Bảo vệ trang tính

Để ngăn người dùng khác vô tình hay cố ý thay đổi, di chuyển hoặc xóa dữ liệu trong trang tính, bạn có thể khóa các ô trên trang tính Excel của mình, rồi bảo vệ trang tính bằng mật khẩu. Giả sử bạn sở hữu một trang tính báo cáo trạng thái nhóm và bạn muốn các thành viên nhóm chỉ thêm dữ liệu vào các ô cụ thể mà không thể sửa đổi bất cứ điều gì khác trong trang tính này. Với tính năng bảo vệ trang tính, bạn có thể chỉ cho phép người dùng chỉnh sửa một số phần nhất định trong trang tính và không được sửa đổi dữ liệu trong bất cứ khu vực nào khác trong trang tính.

Quan trọng: 

 • Bảo vệ mức trang tính không được dự định làm tính năng bảo mật. Tính năng này chỉ ngăn người dùng sửa đổi các ô bị khóa trong trang tính.

 • Bảo vệ trang tính không giống với bảo vệ tệp Excel hay sổ làm việc bằng mật khẩu. Xem phần dưới để biết thêm thông tin:

 • Để khóa tệp sao cho người dùng khác không mở được tệp, hãy xem mục Bảo vệ tệp Excel.

 • Để ngăn người dùng thêm, sửa đổi, di chuyển, sao chép hoặc ẩn/bỏ ẩn trang tính trong sổ làm việc, xem mục Bảo vệ sổ làm việc.

 • Để biết sự khác biệt giữa việc bảo vệ tệp Excel, sổ làm việc hoặc trang tính, hãy xem mục Bảo vệ và bảo mật trong Excel.

Chọn những yếu tố ô để khóa

Đây là những gì bạn có thể khóa trong trang tính không được bảo vệ:

Lưu ý: Có thể kể ra một số đối tượng như điều khiển ActiveX, điều khiển biểu mẫu, hình, biểu đồ, SmartArt, Biểu đồ thu nhỏ, Slicer, Đường thời gian đã được khóa sẵn khi bạn thêm vào bảng tính. Tuy nhiên, khóa sẽ chỉ hoạt động chỉ bạn bật bảo vệ trang tính. Xem mục tiếp theo để biết thêm thông tin về cách bật bảo vệ trang tính.

Bật bảo vệ trang tính

Bảo vệ trang tính là một quy trình hai bước: bước đầu tiên là mở khóa các ô mà người khác có thể chỉnh sửa, rồi bạn có thể bảo vệ trang tính bằng hoặc không bằng mật khẩu.

Bước 1: Mở khóa các ô cần ở trạng thái có thể chỉnh sửa

 1. Trong tệp Excel, chọn tab trang tính bạn muốn bảo vệ.

 2. Chọn ô mà những người khác có thể chỉnh sửa.

  Mẹo: Bạn có thể chọn nhiều ô không liền kề bằng cách nhấn Ctrl+Bấm chuột Trái.

 3. Bấm chuột phải vào vị trí bất kỳ trong trang tính, rồi chọn Định dạng Ô (hoặc sử dụng Ctrl+1 hoặc Command+1 trên máy Mac), rồi đi đến tab Bảo vệ và bỏ chọn Đã khóa.

  Tab Bảo vệ trong hộp thoại Định dạng Ô

Bước 2: Bảo vệ trang tính

Tiếp theo, chọn hành động mà người dùng được phép thực hiện trên trang tính, chẳng hạn như chèn hoặc xóa cột hoặc hàng, chỉnh sửa đối tượng, sắp xếp hoặc sử dụng Tự Lọc, v.v.. Ngoài ra, bạn cũng có thể chỉ định mật khẩu để khóa trang tính của mình. Mật khẩu sẽ ngăn người khác loại bỏ bảo vệ của trang tính—cần nhập mật khẩu để bỏ bảo vệ trang tính.

Dưới đây là các bước để bảo vệ trang tính.

 1. Trên tab Xem lại, bấm vào Bảo vệ Trang tính.

  Nhóm Thay đổi trên tab Xem lại
 2. Trong danh sách Cho phép tất cả người dùng của trang tính này, chọn những thành phần bạn muốn người dùng có thể thay đổi.

  Hộp thoại Bảo vệ Trang tính

  Tùy chọn

  Cho phép người dùng

  Chọn ô đã khóa

  Di chuyển con trỏ đến ô có hộp Đã khóa được chọn trên tab Bảo vệ của hộp thoại Định dạng Ô. Theo mặc định, người dùng được phép chọn các ô đã khóa.

  Chọn ô không khóa

  Di chuyển con trỏ đến ô có hộp Đã khóa không được chọn trên tab Bảo vệ của hộp thoại Định dạng Ô. Theo mặc định, người dùng có thể chọn các ô không khóa và có thể nhấn phím TAB để di chuyển giữa các ô không khóa trên trang tính được bảo vệ.

  Định dạng ô

  Thay đổi tùy chọn bất kỳ trong hộp thoại Định dạng Ô hoặc Định dạng Có điều kiện. Nếu bạn đã áp dụng định dạng có điều kiện trước khi bảo vệ trang tính, định dạng sẽ tiếp tục thay đổi khi người dùng nhập giá trị thỏa mãn điều kiện khác.

  Định dạng cột

  Dùng bất kỳ lệnh định dạng cột nào, bao gồm thay đổi độ rộng cột hoặc ẩn cột (tab Trang đầu, nhóm Ô, nút Định dạng).

  Định dạng hàng

  Dùng bất kỳ lệnh định dạng hàng nào, bao gồm thay đổi độ cao hàng hoặc ẩn hàng (tab Trang đầu, nhóm Ô, nút Định dạng).

  Chèn cột

  Chèn cột.

  Chèn hàng

  Chèn hàng.

  Chèn siêu kết nối

  Chèn siêu nối kết mới, ngay cả trong ô không khóa.

  Xóa bỏ cột

  Xóa bỏ cột.

  Lưu ý: Nếu xóa cột được bảo vệ và chèn cột không được bảo vệ, thì người dùng có thể chèn cột nhưng không thể xóa chúng.

  Xóa bỏ hàng

  Xóa bỏ hàng.

  Lưu ý: Nếu xóa hàng được bảo vệ và chèn hàng không được bảo vệ, thì người dùng có thể chèn hàng nhưng không thể xóa chúng.

  Sắp xếp

  Dùng bất kỳ lệnh nào để sắp xếp dữ liệu (tab Dữ liệu, nhóm Sắp xếp & Lọc).

  Lưu ý: Người dùng không thể sắp xếp những phạm vi chứa ô đã khóa trên trang tính được bảo vệ, bất kể thiết đặt này.

  Dùng Lọc Tự động

  Dùng mũi tên thả xuống để thay đổi bộ lọc trên các phạm vi khi áp dụng Lọc Tự động.

  Lưu ý: Người dùng không thể áp dụng hoặc loại bỏ Tự Lọc trên trang tính được bảo vệ, dù cài đặt này đang ở trạng thái nào.

  Sử dụng báo cáo PivotTable

  Định dạng, thay đổi bố trí, làm mới hoặc sửa đổi báo cáo PivotTable hoặc tạo báo cáo mới.

  Sửa đối tượng

  Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Thay đổi các đối tượng đồ họa bao gồm bản đồ, biểu đồ nhúng, hình, hộp văn bản và các điều khiển mà bạn không mở khóa trước khi bảo vệ trang tính. Ví dụ: nếu trang tính có nút chạy macro, bạn có thể bấm vào nút đó để chạy macro, tuy nhiên, bạn không thể xóa nút.

  • Thực hiện mọi thay đổi cho biểu đồ nhúng, như định dạng chẳng hạn. Biểu đồ sẽ tiếp tục được cập nhật khi bạn thay đổi nguồn dữ liệu của biểu đồ.

  • Thêm hoặc chỉnh sửa ghi chú.

  Chỉnh sửa kịch bản

  Xem các kịch bản bạn đã ẩn, thực hiện thay đổi cho kịch bản bạn đã ngăn chặn thay đổi và xóa những kịch bản này. Người dùng có thể thay đổi giá trị trong các ô thay đổi nếu các ô đó không được bảo vệ và thêm kịch bản mới.

 3. Bạn có thể tùy chọn nhập mật khẩu trong hộp Mật khẩu để bỏ bảo vệ trang tính, rồi bấm vào OK. Nhập lại mật khẩu trong hộp thoại Xác nhận Mật khẩu, rồi bấm vào OK.

  Quan trọng: 

  • Sử dụng mật khẩu mạnh kết hợp chữ hoa và chữ thường, số và ký hiệu. Mật khẩu yếu không kết hợp những yếu tố này. Mật khẩu phải có 8 ký tự trở lên. Tốt hơn là nên sử dụng câu thông hành có từ 14 ký tự trở lên.

  • Điều quan trọng là bạn phải ghi nhớ mật khẩu của mình. Nếu bạn quên mật khẩu, Microsoft không thể truy xuất cho bạn.

Tùy chọn Bảo vệ Trang tính trên dải băng sẽ chuyển sang Bỏ bảo vệ Trang tính khi trang tính được bảo vệ. Để xem tùy chọn này, bấm vào tab Xem lại trên dải băng, rồi trong Thay đổi, xem tùy chọn Bỏ bảo vệ Trang tính.

Nhóm Thay đổi trên tab Xem lại

Nhóm Thay đổi trên tab Xem lại

Để bỏ bảo vệ trang tính, làm theo các bước sau đây:

 1. Truy nhập trang tính mà bạn muốn bỏ bảo vệ.

 2. Truy nhập Tệp > Thông tin > Bảo vệ > Bỏ bảo vệ Trang tính hoặc từ tab Xem lại > Thay đổi > Bỏ bảo vệ Trang tính.

 3. Nếu trang tính được bảo vệ bằng mật khẩu, hãy nhập mật khẩu vào hộp thoại Bỏ bảo vệ Trang tính, rồi bấm vào OK.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Bảo vệ và bảo mật trong Excel

Bảo vệ tệp Excel

Bảo vệ sổ làm việc

Khóa hoặc mở khóa các khu vực cụ thể của trang tính được bảo vệ

Khóa ô để bảo vệ chúng

Hiển thị hoặc ẩn công thức

Bảo vệ các điều khiển và các ô được liên kết trên một trang tính

Sao chép và dán trong một trang tính được bảo vệ

Video: bảo vệ sổ làm việc và trang tính bằng mật khẩu (Excel 2013)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×