Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thêm ảnh hoặc hình ảnh vào email trong Thư dành cho Windows 10 để giúp thư của bạn trở nên cá nhân hơn hoặc để chia sẻ nhiều thông tin hơn là chỉ có những từ ngữ.

Để chèn ảnh vào thư email

 1. Khi bạn đang chỉnh sửa email, nhấn phím Alt để đến dải băng.

 2. Nhấn phím Mũi tên Phải cho đến khi bạn đến tab Chèn, rồi dùng phím Mũi tên Xuống để di chuyển đến dải băng dưới.

 3. Nhấn phím Tab để đi đến nút Ảnh.

 4. Nhấn Enter để mở File Explorer, rồi định vị tệp ảnh. File Explorer sẽ tự động mở thư mục Ảnh trên máy tính của bạn và đặt con trỏ ở hộp Tên Tệp.

 5. Nhập tên tệp cho ảnh bạn muốn hoặc nhấn Shift+Tab để duyệt ảnh.

 6. Nhấn Enter để chèn ảnh vào email.

 7. Khi bạn chèn ảnh trong thư, Thư dành cho Windows 10 sẽ thêm tab Ảnh vào dải băng và đặt tiêu điểm tại đó.

  Để biết thông tin về tab Ảnh, xem mục Tùy chọn trong tab Ảnh. Để biết thông tin về cách thêm văn bản thay thế vào ảnh, xem mục Thêm văn bản thay thế vào ảnh.

 8. Nhấn phím Mũi tên Xuống để di chuyển đến dải băng dưới.

 9. Trên dải băng dưới, nhấn phím Tab để di chuyển giữa các nút, rồi chọn tùy chọn để định dạng ảnh của bạn.

Các tùy chọn trong tab Ảnh

Danh sách sau đây cung cấp thêm chi tiết về các nút trên tab Ảnh.

 1. Nút Xoay

  • Xoay phải 90 độ

  • Xoay trái 90 độ

  • Lật dọc theo trục dọc

  • Lật dọc theo trục ngang

 2. Nút Cắt xén

  • Vị trí ảnh, để đặt các số đo cụ thể cho độ rộng và độ cao của ảnh.

  • Vị trí Cắt xén, để đặt các số đo cụ thể cho độ rộng và độ cao của ảnh.

 3. Nút Kích cỡ

  • Đặt kích cỡ tuyệt đối cho ảnh bằng cách đặt các số đo cho độ cao và độ rộng.

 4. Nút Văn bản thay thế

  • Cung cấp tiêu đề và mô tả cho phiên bản văn bản thay thế của ảnh đối với những người không thể nhìn thấy hình ảnh.

 5. Nút Đặt lại kích cỡ

  • Đặt lại các số đo ảnh về trạng thái ban đầu của ảnh.

Thêm văn bản thay thế vào ảnh

 1. Khi bạn muốn thêm văn bản thay thế vào ảnh trong nội dung email của mình, hãy chọn hình ảnh bằng cách đặt con trỏ vào bên trái hình ảnh, giữ phím Shift, rồi nhấn phím Mũi tên Phải.

  Bạn có thể chọn hình ảnh tại chỗ trong Thư dành cho Windows 10 giống như cách bạn chọn ký tự văn bản. Khi bạn chọn hình ảnh, Thư sẽ thêm tab Ảnh vào dải băng.

 2. Nhấn phím Alt để đi thẳng đến dải băng, rồi nhấn Tab để di chuyển đến tab Ảnh.

 3. Nhấn phím Mũi tên Xuống để đi đến dải băng dưới, nhấn phím Tab để di chuyển đến nút Văn bản Thay thế, rồi nhấn Enter.

 4. Nhập tiêu đề, nhấn phím Tab, rồi nhập mô tả.

 5. Nhấn phím Esc để đóng hộp Văn bản Thay thế. Thư sẽ tự động lưu văn bản thay thế bạn đã nhập.

Thông tin khác

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn bảng vào thư email trong Thư dành cho Windows 10

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn siêu kết nối vào thư email trong Thư dành cho Windows 10

Sử dụng bộ đọc màn hình với Thư dành cho Windows 10

Phím tắt trong Thư

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×