Microsoft Office Mobile đã có sẵn trên điện thoại của tôi?

Đúng, ứng dụng đó đã có sẵn. Bạn không cần phải tải xuống hay cài đặt bất kỳ thứ gì khác. Để bắt đầu sử dụng nó, trong danh sách ứng dụng, hãy gõ nhẹ vào Biểu tượng OfficeOffice để đến được Office Hub. Từ đó, bạn có thể bắt đầu làm việc với các tài liệu Microsoft Office.

Mẹo: Nếu bạn nghĩ rằng mình sẽ dùng Office nhiều, hãy ghim ứng dụng vào Bắt đầu. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục ghim để bắt đầu.

Có ứng dụng gì trong Office Mobile?

 • Microsoft Word Mobile

 • Microsoft Excel Mobile

 • Microsoft PowerPoint Mobile

 • Microsoft OneNote Mobile

 • Microsoft SharePoint Workspace Mobile

Tôi có thể mở loại tệp nào trong Office Mobile?

Ứng dụng Office Mobile

Loại tệp được hỗ trợ

Word Mobile

.doc, .docx, .dot, .dotx, .dotm, .docm, .txt, .rtf

Excel Mobile

.xls, .xlsx, .xlt, .xltx, .xlsm, .xltm

PowerPoint Mobile

.ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .pptm, .ppsm

OneNote Mobile

.one

Tất cả các tính năng trong Microsoft Office 2010 hoặc phiên bản sau đó có trong Office Mobile?

Không. Ứng dụng trong Office Mobile được tạo cho điện thoại của bạn và có một bộ các tính năng ít hơn so với các tính năng có trong Microsoft Office 2010 hoặc phiên bản sau đó.

Cách xóa tài liệu Office từ điện thoại của tôi?

 1. Trong danh sách ứng dụng, hãy gõ nhẹ vào Biểu tượng OfficeOffice .

 2. Vuốt vào Vị trí, chạm vào Điện thoại, sau đó chạm và giữ tài liệu bạn muốn xóa.

 3. Gõ nhẹ Xóa bỏ.

 4. Gõ nhẹ vào xóa trong hộp xác nhận xóa bỏ? thông báo, hoặc nhấn nút quay lại Nút Lùi để hủy bỏ.

Tôi có thể mở và chỉnh sửa tài liệu Office trên máy tính sau khi dùng chúng trên điện thoại của mình không?

Có. Sau khi đưa tài liệu Office lên máy tính của bạn, bạn có thể bắt đầu từ vị trí bạn dừng lần trước và chỉnh sửa chúng trên máy tính bằng Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013 hoặc Microsoft Office dành cho web trong trình duyệt web. Để đưa tài liệu lên máy tính của bạn, trước tiên hãy thực một trong những thao tác sau:

Tôi có thể mở tài liệu Office được bảo vệ trên máy tính của mình không?

Có. Đây là cách thực hiện:

 1. Chạm vào tài liệu được bảo vệ.

 2. Trong hộp thông báo Cần chứng danh, hãy chạm vào Có để dùng tên và mật khẩu từ tài khoản email đã xác định.

  Tài liệu sẽ mở trong ứng dụng Office Mobile phù hợp sau khi chứng danh của bạn được xác thực.

Tại sao tôi không thể sửa một số tài liệu Microsoft Office trên điện thoại của mình?

Bạn có thể không sửa được tài liệu Microsoft Office trên điện thoại của mình tùy thuộc vào nội dung có trong tài liệu và cách thức lưu tài liệu lần trước đó. Dưới đây là một số lý do phổ biến hơn làm cho một tài liệu thành chỉ đọc trên điện thoại của bạn.

Tệp đó:

 • Được lưu dưới dạng loại tài liệu Microsoft Office phiên bản cũ hơn, chẳng hạn như tài liệu Microsoft Word 97-2003 (.doc), sổ làm việc Microsoft Excel 97-2003 (.xls), hoặc bản trình bày Microsoft PowerPoint 97-2003 (.ppt).

 • Được ký điện tử.

 • Được đánh dấu là bản cuối cùng.

 • Được bảo vệ bằng quản lý quyền.

 • Được bảo vệ bằng mật khẩu..

 • Được bảo vệ bằng quyền sửa hạn chế.

Tài liệu Microsoft Word là dạng chỉ đọc nếu tài liệu đó:

 • Được bật Theo dõi Thay đổi.

 • Khung.

 • Vết cập nhật tùy chỉnh (XML tùy chỉnh, Thẻ tài liệu có cấu trúc (Structured Document Tags - SDT), hoặc thẻ thông minh).

 • Thẻ XML có các giá trị không được hỗ trợ.

Sổ làm việc Microsoft Excel là dạng chỉ đọc nếu tài liệu đó:

 • Có chức năng không được hỗ trợ trên điện thoại. Để biết thông tin về các hàm Excel nào được hỗ trợ, hãy xem bài viết hỗ trợ của Microsoft về nội dung được hỗ trợ trong Excel Mobile.

 • Xác nhận dữ liệu trong một hoặc nhiều ô.

 • Công thức mảng.

 • Bảng dữ liệu.

 • Slicer.

 • Có bật macros.

 • Độ rộng cột hoặc hàng lớn.

 • Công thức có chứa nối kết hoặc tham chiếu tới sổ làm việc khác.

 • Công thức có các tham chiếu cấu trúc.

 • Công thức có chứa tham chiếu, nội dung hoặc định dạng bên ngoài ô IV16384.

 • Công thức dài hơn 512 ký tự hoặc có trên 30 đối số bên trong.

 • Thay đổi được theo dõi.

 • Trang tính thoại.

 • Vết cập nhật XML không được hình thành chính xác.

 • Đối tượng OLE hoặc điều khiển ActiveX.

Đối với các sổ ghi chép Microsoft OneNote, bạn không thể chỉnh sửa:

 • Một trang từ sổ ghi chép được gửi là tệp đính kèm trong email.

 • Sổ ghi chép được chia sẻ trên OneDrive, site Microsoft SharePoint, hoặc site SharePoint Online và được đánh dấu là chỉ đọc.

 • Sổ ghi chép có trang bị hỏng.

Đối với các bản trình bày Microsoft PowerPoint, bạn chỉ có thể thực hiện một số loại chỉnh sửa nhất định trên điện thoại của mình. Một số ví dụ bao gồm sửa văn bản trong hộp văn bản, thêm hoặc sửa ghi chú, thay đổi thứ tự trang chiếu hoặc ẩn trang chiếu. Để biết thêm thông tin về chỉnh sửa bản trình bày PowerPoint trên điện thoại của bạn, hãy xem phần Dùng PowerPoint Mobile.

Nơi tôi có thể tìm hiểu thêm về cách dùng các ứng dụng Office Mobile khác?

Để biết thêm thông tin, hãy xem các chủ đề sau:

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×