Chuyển sang Word for Windows từ Tài liệu

Mẹo hay

Mẹo mát trong Word for Windows

Dịch văn bản

 • Dịch toàn bộ tài liệu

  1. Bấm vào Xem lại > Dịch > Dịch tài liệu.

  2. Chọn ngôn ngữ để dịch sang.

  3. Chọn Dịch.

 • Dịch văn bản đã chọn

  1. Trong tài liệu của bạn, tô sáng văn bản bạn muốn dịch.

  2. Bấm vào Xem lại > Dịch > Dịch vùng chọn.

  3. Chọn ngôn ngữ để xem bản dịch.

  4. Chọn Chèn. Văn bản đã dịch sẽ thay thế văn bản mà bạn đã tô sáng ban đầu.

Dịch trong Word

Đọc chính tả tài liệu của bạn

Bạn không muốn nhập? Thay vào đó, đọc chính bạn các từ của bạn vào tài liệu.

 1. Chọn trang chủ > dictate.

 2. Bắt đầu trò chuyện. Khi bạn nói, văn bản sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn. Chèn dấu câu bằng cách đọc tên dấu chấm câu mà bạn muốn thêm vào.

 3. Chọn dictate để ngừng đọc chính tả.

Đọc chính tả trong Word

Chèn mục lục

Tạo mục lục dựa trên đầu đề tài liệu của bạn.

 1. Chọn tham chiếu > mục lục, rồi chọn mục lục bạn muốn.

 2. Nếu bạn cần thực hiện thay đổi trong tài liệu ảnh hưởng đến mục lục:

  1. Chọn mục lục.

  2. Chọn tham chiếu > mục lục, rồi chọn Cập Nhật bảng.

Mục lục trong Word

Kiểm tra Accessability

Chạy bộ kiểm tra trợ năng để xác định và khắc phục các vấn đề về khả năng truy nhập chung trong tài liệu của bạn để người đó dễ dàng truy nhập cho mọi người trong tất cả các khả năng để đọc và chỉnh sửa.

 1. Chọn xem lại > kiểm tra khả năng truynhập.

 2. Chọn nội dung bạn muốn khắc phục từ ngăn.

 3. Xem lại lỗi, cảnh báoMẹo trong ngăn bộ kiểm tra trợ năng .

 4. Chọn một vấn đề về khả năng truy nhập để tô sáng phần tương ứng trong tài liệu của bạn và khắc phục sự cố cho phù hợp.

Kiểm tra khả năng truy nhập trong Word1

Kiểm tra khả năng truy nhập trong Word

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×