Bạn cần xem lại một tài liệu Microsoft Word ai đó đã gửi cho bạn trong email? Hay thậm chí có thể thực hiện thay đổi nhỏ hoặc thêm chú thích hoặc cả hai? Bạn không cần phải chờ cho đến khi bạn quay trở lại máy tính. Với Microsoft Word Mobile, bạn có thể mở, sửa và thậm chí tạo tài liệu Word mới ngay trên điện thoại của bạn. Chỉ cần đi tới Office Hub để bắt đầu.

Tài liệu Word đã mở

Để mở một tài liệu Word

 1. Trong danh sách ứng dụng, hãy gõ nhẹ vào Biểu tượng OfficeOffice .

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong Vị trí, gõ nhẹ vào vị trí chứa tài liệu và sau đó gõ nhẹ vào tài liệu. Có thể ở bất kỳ nơi nào trong số những vị trí này — trên điện thoại của bạn, trong email, trên OneDrive, trên site Microsoft SharePoint 2010 hoặc trang sau, hoặc trên site SharePoint Online, vốn này sẵn dùng với Microsoft 365.

  • Chạm vào Gần đây và sau đó chạm vào tài liệu bạn đã mở gần đây nhất.

  • Gõ nhẹ vào Biểu tượng Tìm kiếmTìm kiếm . Trong hộp Tìm kiếm, bắt đầu nhập tên tài liệu và sau đó chạm vào tài liệu khi bạn nhìn thấy nó.

   Lưu ý: 

   • Word Mobile không hỗ trợ tất cả các tính năng có trong Microsoft Word 2010 trở lên. Nếu tài liệu có nội dung không được hỗ trợ, bạn vẫn có thể mở tài liệu trên điện thoại của bạn. Nội dung không được hỗ trợ sẽ không được hiển thị và bạn có thể không sửa được tài liệu đó.

   • Bạn đang tìm kiếm tài liệu bạn đã mở từ email? Chỉ cần chạm vào Vị trí, chạm vào Email và sau đó chạm vào tài liệu.

   • Để làm việc trên các tài liệu được lưu trữ trên OneDrive, một tài khoản Microsoft phải được thiết lập trên điện thoại của bạn. Để biết thêm thông tin về việc lưu và đồng bộ hóa các tài liệu trên OneDrive, hãy xem Đồng bộ tài liệu với OneDrive.

   • Để tìm hiểu về cách làm việc với tài liệu trên SharePoint hoặc trang SharePoint Online, hãy xem phần Làm việc với tài liệu trên SharePoint.

   Mẹo: 

   • Bạn có thể sao chép văn bản từ tài liệu của bạn và dán nó vào trong tệp, ứng dụng hoặc tin nhắn khác trên điện thoại.

   • Nếu bạn có tài liệu mà bạn sử dụng rất nhiều, bạn có thể ghim nó thành bắt đầu. Trong Office Hub, hãy chạm vào Gần đây, chạm và giữ tài liệu và sau đó chạm vào Ghim vào bắt đầu.

Để tạo và lưu tài liệu mới

 1. Trong danh sách ứng dụng, hãy gõ nhẹ vào Biểu tượng OfficeOffice .

 2. Chạm vào gần đây, sau đó gõ nhẹ Biểu tượng Tài liệu mớimới> Wordhoặc gõ nhẹ vào một trong các mẫu Word.

 3. Sau khi bạn thực hiện một số thay đổi, hãy gõ nhẹ thêm Biểu tượng Xem thêm> lưu.

 4. Gõ tên vào hộp Tên tệp và sau đó gõ nhẹ vàodanh sách Lưu vào > Điện thoại hoặc OneDrive > Lưu.

Để xem các phần khác của tài liệu

 1. Gõ nhẹ vào bất kỳ vị trí nào trong tài liệu, rồi gõ nhẹ vào Biểu tượng Dàn bàiviền ngoài.

 2. Để đi tới phần đã định của tài liệu, hãy chạm vào một trong các mục sau—Đầu tài liệu, tên phần, hoặc chú thích.

  Lưu ý: 

  • Bạn có thể phóng to và thu nhỏ bằng cách chụm vào và kéo giãn các ngón tay của bạn.

  • Khi bạn mở lại tài liệu trên điện thoại, bạn sẽ được tự động đưa tới vị trí nơi bạn đã ngừng lại trong tài liệu.

Để thêm chú thích

 1. Gõ nhẹ vào bất kỳ đâu trong tài liệu, gõ nhẹ sửa Biểu tượng Sửa, rồi gõ nhẹ vào một từ hoặc một nơi nào đó trong tài liệu để thêm chú thích ở đó.

 2. Gõ nhẹ Biểu tượng Thêm chú thích chú thích.

 3. Nhập chú thích của bạn. (Nếu đây là lần đầu tiên bạn thêm chú thích, bạn sẽ được yêu cầu nhập vào tên người dùng để người khác sẽ biết được ai đã sửa tài liệu đó. Bạn có thể thay đổi tên người dùng của bạn sau này bằng cách gõ nhẹ thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt trong danh sách ứng dụng, hãy nhấn vào ứng dụng, rồi gõ nhẹ vào tên người dùngOffice >.)

 4. Chạm ra ngoài hộp chú thích để dừng việc chú thích.

 5. Để xem chú thích, chạm vào chú thích trong tài liệu.

Để định dạng văn bản

 1. Gõ nhẹ vào bất kỳ vị trí nào trong tài liệu, rồi gõ nhẹ vào chỉnh sửa Biểu tượng Sửa.

 2. Để chọn văn bản mà bạn muốn định dạng, hãy chạm vào một từ và sau đó kéo vòng tròn ở mỗi đầu để chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 3. Gõ nhẹ vào định dạng Biểu tượng Định dạng văn bản, rồi thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Bên dưới mục Định dạng, chạm vào định dạng văn bản bạn muốn dùng. Các tùy chọn định dạng văn bản bao gồm Biểu tượng Đậmđậm ,Biểu tượng Nghiêngnghiêng , gạch dưới Biểu tượng Gạch chân, gạch ngang qua Biểu tượng Gạch ngang chữtăng Biểu tượng Tăng hoặc giảm kích cỡ phông0.

  • Bên dưới Tô sáng, chạm vào màu bạn muốn dùng để tô sáng văn bản.

  • Bên dưới Màu phông, chạm vào màu bạn muốn dùng cho văn bản.

 4. Để ngừng định dạng văn bản, hãy gõ nhẹ vào sau khi văn bản đã chọn, gõ nhẹ định dạng Biểu tượng Định dạng văn bản, rồi gõ nhẹ vào biểu tượng cho định dạng hiện đang được sử dụng để tắt tính năng này.

  Mẹo: 

  • Bạn muốn có văn bản được định dạng khi bạn gõ? Gõ nhẹ vào định dạng Biểu tượng Định dạng văn bản, chọn tùy chọn định dạng bạn muốn, rồi nhập.

  • Bạn có thể áp dụng nhiều tùy chọn định dạng. Để thực hiện điều này, hãy chọn văn bản để định dạng, gõ nhẹ định dạng Biểu tượng Định dạng văn bản, rồi chọn tùy chọn định dạng đầu tiên. Gõ nhẹ định dạng Biểu tượng Định dạng văn bản một lần nữa, rồi chọn tùy chọn định dạng tiếp theo mà bạn muốn sử dụng.

Để tìm từ hoặc cụm từ

 1. Gõ nhẹ vào bất kỳ vị trí nào trong tài liệu, rồi gõ nhẹ tìm Biểu tượng Tìm kiếm.

 2. Nhập văn bản bạn muốn tìm, rồi gõ nhẹ vào nhập Biểu tượng Nhập.

 3. Gõ nhẹ vào Biểu tượng Tiếptiếp để tìm lần xuất hiện tiếp theo.

 4. Để ngừng tìm kiếm, nhấn nút quay lại Nút Lùi bất kỳ lúc nào, hoặc gõ nhẹ vào OK trong Tìm kiếm hoàn thành ở cuối.

Mẹo: Nếu bạn muốn tìm vị trí một từ xuất hiện trong toàn bộ tài liệu, bạn cũng có thể gõ nhẹ vào mẫu đầu tiên mà bạn nhìn thấy, sau đó gõ nhẹ tìm Biểu tượng Tìm kiếm> nhập Biểu tượng Nhập>Biểu tượng Tiếptiếp theo .

Để gửi tài liệu trong email

 1. Trong danh sách ứng dụng, hãy gõ nhẹ vào Biểu tượng OfficeOffice .

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau để tìm tài liệu bạn muốn gửi:

  • Đối với tài liệu bạn đã mở, hãy chạm vào Gần đây.

  • Chạm vào Vị trí và sau đó chạm vào vị trí có tài liệu trong đó.

  • Gõ nhẹ vào Biểu tượng Tìm kiếmTìm kiếm , rồi tìm kiếm tài liệu.

 3. Chạm và giữ tài liệu, chạm vào Chia sẻ và sau đó chạm vào tên tài khoản email.

 4. Thêm người nhận và bất kỳ thông tin nào khác vào email của bạn, sau đó gõ nhẹ vào gửi Biểu tượng Gửi email.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×