Chủ đề liên quan
×
Use Project for the web
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Use Project for the web

Organize your project

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Tip: Video not in your language? Try selecting Closed Captions Closed captions button .

Try it!

In Board view, you can add tasks to buckets and create new buckets to create a visual view of your project, and easily manage your tasks.

Create buckets 

 1. At the top of your project, select Board view.

 2. Select Add bucket.

 3. Type a name and press Enter.

Add tasks to buckets

 1. Under a bucket, select Add task and enter a task name.

 2. Type a name and select Add task.

Manage tasks

 • Move tasks between buckets - drag the task from one bucket to another bucket.

 • View task details - select the task.

 • Assign a task - select Assign to, and type or select a name from the drop-down.

 • Add a dependency - select Add dependency and choose a selected task, or type the number in the box.

 • Sort tasks by Finish date or Progress - select Group by and select an option.

 • Mark tasks complete - select the circle to the left of the task name. The circle changes to a checkmark.

Want more?

Project training

Project help center

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×