Mục lục
×
Lịch
Lịch

Tạo cuộc hẹn và cuộc họp

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Trong lịch của bạn, Cuộc hẹn là dành riêng cho bạn, Cuộc họp là để mời mọi người tham gia.

  1. Đối với cuộc họp, chọn Cuộc họp Mới.

  2. Thêm người vào trường Đến, rồi nhập Chủ đề và Vị trí.

  3. Chọn Thời gian bắt đầu và Thời gian kết thúc. Hoặc chọn Trợ lý Lập lịch biểu để kiểm tra trạng thái sẵn sàng của người dự và chọn thời gian. 

    Lưu ý:  Tự Chọn sẽ chọn thời gian rảnh tiếp theo cho người dự và địa điểm.

  4. Chọn Teams họp để tổ chức cuộc họp trực tuyến.

  5. Thêm ghi chú hoặc lịch công tác.

  6. Khi đã sẵn sàng, hãy chọn Gửi.

Bạn muốn xem thêm?

Tạo hoặc lên lịch một cuộc hẹn

Thay đổi cuộc hẹn, cuộc họp hoặc sự kiện

Lên lịch một cuộc hẹn với người khác

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×