Mục lục
×
Lịch
Lịch

Chia sẻ lịch của bạn

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Chia sẻ lịch của bạn với những người khác để họ có thể xem chi tiết về lịch biểu của bạn.

Chia sẻ lịch của bạn

  1. Chọn lịch > chia sẻ lịch.

  2. Chọn lịch để chia sẻ.

  3. Chọn Thêm, quyết định ai chia sẻ lịch của bạn, rồi chọn Thêm.

  4. Chọn OK và bạn sẽ thấy những người đã thêm với mức cấp phép mặc định.

  5. Chọn một tên, chọn mức truy nhập để cung cấp, rồi chọn OK.

Mở lịch dùng chung

  1. Mở email với lịch dùng chung, rồi chọn chấp nhận.

  2. Chọn lịch > lịch dùng chung để xem lịch dùng chung.

  3. Chọn lịch để mở.

  4. Chọn xem trong chế độ lớp phủ để làm lớp lịch chia sẻ trên trang của riêng bạn.

Bạn muốn xem thêm?

Chia sẻ lịch Outlook với người khác

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×