Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể chia nội dung của một ô và phân bố các phần cấu thành thành nhiều ô liền kề. Ví dụ, nếu trang tính của bạn chứa một cột Họ Tên, bạn có thể tách cột đó thành hai cột—cột Tên và cột Họ.

Mẹo: 

Hãy làm theo các bước sau:

Lưu ý: Phạm vi chứa cột mà bạn muốn tách có thể chứa bất kỳ số hàng nào, nhưng nó có thể chứa không quá một cột. Điều quan trọng là giữ đủ các cột trống ở bên phải của cột đã chọn, điều này sẽ ngăn dữ liệu trong bất kỳ cột liền kề nào bị dữ liệu phân bố ghi đè. Nếu cần, hãy chèn một số cột trống đủ để chứa từng phần cấu thành của dữ liệu được phân phối.

  1. Chọn ô, phạm vi hoặc toàn bộ cột có chứa giá trị văn bản mà bạn muốn phân tách.

  2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Công cụ Dữ liệu, hãy bấm Văn bản thành Cột.

    Nhóm Công cụ Dữ liệu trên tab dữ liệu
     

  3. Làm theo các hướng dẫn trong Trình hướng dẫn Chuyển Văn bản thành Cột để chỉ định cách bạn muốn chia văn bản thành các cột riêng biệt.  

    Lưu ý: Để được trợ giúp hoàn thành tất cả các bước của trình hướng dẫn, hãy xem chủ đề Tách văn bản thành các cột khác nhau bằng Trình hướng dẫn Chuyển Văn bản thành Cột hoặc bấm trợ giúp ảnh nút trong Trình hướng dẫn Chuyển đổi thành Cột Văn bản.

Tính năng này không sẵn dùng trong Excel dành cho web.

Nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể dùng nút Mở bằng Excel để mở sổ làm việc và phân phối nội dung của một ô vào các cột liền kề.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Xem thêm

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Tìm và sửa lỗi trong công thức

Các phím tắt và phím chức năng của Excel

Hàm TEXT (tham khảo)

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×