếp theo để biết thêm thông tin về cách bật bảo vệ trang tính.

Bảo vệ trang tính là một quy trình hai bước: bước đầu tiên là mở khóa các ô mà người khác có thể chỉnh sửa, rồi bạn có thể bảo vệ trang tính bằng hoặc không bằng mật khẩu.

Bước 1: Mở khóa các ô cần ở trạng thái có thể chỉnh sửa

 1. Trong tệp Excel, chọn tab trang tính bạn muốn bảo vệ.

 2. Chọn ô mà những người khác có thể chỉnh sửa.

  Mẹo: Bạn có thể chọn nhiều ô không liền kề bằng cách nhấn Ctrl+Bấm chuột Trái.

 3. Bấm chuột phải vào vị trí bất kỳ trong trang tính, rồi chọn Định dạng Ô (hoặc sử dụng Ctrl+1 hoặc Command+1 trên máy Mac), rồi đi đến tab Bảo vệ và bỏ chọn Đã khóa.

  Tab Bảo vệ trong hộp thoại Định dạng Ô

Bước 2: Bảo vệ trang tính

Tiếp theo, chọn hành động mà người dùng được phép thực hiện trên trang tính, chẳng hạn như chèn hoặc xóa cột hoặc hàng, chỉnh sửa đối tượng, sắp xếp hoặc sử dụng Tự Lọc, v.v.. Ngoài ra, bạn cũng có thể chỉ định mật khẩu để khóa trang tính của mình. Mật khẩu sẽ ngăn người khác loại bỏ bảo vệ của trang tính—cần nhập mật khẩu để bỏ bảo vệ trang tính.

Dưới đây là các bước để bảo vệ trang tính.

 1. Trên tab Xem lại, bấm vào Bảo vệ Trang tính.

  Nhóm Thay đổi trên tab Xem lại
 2. Trong danh sách Cho phép tất cả người dùng của trang tính này, chọn những thành phần bạn muốn người dùng có thể thay đổi.

  Hộp thoại Bảo vệ Trang tính

  Tùy chọn

  Cho phép người dùng

  Chọn ô đã khóa

  Di chuyển con trỏ đến ô có hộp Đã khóa được chọn trên tab Bảo vệ của hộp thoại Định dạng Ô. Theo mặc định, người dùng được phép chọn các ô đã khóa.

  Chọn ô không khóa

  Di chuyển con trỏ đến ô có hộp Đã khóa không được chọn trên tab Bảo vệ của hộp thoại Định dạng Ô. Theo mặc định, người dùng có thể chọn các ô không khóa và có thể nhấn phím TAB để di chuyển giữa các ô không khóa trên trang tính được bảo vệ.

  Định dạng ô

  Thay đổi tùy chọn bất kỳ trong hộp thoại Định dạng Ô hoặc Định dạng Có điều kiện. Nếu bạn đã áp dụng định dạng có điều kiện trước khi bảo vệ trang tính, định dạng sẽ tiếp tục thay đổi khi người dùng nhập giá trị thỏa mãn điều kiện khác.

  Lưu ý: Dán ngay bây giờ đúng cách tùy chọn Định dạng ô . Trong các phiên bản Excel cũ hơn, dán luôn được dán định dạng bất kể tùy chọn Bảo vệ là gì.

  Định dạng cột

  Dùng bất kỳ lệnh định dạng cột nào, bao gồm thay đổi độ rộng cột hoặc ẩn cột (tab Trang đầu, nhóm Ô, nút Định dạng).

  Định dạng hàng

  Dùng bất kỳ lệnh định dạng hàng nào, bao gồm thay đổi độ cao hàng hoặc ẩn hàng (tab Trang đầu, nhóm Ô, nút Định dạng).

  Chèn cột

  Chèn cột.

  Chèn hàng

  Chèn hàng.

  Chèn siêu kết nối

  Chèn siêu nối kết mới, ngay cả trong ô không khóa.

  Xóa bỏ cột

  Xóa bỏ cột.

  Lưu ý: Nếu tính năng Xóa cột được bảo vệ và tính năng Chèn cột không được bảo vệ, người dùng có thể chèn cột nhưng không thể xóa cột.

  Xóa bỏ hàng

  Xóa bỏ hàng.

  Lưu ý: Nếu tính năng Xóa hàng được bảo vệ và tính năng Chèn hàng không được bảo vệ, người dùng có thể chèn hàng nhưng không thể xóa hàng.

  Sắp xếp

  Dùng bất kỳ lệnh nào để sắp xếp dữ liệu (tab Dữ liệu, nhóm Sắp xếp & Lọc).

  Lưu ý: Người dùng không thể sắp xếp những phạm vi chứa ô đã khóa trên trang tính được bảo vệ, bất kể thiết đặt này.

  Dùng Lọc Tự động

  Dùng mũi tên thả xuống để thay đổi bộ lọc trên các phạm vi khi áp dụng Lọc Tự động.

  Lưu ý: Người dùng không thể áp dụng hoặc loại bỏ Tự Lọc trên trang tính được bảo vệ, dù cài đặt này đang ở trạng thái nào.

  Sử dụng báo cáo PivotTable

  Định dạng, thay đổi bố trí, làm mới hoặc sửa đổi báo cáo PivotTable hoặc tạo báo cáo mới.

  Sửa đối tượng

  Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Thay đổi các đối tượng đồ họa bao gồm bản đồ, biểu đồ nhúng, hình, hộp văn bản và các điều khiển mà bạn không mở khóa trước khi bảo vệ trang tính. Ví dụ: nếu trang tính có nút chạy macro, bạn có thể bấm vào nút đó để chạy macro, tuy nhiên, bạn không thể xóa nút.

  • Thực hiện mọi thay đổi cho biểu đồ nhúng, như định dạng chẳng hạn. Biểu đồ sẽ tiếp tục được cập nhật khi bạn thay đổi nguồn dữ liệu của biểu đồ.

  • Thêm hoặc chỉnh sửa ghi chú.

  Chỉnh sửa kịch bản

  Xem các kịch bản bạn đã ẩn, thực hiện thay đổi cho kịch bản bạn đã ngăn chặn thay đổi và xóa những kịch bản này. Người dùng có thể thay đổi giá trị trong các ô thay đổi nếu các ô đó không được bảo vệ và thêm kịch bản mới.

 3. Bạn có thể tùy chọn nhập mật khẩu trong hộp Mật khẩu để bỏ bảo vệ trang tính, rồi bấm vào OK. Nhập lại mật khẩu trong hộp thoại Xác nhận Mật khẩu, rồi bấm vào OK.

  Quan trọng: 

  • Sử dụng mật khẩu mạnh kết hợp chữ hoa và chữ thường, số và ký hiệu. Mật khẩu yếu không kết hợp những yếu tố này. Mật khẩu phải có 8 ký tự trở lên. Tốt hơn là nên sử dụng câu thông hành có từ 14 ký tự trở lên.

  • Điều quan trọng là bạn phải ghi nhớ mật khẩu của mình. Nếu bạn quên mật khẩu, Microsoft không thể truy xuất cho bạn.

Tùy chọn Bảo vệ Trang tính trên dải băng sẽ chuyển sang Bỏ bảo vệ Trang tính khi trang tính được bảo vệ. Để xem tùy chọn này, bấm vào tab Xem lại trên dải băng, rồi trong Thay đổi, xem tùy chọn Bỏ bảo vệ Trang tính.

Nhóm Thay đổi trên tab Xem lại

Nhóm Thay đổi trên tab Xem lại

Để bỏ bảo vệ trang tính, làm theo các bước sau đây:

 1. Truy nhập trang tính mà bạn muốn bỏ bảo vệ.

 2. Truy nhập Tệp > Thông tin > Bảo vệ > Bỏ bảo vệ Trang tính hoặc từ tab Xem lại > Thay đổi > Bỏ bảo vệ Trang tính.

 3. Nếu trang tính được bảo vệ bằng mật khẩu, hãy nhập mật khẩu vào hộp thoại Bỏ bảo vệ Trang tính và bấm OK.

Các phần sau đây mô tả cách bảo vệ và bỏ bảo vệ trang tính trong Excel trên Web.

 1. Chọn Xem lại> quản lý bảo vệ.

 2. Để bật tính năng bảo vệ, trong ngăn tác vụ Quản lý Bảo vệ, chọn Bảo vệ trang tính.

  Lưu ý    Mặc dù bạn có thể bảo vệ có chọn lọc các phần của trang tính bằng cách thiết đặt các tùy chọn khác nhau trong phần Tùy chọn, những thiết đặt này chỉ áp dụng khi thiết đặt Bảo vệ trang tính được bật.

  Quản lý bảo vệ trang tính

 3. Theo mặc định, toàn bộ trang tính được khóa và bảo vệ.  Để mở khóa các phạm vi cụ thể, hãy chọn Phạm vi không khóa, rồi nhập tên dải ô và phạm vi ô. Bạn có thể thêm nhiều phạm vi.

  Đặt bảo vệ dải ô

 4. Hoặc, để yêu cầu mật khẩu để chỉnh sửa một phạm vi, hãy chọn Mật khẩu phạm vi, nhập và xác nhận mật khẩu, sau đó chọn Lưu. Đảm bảo đã bật bảo vệ trang tính.

  Đặt bảo vệ dải ô

 5. Hoặc, để kiểm soát khả năng chỉnh sửa bảo vệ cho toàn bộ trang tính bằng mật khẩu, hãy chọn Mật khẩu bảo vệ trang tính, nhập và xác nhận mật khẩu, rồi chọn Lưu.

  Đặt mật khẩu trang tínhtrọng

  • Hãy dùng những mật khẩu mạnh, có chứa cả chữ hoa và chữ thường, số và ký hiệu. Mật khẩu yếu không kết hợp những yếu tố này. Mật khẩu phải có 8 ký tự trở lên. Đảm bảo phím CAPS LOCK đã tắt và sử dụng cách viết hoa chính xác. Mật khẩu có phân biệt chữ hoa, chữ thường.

  • Điều quan trọng là bạn phải ghi nhớ mật khẩu của mình. Nếu bạn quên mật khẩu của mình, Microsoft không thể truy xuất lại mật khẩu đó.

 6. Hoặc, nếu bạn muốn bật và tắt có chọn lựa các thành phần trang tính cụ thể, hãy chọn phần Tùy chọn, rồi chọn một hoặc nhiều tùy chọn.

  Tùy chọn

  Cho phép người dùng

  Chọn ô đã khóa

  Di chuyển con trỏ đến ô có hộp Đã khóa được chọn trên tab Bảo vệ của hộp thoại Định dạng Ô. Theo mặc định, người dùng được phép chọn các ô đã khóa.

  Chọn ô không khóa

  Di chuyển con trỏ đến ô có hộp Đã khóa không được chọn trên tab Bảo vệ của hộp thoại Định dạng Ô. Theo mặc định, người dùng có thể chọn các ô không khóa và có thể nhấn phím TAB để di chuyển giữa các ô không khóa trên trang tính được bảo vệ.

  Định dạng ô

  Thay đổi bất kỳ tùy chọn nào trong nhóm Phông chữ và Căn chỉnh của tab Trang đầu.

  Ghi chú      Nếu định dạng ô và thuộc tính ẩn trước đây đã được bảo vệ bằng cách sử dụng hộp thoại Định dạng Ô hoặc Định dạng Có điều kiện, chúng vẫn được bảo vệ nhưng bạn chỉ có thể sửa đổi các tùy chọn trong các hộp thoại này bằng cách sử dụng Excel for Windows. Nếu bạn đã áp dụng định dạng có điều kiện trước khi bảo vệ trang tính, định dạng sẽ tiếp tục thay đổi khi người dùng nhập giá trị thỏa mãn điều kiện khác.

  Định dạng cột

  Dùng bất kỳ lệnh định dạng cột nào, bao gồm thay đổi độ rộng cột hoặc ẩn cột (tab Trang đầu, nhóm Ô, nút Định dạng).

  Định dạng hàng

  Dùng bất kỳ lệnh định dạng hàng nào, bao gồm thay đổi độ cao hàng hoặc ẩn hàng (tab Trang đầu, nhóm Ô, nút Định dạng).

  Chèn cột

  Chèn cột.

  Chèn hàng

  Chèn hàng.

  Chèn siêu kết nối

  Chèn siêu nối kết mới, ngay cả trong ô không khóa.

  Xóa bỏ cột

  Xóa bỏ cột.

  Lưu ý: Nếu tính năng Xóa cột được bảo vệ và tính năng Chèn cột không được bảo vệ, người dùng có thể chèn cột nhưng không thể xóa cột.

  Xóa bỏ hàng

  Xóa bỏ hàng.

  Lưu ý: Nếu tính năng Xóa hàng được bảo vệ và tính năng Chèn hàng không được bảo vệ, người dùng có thể chèn hàng nhưng không thể xóa hàng.

  Sắp xếp

  Dùng bất kỳ lệnh nào để sắp xếp dữ liệu (tab Dữ liệu, nhóm Sắp xếp & Lọc).

  Lưu ý: Người dùng không thể sắp xếp những phạm vi chứa ô đã khóa trên trang tính được bảo vệ, bất kể thiết đặt này.

  Dùng Lọc Tự động

  Dùng mũi tên thả xuống để thay đổi bộ lọc trên các phạm vi khi áp dụng Lọc Tự động.

  Lưu ý: Người dùng không thể áp dụng hoặc loại bỏ Tự Lọc trên trang tính được bảo vệ, dù cài đặt này đang ở trạng thái nào.

  Sử dụng báo cáo PivotTable

  Định dạng, thay đổi bố trí, làm mới hoặc sửa đổi báo cáo PivotTable hoặc tạo báo cáo mới.

  Sửa đối tượng

  Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Thay đổi các đối tượng đồ họa bao gồm bản đồ, biểu đồ nhúng, hình, hộp văn bản và các điều khiển mà bạn không mở khóa trước khi bảo vệ trang tính. Ví dụ: nếu trang tính có nút chạy macro, bạn có thể bấm vào nút đó để chạy macro, tuy nhiên, bạn không thể xóa nút.

  • Thực hiện mọi thay đổi cho biểu đồ nhúng, như định dạng chẳng hạn. Biểu đồ sẽ tiếp tục được cập nhật khi bạn thay đổi nguồn dữ liệu của biểu đồ.

  • Thêm hoặc chỉnh sửa ghi chú.

  Chỉnh sửa kịch bản

  Xem các kịch bản bạn đã ẩn, thực hiện thay đổi cho kịch bản bạn đã ngăn chặn thay đổi và xóa những kịch bản này. Người dùng có thể thay đổi giá trị trong các ô thay đổi nếu các ô đó không được bảo vệ và thêm kịch bản mới.

  Ghi chú

  • Nếu bạn không muốn người dùng khác nhìn thấy công thức của mình, bạn có thể ẩn công thức trong ô hoặc thanh Công thức. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Hiển thị hoặc ẩn công thức.

  • Điều khiển ActiveX, điều khiển biểu mẫu, hình dạng, biểu đồ, SmartArt, Biểu đồ thu nhỏ, Slicer, Đường thời gian, v.v. đã bị khóa khi bạn thêm chúng vào bảng tính. Nhưng khóa chỉ hoạt động khi bạn bật bảo vệ trang tính. Để biết thêm thông tin, xem mục Bảo vệ điều khiển và ô được nối kết trên trang tính.

Có hai cách để bỏ bảo vệ trang tính, tắt hoặc tạm dừng trang tính.

Tắt tính năng bảo vệ

 1. Chọn Xem lại> quản lý bảo vệ.

 2. Để tắt tính năng bảo vệ, Trong ngăn tác vụ Quản lý Bảo vệ, tắt Bảo vệ trang tính.

  Tắt tính năng bảo vệ trang tính

Tạm dừng bảo vệ

Tính năng bảo vệ tạm dừng tắt tính năng bảo vệ cho phiên chỉnh sửa hiện tại trong khi vẫn duy trì bảo vệ cho những người dùng khác trong sổ làm việc. Ví dụ: bạn có thể tạm dừng bảo vệ để chỉnh sửa dải ô đã khóa nhưng vẫn duy trì bảo vệ cho những người dùng khác.

 1. Để tạm dừng bảo vệ trang tính, hãy chọn Xem lại > Chống Tạm dừng.

  Đang tạm huận bảo vệ trang tínhLưu

  ý Nếu    trang tính có mật khẩu bảo vệ, bạn phải nhập mật khẩu đó để tạm dừng bảo vệ.

 2. Để tiếp tục bảo vệ trang tính, hãy chọn Xem lại > Tiếp tục Bảo vệ.

  Tiếp tục bảo vệ trang tính

Ở cuối trang tính, tab trang tính hiển thị biểu tượng bị khóa nếu trang tính được bảo vệ (Sheet1) và biểu tượng không khóa nếu nó bị tạm dừng (Sheet2).

Tiết lộ bảo vệ trang tính

Xem thêm

Bảo vệ và bảo mật trong Excel

Bảo vệ tệp Excel

Bảo vệ sổ làm việc

Khóa hoặc mở khóa các khu vực cụ thể của trang tính được bảo vệ

Khóa ô để bảo vệ chúng

Hiển thị hoặc ẩn công thức

Bảo vệ các điều khiển và ô được nối kết trên một trang tính

Sao chép và dán trong một trang tính được bảo vệ

Video: Bảo vệ sổ làm việc và trang tính bằng mật khẩu (Excel 2013)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×