Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Để chèn giá chứng khoán vào Excel, trước tiên hãy chuyển đổi văn bản thành kiểu dữ liệu Chứng khoán. Sau đó, bạn có thể sử dụng một cột khác để trích xuất các chi tiết nhất định liên quan đến kiểu dữ liệu đó, như giá chứng khoán, biến động giá, v.v.

Lưu ý: Kiểu dữ liệu Chứng khoán chỉ khả dụng choMicrosoft 365 khoản người dùng hoặc những tài khoản có Tài khoản Microsoft miễn phí. Bạn cũng phải có ngôn ngữ soạn thảo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Bồ Đào Nha được thêm Office Chọn Ngôn ngữ.

 1. Nhập văn bản vào ô. Ví dụ: nhập ký hiệu chứng chỉ, tên công ty hoặc tên quỹ vào từng ô.

 2. Sau đó, chọn các ô.

 3. Mặc dù không bắt buộc nhưng chúng tôi khuyên bạn nên tạo bảng Excel. Nhờ thao tác này mà sau đó việc trích xuất thông tin trực tuyến sẽ trở nên dễ dàng hơn. Để tạo bảng, đi đến Chèn >Bảng.

 4. Vẫn chọn các ô, đi tới tab Dữ liệu, rồi bấm Chứng khoán.

 5. Nếu Excel thấy kết quả khớp giữa văn bản trong các ô và nguồn trực tuyến của chúng tôi, ứng dụng sẽ chuyển đổi văn bản của bạn thành kiểu dữ liệu Chứng khoán. Văn bản đã được chuyển đổi sẽ có biểu tượng chứng khoán: Biểu tượng bản được ghi liên kết cho Cổ phiếu.

 6. Chọn một hoặc nhiều ô có kiểu dữ liệu và nút Thêm cột sẽ Nút Thêm cột hiện. Bấm vào nút đó, rồi bấm vào tên trường để trích xuất thêm thông tin. Ví dụ: đối với chứng khoán, bạn có thể chọn Giá.

 7. Bấm nút Thêm cột lần nữa để thêm nhiều trường hơn. Nếu bạn đang sử dụng bảng, đây là một mẹo: Nhập tên trường vào hàng tiêu đề. Ví dụ: nhập Thay đổi trong hàng tiêu đề của chứng khoán và cột giá thay đổi sẽ xuất hiện. Hoặc nhập các tên trường khác như Thời gian giao dịch cuối cùng, Giá đóngcửa hôm trước và Exchange.

Mẹo: 

 • Để xem tất cả các trường có sẵn cho một công ty hoặc quỹ, hãy bấm vào biểu tượng chứng khoán ( Biểu tượng bản được ghi liên kết cho Cổ phiếu ) hoặc chọn ô và nhấn Ctrl+Shift+F5.

 • Nếu bạn thấy Biểu tượng dấu chấm hỏi thay vì một biểu tượng thì có nghĩa là Excel đang gặp khó khăn trong việc khớp văn bản của bạn với dữ liệu trên các nguồn trực tuyến của chúng tôi. Hãy sửa mọi lỗi chính tả và khi bạn nhấn Enter, Excel sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm một thông tin phù hợp. Hoặc bấm vào Biểu tượng dấu chấm hỏi và một ngăn lựa chọn sẽ xuất hiện. Bạn có thể tìm kiếm dữ liệu cần thiết bằng một hoặc hai từ khóa, sau đó bấm Chọn.

 • Bạn cũng có thể viết công thức tham chiếu kiểu dữ liệu hoặc dùng hàm STOCKHISTORY.

 • Thông tin chứng khoán có độ trễ, được giữ "nguyên trạng" và không dành cho mục đích giao dịch hoặc tư vấn. Xem Giới thiệu về nguồn dữ liệu của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Xem thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×