Mục lục
×
Lịch
Lịch

Thêm và nhập lịch

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Bạn có thể thêm lịch trực tuyến từ Google và những người khác ngay vào Outlook. Có hai phương pháp.

Thêm lịch internet

  1. Bạn sẽ cần tìm một liên kết. Trong Lịch Google, chọn Tùy chọn> Cài đặt chia sẻ.

  2. Cuộn xuống đến Tích hợp lịch và sao chép Địa chỉ bí mật ở URL định dạng iCal.

  3. Mở tài Outlook lịch của bạn, chọn Thêm> từ Internet.

  4. Dán URL từ lịch internet của bạn và chọn OK.

  5. Outlook hỏi xem bạn có muốn thêm lịch này và đăng ký nhận các bản cập nhật không. Chọn .

Các mục lịch của bạn xuất hiện và sẽ đồng bộ hóa. Bạn có thể bật/tắt bất kỳ lịch nào trong Ngăn Thư mục. Chọn mũi tên để chồng lên lịch nếu bạn muốn.

Nhập tệp .ics hoặc .vcs

  1. Trong Outlook, hãy chọn Tệp> Mở & Xuất >Nhập/Xuất.

  2. Trong hộp Trình hướng dẫn Nhập và Xuất, chọn Nhập tệp iCalendar (.ics)hoặc vCalendar (.vcs), rồi chọn Tiếp theo.

  3. Chọn tệp lịch từ PC của bạn và chọn OK.

  4. Chọn Mở dưới dạng Mới. Các mục sẽ được tự động nhập vào lịch của bạn.

Bạn muốn xem thêm?

Nhập Lịch Google vào Outlook

Xuất lịch Outlook sang Lịch Google

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×