Mục lục
×
Chuyển sang Word for Windows từ Tài liệu
Chuyển sang Word for Windows từ Tài liệu

Thiết kế và chỉnh sửa

Thay đổi bố trí trang

 1. Chọn bố trí.

 2. Chọn một tùy chọn:

  • Lề

  • Hướng

  • Size

  • Cột

  • Thụt lề

  • Ngắt dòng, số dòng, gạch nối

  • Giãn cách

Thay đổi bố trí trong Word

Thay đổi bố trí trong Word

Sử dụng Kiểu

Sử dụng Kiểu để áp dụng một phông chữ, cỡ phông, màu phông chữ và giãn cách nhất quán trong suốt tài liệu.

 1. Chọn từ, đoạn văn, danh sách hoặc bảng mà bạn muốn áp dụng kiểu.

 2. Chọn kiểunhà > và chọn kiểu bạn muốn.

Kiểu trong Word cho web

Kiểm tra chính tả

Word cho web sẽ tự động kiểm tra chính tả và các từ viết sai chính tả có gạch chân màu đỏ.

 1. Bấm chuột phải vào từ đó và xem lại đề xuất.

 2. Chọn một điều chỉnh, chọn bỏ qua tất cả.

Kiểm tra chính tả trong Word

Theo dõi và xem lại các thay đổi

 1. Để theo dõi các thay đổi, chọn Xem lại >Theo dõi thay đổi.

 2. Để xem lại các thay đổi, đặt con trỏ trước một thay đổi, rồi chọn:

  • Chấp nhận để giữ thay đổi hoặc

  • Từ chối để loại bỏ.

Theo dõi thay đổi trong Word

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×