Mục lục
×
Chia sẻ và đồng tác giả
Chia sẻ và đồng tác giả

Kiểm tra bản trình bày

Trước khi bạn chia sẻ bản trình bày, đặc biệt là với những người ở ngoài tổ chức của bạn, hãy loại bỏ mọi thông tin cá nhân và bí mật được lưu trữ trong tài liệu hoặc trong các thuộc tính tài liệu.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
  1. Mở tệp bản trình bày bạn muốn kiểm tra để tìm dữ liệu ẩn và thông tin cá nhân.

    Mẹo: Bạn nên kiểm tra bản sao của tài liệu gốc vì bạn không thể khôi phục dữ liệu mà Giám định viên Tài liệu loại bỏ.

  2. Chọn Tệp > Thông tin.

  3. Chọn Kiểm tra sự cố > Kiểm tra tài liệu.

  4. Chọn loại nội dung bạn muốn kiểm tra, rồi chọn Kiểm tra.

  5. Xem lại kết quả.

  6. Đối với mỗi kiểu nội dung bạn muốn loại bỏ khỏi tài liệu. Thường thì Chú thích hoặc Thuộc tính Tài liệu và Thông tin Cá nhân sẽ bị loại bỏ. Chọn nút Loại bỏ Tất cả khỏi mỗi mục bạn muốn loại bỏ.

  7. Chọn Kiểm tra lại > tra để đảm bảo đã xóa tất cả những gì bạn muốn.

  8. Chọn Đóng , rồi chia sẻ bản trình bày của bạn. 

Xem thêm

Loại bỏ dữ liệu ẩn và thông tin cá nhân bằng cách kiểm tra tài liệu

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×