Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thông tin cơ bản về nguồn cấp dữ liệu hoạt động

Chọn Hoạt Nút Hoạt động để xem nguồn cấp dữ liệu Hoạt động, bản tóm tắt về mọi thứ đã xảy ra trong các kênh trong danh sách nhóm của bạn. Chọn Lọc Hình chữ FilterAlt 16px ở góc trên bên phải của nguồn cấp dữ liệu để hiển thị các loại thư cụ thể như @mentions, trả lời và lượt thích. Bạn có thể chọn nút bật tắt Chỉ Chưa đọc để giới hạn dạng xem của mình ở các thông báo chưa đọc.

Khi vòng tròn màu đỏ xuất hiện bên cạnh Nút Hoạt độngHoạt động, bạn sẽ nhận được một thông báo—chẳng hạn như một @mention hoặc một câu trả lời—trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Các thông báo này vẫn ở trong nguồn cấp dữ liệu của bạn trong 30 ngày. Sau khi hết hạn và không còn hiển thị trong nguồn cấp dữ liệu của bạn.

Nút Hoạt động với hai thông báo

Lưu ý: Một cách khác để kiểm tra thông báo của bạn là sử dụng hộp lệnh ở phía trên cùng của Teams.

  • Nhập /chưa đọc để xem thông báo kênh chưa đọc của bạn.

  • Nhập /đề cập để xem tất cả thông tin của @mentions.

Biểu tượng nguồn cấp dữ liệu hoạt động

Chúng tôi đã đính kèm các biểu tượng duy nhất cho các loại thông báo khác nhau trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Bằng cách đó, bạn có thể xem qua nguồn cấp dữ liệu của mình và đặt ưu tiên dựa trên những điều sau đây:

Nút đề cập đến

@mentions cụ thể với anh.

Nút Teams

@team đề cập đến các nhóm mà bạn đang tham gia.

Nút đề cập đến kênh

@channel đề cập đến trong các nhóm mà bạn đang tham gia.

Nút Trả lời

Trả lời bài đăng của bạn.

Nút Thích

Bài đăng bạn đã thích.

Nút thêm người vào nhóm

Bạn đã được thêm vào nhóm.

Nút Chủ sở hữu nhóm

Bạn đã được tạo thành chủ sở hữu nhóm.

Nút thịnh hành

Bài đăng thịnh hành.

Nút Mục Nguồn cấp Được đề xuất

Bài đăng được đề xuất.

Thông tin cơ bản về nguồn cấp dữ liệu hoạt động

Chọn Tùy chọn Nút Hoạt động để xem nguồn cấp dữ liệu Hoạt động, bản tóm tắt về mọi thứ đã xảy ra trong các kênh nhóm mà bạn theo dõi. Bạn cũng có thể chọn Bộ lọc Nút Bộ lọc để chỉ hiển thị một số loại thư nhất định, như thư chưa đọc, @đề cập đến, trả lời và lượt thích.

Khi xuất hiện một vòng tròn đỏ bên cạnh Hoạt động Nút Hoạt động, bạn sẽ nhận được một thông báo, chẳng hạn như một @đề cập đến hoặc câu trả lời mà bạn có thể thấy trong nguồn cấp dữ liệu của mình.

Nút Hoạt động với hai thông báo

Để biết cụ thể hơn về một nguồn cấp dữ liệu, đi đến menu Nguồn cấp dữ liệu, rồi chọn Hoạt động của tôi. Bạn sẽ thấy danh sách tất cả những hoạt động bạn thực hiện gần đây trong Teams.

Biểu tượng nguồn cấp dữ liệu hoạt động

Chúng tôi đã đính kèm các biểu tượng duy nhất cho các loại thông báo khác nhau trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Bằng cách đó, bạn có thể xem qua nguồn cấp dữ liệu của mình và đặt ưu tiên dựa trên những điều sau đây:

Nút đề cập đến

@mentions cụ thể với anh.

Nút Teams

@team đề cập đến các nhóm mà bạn đang tham gia.

Nút đề cập đến kênh

@channel đề cập đến trong các nhóm mà bạn đang tham gia.

Nút Trả lời

Trả lời bài đăng của bạn.

Nút Thích

Bài đăng bạn đã thích.

Nút thêm người vào nhóm

Bạn đã được thêm vào nhóm.

Nút Chủ sở hữu nhóm

Bạn đã được tạo thành chủ sở hữu nhóm.

Nút thịnh hành

Bài đăng thịnh hành.

Nút Mục Nguồn cấp Được đề xuất

Bài đăng được đề xuất.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×